arrow-menu

Фирмен Кредит – Пълно Ръководство

Започвали ли сте някога собствен бизнес? Ако отговорът е да, може би ви се е наложило да се замислите за фирмен кредит. Ако не сте мислили по въпроса досега, няма защо да се притеснявате. Днес ще ви разясним най-важните неща за този вид заем и дали това е най-добрата опция за финансиране на вашия бизнес.

Най-вероятно знаете, че за да изградите свой собствен бизнес се изискват много усилия, постоянство, воля и капитал. Дори да сте планирали добре фирмените си разходи, допълнителното финансиране може да ви донесе растеж или подкрепа в труден момент.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Оферти за фирмени кредити

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

До края на август можете да получите ипотечен кредит без такса за оценка на имот и без такса за изготвяне и вписване на ипотека към Банка ДСК, като можете да получите консултация онлайн или по телефона.

Рейтинг

4.7/5
UniCredit Bulbank

УниКредит предлага едни от най-изгодните ипотечни кредити на пазара, вижте ги сега!

Уникредит предлага на своите клиенти потребителски кредит с промоционален лихвен процент от 4.56% и ипотечен заем с фиксирана лихва от 2.99% за първите 5 години. Валутата на заемите може да е в лева или евро, а кандидатстването е онлайн или на място.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Рейтинг

4.4/5

Срок на заема

3 - 60 месеца

Прогнозен ГПР

% 0 - 10

Заета сума

500 лв - 50 000 лв

Специална оферта: Fintrade има няколко фирмени заеми, при които одобрението се получава лесно. А когато вземете заем Fintrade Plus на стойност до 15 000 лв., той е безлихвен.

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

А кой бизнес няма трудни моменти? Точно при такива обстоятелства доста хора решават да се възползват от външно финансиране. Останете до края, за да научите най-важните особености на фирмения заем.

 

Какво са фирмените кредити?

 

Този финансов продукт е създаден за да предоставя свеж капитал на предприятия в моменти на финансова несигурност или при планиран растеж. 

 

Фирменият кредит е заем, който се отпуска на юридически или физически лица за целите на техния бизнес. Традиционно, само банките предлагат този тип финансиране, но небанковите финансови институции вече навлизат и в този кредитен сегмент. 

 

Преди да отидете до заемодател е задължително да имате фирма. Защо е задължително? Ами защото говорим за фирмен кредит, а не потребителски. Следователно е нужно да имате регистрирана фирма на ваше име, било то малка, средна или голяма. 

 

business-loan

 

А знаете ли какви видове компании можем да намерим в България? Вижте ги отдолу.

 

Видове фирми

Едноличен търговец (ЕТ) – Най-важното нещо за един ЕТ е, че отговаря изцяло с личното си имущество. Не звучи много привлекателно, нали? Това означава, че ако вземете бизнес заем и не можете да го обслужвате, има опасност да загубите собственото си имущество. Това включва вашия апартамент или кола. Поради високия риск от загуба на собственост, не бихме ви препоръчали да се регистрирате като едноличен търговец.

 

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и Ограничено отговорно дружество (ООД) – Нека първо изясним, че повечето стартиращи малки и средни бизнеси в България предпочитат да се регистрират като ООД. Една от причините за това е, че минималният изискуем капитал за вписването му е в размер от само 2 лева. 

 

Другата причина е, че всяко лице отговаря за задълженията на дружеството до размера на личната им дялова вноска в капитала. Тоест няма как да изгубите личното си имущество.

 

Време е да кажем няколко думи и за ЕООД. Може би се досетихте от абревиатурата, но тук участва само един съдружник. В този случай едно лице разполага с капитала на фирмата. За разлика от едноличните търговци, ако оперирате през еднолично дружество не залагате личното си имущество.

 

Техническата процедура и изисквания за учреждението на ЕООД са еднакви както за български граждани, така и за чуждестранни лица. 

