arrow-menu

Hey, I'm Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

author

Recent Articles

Корпоративна социална отговорност

Какво е корпоративна социална отговорност (КСО)? Корпоративната социална отговорност (КСО)…

Piggyy

септември 30, 2022 / 2 minutes

Индекс на потребителските цени

Какво е индекс на потребителските цени (ИПЦ)? Индексът на потребителските…

Piggyy

септември 29, 2022 / 1 minute

Предприемач

Какво е предприемач? Предприемачът е човек, който създава нов бизнес,…

Piggyy

септември 28, 2022 / 1 minute

Счетоводен баланс

Какво представлява счетоводният баланс? Терминът „счетоводен баланс“ се отнася до…

Piggyy

септември 27, 2022 / 2 minutes

Срочна застраховка „Живот“

Какво представлява срочната застраховка „Живот“? Срочната застраховка „Живот“, известна също…

Piggyy

септември 26, 2022 / 2 minutes

Депозитeн сертификат (ДС)

Какво представлява депозитният сертификат (ДС)? Депозитният сертификат (ДС) е спестовен…

Piggyy

септември 23, 2022 / 1 minute

Общоприети счетоводни принципи (GAAP)

Какво представляват общоприетите счетоводни принципи (GAAP)? Общоприетите счетоводни принципи (GAAP)…

Piggyy

септември 21, 2022 / 2 minutes

sp500

Какво представлява индексът S&P 500? Индексът S&P 500, или Standard…

Piggyy

септември 16, 2022 / 2 minutes

Диверсификация

Какво е диверсификация? Диверсификацията е стратегия за управление на риска,…

Piggyy

септември 15, 2022 / 1 minute

Черен лебед

Какво е „черен лебед“? Черният лебед е непредвидимо събитие, което…

Piggyy

септември 14, 2022 / 2 minutes

Коригиращ запис в дневника

Какво представлява коригиращият запис в дневника? Коригиращият запис в дневника…

Piggyy

септември 13, 2022 / 2 minutes

райфайзен ипотечен кредит

Райфайзен ипотечен кредит Райфайзенбанк, вече позната като КВС Банк, предлага…

Piggyy

септември 13, 2022 / 1 minute

Зелени заблуди

Какво представляват зелените заблуди? Зелени заблуди (от англ. „greenwashing“) се…

Piggyy

септември 12, 2022 / 1 minute

Кредит с лоша кредитна история

Кредит с лоша кредитна история Лошата кредитна история най-често се…

Piggyy

септември 12, 2022 / 1 minute

Маркетинг

Какво представлява маркетингът? Маркетингът се отнася до дейностите, които компанията…

Piggyy

септември 09, 2022 / 2 minutes

Одобрение за кредитна карта

Одобрение за кредитна карта Кредитните карти отдавна са навлезли и…

Piggyy

септември 09, 2022 / 1 minute

Изкуствен интелект (ИИ)

Какво е изкуствен интелект (ИИ)? Изкуственият интелект (ИИ) се отнася…

Piggyy

септември 08, 2022 / 2 minutes

Кредит до минути с лошо ЦКР

Кредит до минути с лошо ЦКР На всеки му се…

Piggyy

септември 08, 2022 / 1 minute

Коефициентът на Шарп

Какво представлява коефициентът на Шарп? Коефициентът на Шарп е разработен…

Piggyy

септември 07, 2022 / 2 minutes

бърз кредит от дск

Бърз кредит от ДСК Бързите кредити са все по-разпространен и…

Piggyy

септември 07, 2022 / 1 minute

Шорт скуиз

Какво е шорт скуиз? Шорт скуиз (от англ. short squeeze,…

Piggyy

септември 05, 2022 / 2 minutes

Ипотечен кредит без самоучастие

Ипотечен кредит без самоучастие Възможно ли е да вземете ипотечен…

Piggyy

септември 05, 2022 / 1 minute

Собствен капитал

Какво представлява собственият капитал? Собственият капитал, обикновено наричан акционерен капитал…

Piggyy

септември 02, 2022 / 2 minutes

кредит без трудов договор от банка дск

Кредит без трудов договор от Банка ДСК Бързите кредити са…

Piggyy

септември 02, 2022 / 1 minute

Сложен годишен темп на растеж (CAGR)

Какво е сложен годишен темп на растеж (CAGR)? Сложният годишен…

Piggyy

септември 01, 2022 / 2 minutes

Кредиленд Бургас

Кредиленд Бургас Кредиленд има офиси в цяла България и днес…

Piggyy

септември 01, 2022 / 1 minute

Индексен фонд

Какво представляват индексните фондове? Индексният фонд е вид взаимен фонд…

Piggyy

август 31, 2022 / 2 minutes

кредиленд сливен

Кредиленд Сливен Кредиленд е регистрирана в БНБ небанкова финансова институция,…

Piggyy

август 31, 2022 / 1 minute

Социална медия

Какво е социална медия? Терминът „социална медия“ се отнася до…

Piggyy

август 30, 2022 / 1 minute

бзд заем

БЗД Заем Заемите от Българското заемно дружество (БЗД) са няколко…

Piggyy

август 30, 2022 / 1 minute

Отчет за собствения капитал

Какво представлява отчетът за собствения капитал? Отчетът за собствения капитал…

Piggyy

август 29, 2022 / 1 minute

бзд работно време

БЗД работно време Работното време на Българското заемно дружество (БЗД)…

Piggyy

август 29, 2022 / 1 minute

Разходи за бъдещи периоди

Какво представляват разходите за бъдещи периоди? Разходите за бъдещи периоди…

Piggyy

август 23, 2022 / 1 minute

онлайн рбб

Онлайн РББ В днешната статия ще разгледаме онлайн банкирането на…

Piggyy

август 23, 2022 / 1 minute

Конвергенция/дивергенция на пълзящите средни (MACD)

