arrow-menu

Застраховки в България – пълно ръководство

Повечето хора имат основни знания за застраховките и застраховането. Днес ще се опитаме да разширим вашите познания и да ви помогнем да научите най-важните неща за тях. Също така ще ви помогнем да си отговорите на въпроси, като:

 • Какво е застраховка?
 • Защо ми е да си правя застраховка?
 • Какви са положителните и отрицателните страни на застраховането?
 • Каква е разликата между застрахователно дружество и брокер?

 

Но преди това, първо ще започнем с изясняване на основните понятия и видовете застраховки. След това ще ви покажем кои са най-надеждните доставчици на тези услуги в България. В края на ръководството ще завършим с кратко заключение и най-често задаваните въпроси.

Прочетете още

Написано от: Big Piggyy

Какво е застраховка?

 

Застраховката е съгласуван договор между две страни, при който едната прехвърля риск от възможна загуба към другата. Застрахователните компании се задължават да осигурят на своите клиенти застрахователно покритие през периода на застраховката за определена годишна сума(премия). 

 

insurance

 

Застраховката е пряко свързана с риска, защото ви дава възможност да защитите застрахования обект в случай на пълна или частична загуба. Застрахователните договори са формални и се наричат полици. 

 

Техен специфичен белег е, че те са алеаторни. Това значи, че в момента на сключването им двете страни не знаят какъв ще е размера на обезщетението. Въпреки това, ще получите възмездяване за вредите, срещу които сте се застраховали.

 

Доста често физическите и юридическите лица са изложени на еднотипов риск. Например – природни бедствия, наводнения, пожари, загуба на имущество, смърт, автомобилни злополуки и медицинско лечение. 

 

Тези събития обикновено настъпват при много малка част от застрахованите. Когато риска се случи, компаниите изплащат обезщетение на притежателя на полицата под обикновено под формата на парично плащане.

 

История на застрахователните дружества

Застраховането съществува още от древността, но под различни форми и с различни условия. Въпреки това, далеч не е било толкова разпространено, колкото е сега. За популяризирането му в САЩ доста е спомогнал Бенджамин Франклин през 1732 г. 

 

Той помага за създаването на едни от първите застрахователни дружества. Благодарение на него, застраховането се превръща в неизменна част от ежедневието на всеки човек или компания..

 

В нашата страна идеята за застрахователни дружества се заражда по-късно. Едва през 1891г. в град Русе е създадено първото българско застрахователно дружество „България“.

 

Какво е застраховане?

Застраховането е дейност, при която една страна получава ежегодни плащания друга, за да я обезщети в определена ситуация. То ви предпазва от някои добре описани рискове и ви осигурява сигурност, стига да плащате вноските си редовно. 

 

Целта на застрахователните дружествата е да събират вноски от огромен брой лица с цел възмездие при неблагоприятно събитие. Така лесно може да се покрият загубите на тези, при които рискът се е реализирал чрез настъпването на застрахователно събитие. По този начин риска може да се управлява и разпределя по-ефективно. 

 

Теорията на застраховането е свързана с обединяване на рискове. Определя се от принципа, че риска за един човек не е риск за цялото общество, ако са независими един от друг. Как се печели от това?

 

Застрахователните компании получават стойност и печелят поради огромния брой застраховани за ситуации с нисък риск. По закона на големите числа, това не представява почти никакъв риск за дружеството. Целта на компаниите е да наберат колкото се може повече клиенти, защото по този начин увеличават шанса си никога да не са на загуба. Същевременно в редките случаи, когато застрахователното събитие настъпи, те имат средствата да изплатят гарантираните обезщетения. 

 

Застраховките в България и по света

Застраховането винаги в следвало икономическото развитие и общественото му предназначение е голямо. Всички общества по света имат нужда от застраховки, защото навсякъде дебнат опасности. Благодарение на него, можем да се радваме на сигурност и спокойствие, защото се чувстваме защитени и предпазени.