 

Акционерно Дружество (АД) – Ако мислите да започнете бизнес с голям капитал или имате външни инвеститори, това е може би най-добрият вариант за вас. Нужно е да отбележим, че при АД има доста повече формалности, отколкото при ЕТ, ООД и ЕООД. 

 

Подобно на ООД, тук дружеството също може да бъде учредено от едно или повече юридически или физически лица. За разлика от него обаче, минималната стойност на капитала за откриване е 50,000 лв. разделени под формата на акции. Всяка акция дава право на един глас в събранието на акционерите, както и някаква форма на дивидент.

 

Още една характерна особеност на АД е, че дружеството отговаря пред кредиторите си чрез регистрираното си имущество.

 

Тези три вида компании са най-често създавани и разпространени. Има и други видове дружества, но те на практика почти не се използват.

 

Какви са фирмените данъци и такси в България?

Всички юридически лица в България са длъжни да плащат 10% корпоративен данък печалба. Този данък се дължи единствено ако е реализирана годишна печалба. Другият основен данък, който някои от фирмите са длъжни да плащат в зависимост от оборота който реализират е данък добавена стойност (ДДС) в размер на 20 %. От скоро има и някои промени и при хотелиерите например тази ставка е по-скромна и е в размер на 9 %. 

 

При определени условия, ДДС-то може да ви се възстанови в период от два месеца. 

 

Освен тези тези данъци, трябва да заплатите и годишен данък върху недвижимото си имущество, в случай че притежавате офис или някакъв вид имот. Този годишен данък може да ви струва от 0.01% до 0.45 %. 

 

Като собственик на фирма в България трябва да сте наясно, че следва да заплащате задължителни вноски за социални осигуровки на вашите служители. Мога ли да внасям какъвто процент си поискам? Не, съотношението тук е строго определено от закона. 

 

Кой може си отвори фирма в България? Всеки български граждани, който има лична карта, време и сума от 128 лв. или повече (включва началния капитал и всички такси).

 

Какви видове фирмен кредит мога да взема?

 

Има два основи вида фирмени кредити, чрез които можете да набавите необходимото финансиране за вашия бизнес – кредит за оборотни средства и инвестиционен кредит.

 

Тези два фирмени заема имат своите специфики и след малко ще научите повече за тях. Различват се по много неща, но основната идея и при двата продукта е еднаква – да се осигурят средства за развитието на вашия бизнес. 

 

Оборотен кредит

Този финансов продукт е създаден с цел да предостави на вашата компания свеж капитал за нови и краткосрочни инвестиции. Най-често се използва от собственици на бизнеси, които имат високи дневни, месечни и годишни обороти, защото предлагат стоки, които бързо се продават.

 

Оборотните кредити задоволяват тяхната нужда от бързо финансиране и спомагат за общия оборот. Може да вземете тези заеми без поръчител (за гарант служи фирмата), но само до пределени суми. Най-често размера на заемите може да достигне до 50,000 лв., без обезпечение, но при всеки заемодател условията са различни.

 

Доста често оборотните кредити са с револвиращ характер и срока за тяхното погасяване е максимум 12 месеца. Това означава, че кредитора ще преведе договорената сума по вашата сметка и вие ще разполагате с парите така, както пожелаете. Тоест, можете да теглите от кредитния си лимит колкото пари са ви необходими всеки месец, стига след това да ги погасите. 

 

Има няколко вида оборотни кредити, които ще срещнете на пазара. Това са  овърдрафт, кредитна линия и револвиращ кредит. Условията им доста си приличат и лесно можете да ги объркате един с друг. Затова е важно да четете какво точно ви предлага всеки заемодател и да изберете този заем, който ще спомогне най-много за развитието на вашия бизнес.

 

Инвестиционен кредит

За разлика от оборотните кредити, инвестиционните заеми не предоставят краткосрочни решения, а само такива, които ще подсигурят вашия бизнес за дълъг период от време. Например, чрез покупката на недвижим имот, скъпо оборудване и други материални и нематериални активи, вие увеличавате стойността на вашата компания.