Какво е конвергенция/дивергенция на пълзящите средни (MACD)? Конвергенция/дивергенция на пълзящите…

Piggyy

август 22, 2022 / 2 minutes

рефинансиране на кредит fibank

Рефинансиране на кредит Fibank Ако имате няколко задължения към един…

Piggyy

август 22, 2022 / 1 minute

Касова основа

Какво означава касова основа? Касовата основа се отнася до основен…

Piggyy

август 19, 2022 / 1 minute

отпускане на кредит с лоша кредитна история

Отпускане на кредит с лоша кредитна история На всеки му…

Piggyy

август 19, 2022 / 1 minute

Световната рецесия

Какво представлява Световната рецесия? Световната рецесия започна с рязък спад…

Piggyy

август 18, 2022 / 2 minutes

дск кредит за пенсионери

ДСК кредит за пенсионери Банка ДСК е една от най-големите…

Piggyy

август 18, 2022 / 1 minute

Недвижима собственост

Какво е недвижима собственост? Под недвижима собственост се разбира земята…

Piggyy

август 17, 2022 / 2 minutes

обб безлихвен кредит

ОББ безлихвен кредит Безлихвеният кредит е най-доброто решение за бързи…

Piggyy

август 17, 2022 / 1 minute

Партньорски маркетинг

Какво представлява партньорския маркетинг? Партньорският маркетинг (известен и като афилиейт…

Piggyy

август 16, 2022 / 2 minutes

Бързи кредити Сливен

Бързи кредити Сливен Обикновено в по-малко населените места трудовите възнаграждения…

Piggyy

август 16, 2022 / 1 minute

Доход на акция (EPS)

Какво представлява доходът на акция (EPS)? Доходът на акция (EPS)…

Piggyy

август 12, 2022 / 2 minutes

бързи кредити бургас

Бързи кредити Бургас Вторият по големина морски град Бургас е…

Piggyy

август 12, 2022 / 1 minute

Дериват

Какво представлява дериватът? Терминът дериват се отнася до вид финансов…

Piggyy

август 11, 2022 / 2 minutes

бързи кредити пловдив

Бързи кредити Пловдив Ако имате лоша кредитна история и се…

Piggyy

август 11, 2022 / 1 minute

EBITDA

Какво е EBITDA? EBITDA, или печалбата преди лихви, данъци, обезценяване…

Piggyy

август 10, 2022 / 2 minutes

бързи кредити софия

Бързи кредити София София е столицата на България и като…

Piggyy

август 10, 2022 / 1 minute

Инвестиране в стойност

Какво представлява инвестирането в стойност? Инвестирането в стойност е инвестиционна…

Piggyy

август 09, 2022 / 1 minute

бързи кредити стара загора

Бързи кредити Стара Загора С нарастването на кредитодаването в България,…

Piggyy

август 09, 2022 / 1 minute

Етериум

Какво е Етериум? В основата си Етериум е децентрализирана глобална…

Piggyy

август 08, 2022 / 2 minutes

бързи кредити варна

Бързи кредити Варна Има ли интересни компании за бързи кредити…

Piggyy

август 08, 2022 / 1 minute

Годишен процент на разходите

Какво представлява годишният процент на разходите (ГПР)? Годишният процент на…

Piggyy

август 05, 2022 / 1 minute

кредит до 50000 с лошо цкр

Кредит до 50000 с лошо ЦКР Кредитите за хора с…

Piggyy

август 05, 2022 / 1 minute

Компания за придобивания със специални цели (SPAC)

Какво е компания за придобиване със специална цел (SPAC)? Компанията…

Piggyy

август 04, 2022 / 2 minutes

уникредит ипотечен кредит

УниКредит ипотечен кредит Ако някога сте обмисляли да закупите недвижим…

Piggyy

август 04, 2022 / 1 minute

Счетоводно уравнение

Какво представлява счетоводното уравнение? Счетоводното уравнение гласи, че общата сума…

Piggyy

август 03, 2022 / 2 minutes

отпускане на кредити без доказване на доходи

Отпускане на кредити без доказване на доходи Случвало ли ви…

Piggyy

август 03, 2022 / 1 minute

Алтернативен разход

Какво е алтернативен разход? Алтернативните разходи представляват потенциалните ползи, които…

Piggyy

август 02, 2022 / 2 minutes

бзд кредит

БЗД кредит Българското заемно дружество (БЗД) е небанкова финансова институция,…

Piggyy

август 02, 2022 / 1 minute

Разходи по приключване на сделката

Какво представляват разходите по приключване? Разходите по приключването на сделката…