 

Поради тези причини, застраховките заемат основна част от всяко общество по света. Но за разлика от западния свят, при нас предимно са популярни само няколко вида. Това са гражданска отговорност, автокаско и защита за дома. Дори е възможно да срещнете хора с кола, но без гражданска отговорност и такива притежаващи дом, но без имуществена застраховка. Рискът остава за тях. 

 

Защо ни е да си правим застраховка? 

 

Една част от застраховките са задължителни, а други доброволни. Задължителните са застраховка “Гражданска отговорност”, “Трудова злополука“, “Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Доброволните са всички останали. 

 

Най-вероятно разбирате защо изброените преди малко застраховки са задължителни. Точно така, защото всеки един от нас ежедневно е изложен на риск от злополука на работното си място, в градския транспорт или автомобила си. 

 

Тук отново говорим за разпределение на риска. Тоест, в една мирна страна шансът тези събития да се случат на всички застраховани по едно и също време е граничещ с пълната нула.

 

Понеже няма как да се отървем от риска напълно, избираме да го прехвърлим срещу скромна месечна или годишна вноска на някой друг. Например, всеки ден се случват пътни произшествия и други нещастни случай. Ежедневно хора намират фатален край и оставят семействата си сами. 

 

Правилната застраховка позволява на близките да получат щедро парично обезщетение, което да покрие разходите им за години напред. Това няма да върне изгубения човек, но поне близките и семейството ще получат компенсация и финансова стабилност в труден период. 

 

Можем да дадем още един пример със застраховка на дома. Въпреки че не е задължителна, все пак е препоръчително да си я направите, ако още не сте. Никога не знаете кога и дали изобщо може да ви наводни съседа, да се запали дома ви или да удари силно земетресение. Въпреки това, по-добре винаги да сте подсигурени, дори и събитието никога да не настъпи. Ако не сте, може да претърпите загуби за хиляди и дори дестеки или стотици хиляди левове, които трябва да извадите от собствения си джоб.

 

 

Видове застраховки

 

Има много видове застраховки и всяка една от тях подпомага различен аспект от нашия живот. Сега ще ви дадем повече информация за всяка от тях по отделно и ще ви представим част от най-добрите застрахователи на пазара.  

 

Онлайн застраховки

Преди да пристъпим към различните основни видове застраховки, като застраховка гражданска отговорност, застраховка живот, и други е важно да се отбележи, че вече може удобно да си направите повечето видове застраховки онлайн. Да, все повече дружества предлагат тази опция, за да ви спестят време и чакане по опашки. 

 

Най-голямата полза от онлайн застраховането е, че ви предлага лесен начин да вземете информиран избор. Има онлайн платформи, където можете да направите цялостно сравнение на характеристики и цени при определен тип застраховки в различни застрахователни компании.

 

По този начин лесно можете да претеглите какви са цените, плюсовете и минусите. След това да сключите застрахователна полица без да напускате дома си и тя да отговаря възможно най-добре на вашите нужди. Тя може да е валидна от момента на плащане и да получите договора си с безплатна доставка до адрес.

 

Застраховка Гражданска Отговорност

Кое е едно от задължителните условия, за да карате спокойно вашия автомобил? Точно така, това е застраховка Гражданска Отговорност. Тя е задължителна за физически и юридически лица и е свързана с причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица при използването на МПС. 

 

Покритието по вашата полица е за всички причини, но по-специфично в следните ситуации:

 

 • Причинили сте щети на чуждо имущество;
 • Нанесли сте имуществени или неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт.

 

Имайте предвид, че всяка компания ви предлага почти едни и същи покрития при застраховка МПС, съгласно българското законодателство. А сега ще ви покажем част от най-добрите застрахователни дружества в България, от където можете бързо и евтино да се застраховате. Не можем да споменем точни цени, защото се определят спрямо вида и годината на превозното ви средство. 

 

Бул Инс

Бул Инс се учредява през 1995 година след падането на държавния монопол в застраховането. Дружеството предлага най-изгодните и гъвкави застраховки гражданска отговорност. Тази компания е една от малкото, предлагащи разсрочване с 1, 2, 3 или 4 вноски за една година. Особеностите и покритията на тази застраховка са стандартни. 