 

Инвестирайки големи суми в бъдещото развитие на бизнеса ви, вие можете да си позволите наемане на повече работници, навлизане на нови пазари или да се преборите с текущата конкуренция. Има много начини, по които инвестиционните кредити може да ви помогнат да достигнете следващото ниво, но кредиторите не ги отпускат толкова лесно. Защо?

 

Инвестиционните кредити може да ви предложат много повече средства от оборотните заеми и по-изгодни лихвени условия. Основната причина е, че за да вземете инвестиционен кредит с голям размер трябва да заложите недвижим имот, който може да е ваша собственост или на трето лице.

 

Къде мога да изтегля фирмен кредит?

 

Можете да намерите разнообразие от изгодни фирмени кредити за вас на кредитния пазар. Има два вида заемодатели, които биха ви отпуснали фирмен кредит. Те са:

 

Банкови институции

Някои от най-големите (и популярни) банкови институции предлагащи фирмени кредити в България са: 

 

Пощенска банка 

Предлага различни кредитни продукти, които включват както оборотни и инвестиционни кредити, така и кредити по програма НГФ, ‘’Възстановяване’’ и ББР – COVID-19.  Тези програми дават възможност на различни по големина фирми да намерят финансова помощ в тези трудни години за доста бизнеси. 

 

Разгледайте всички кредитни продукти тук.

 

УниКредит Булбанк 

Можете да откриете най-подходящия кредит за оборотните или инвестиционни нужди на вашия бизнес в зависимост от индустрията си. УниКредит ви предлага 11 различни вида фирмени кредити. По-голямата част от които са ориентирани към потребностите на оборотния ви капитал. 

 

Останалата част са насочени за строежи на мостове, сгради и други големи инвестиционни проекти. Можете да разгледате всички продукти тук.

 

Банка ДСК 

Банката ви предлага да се възползвате от гаранционното споразумение по програма „Инициатива за МСП“. Благодарение на него, малки и големи бизнеси могат да получат средства с преференциални лихви и при облекчени изисквания за обезпечение. 

 

Видовете кредити, които попадат в тази програма са Инвестиционен кредит, Стандартен кредит, фирмен кредит за оборотни средства и Кредитна линия с максимален размер до 5 000 000 евро. Можете да разгледате подробностите тук.

 

Обединена българска банка (ОББ)

ОББ предлага на бизнес клиентите си различни начини да финансират дейността на своята компания. Банката може да заинтригува както собствениците на микро, малък и среден бизнес, така и големи предприятия с огромен годишен оборот. Земедлците и работещите на свободни професии също ще намерят интересни решения из фирмените кредити на ОББ.

 

Българо-американска кредитна банка (БАКБ)

Още една интерсна банка, която предлага интересни решения е БАКБ. Фирмените кредити от този кредитор може да осигурят оборотни средства за вашия бизнес или повече капитал за по-голяма инвестиция. Освен това, ако искате да закупите земелска земя, можете да кандидатствате за кредит със 70% или 100% финансиране от страна на банката.

 

Небанкови институции

Някои от най-известните небанкови компании отпускащи фирмени заеми са:

 

Fintrade

Компанията ви предоставя възможността да развиете своя малък бизнес с финансиране за оборотни средства от 500 лв. до 50,000 лв. Освен това, другият кредитен продукт, който можете да използвате за своя бизнес е Fintrade Capital. Можете да вземете фирмения кредит Fintrade Plus и да получите до 15,000 лв., като вноските ви са фиксирани и няма лихва.

 

Сис Кредит

Тази компания е специализирана в предлагането на бързи кредити за микро и малки предприятия. Също така потенциални клиенти са предприемачи, които желаят да стартират свой бизнес, но не могат да бъдат одобрени за банков кредит.

 

Можете да вземете кредити за започване на малък бизнес в размер от 5,000 лв. до 48,895 лв. и срок за погасяване до 60 месеца. Също така. фирмата предлага заеми на компании в затруднение с размер от 1,000лв. до 30,000 лв. и срок за връщане до 36 месеца.