Piggyy

август 01, 2022 / 1 minute

коли на лизинг без доказване на доход

Коли на лизинг без доказване на доход В днешни времена…

Piggyy

август 01, 2022 / 1 minute

Паричен поток

Какво представлява паричният поток? Терминът „паричен поток“ се отнася до…

Piggyy

юли 29, 2022 / 2 minutes

ипотечен или жилищен кредит

Кой заем да избера – ипотечен или жилищен кредит? Покупката…

Piggyy

юли 29, 2022 / 1 minute

Финтех

Какво представляват финансовите технологии (Финтех)? Финансовите технологии (по-известни като Финтех)…

Piggyy

юли 28, 2022 / 2 minutes

проверка на кредитна история онлайн

Проверка на кредитна история онлайн Чудите ли се дали е…

Piggyy

юли 28, 2022 / 1 minute

Дот-ком балон

Какво представляваше дот-ком балонът? Дот-ком балонът е бързо нарастване на…

Piggyy

юли 27, 2022 / 2 minutes

годишен лихвен процент

Годишен лихвен процент Годишния лихвен процент (ГЛП) е едно от…

Piggyy

юли 27, 2022 / 1 minute

Рефинансиране на ипотечен кредит в същата банка

Рефинансиране на ипотечен кредит в същата банка Малко известно е,…

Piggyy

юли 26, 2022 / 1 minute

Главна книга

Какво представлява главната книга? Главната книга представлява системата за записване…

Piggyy

юли 26, 2022 / 2 minutes

обединяване на кредити без поръчител

Обединяване на кредити без поръчител Ако имате няколко заема с…

Piggyy

юли 26, 2022 / 1 minute

Копаене на биткойн

Какво представлява копаенето на биткойн? Добиването на биткойни е процесът…

Piggyy

юли 25, 2022 / 1 minute

Пощенска банка ипотечен кредит

Пощенска банка ипотечен кредит Всяка банка предлага начин, по който…

Piggyy

юли 25, 2022 / 1 minute

Сложна лихва

Какво представлява сложната лихва? Сложна лихва (или капитализирана лихва) е…

Piggyy

юли 22, 2022 / 2 minutes

A1 бърз кредит контакти

A1 бърз кредит контакти Връзката между доставчик на услуга и…

Piggyy

юли 22, 2022 / 1 minute

Лихвен процент

Какво представлява лихвеният процент? Лихвеният процент е сумата, която заемодателят…

Piggyy

юли 21, 2022 / 1 minute

райфайзен кредити

Какви кредити предлага Райфайзенбанк Райфайзенбанк е създадена през 1994 година…

Piggyy

юли 21, 2022 / 1 minute

Ипотека

Какво представлява ипотеката? Терминът „ипотека“ се отнася до заем, използван…

Piggyy

юли 20, 2022 / 1 minute

безлихвен кредит дск

Безлихвен кредит ДСК Безлихвеният кредит безспорно е едно от най-добрите…

Piggyy

юли 20, 2022 / 1 minute

Волатилност

Какво е волатилност? Волатилността е статистическа мярка за дисперсията на…

Piggyy

юли 19, 2022 / 1 minute

най-добрия бърз кредит

Най-добрия бърз кредит Прибягването до бърз кредит е доста разпространено…

Piggyy

юли 19, 2022 / 1 minute

Хиперинфлация

Какво е хиперинфлация? Хиперинфлацията е термин, с който се описва…

Piggyy

юли 18, 2022 / 2 minutes

Ипотечен кредит ДСК

Ипотечен кредит ДСК Банка ДСК е една от най-дълго действащите…

Piggyy

юли 18, 2022 / 1 minute

Ликвидност

Какво е ликвидност? Ликвидността се отнася до ефикасността или лекотата,…

Piggyy

юли 15, 2022 / 2 minutes

рефинансиране на кредити без поръчител

Какви кредити предлагат Райфайзенбанк Райфайзенбанк е създадена през 1994 година…

Piggyy

юли 15, 2022 / 1 minute

Мечи пазар

Какво е мечи пазар? Мечи пазар е този, при който…

Piggyy

юли 14, 2022 / 1 minute

Райфайзен Банкомати

Райфайзен Банкомати Райфайзенбанк е Австрийска банка е основана през 1994…

Piggyy

юли 14, 2022 / 1 minute

Доказателство за работа

Какво е доказателство за работа (PoW)? Доказателството за работа (PoW)…

Piggyy

юли 13, 2022 / 2 minutes

А1 кредитна карта

А1 кредитна карта През 2018 година А1 започна да предлага…

Piggyy

юли 13, 2022 / 1 minute

Пазарна капитализация

Какво е пазарна капитализация? Пазарната капитализация се отнася до общата…

Piggyy

юли 12, 2022 / 1 minute

Ипотечен кредит за работещи в чужбина

Ипотечен кредит за работещи в чужбина За никой не е…

Piggyy

юли 12, 2022 / 1 minute

Количествени улеснения (QE)

Какво представляват количествените улеснения (QE)? Количествените улеснения (QE) са форма…

