arrow-menu

PiggyyPedia là nơi chúng tôi đơn giản và cung cấp các thông tin chi tiết tốt nhất cho những thuật ngữ tài chính phức tạp.

Đọc thêm

Được viết bởi: PiggyyPedia VN

Tầm nhìn và mục đích của chúng tôi là tạo ra một thư viện khổng lồ bao phủ những chủ đề thú vị trong thị trường tài chính.

 

piggypedia-illu

PiggyyPedia VN

Chia sẻ bài viết này:

Tất cả thuật ngữ

Chứng chỉ phân tích tài chính (CFA)

Chứng chỉ phân tích tài chính CFA là gì? Chứng…

PiggyyPedia VN

May 30, 2022 / 1 min

Beta

Hệ số Beta là gì? Hệ số Beta là hệ…

PiggyyPedia VN

June 02, 2022 / 1 min

Quản lý tài sản

Quản lý tài sản là gì? Quản lý tài sản…

PiggyyPedia VN

June 06, 2022 / 1 min

ETF

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là gì? Quỹ hoán…

PiggyyPedia VN

June 07, 2022 / 1 min

Cố Vấn Tài Chính

Cố vấn tài chính là ai? Cố vấn tài chính…

PiggyyPedia VN

June 08, 2022 / 1 min

Cổ tức

Cổ tức là gì? Cổ tức là sự phân bổ…

PiggyyPedia VN

June 09, 2022 / 1 min

Blockchain

Blockchain là gì? Blockchain là một cơ sở dữ liệu…

PiggyyPedia VN

June 12, 2022 / 2 mins

Tiền ảo

Tiền mã hóa (tiền ảo) là gì? Tại Việt Nam,…

PiggyyPedia VN

June 13, 2022 / 1 min

Chỉ số ROI

Tỷ suất lợi nhuận đầu tư (chỉ số ROI) là…

PiggyyPedia VN

June 14, 2022 / 1 min

Bảo hiểm chủ nhà

Bảo hiểm chủ nhà là gì? Bảo hiểm chủ nhà…

PiggyyPedia VN

June 15, 2022 / 1 min

Bitcoin

Bitcoin là gì? Bitcoin là một loại tiền mã hóa…

PiggyyPedia VN

June 15, 2022 / 1 min

Tỷ lệ nợ trên thu nhập

Tỷ lệ nợ trên thu nhập (DTI) là gì? Tỷ…

PiggyyPedia VN

June 16, 2022 / 0 mins

Phát Mãi Tài Sản (Foreclosure)

Phát Mãi Tài Sản Là Gì? Phát mãi tài sản…

PiggyyPedia VN

June 16, 2022 / 1 min

Lạm phát

Lạm phát là gì? Lạm phát là sự suy giảm…

PiggyyPedia VN

June 17, 2022 / 1 min

Đạo luật báo cáo tín dụng công bằng

Đạo luật Báo cáo Tín dụng Công bằng (FCRA) là…

PiggyyPedia VN

June 17, 2022 / 1 min

Đơn vị thế chấp

Đơn vị thế chấp là gì? Đơn vị thế chấp…

PiggyyPedia VN

June 20, 2022 / 1 min

Phê Duyệt Trước

Phê duyệt trước là gì? Phê duyệt trước (tiếng anh…

PiggyyPedia VN

June 20, 2022 / 1 min

Lãi suất chủ yếu

Lãi suất chủ yếu là gì? Lãi suất chủ yếu…

PiggyyPedia VN

June 21, 2022 / 1 min

Tiền pháp định

Tiền pháp định là gì? Tiền pháp định (tiếng Anh…

PiggyyPedia VN

June 21, 2022 / 1 min

Hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh là gì? Hợp đồng thông minh…

PiggyyPedia VN

June 22, 2022 / 1 min

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là gì? Tổng sản…

PiggyyPedia VN

June 24, 2022 / 1 min

Chỉ số Giá trên Thu nhập (P/E)

Chỉ số Giá trên Thu nhập (P/E) là gì? Chỉ…

PiggyyPedia VN

June 27, 2022 / 1 min

Quy tắc 28/36

Quy tắc 28/36 là gì? Thuật ngữ quy tắc 28/36…

PiggyyPedia VN

June 27, 2022 / 1 min

IPO

IPO nghĩa là gì? IPO là viết tắt từ từ…

PiggyyPedia VN

June 28, 2022 / 1 min

PoS (Proof of Stake)