 

Профи Кредит

Тази кредитна институция може да ви предложи както бързи, така и фирмени кредити с ипотека. За да получите бизнес заем от Профи Кредит не е необходимо да преминавате през дълги процедури и да представяте много документи. Ипотечният кредит ви осигурява от 8,000 до 50,000 лв., които можете да използвате както прецените. Можете да върнете заема за срок от 36 до 96 месеца.

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

Ревю

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Ревю

Рейтинг

4.7/5
UniCredit Bulbank

УниКредит предлага едни от най-изгодните ипотечни кредити на пазара, вижте ги сега!

Ревю

Срок на заема

1 - 36 месеца

Прогнозен ГПР

% 4.2 - 22

Заета сума

300 - 30,000 лв
Ревю

Срок на заема

3 - 60 месеца

Прогнозен ГПР

% 0 - 10

Заета сума

500 лв - 50 000 лв
Ревю

Срок на заема

4 - 24 месеца

Прогнозен ГПР

% 27.93 - 49.93

Заета сума

100 лв. - 5 000 лв.
Ревю

Рейтинг

4.4/5
Българо-американска кредитна банка (БАКБ)

Станете клиент и кандидатствайте за кредит от БАКБ изцяло онлайн още днес.

Ревю

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Ревю

Какви са предимствата и недостатъците на фирмения кредит?

 

В тази точка ще ви покажем плюсовете и минусите на фирмения кредит. Нека да започнем с положителните аспекти:

 • Осигурен паричен поток

Един от най-големите проблеми за собствениците на малък бизнес е нередовният поток от приходи. Фирменият заем осигурява паричната инжекция, която ви е нужна за да инвестирате в ново оборудване, плащане на заплати или други бизнес разходи, за които нямате пари под ръка.

 

 • Запазване на собствеността на бизнеса

В краткосрочен план продажбата на дялове от вашата компания за набиране на пари може да изглежда евтина в сравнение със заем за търговски бизнес. А дали това винаги е така? Привидно по-евтиният начин да съберете пари за вашия бизнес носи различен вид разходи.

 

Знаете ли, че броят на собствениците на бизнес, които са набрали финансиране чрез продажба на част от компаниите си, често се оказват губещи? Да, сменянето на собствеността на бизнеса ви към други инвеститори, може да ви изиграе лоша шега. Спомнете си какво стана със Стив Джобс. 

 

 • Достъп до големи суми пари

Собствениците на малък бизнес често имат ограничени финансови възможности за финансиране. Въпреки това, с фирмен кредит е възможно да покриете всичките си оборотни разходи и да увеличите своя оборот. Колкото повече инвестирате в бизнеса си, толкова по-голям и стабилен може да стане той.

 

След като видяхте положителните страни на фирмения кредит, нека погледнем и нещата, които обикновено ви спестяват кредиторите:

 

 • Отнемащ време процес за подаване на документи

Без значение за какъв кредит кандидатствате, банките се интересуват най-много от вашата платежоспособност. Следователно, пригответе си доста документи. За съжаление, повечето институции изискват тези документи да обхващат последните 2 години от вашия бизнес. 

 

Такива документи биват данъчни декларации, финансови отчети, вземания и документи за дължими суми. Понякога дори тези документи не са достатъчни, за да може банката да вземе решение. 

 

 • Липса на гъвкавост

Когато имате нужда от фирмен заем е хубаво да имате ясна представа за какво ще използвате парите и как планирате да ги върнете. За разлика от опциите за бизнес финансиране, като аванс в брой, кредитна линия или заем за оборудване, условията на фирмения заем не са гъвкави. 

 

Единственото гъвкаво нещо е променливият лихвен процент. Редовните месечните плащания, както и спазването на уговорения срок за връщане са неща, които не можете да промените.

 

Какво става ако приходите ви са променливи? В този случай не е желателно да се придържате към месечно плащане. Тези условия задължително трябва да бъдат представени на банката, за да измислите алтернативен начин и срок на плащане.