Piggyy

юли 11, 2022 / 2 minutes

От коя банка да изтегля ипотечен кредит

От коя банка да изтегля ипотечен кредит Изборът на подходяща…

Piggyy

юли 11, 2022 / 1 minute

Закон за търсенето и предлагането

Какво представлява законът за търсенето и предлагането? Законът за търсенето…

Piggyy

юли 08, 2022 / 2 minutes

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит Пощенска Банка

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит Пощенска Банка Взимането на кредит…

Piggyy

юли 08, 2022 / 1 minute

Къса продажба

Какво е къса продажба? Късата продажба (short selling) е инвестиционна…

Piggyy

юли 07, 2022 / 2 minutes

Как Се Тегли Ипотечен Кредит

Как Се Тегли Ипотечен Кредит Най-вероятно сте обмисляли покупката на…

Piggyy

юли 07, 2022 / 1 minute

Молба За Намаляване На Лихва По Ипотечен Кредит

Молба За Намаляване На Лихва По Ипотечен Кредит Настоящите ниски…

Piggyy

юли 07, 2022 / 1 minute

Индекс на относителната сила (RSI)

Какво представлява индексът на относителната сила (RSI)? Индексът на относителната…

Piggyy

юли 06, 2022 / 1 minute

Как се изчислява лихва

Как се изчислява лихва Лихвата е един от най-важните показатели…

Piggyy

юли 06, 2022 / 1 minute

Стейбълкойн

Какво е стейбълкойн? Стейбълкойните са криптовалути, чиято стойност е обвързана…

Piggyy

юли 05, 2022 / 1 minute

Изчисляване на законната лихва

Какво е законна лихва и как да я изчисля? Законната…

Piggyy

юли 05, 2022 / 1 minute

Фидуциар

Какво е фидуциар? Фидуциар, или довереник, е лице или организация,…

Piggyy

юли 04, 2022 / 2 minutes

Кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори

Какво е кредит за рефинансиране на задължения? Кредитите за рефинансиране…

Piggyy

юли 04, 2022 / 1 minute

HODL

HODL HODL е термин, който произлиза от неправилно изписване на…

Piggyy

юли 01, 2022 / 1 minute

Взаимен фонд

Какво представлява взаимният фонд? Взаимният (или договорен) фонд е вид…

Piggyy

юли 01, 2022 / 1 minute

Осредняване на разходите в долари (DCA)

Какво е осредняване на разходите в долари (DCA)? Осредняването на…

Piggyy

юни 30, 2022 / 2 minutes

Ливъридж

Какво представлява ливъриджът? Ливъриджът е резултат от използването на заемен…

Piggyy

юни 30, 2022 / 1 minute

Първоначално предлагане на монети (ICO)

Какво е първоначално предлагане на крипто монети (ICO)? Първичното предлагане…

Piggyy

юни 29, 2022 / 1 minute

Неразпределена печалба

Какво представляват неразпределените печалби? Неразпределената печалба е важно понятие в…

Piggyy

юни 29, 2022 / 2 minutes

Доказателство за залог PoS

Какво е Proof-of-Stake (PoS)? Доказателството за залог (Proof-of-stake, PoS) е…

Piggyy

юни 28, 2022 / 2 minutes

Цифрови валути на централните банки (ЦВЦБ)

Какво представлява цифровите валути на централните банки (ЦВЦБ)? Цифровите валути…

Piggyy

юни 27, 2022 / 2 minutes

Свидетелство за дарение

Какво е свидетелство за дарение? Свидетелство за дарение е юридическа…

Piggyy

юни 24, 2022 / 1 minute

Съотношение цена/печалба (P/E)

Какво представлява съотношението цена/печалба (P/E)? Съотношението цена/печалба (P/E коефициент) е…

Piggyy

юни 24, 2022 / 2 minutes

Екологични, социални и управленски критерии ESG

Какво представляват ESG критериите? Екологичните, социалните и управленските критерии (Environmental,…

Piggyy

юни 23, 2022 / 1 minute

бързи кредити онлайн с месечни вноски

Бързи кредити онлайн с месечни вноски На почти всеки от…

Piggyy

юни 23, 2022 / 1 minute

Правило 28/36

Какво представлява правилото 28/36? Терминът „правило 28/36“ се отнася до…

Piggyy

юни 22, 2022 / 1 minute

Студентски кредит за издръжка

Студентски кредит за издръжка Не е тайна, че в България…

Piggyy

юни 22, 2022 / 1 minute

заем без проверка в цкр

Заем без проверка в ЦКР Взимането на кредит от банка…

Piggyy

юни 22, 2022 / 1 minute

Студентски кредит без поръчители

Студентски кредит без поръчители Висшето образование в България е достъпно,…

Piggyy

юни 21, 2022 / 1 minute

Първично публично предлагане (IPO)

Какво представлява първичното публично предлагане (IPO)? Първично публично предлагане (IPO)…

Piggyy

юни 21, 2022 / 2 minutes

фирмен кредит уникредит

Фирмен кредит УниКредит УниКредит Булбанк предлага различни видове фирмени кредити…

Piggyy

юни 21, 2022 / 1 minute

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Какво представлява брутният вътрешен продукт (БВП)? Брутният вътрешен продукт (БВП)…