PoS (Proof of Stake) là gì? PoS là một cơ…

PiggyyPedia VN

June 29, 2022 / 1 min

Quỹ tín thác bất động sản

Quỹ tín thác đầu tư Bất động sản (REIT) là…

PiggyyPedia VN

June 30, 2022 / 1 min

Lợi nhuận giữ lại

Lợi nhuận giữ lại (Retained Earnings) là gì? Lợi nhuận…

PiggyyPedia VN

July 01, 2022 / 1 min

Đòn bẩy

Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy (leverage) là kết quả…

PiggyyPedia VN

July 04, 2022 / 1 min

ICO

Initial Coin Offering (ICO) là gì? ICO (Phát hành tiền…

PiggyyPedia VN

July 05, 2022 / 1 min

Quỹ tương hỗ

Quỹ tương hỗ (Mutual Fund) là gì? Quỹ tương hỗ…

PiggyyPedia VN

July 06, 2022 / 2 mins

Bên nhận ủy thác

Bên nhận ủy thác là gì? Bên nhận ủy thác…

PiggyyPedia VN

July 07, 2022 / 1 min

HODL

HODL HODL là một thuật ngữ bắt nguồn từ cách…

PiggyyPedia VN

July 08, 2022 / 1 min

Chỉ số RSI

Chỉ số RSI là gì? Chỉ số RSI tạm dịch…

PiggyyPedia VN

July 11, 2022 / 1 min

Bán khống

Bán khống (Short Selling) là gì? Bán khống (tiếng Anh…

PiggyyPedia VN

July 12, 2022 / 2 mins

Stable coin

Stablecoin là gì? Stablecoin là loại tiền mã hóa có…

PiggyyPedia VN

July 13, 2022 / 1 min

Quy luật cung cầu

Quy luật cung cầu là gì? Quy luật cung cầu…

PiggyyPedia VN

July 14, 2022 / 1 min

Forex

Forex (FX) là gì? Forex (FX) đề cập đến thị…

PiggyyPedia VN

July 15, 2022 / 1 min

Trung bình giá

Trung bình giá chi phí đầu tư (DCA) là gì?…

PiggyyPedia VN

July 18, 2022 / 1 min

Nới lỏng định lượng

Nới lỏng định lượng (QE) là gì? Nới lỏng định…

PiggyyPedia VN

July 19, 2022 / 1 min

Giá trị vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường (Market Capitalization) là gì? Vốn hóa…