 

 • Риск от неизпълнение

Всеки един фирмен кредит крие рискове зад себе си. Най-добре е да прецените рисковете от неизпълнение на вашия дълг. Какви могат да бъдат тези рискове? Нека започнем с това, че има фирмен кредит без обезпечение или с някакъв вид обезпечение.

 

Ако заемът ви е обезпечен, неизпълнението му може да означава загуба на ценни материални активи (изброени в предишната точка). Дори ако заемът е необезпечен, рискувате да бъдете изправен пред съда от вашия кредитор. 

 

Само едно кратко неизпълнение по заема (или дори забавяне на плащанията) ще се отрази негативно върху кредитната история на бизнеса ви. В някои случаи това може да повлияе и на личната ви кредитна история.

pros

Предимства

 • Осигурен паричен поток – имате на разположение допълнителни средства, които ви осигуряват нов паричен поток.
 • Запазване на собствеността на бизнеса –  не е необходимо да продавате част от собствеността на вашия бизнес, за да получите средства от инвеститори.
 • Достъп до големи суми пари – фирмените заеми премахват текущите ви финансови ограничения и ви позволяват да направите по-големи инвестиции за развитието на вашия бизнес.
cons

Недостатъци

 • Отнемащ време процес за подаване на документи – кандидатстването за фирмен заем е тромав процес, при който е необходимо да представите много документи и търпеливо да изчакате становището на банката.
 • Липса на гъвкавост – фирмените кредити, особено инвестиционните, не гъвкави и често размера на вноските е фиксиран.
 • Риск от неизпълнение – възможно е при взимането на кредит с прекалено голям размер, след това да нямате възможност да го погасите.

Какъв вид гаранция ми е нужна за фирмен кредит? 

 

Различните банкови и небанкови институции могат да ви предложат разнообразие от опции в зависимост от размера на желания фирмен кредит от вас. Както при всеки друг вид кредит, така и тук, вие можете да получите средства по-лесно от небанкова институция. 

 

Общото обаче е, че която и институция да изберете, все пак трябва да покажете доказателство за дохода на вашия бизнес. Това се изразява в балансов отчет за приходите и разходите ви, както и данъчната ви декларация за последните 2 години. 

 

За съжаление никоя банка не би ви отпуснала заем от 1 милион лева за бизнес с оборот от 5,000 лв. годишно. Може би това е възможно, но само ако оставите огромна парична гаранция или ипотекирате доста скъп имот. 

 

Други възможни гаранции, които можете да представите на банката са ценни книжа, взаимни фондове, машини, оборудване, или превозни средства.

 

Вашият кредит може да бъде и необезпечен, но срокът му не бива да е по-дълъг от 24 месеца. Ако имате нужда от тези средства, но в по-продължителен срок, подгответе се да гарантирате за вашата сериозност чрез някой от горе посочените видове гаранции.

 

Какво е банкова гаранция? Банковата гаранция може да се издаде в различни ситуации. Ако говорим за обществената поръчка, има нужда да дадете някаква гаранция за участие. След като сключите договор, фирмата ви ще трябва да предостави още една гаранция, гаранция за изпълнение.

 

Тези парични суми гарантират, че сте сериозен и искате да изпълните задълженията си по договора качествено и в срок. Банката също се задължава, че ще изплати на същата по размер сума на изпълнителя на поръчката.

 

Ако сумата по вашата гаранция е твърде висока, банката може да поиска ипотека в нейна полза. След като сключите договор с банката, тя ще ви издаде банкова гаранция в писмен вид и ще ви я предаде.

 

Какъв е стандартният размер на фирмените заеми?

 

Размерите на фирмените заеми варират от 1,000 лв. до над 500,000 лв. в зависимост от вашите нужни. Обикновено фирмените кредити са с индивидуални условия за всеки кандидат. Следователно горната граница не може да бъде фиксирана. Този тип кредитиране се отличава с индивидуален подход към всеки бизнес.

 

За повече информация е нужно първо да изберете заемодател. Важно е да знаете, че всички инвестиционни кредити над 500 000 лв. изискват представяне на бизнес план и финансова прогноза за срока на кредита. Също така ще трябва да разясните бизнес целите си и предположенията, на които се базира вашата финансовата прогноза.

