arrow-menu

Điều khoản và Điều kiện

Những Điều khoản và Điều kiện này quy định về việc sử dụng website của Piggyy tại địa chỉ website  piggyy.com.

Thông qua việc truy cập website, chúng tôi ngầm hiểu rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Hãy ngừng sử dụng Piggyy nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả những điều khoản và điều kiện được quy định tại đây.

Các thuật ngữ sau đây được áp dụng cho những Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm cũng như tất cả các Thỏa thuận khác: “Khách hàng”, “Bạn” và “Các bạn” đều đề cập đến chính bạn – người đăng nhập vào trang web này và chấp thuận những Điều khoản và Điều kiện của Công ty chúng tôi. “Công ty”, “Chúng tôi”, “Bản thân chúng tôi”, “Của chúng tôi”, “Chính chúng tôi” đều đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các Bên”, “Chúng ta” đề cập chung đến tất cả khách hàng và bản thân chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến việc đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để chúng tôi có thể tiến hành hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất với mục đích là nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc cung cấp những dịch vụ của Công ty chúng tôi, trên cơ sở phù hợp và đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật Hà Lan. Bất cứ cách sử dụng thuật ngữ nào nêu trên hoặc các từ ngữ khác ở dạng số ít, số nhiều hay viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy/họ đều được coi là giống nhau và có thể thay thế cho nhau.

 

Cookies

Chúng tôi sử dụng các cookie. Truy cập vào Piggyy đồng nghĩa với việc bạn đồng ý sử dụng các cookie theo Chính sách quyền riêng tư của Piggyy.

Hầu hết các website tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin của người dùng trong mỗi lần truy cập. Các cookie được website của chúng tôi sử dụng với mục đích kích hoạt một số chức năng nhất định nhằm hỗ trợ người chơi truy cập website của chúng tôi một cách dễ dàng hơn. Một số đối tác quảng cáo hoặc liên kết của chúng tôi có thể cũng sử dụng cookie.

 

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Piggyy và/hoặc người cấp giấy phép của Piggyy có quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả những tài liệu trên hệ thống Piggyy. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ này đều được bảo lưu. Bạn có thể truy cập Piggyy cho những mục đích sử dụng riêng của mình trong phạm vi giới hạn mà các điều khoản và điều kiện này quy định.

Bạn không được:

 • Tái bản tài liệu từ Piggyy
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ Piggyy
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ Piggyy
 • Phân phối lại các nội dung từ Piggyy

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày được giao kết.

Website này còn giúp người dùng có cơ hội được bày tỏ và trao đổi ý kiến cũng như các thông tin liên quan các lĩnh vực cụ thể tại website. Piggyy không tiến hành lọc, chỉnh sửa hay can thiệp vào các bình luận của người dùng trước khi chúng hiển thị trên website. Các bình luận sẽ phản ánh quan điểm và cách nhìn của người dùng trên website của Piggyy. Trong phạm vi cho phép của pháp luật hiện hành, Piggyy sẽ không chịu trách nhiệm đối với các bình luận hoặc bất cứ nghĩa vụ pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra từ việc sử dụng, viện dẫn hoặc đăng tải các bình luận trên website của chúng tôi.

Piggyy có quyền giám sát tất cả các bình luận và xóa bất kỳ bình luận nào được xem là không phù hợp, mang tính công kích hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện của Piggyy. 

Bạn cần đảm bảo rằng:

 • Bạn có quyền đăng các bình luận trên website của chúng tôi và có đầy đủ giấy phép cũng như sự đồng ý cần thiết để thực hiện điều đó;
 • Các bình luận không được xâm phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm toàn bộ bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 •  Các bình luận không chứa bất cứ thông tin nào bôi nhọ, xúc phạm, có tính khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào thể hiện sự xâm phạm quyền riêng tư;
 • Các bình luận không được sử dụng nhằm mục đích quảng bá hoặc thúc đẩy kinh doanh, thể hiện các hoạt động thương mại hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. 

Theo đó, bạn cấp cho Piggyy Giấy phép không độc quyền để có thể sử dụng, tái sản xuất, chính sửa và cho phép những người khác sử dụng, tái sản xuất và chỉnh sửa bất cứ bình luận nào của bạn dưới mọi hình thức và phương tiện truyền thông.