 

Лев Инс

Лев Инс е следващият застраховател, предлагащ гражданска отговорност на изгодни цени. Дружеството е създадено през 1996 година от група израелски инвеститори. За разлика от Бул Инс, тук няма възможност за погасяване с 3 вноски, а само на 1, 2 или 4. Цената на застраховката е доста сходна до тази на Бул Инс и затова Лев Инс се нарежда на второ място.

 

Евроинс

Дружеството дава своето начало през 1998 година и в момента е едно от най-големите в страната. Застрахователният продукт на Евроинс покрива отговорността за причинените на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Задължително е вредите да са свързани с притежаването или използването на моторно превозно средство. Можете да платите гражданската си отговорност 1, 2 и 4 вноски.

 

ДЗИ

ДЗИ е българско застрахователно дружество основано през 1946 година в София. Компанията предлага всякакви застрахователни продукти, включително гражданска отговорност с 1, 2 и 4 вноски за година при стандартни застрахователни условия. Също така можете да добавите пакет допълнителни услуги, които включват допълнителни покрития в страната и чужбина.

 

Ако изберете застраховка отговорност от ДЗИ, получавате и талон за намаление при еднократен годишен технически преглед в определени сервизи на територията на цялата страна. Можете да я заявите онлайн.

 

Дженерали

Дружеството е създадено през 1831 година в Италия, но у нас оперира от 1990 година. Предложението на Дженерали за гражданска отговорност е доста близко по цена с продукта на ДЗИ. Въпреки това, при разсрочване на плащането с 4 вноски, крайната сума заплащане при тази компания е по-ниска. Имате възможност да кандидатствате без посещение на физически офис. 

 

Кога да взема Застраховка Гражданска Отговорност?

Тази застраховка е задължителна за всеки автомобил в движение. Ако при проверка вие нямате платена застраховка Гражданска Отговорност, очаквайте солидна глоба. 

 

Застраховка Автокаско/каско

Има и други видове застраховки за коли. Каското е особен вид имуществена застраховка, която е свързана с покритие на специфични рискове при моторните превозни средства. В своята същност е договор или споразумение между вас и застрахователната компания, която се ангажира да ви компенсира при вреди върху вашия автомобил. Кражбата също е част от тях, но при определени условия, застрахователя не поема отговорност за обезщетение.

 

Сключването на застраховката е доброволно, за разлика от гражданската отговорност. Тук застрахователя покрива изцяло или по-голямата част от всички нанесени щети и цената на застраховката е по-висока. Но ако един ден се събудите и по колата ви има вреда, автокаското ще покрие разхода за ремонт. Разбира се, стига нанесената щета да е включена в договора със застрахователната компания.

 

Нека сега да разгледаме няколко добри застрахователя и техните предложения за автокаско.

 

Булстрад

Булстрад е основано през 1961 година и от тогава неговият растеж не спира. Дружеството може да ви предложи застраховка Каско за всички видове моторни превозни средства. Автокаското на компанията предлага много застрахователни покрития. Причината е, че само чрез комбинация от различни рискове, осигурявате оптимална защита за автомобила си. Цената на услугата е доста конкурентна и имате възможност да добавите допълнителни покрития по ваше желание.



Дженерали

Като един от застрахователните лидери в България, Дженерали също предлагат и застраховка каско за МПС. Въпреки, че може да очаквате малко по-висока цена на застраховката, срравнение с други застрховатлни дружества, които разчитат предимно на ниските цени, с Дженерали може да разчитата на високо качество. Размера на застрахователната премия обаче, както обикновено зависи най-много от застрахованото превозно средство и неговата възраст.  

 

Армеец

Застраховката Каско от Армеец осигурява покритие на вашия автомобил срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба и други. В зависимост от превозното средство, договорената застрахователна сума не бива да надвишава реалната стойност на МПС-то към датата на сключване на застраховката. А тя се определя на според предоставените данни за марката, модела, годината на производство и техническите характеристики на автомобила.