Piggyy

юни 20, 2022 / 1 minute

Алианц студентски кредит

Алианц студентски кредит Повечето студенти имат нужда от финансова подкрепа…

Piggyy

юни 20, 2022 / 1 minute

Cпешен заем с просрочие и лошо цкр

Спешен заем с просрочие и лошо цкр Всеки човек може…

Piggyy

юни 20, 2022 / 1 minute

нови онлайн кредити с лошо цкр

Нови онлайн кредити с лошо ЦКР Получаването на кредит от…

Piggyy

юни 19, 2022 / 1 minute

Интелигентни договори

Какво е интелигентен договор? Интелигентният договор е самоизпълняващ се договор,…

Piggyy

юни 17, 2022 / 1 minute

Наръчник за инфлацията

Какво представлява инфлацията? Инфлацията е сериозен проблем, който изяжда трудно…

Piggyy

юни 17, 2022 / 2 minutes

Наръчник за дивидентите

Какво е дивидент? Дивидентът е разпределение на част от печалбата…

Piggyy

юни 16, 2022 / 1 minute

Управление на богатството

Какво е управление на богатството? Управлението на богатството (от англ….

Piggyy

юни 16, 2022 / 1 minute

бързи кредити 100 одобрение

Бързи кредити 100% одобрение Бързите кредити със 100% одобрение се…

Piggyy

юни 16, 2022 / 1 minute

Ипотечен банкер

Какво е ипотечен банкер? Ипотечен банкер (mortgage banker) е компания,…

Piggyy

юни 15, 2022 / 1 minute

100 сигурен заем

100% сигурен заем Покачващата се инфлация изправя много домакинства пред…

Piggyy

юни 15, 2022 / 1 minute

Облигация

Какво е облигация? Облигацията е инструмент с фиксирана доходност, който…

Piggyy

юни 14, 2022 / 1 minute

Revolut плащане с телефон

Revolut плащане с телефон В днешно време е по-вероятно да…

Piggyy

юни 14, 2022 / 1 minute

Форекс (FX)

Какво е Форекс (FX)? Форекс (FX) се отнася до глобалния…

Piggyy

юни 13, 2022 / 1 minute

Revolut теглене от банкомат

Revolut теглене от банкомат Revolut ви позволява да теглите пари…

Piggyy

юни 13, 2022 / 1 minute

Paypal българия вход

PayPal България Вход PayPal свързва хора по целия свят, като…

Piggyy

юни 12, 2022 / 1 minute

paypal без карта

Как да вкараме пари в PayPal без банкова карта Пазаруването…

Piggyy

юни 09, 2022 / 1 minute

най ниска лихва за ипотечен кредит

Най-ниска лихва за ипотечен кредит В живота на доста хора…

Piggyy

юни 08, 2022 / 1 minute

тексим банк с лошо цкр

Тексим банк с лошо ЦКР Трудно ще получите кредит от…

Piggyy

юни 07, 2022 / 1 minute

плащане с paypal в българия

Плащане с PayPal в България През последните години броя на…

Piggyy

юни 02, 2022 / 1 minute

От PayPal към банкова сметка

Как да направим превод от PayPal към банкова сметка Все…

Piggyy

юни 01, 2022 / 1 minute

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) Какво представляват акционерните…