 

Какъв лихвен процент мога да очаквам по фирмен кредит? 

 

Обичайно, лихвите по фирмените кредити са променливи, а променливият лихвен процент се базира на пазарен индекс или референтен лихвен процент и фиксирана надбавка към него. Въпреки сложното определение, можете да намерите банки с променлив лихвен процент започващ от 3.12%, но няма гаранции, че в следващите периоди няма да се промени и да надхвърли да кажем 7%.

Често Задавани Въпроси

Кой може си отвори фирма в България?

Всеки български граждани, който има лична карта, време и сума от 128 лв. или повече. (включва началния капитал и всички такси)

Как да изтегля фирмен кредит?

Преди да посетите банкова или небанкова институция, трябва да знаете за каква сума кандидатствате. Освен това е нужно да знаете за какво и как точно ще ви послужат средствата. След това е време да си подготвите нужните документи, като лична карта, документи за собственост на обезпеченията, данъчна декларация за последните две или три години и удостоверение за липса или наличие на задължения.

Какво е солидарен длъжник по фирмен кредит?

За да сте солидарен длъжник (съдлъжник) трябва да споделяте кредит с още един човек, без значение каква част всеки от вас получава. Ако изплатите своята част от кредита, но другото лице не е, вие сте отговорни да върнете цялата сума на банката.

Какви гаранции трябват за да изтегля фирмен кредит?

От вас биха поискали някакъв вид обезпечение под формата на недвижимо имущество, машини, съоръжения, оборудване, банкови гаранции и др.

 

Трудно ли се взима фирмен кредит за малък бизнес? Микро и малките бизнеси могат по-лесно да вземат фирмен кредит. Това е така, защото срока за връщане е по-малък, но лихвата е по-висока и финансовите институции имат по-голяма изгода.

За какви видове фирмени кредити мога да кандидатствам?

Фирмените кредити са два вида – оборотни и инвестиционни.  С първите можете да увеличите месечния си оборот, докато инвестиционните кредити помагат при покупката на дълготрайни материални и нематериални активи.

Какви са лихвите по фирмените кредити в България?

Лихвеният процент при повечето фирмени кредити е променлив и се договаря индивидуално с всеки собственик на бизнес. Въпреки това, стандартният лихвен процент при отпускането на фирмен кредит в България започва от 3.12% и може да достигне до 7%.

От къде мога да изтегля фирмен кредит?

Можете да изтеглите фирмен кредит от банка или небанкова финансова институция. Имайте предвид, че бизнес кредитите от банка предлагат по-изгодни лихвени условия, но процедурата, свързана с отпускането и одобрението, е по-бавна.

Мога ли да взема бизнес кредит без обезпечение?

Да, това е напълно възможно при оборотните кредити, защото кредиторите се интересуват от месечния ви оборот. Въпреки това, за да вземете инвестиционен кредит е необходимо да го обезпечите с ипотека или залог на материален актив.

Заключение

 

Фирмените кредити предлагат на вашия бизнес финансова инжекция, която да го вдигне на крака или да му помогне с достигането на нови върхове. Тези заеми са удобен и практичен начин да направите нови инвестиции, които веднага да започнат да носят ползи за вашата компания.

 

Нашият съвет към вас е да избирате внимателно заемодателя, към който ще се насочите. Изборът на банкова или небанкова институция не бива да е случаен, а напротив, по-скоро внимателно проучен и добре информиран. Поради тази причина ви предлагаме избор от много заемодатели с различни предложения – за да можете да ги проучите внимателно и да изберете това, което приляга перфектно на вашия бизнес.