 

Liên kết đến nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến website của chúng tôi mà không cần được chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Các công cụ tìm kiếm;
 • Các trang tin tức;
 • Các nhà cung cấp hướng dẫn trực tuyến có thể liên kết đến website của chúng tôi theo cách mà họ liên kết đến website của những công ty khác;
 • Các Doanh nghiệp được công nhận rộng rãi trên toàn hệ thống, ngoại trừ việc kêu gọi các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến website của chúng tôi.

 

Những tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc các thông tin khác trên website, miễn là đáp ứng các điều kiện: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không đề cập sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết cũng như các sản phẩm, dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với website của bên liên kết.

Chúng tôi cũng có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • Các nguồn thông tin về doanh nghiệp và/hoặc người tiêu dùng được biết đến rộng rãi;
 • Các trang web cộng đồng .com;
 • Các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;
 • Các nhà cung cấp hướng dẫn trực tuyến;
 • Các cổng internet;
 • Các công ty tư vấn, pháp luật và kiểm toán;
 • Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết của các tổ chức này nếu chúng tôi thấy rằng: (a) việc liên kết sẽ không gây bất lợi đối với chính công ty chúng tôi hoặc các doanh nghiệp đối tác của chúng tôi; (b) tổ chức yêu cầu liên kết không có ảnh hưởng tiêu cực nào đối với chúng tôi; (c) chúng tôi nhận được những lợi ích nhất định từ việc liên kết này; và (d) liên kết phù hợp với bối cảnh chung của nguồn thông tin.

Nếu bạn là một trong những tổ chức thuộc các nhóm trên và có nhu cầu liên kết với website của chúng tôi, hãy gửi email đến Piggyy để cung cấp thông tin. Vui lòng nêu rõ tên của bạn, tên tổ chức, thông tin liên hệ, URL website của bạn cũng như các URL mà bạn dự định liên kết với website của chúng tôi và các URL trên trang của chúng tôi mà bạn muốn dẫn link. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 2-3 tuần.

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến website của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên của công ty chúng tôi; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất được liên kết; hoặc
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về website của chúng tôi phù hợp với ngữ cảnh và nội dung trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng logo hoặc bất cứ biểu tượng nào của Piggyy phục vụ cho việc liên kết mà không được đồng ý cấp phép.

 

iFrames

Nếu không được sự cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các iFrame làm thay đổi cách trình bày hoặc hình ảnh trực quan của website của chúng tôi.

 

Trách nhiệm về Nội dung

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào xuất hiện trên website của bạn. Bạn cần đồng ý về việc bảo vệ Piggyy trước mọi khiếu nại có thể xảy ra trên website của bạn. Không có bất cứ liên kết nào được hiển thị trên các website có hành vi bôi nhọ, khiếm nhã, vi phạm hoặc ủng hộ việc vi phạm  của bất cứ bên thứ ba nào. 

 

Quyền riêng tư của bạn

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư.

 

Quyền bảo lưu

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa bất cứ liên kết nào dẫn đến website của chúng tôi và bạn phải chấp thuận xóa ngay các liên kết theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền tuân theo các điều khoản này và đó là những chính sách liên kết có hiệu lực bất cứ lúc nào. Việc giữ liên kết đến website của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý bị ràng buộc và đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên quan.

 

Xóa các đường link trên website của chúng tôi

Nếu bạn thấy bất cứ liên kết nào trên website của chúng tôi gây khó chịu với bất cứ lý do gì thì hãy liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu về việc xóa liên kết, tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải phản hồi trực tiếp.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin trên website này là hoàn toàn chính xác và đầy đủ; chúng tôi cũng không đảm bảo rằng website sẽ luôn sẵn sàng hoạt động cũng như các thông tin trên website này sẽ được cập nhật thường xuyên.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trong giới hạn cho phép của pháp luật hiện hành, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, đảm bảo và điều kiện liên quan đến website của chúng tôi cũng như việc sử dụng website này. Không có bất cứ nội dung nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân;
 • giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của bạn đối với hành vi gian lận hoặc sai sự thật;
 • giới hạn bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn theo bất cứ cách thức nào không được pháp luật hiện hành cho phép; 
 • loại trừ bất cứ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn mà không được pháp luật hiện hành cho phép.

Các giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân thủ các điều khoản nêu trên; và (b) điều chỉnh tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

Website và các thông tin, dịch vụ trên website được cung cấp miễn phí, vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất cứ hình thức nào.