Piggyy

юни 01, 2022 / 1 minute

Фиатни пари

Какво представляват фиатните пари? Фиатните пари са валута, издавана от…

Piggyy

май 30, 2022 / 1 minute

ипотечни кредити без доказване на доход

Ипотечни Кредити Без Доказване На Доход По-голямата част от българите…

Piggyy

май 29, 2022 / 1 minute

банкови кредити без поръчители

Банкови Кредити Без Поръчители Изискването за поръчители е едно от…

Piggyy

май 26, 2022 / 1 minute

жилищен кредит 100% финансиране

Жилищен Кредит 100% Финансиране През последните години все повече потребители…

Piggyy

май 25, 2022 / 1 minute

кредит до заплата без лице за контакт

Кредит до заплата без лице за контакт Доста от фирмите…

Piggyy

май 24, 2022 / 1 minute

калкулатор за изчисляване на ипотечен кредит

Калкулатор за изчисляване на ипотечен кредит обяснен Този инструменти ви…

Piggyy

май 23, 2022 / 1 minute

Спешен кредит веднага

Спешен кредит веднага В забързаното ни ежедневие постоянно изкачат нови…

Piggyy

май 22, 2022 / 1 minute

кредит без трудов договор

Кредит Без Трудов Договор Неприятният икономически климат през последните две…

Piggyy

май 22, 2022 / 1 minute

бърз кредит по телефона

Бърз Кредит По Телефона Повечето банкови и небанкови финансови институции…

Piggyy

май 19, 2022 / 1 minute

безлихвен кредит от държавата

Безлихвен кредит от държавата Поради стеклата се обстановка с пандемията,…

Piggyy

май 18, 2022 / 1 minute

Pефинансиране на просрочени кредити

Рефинансиране На Просрочени Кредити Пазарът на кредитни услуги в България…

Piggyy

май 17, 2022 / 1 minute

бързи кредити с лошо цкр

Бързи Кредити С Лошо ЦКР Почти всеки от нас е…

Piggyy

май 16, 2022 / 1 minute

бързи кредити онлайн без доказване на доход

Бързи Кредити Онлайн Без Доказване На Доход Перфектният клиент за…

Piggyy

май 15, 2022 / 1 minute

A1 Бърз Кредит

A1 Бърз Кредит Освен като доставчик на интернет и мобилни…

Piggyy

май 13, 2022 / 1 minute

фирмени кредити за нови фирми

Фирмени Кредити За Нови Фирми Всеки ден в България се…

Piggyy

май 12, 2022 / 1 minute

фирмен кредит с ипотека

Фирмен Кредит С Ипотека Кандидатствали ли сте някога за фирмен…

Piggyy

май 11, 2022 / 1 minute

бърз фирмен кредит

Бърз Фирмен Кредит Вземането на бърз фирмен кредит е възможно,…

Piggyy

май 10, 2022 / 1 minute

Договор за фирмен кредит

Договор За Фирмен Кредит Ако някога сте обмисляли започването на…

Piggyy

май 09, 2022 / 1 minute

Кредит За Кола Париба

Кредит За Кола Париба Покупката на нова кола е важно…

Piggyy

май 04, 2022 / 1 minute

спешни кредити с лошо цкр

Спешни Кредити с Лошо ЦКР Когато имате лошо цкр, повечето…

Piggyy

април 25, 2022 / 2 minutes

изчисляване на лихва по ипотечен кредит

Изчисляване На Лихва По Ипотечен Кредит В живота на повечето…

Piggyy

април 24, 2022 / 2 minutes

ДСК Кредит За Кола

ДСК Кредит За Кола Закупуването на нов автомобил е важно…

Piggyy

април 20, 2022 / 1 minute

Бизнес Кредит Без Обезпечение

Бизнес Кредит Без Обезпечение Започването на бизнес не е никак…

Piggyy

април 18, 2022 / 1 minute

Кредит Без Проверка В ЦКР

Кредит Без Проверка В ЦКР Хората с добра кредитна история…

Piggyy

април 17, 2022 / 1 minute

ипотечен кредит в цкб мнения

Ипотечен Кредит В ЦКБ Мнения Кyпyвaнeтo нa ново жилище може…

Piggyy

април 14, 2022 / 2 minutes

банки кредити без доказване на доход

Банки Кредити Без Доказване На Доход Възможно ли е да…

Piggyy

април 13, 2022 / 1 minute

Кредити Със Сигурно Одобрение

Кредити Със Сигурно Одобрение Потребителите с добро кредитно минало, високи…

Piggyy

април 12, 2022 / 1 minute

фирмен кредит райфайзенбанк

Фирмен Кредит Райфайзенбанк Paйфaйзeнбaнĸ България е създадена през 1994 година…

Piggyy

април 12, 2022 / 2 minutes

Необходими документи за фирмен кредит

Необходими документи за фирмен кредит Всяка компания има нужда от…

Piggyy

април 11, 2022 / 1 minute

Кредит за кола без доказване на доход

Кредит За Кола Без Доказване На Доход Покупката на нов…

Piggyy

април 10, 2022 / 1 minute

договорен ипотечен кредит

Договорен Ипотечен Кредит Ако сте решили да вземете ипотечен кредит,…

Piggyy

април 07, 2022 / 1 minute

годишна такса за управление на ипотечен кредит

Годишна Такса За Управление На Ипотечен Кредит Най-често взимаме ипотечен…

Piggyy

април 06, 2022 / 2 minutes

фирмен кредит без обезпечение

Фирмен Кредит Без Обезпечение Всеки бизнес има нужда от средства,…

Piggyy

април 05, 2022 / 2 minutes

фирмен кредит за оборотни средства

Фирмен Кредит За Оборотни Средства В тази статия ще изясним…

Piggyy

април 04, 2022 / 1 minute

Фирмен кредит лихва

Фирмен Кредит Лихва Времената на криза и растяща инфлация са…

Piggyy

април 03, 2022 / 1 minute

минимален доход за ипотечен кредит

Минимален Доход За Ипотечен Кредит Притеснявате ли се, че никоя…

Piggyy

март 30, 2022 / 1 minute

Спешни Кредити Без Доходи

Спешни Кредити Без Доходи Почти всеки от нас е изпитвал…

Piggyy

март 29, 2022 / 1 minute

фирмен кредит документи

Фирмен Кредит Документи Ако обмисляте да започнете собствен бизнес, най-вероятно…