 

 

 

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия

Научи повече за Фирмените кредити

фирмен кредит уникредит

Фирмен кредит УниКредит УниКредит Булбанк предлага различни видове фирмени кредити…

Piggyy

юни 21, 2022 / 1 minute

фирмени кредити за нови фирми

Фирмени Кредити За Нови Фирми Всеки ден в България се…

Piggyy

май 12, 2022 / 1 minute

фирмен кредит с ипотека

Фирмен Кредит С Ипотека Кандидатствали ли сте някога за фирмен…

Piggyy

май 11, 2022 / 1 minute

бърз фирмен кредит

Бърз Фирмен Кредит Вземането на бърз фирмен кредит е възможно,…

Piggyy

май 10, 2022 / 1 minute

Договор за фирмен кредит

Договор За Фирмен Кредит Ако някога сте обмисляли започването на…

Piggyy

май 09, 2022 / 1 minute

Бизнес Кредит Без Обезпечение

Бизнес Кредит Без Обезпечение Започването на бизнес не е никак…

Piggyy

април 18, 2022 / 1 minute

фирмен кредит райфайзенбанк

Фирмен Кредит Райфайзенбанк Paйфaйзeнбaнĸ България е създадена през 1994 година…

Piggyy

април 12, 2022 / 2 minutes

Необходими документи за фирмен кредит

Необходими документи за фирмен кредит Всяка компания има нужда от…

Piggyy

април 11, 2022 / 1 minute

фирмен кредит без обезпечение

Фирмен Кредит Без Обезпечение Всеки бизнес има нужда от средства,…

Piggyy

април 05, 2022 / 2 minutes

фирмен кредит за оборотни средства

Фирмен Кредит За Оборотни Средства В тази статия ще изясним…

Piggyy

април 04, 2022 / 1 minute

Фирмен кредит лихва

Фирмен Кредит Лихва Времената на криза и растяща инфлация са…

Piggyy

април 03, 2022 / 1 minute

фирмен кредит документи

Фирмен Кредит Документи Ако обмисляте да започнете собствен бизнес, най-вероятно…

Piggyy

март 29, 2022 / 1 minute

фирмен кредит онлайн

Фирмен Кредит Онлайн Стандартна практика е кандидатстването за фирмен кредит…

Piggyy

март 28, 2022 / 2 minutes

как да изтегля фирмен кредит

Как Да Изтегля Фирмен Кредит Всеки бизнес рано или късно…

Piggyy

март 21, 2022 / 1 minute

Калкулатор за фирмен кредит

Кредитен Калкулатор За Фирмен Кредит По-голямата част от банките не…

Piggyy

март 20, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит Овърдрафт

Фирмен Кредит Овърдрафт Какво е фирмен кредит овърдрафт и как…

Piggyy

февруари 28, 2022 / 1 minute

Солидарен Длъжник По Фирмен Кредит

Солидарен Длъжник По Фирмен Кредит При почти всеки кредит банковата…

Piggyy

февруари 14, 2022 / 1 minute

Как Се Тегли Фирмен Кредит

Как Се Тегли Фирмен Кредит Ако компанията ви не получи…

Piggyy

февруари 13, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит Пощенска Банка

Фирмен Кредит Пощенска Банка Пощенска Банка или “Юробанк България” АД…

Piggyy

февруари 03, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит Райфайзен

Фирмен Кредит Райфайзенбанк В края на миналата година собственикът на…

Piggyy

февруари 02, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит Условия

Фирмен Кредит Условия За да имате успешен бизнес, е нужно…

Piggyy

февруари 01, 2022 / 1 minute

Фирмен Кредит ОББ

Фирмен Кредит ОББ Обединена Българска Банка(ОББ) предлага различни кредити за…

Piggyy

януари 28, 2022 / 2 minutes

Прокредит Банк Фирмен Кредит

ПроКредит Банк Фирмен Кредит ПроКредит Банк е една от най-иновативните…

Piggyy

януари 25, 2022 / 2 minutes

Фирмен Кредит От Банка ДСК

Видове Фирмен Кредит От Банка ДСК Банка ДСК предлага голямо…

Piggyy

януари 13, 2022 / 1 minute

Теглене на фирмен кредит

Начини за Теглене на Фирмен Кредит Собствениците на частен бизнес…

Piggyy

януари 11, 2022 / 1 minute