arrow-menu

Về Chúng Tôi

Đội ngũ chúng tôi là các doanh nhân và các cá nhân đam mê lĩnh vực tài chính đến từ Israel và Bulgaria.
Mục đích của chúng tôi là đơn giản hóa sự phức tạp của các vấn đề tài chính cá nhân, giúp cho tất cả mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.