Piggyy

март 29, 2022 / 1 minute

фирмен кредит онлайн

Фирмен Кредит Онлайн Стандартна практика е кандидатстването за фирмен кредит…

Piggyy

март 28, 2022 / 2 minutes

застраховка живот за ипотечен кредит

Застраховка живот за ипотечен кредит Може да ви се струва…

Piggyy

март 27, 2022 / 2 minutes

Фератум кредит до заплата

Фератум – Кредит до заплата в рамките на броени минути…

Piggyy

март 24, 2022 / 2 minutes

първи безлихвен кредит до заплата

Къде и как мога да кандидатствам за първи безлихвен кредит…

Piggyy

март 23, 2022 / 2 minutes

как да изтегля фирмен кредит

Как Да Изтегля Фирмен Кредит Всеки бизнес рано или късно…

Piggyy

март 21, 2022 / 1 minute

Калкулатор за фирмен кредит

Кредитен Калкулатор За Фирмен Кредит По-голямата част от банките не…

Piggyy

март 20, 2022 / 1 minute

кредит до заплата 45 дни

Кредит до заплата 45 дни В тази статия ще разгледаме…

Piggyy

март 17, 2022 / 1 minute

сити кеш кредит до заплата

Сити Кеш Кредит До Заплата Тази статия ще ви запознае…

Piggyy

март 16, 2022 / 2 minutes

кредит до заплата без гарант

Кредит До Заплата Без Гарант Компаниите за бързи кредити предлагащи…

Piggyy

март 15, 2022 / 2 minutes

кредисимо кредит до заплата

Кредисимо Кредит До Заплата Кредисимо е една от многото фирми…

Piggyy

март 14, 2022 / 2 minutes

кредит до заплата 4000 лв

Кои фирми за бързи кредити предлагат кредити до заплата с…

Piggyy

март 13, 2022 / 1 minute

кредит до заплата мнения

Кредит До Заплата Мнения Мненията за кредита до заплата често…

Piggyy

март 10, 2022 / 1 minute

бърз кредит до заплата онлайн

Бърз Кредит До Заплата Онлайн Ако сте като повечето хора,…

Piggyy

март 09, 2022 / 1 minute

безлихвен първи кредит до заплата

Кои фирми за микрокредитиране предлагат безлихвен първи кредит до заплата?…

Piggyy

март 08, 2022 / 1 minute

Бърз Кредит Без Трудов Договор

Бърз Кредит Без Трудов Договор Когато работите на твърдо месечно…

Piggyy

март 07, 2022 / 2 minutes

проверка на кредит

Проверка на кредит Когато кандидатствате за кредит от банка или…

Piggyy

март 06, 2022 / 1 minute

Kредит до заплата кеш кредит

Кредит До Заплата Keш Кредит В тази статия ще поговорим…

Piggyy

март 02, 2022 / 2 minutes

Фирмен Кредит Овърдрафт

Фирмен Кредит Овърдрафт Какво е фирмен кредит овърдрафт и как…

Piggyy

февруари 28, 2022 / 1 minute

Бърз Кредит Без Лихва

Бърз Кредит Без Лихва Чудили ли сте се дали е…

Piggyy

февруари 27, 2022 / 1 minute

Бърз кредит без доказан доход

Теглене на бърз кредит без доказан доход – истина или…

Piggyy

февруари 24, 2022 / 2 minutes

Кредит за хора с лошо ЦКР

Възможно ли е кандидатстване за кредит за хора с лошо…

Piggyy

февруари 23, 2022 / 2 minutes

Отпускане На Кредит За Кола

Отпускане На Кредит За Кола Покупката на личен или фирмен…

Piggyy

февруари 22, 2022 / 1 minute

Кредит без превод на заплата

Мога ли да изтегля бърз кредит без превод на заплата?…

Piggyy

февруари 21, 2022 / 2 minutes

Рефинансиране на лоши кредити

Как мога да рефинансирам лошия си кредит? Някога случвало ли…

Piggyy

февруари 20, 2022 / 1 minute

ТБИ Кредит до заплата

Какви кредити предлага TBI Credit? Фирмите за бързи кредити са…

Piggyy

февруари 17, 2022 / 2 minutes

Кредит До Заплата Без Лихва

Кредит До Заплата Без Лихва Все повече заемодатели предлагат безлихвени…

Piggyy

февруари 16, 2022 / 1 minute

Кредит до 5000 лв без Трудов Договор

Кредит до 5000 лв. без Трудов Договор Ако ви потрябва…

Piggyy

февруари 15, 2022 / 1 minute

Солидарен Длъжник По Фирмен Кредит

Солидарен Длъжник По Фирмен Кредит При почти всеки кредит банковата…

Piggyy

февруари 14, 2022 / 1 minute

Как Се Тегли Фирмен Кредит

Как Се Тегли Фирмен Кредит Ако компанията ви не получи…

Piggyy

февруари 13, 2022 / 1 minute

Бързи Кредити По Телефона

Бързи Кредити По Телефона Най-вероятно сте наясно, че можете да…

Piggyy

февруари 09, 2022 / 1 minute

Бърз Кредит Без Поръчител

Бърз Кредит Без Поръчител Предлагали ли сте на ваш приятел…

Piggyy

февруари 08, 2022 / 1 minute

Кредити От Банки Без Поръчител

Кредити От Банки Без Поръчител Намирането на кредит от банка…

Piggyy

февруари 07, 2022 / 2 minutes

Вива кредит до заплата

Какъв кредит до заплата предлага Вива кредит? Кредитите до заплата…

Piggyy

февруари 06, 2022 / 2 minutes

Фирмен Кредит Пощенска Банка

Фирмен Кредит Пощенска Банка Пощенска Банка или “Юробанк България” АД…

