arrow-menu

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm

Piggyy.com là một dịch vụ đánh giá trực tuyến nhằm mục đích làm cho thị trường tài chính và cho vay trực tuyến trở nên minh bạch và dễ dàng quản lý nhất có thể. Phần tổng quan tài chính tại Piggyy hiển thị thông tin các đơn vị cho vay trực tuyến và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác mà chúng tôi hợp tác. Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp hoàn toàn miễn phí và miễn trừ nghĩa vụ đối với khách hàng vì tất cả các khoản thu nhập của chúng tôi đều dựa trên hoa hồng từ các đối tác. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các thông tin chính xác nhất tại bất cứ thời điểm nào. Thông tin này có thể khác với thông tin trên website của tổ chức đó. Tất cả thông tin được cung cấp tại đây đều miễn trừ trách nhiệm.