arrow-menu

Hey, I'm Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

author

Recent Articles

Корпоративна социална отговорност

Какво е корпоративна социална отговорност (КСО)? Корпоративната социална отговорност (КСО)…

Piggyy

септември 30, 2022 / 2 minutes

Индекс на потребителските цени

Какво е индекс на потребителските цени (ИПЦ)? Индексът на потребителските…

Piggyy

септември 29, 2022 / 1 minute

Предприемач

Какво е предприемач? Предприемачът е човек, който създава нов бизнес,…

Piggyy

септември 28, 2022 / 1 minute

Счетоводен баланс

Какво представлява счетоводният баланс? Терминът „счетоводен баланс“ се отнася до…

Piggyy

септември 27, 2022 / 2 minutes

Срочна застраховка „Живот“

Какво представлява срочната застраховка „Живот“? Срочната застраховка „Живот“, известна също…

Piggyy

септември 26, 2022 / 2 minutes

Депозитeн сертификат (ДС)

Какво представлява депозитният сертификат (ДС)? Депозитният сертификат (ДС) е спестовен…

Piggyy

септември 23, 2022 / 1 minute

Общоприети счетоводни принципи (GAAP)

Какво представляват общоприетите счетоводни принципи (GAAP)? Общоприетите счетоводни принципи (GAAP)…

Piggyy

септември 21, 2022 / 2 minutes

sp500

Какво представлява индексът S&P 500? Индексът S&P 500, или Standard…

Piggyy

септември 16, 2022 / 2 minutes

Диверсификация

Какво е диверсификация? Диверсификацията е стратегия за управление на риска,…

Piggyy

септември 15, 2022 / 1 minute

Черен лебед

Какво е „черен лебед“? Черният лебед е непредвидимо събитие, което…

Piggyy

септември 14, 2022 / 2 minutes

Коригиращ запис в дневника

Какво представлява коригиращият запис в дневника? Коригиращият запис в дневника…

Piggyy

септември 13, 2022 / 2 minutes

райфайзен ипотечен кредит

Райфайзен ипотечен кредит Райфайзенбанк, вече позната като КВС Банк, предлага…

Piggyy

септември 13, 2022 / 1 minute

Зелени заблуди

Какво представляват зелените заблуди? Зелени заблуди (от англ. „greenwashing“) се…

Piggyy

септември 12, 2022 / 1 minute

Кредит с лоша кредитна история

Кредит с лоша кредитна история Лошата кредитна история най-често се…

Piggyy

септември 12, 2022 / 1 minute

Маркетинг

Какво представлява маркетингът? Маркетингът се отнася до дейностите, които компанията…

Piggyy

септември 09, 2022 / 2 minutes

Одобрение за кредитна карта

Одобрение за кредитна карта Кредитните карти отдавна са навлезли и…

Piggyy

септември 09, 2022 / 1 minute

Изкуствен интелект (ИИ)

Какво е изкуствен интелект (ИИ)? Изкуственият интелект (ИИ) се отнася…