Piggyy

февруари 03, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит Райфайзен

Фирмен Кредит Райфайзенбанк В края на миналата година собственикът на…

Piggyy

февруари 02, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит Условия

Фирмен Кредит Условия За да имате успешен бизнес, е нужно…

Piggyy

февруари 01, 2022 / 1 minute

Спешни Кредити Онлайн

Спешни Кредити Онлайн Има много причини, поради които се появява…

Piggyy

януари 31, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит ОББ

Фирмен Кредит ОББ Обединена Българска Банка(ОББ) предлага различни кредити за…

Piggyy

януари 28, 2022 / 2 minutes

Прокредит Банк Фирмен Кредит

ПроКредит Банк Фирмен Кредит ПроКредит Банк е една от най-иновативните…

Piggyy

януари 25, 2022 / 2 minutes

Онлайн Кредити Без Проверка в ЦКР

Онлайн Кредити Без Проверка в ЦКР Доста хора се притесняват,…

Piggyy

януари 24, 2022 / 1 minute

Кредит Вивус до заплата

Как мога да изтегля кредит до заплата от Вивус? Финансовата…

Piggyy

януари 23, 2022 / 1 minute

Кредит до заплата срок до 30 дни

Какъв кредит мога да взема до 30 дни и от…

Piggyy

януари 20, 2022 / 1 minute

Кредит за Кола Експресбанк

Кредит за Кола Експресбанк След 20 години на българския пазар,…

Piggyy

януари 18, 2022 / 1 minute

Кредити без Проверка в ЦКР

Кредити без Проверка в ЦКР В наши дни хората често…

Piggyy

януари 17, 2022 / 1 minute

Бързи Кредити Онлайн с Лошо ЦКР

Бързи Кредити Онлайн с Лошо ЦКР За повечето от вас…

Piggyy

януари 13, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит От Банка ДСК

Видове Фирмен Кредит От Банка ДСК Банка ДСК предлага голямо…

Piggyy

януари 13, 2022 / 1 minute

Теглене на фирмен кредит

Начини за Теглене на Фирмен Кредит Собствениците на частен бизнес…

Piggyy

януари 11, 2022 / 1 minute

тби кредит за кола

Предлага ли ТБИ Кредит За Кола Предлага ли ТБИ Банк…

Piggyy

януари 05, 2022 / 1 minute

BNP Paribas Кредит За Кола

BNP Paribas Кредит За Кола БНП Париба е доста известна…

Piggyy

януари 05, 2022 / 1 minute

Кредит За Кола Мнения

Кредит За Кола Мнения В живота на повечето от нас…

Piggyy

декември 30, 2021 / 1 minute

УниКредит Кредит За Кола

УниКредит Кредит За Кола УниКредит Булбанк ви предлага богат избор…

Piggyy

декември 30, 2021 / 1 minute

Изгоден кредит за кола

Как Да Намеря Изгоден Кредит За Кола Замисляли ли сте…

Piggyy

декември 30, 2021 / 1 minute

Онлайн Кредит Веднага

Онлайн Кредит Веднага Има най-различни сценарии свързани с непредвидени разходи….

Piggyy

декември 30, 2021 / 1 minute

Парични Заеми

Парични Заеми В днешно време повечето хора често имат нужда…

Piggyy

декември 29, 2021 / 1 minute

Кредити Независимо от ЦКР

Кредити Независимо от ЦКР Въпреки, че в повечето случаи финансовите…

Piggyy

декември 29, 2021 / 1 minute

Сигурен Бърз Кредит

Сигурен Бърз Кредит Когато има спешна нужда от пари, всеки…

Piggyy

декември 21, 2021 / 1 minute

Бързи Кредити Online Без Трудов Договор

Бързи Кредити Online Без Трудов Договор Много хора си мислят,…

Piggyy

декември 21, 2021 / 1 minute

Банка ДСК Кредит За Кола

Предлага ли Банка ДСК Кредит за Кола Банка ДСК предлага…

Piggyy

декември 20, 2021 / 1 minute

Kредит за кола fibank

Кредит За Кола Fibank Кредитът за кола е идеалният начин…

Piggyy

декември 20, 2021 / 1 minute

Кредит за Кола Пощенска Банка

Кредит за Кола Пощенска Банка Кредита за кола е специално…

Piggyy

декември 20, 2021 / 1 minute

Проверка за Одобрение на Кредит

Проверка за Одобрение на Кредит В някои банки одобрението за…

Piggyy

декември 20, 2021 / 1 minute

Онлайн Кандидатстване за Безлихвен Кредит

Онлайн Кандидатстване за Безлихвен Кредит Много компании за бързи кредити…

Piggyy

декември 20, 2021 / 1 minute

Спешни кредити в неделя

Спешни кредити в неделя Не е изключено спешно да ви…

Piggyy

декември 20, 2021 / 1 minute

Фератум Рефинансиране

Фератум Рефинансиране Често се случва хората да имат спешна нужда…

Piggyy

декември 16, 2021 / 1 minute

Фератум Вход за Клиенти

Фератум Вход за Клиенти Понякога изникват непредвидени разходи и всеки…

Piggyy

декември 16, 2021 / 1 minute

Уникредит Булбанк Автомобили Върнати от Лизинг

Уникредит Булбанк Автомобили Върнати от Лизинг Всеки си мечтае да…

Piggyy

декември 15, 2021 / 1 minute

Тормоз от бързи кредити

Тормоз от бързи кредити Били ли сте жертва на тормоз…

Piggyy

декември 15, 2021 / 1 minute