PiggyyPedia VN

July 20, 2022 / 1 min

Proof of work

Proof of Work (PoW) là gì? Proof of Work (PoW)…

PiggyyPedia VN

July 21, 2022 / 1 min

Trái phiếu

Trái phiếu là gì? Trái phiếu là một loại chứng…

PiggyyPedia VN

July 22, 2022 / 1 min

Thị trường giá xuống

Thị trường giá xuống là gì? Thị trường giá xuống…

PiggyyPedia VN

July 25, 2022 / 1 min

Thanh khoản

Thanh khoản là gì? Thanh khoản đề cập đến độ…

PiggyyPedia VN

July 26, 2022 / 0 mins

Siêu lạm phát

Siêu lạm phát là gì? Siêu lạm phát (Hyperinflation) là…

PiggyyPedia VN

July 27, 2022 / 1 min

Độ biến động

Độ biến động là gì? Độ biến động (volatility) là…

PiggyyPedia VN

July 28, 2022 / 1 min

Thế chấp

Thế chấp là gì? Thuật ngữ “thế chấp” đề cập…

PiggyyPedia VN

July 29, 2022 / 1 min

Sổ cái chung

Sổ cái chung là gì? Sổ cái chung (general ledger)…

PiggyyPedia VN

August 01, 2022 / 1 min

Lãi suất

Lãi suất là gì? Lãi suất là số tiền mà…

PiggyyPedia VN

August 02, 2022 / 1 min

Lãi kép

Lãi kép là gì? Lãi kép (còn được gọi là…

PiggyyPedia VN

August 03, 2022 / 2 mins

Đào bitcoin

Đào Bitcoin là gì? Đào bitcoin (khai thác bitcoin) là…

PiggyyPedia VN

August 04, 2022 / 2 mins

Bong bóng Dotcom

Bong bóng Dotcom là gì? Bong bóng dotcom là sự…

PiggyyPedia VN

August 05, 2022 / 1 min

Fintech

Công nghệ tài chính (Fintech) là gì? Công nghệ tài…

PiggyyPedia VN

August 08, 2022 / 2 mins

Dòng tiền

Dòng tiền là gì? Thuật ngữ dòng tiền (cash flow)…

PiggyyPedia VN

August 09, 2022 / 1 min

Chi phí cơ hội

Chi phí cơ hội là gì? Chi phí cơ hội…

PiggyyPedia VN

August 10, 2022 / 1 min

Phương trình kế toán

Phương trình kế toán là gì? Phương trình kế toán…

PiggyyPedia VN

August 11, 2022 / 1 min

Điểm tín dụng

Điểm tín dụng gì? Điểm tín dụng (Credit Score) là…

PiggyyPedia VN

August 12, 2022 / 1 min

Chi phí khóa sổ

Chi phí khóa sổ là gì? Chi phí khóa sổ…

PiggyyPedia VN

August 16, 2022 / 1 min

Tỷ lệ lãi suất phần trăm hàng năm

Lãi suất phần trăm hàng năm (APR) là gì? Lãi…

PiggyyPedia VN

August 17, 2022 / 1 min

Ethereum

Ethereum là gì? Về cốt lõi, Ethereum là một nền…

PiggyyPedia VN

August 18, 2022 / 2 mins

Lợi nhuận trên cổ phiếu EPS

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì? Lợi…

PiggyyPedia VN

August 19, 2022 / 1 min

Đầu tư giá trị

Đầu tư giá trị là gì? Đầu tư giá trị…

PiggyyPedia VN

August 22, 2022 / 1 min

EBITDA

EBITDA là gì? EBITDA hoặc thu nhập trước lãi vay,…

PiggyyPedia VN

August 23, 2022 / 2 mins

Phái sinh

Phái sinh là gì? Thuật ngữ phái sinh (Derivative) đề…

PiggyyPedia VN

August 29, 2022 / 2 mins

Đại suy thoái

Đại suy thoái là gì? Đại suy thoái (Great Recession)…

PiggyyPedia VN

August 30, 2022 / 1 min

MACD (Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ)

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là…

PiggyyPedia VN

August 31, 2022 / 1 min

Báo cáo lợi nhuận giữ lại

Báo cáo lợi nhuận giữ lại là gì? Báo cáo…

PiggyyPedia VN

September 01, 2022 / 1 min

Quỹ đầu tư chỉ số

Quỹ đầu tư chỉ số là gì? Quỹ đầu tư…

PiggyyPedia VN

September 02, 2022 / 2 mins

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu…

PiggyyPedia VN

September 05, 2022 / 1 min

Thiên nga đen

Sự kiện Thiên nga đen là gì? Thiên nga đen…

PiggyyPedia VN

September 07, 2022 / 1 min

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa là gì? Đa dạng hóa (Diversification) là…

PiggyyPedia VN

September 08, 2022 / 1 min

S&P 500

Chỉ số S&P 500 là gì? Chỉ số S&P 500…

PiggyyPedia VN

September 09, 2022 / 1 min

Thuế lãi về vốn

Thuế lãi về vốn là gì? Thuế lãi về vốn…

PiggyyPedia VN

September 12, 2022 / 1 min

Chứng chỉ tiền gửi

Chứng chỉ tiền gửi (CD) là gì? Chứng chỉ tiền…

PiggyyPedia VN

September 13, 2022 / 2 mins

Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử kỳ là gì? Bảo hiểm tử kỳ…

PiggyyPedia VN

September 14, 2022 / 1 min

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là gì? Thuật ngữ bảng…

PiggyyPedia VN

September 15, 2022 / 1 min

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là gì? Chỉ số…

PiggyyPedia VN

September 16, 2022 / 1 min

Tài sản

Tài sản là gì? Tài sản (tiếng anh là asset)…

PiggyyPedia VN

September 19, 2022 / 1 min

Chiết khấu dòng tiền

Dòng tiền chiết khấu (DCF) là gì? Dòng tiền chiết…

PiggyyPedia VN

September 20, 2022 / 1 min

OTC

Over-the-counter (OTC) là gì? Over-the-counter (OTC) đề cập đến quy…

PiggyyPedia VN

September 21, 2022 / 1 min

Hối phiếu nhận nợ

Hối phiếu nhận nợ là gì? Hối phiếu nhận nợ…

PiggyyPedia VN

September 23, 2022 / 2 mins

Rủi ro tiền tệ

Rủi ro tiền tệ là gì? Rủi ro tiền tệ…

PiggyyPedia VN

September 26, 2022 / 2 mins

Cổ phiếu

Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu (stock), còn được gọi…

PiggyyPedia VN

September 27, 2022 / 1 min

Trung bình động

Đường trung bình động (MA – Moving Average) là gì?…

PiggyyPedia VN

September 28, 2022 / 1 min

Doanh thu

Doanh thu là gì? Doanh thu là số tiền được…

PiggyyPedia VN

September 29, 2022 / 1 min