 

Кога да взема Застраховка Автокаско?

Доста от автомобилите в България са на около 15-20 години и цената им е няколко хиляди лева. Застраховката е подходяща за всеки, който кара малко по-скъп или по-нов автомобил и иска да се подсигури. Не си заслужава да застраховате прекалено стар автомобил, защото Каското е скъп месечен разход, от който нямате нужда.

 

Застраховка Живот

Има доста различни застраховки Живот, които са подходящи при различни житейски ситуации. Част от най-основните са:

 

 • Рискова застраховка живот – тези застраховки покриват различни ситуации от ежедневието ви, които може да завършат с фатален край, инвалидност, хирургически намеси, изплащане на болнични, медицински разходи и много други.
 • Застраховка при злополука – този вид застраховки е предпочитан от по-млади хора, защото застрахователната премия е по-ниска покрива само рискове, свързани с фатален край или увреждания свързани със злополука
 • Спестовна застраховка живот – тази застраховка е има рисков и спестовен характер. Това значи, че дори да не настъпи застрахователно събитие, вие пак получавате премия след изтичане на полицата. Тези застраховки ви дават право да трупаде доходност върху спестяванията си. 
 • Застраховка живот свързана с инвестиционен фонд – тези застраховки от скоро са по-популярни на българския пазар и включват по-ниски застрахователни покрития и възможност за инвестиция във взаимни или други фондове. Все по-често подобен вид продукти се възприемат като добра възможност за дългосрочна инвестиция.

 

Има и доста по-специфични продукти, които можете да разгледате от сайтовете на част от най-големите застрахователни дружества. Вижте една някои от тях.

 

Алианц

Алианц е едно от най-големите застрахователни дружества в света. То ви предлага застрахователни продукти за различни нужди. Доста силен сектор при Алианц България е  животозастраховането. Цената на застрахователните продукти не е по-висока от средната на пазара, затова доста клиенти избират компанията. С гъвкави условия, отзивчиво отношение и разнообразие от продукти, Allianz е една от най-предпочитаните компании в страната.

 

Уника

Следващото голямо дружество, предлагащо животозастраховащи продукти е Уника. Компанията предлага стандартни и смесени застраховки живот, които са подходящи за хора на всякаква възраст. Дори част от продуктите на дружеството може да се използват от няколко лица. Тоест, да застраховате вас и семейството ви. Условията на компанията не са толкова гъвкави, но рисковите покрития са доста.

 

МетЛайф

Друг лидер в животозастраховането е МетЛайф. Дружеството навлиза в България през 1999 година и оперира в още 11 европейски страни. Предлага модерни спестовни инструменти, които съчетават достъп до световни финансови пазари. Също така имате избор от лични и семейни пакети, с които можете да защитите цялото си семейство. 

 

Кога да взема Застраховка Живот?

Да си направите застраховка Живот може да е едно най-добрите решения в живота ви, но понякога тя е излишна. Ако сте под 30-годишна възраст или нямате семейство, тя не ви е нужна. Но ако имате семейство с деца и искате да ги подсигурите, тази застраховка ще им осигури достатъчно средства, ако нещо лошо се случи с вас.

 

Здравна застраховка

Здравните застраховки, на места наричани медицински, могат да покрият разходите ви при хоспитализация. По този начин отнемат голяма част или цялата финансова тежест от плещите ви. Тяхната цел е да ви предоставят спокойствие и защита при достъпна цена на премията.

 

Те също покриват рискове, свързани със заболявания, злополуки, болнично лечение, обезщетение при нетрудоспособности и много други. С тях можете финансово да обезпечите ползването на определени здравни продукти и услуги, като плащане на лекарски такси, а понякога и за лекарства. Някои здравни застраховки дори подсигуряват извънболнично и дентално лечение и дори медицинска застраховка за чужбина.

 

Вижте някои от най-големите заемодатели в България, предлагащи този вид застраховки.

 

ДЗИ

ДЗИ може да ви предложи няколко здравни застраховки, подходящи за индивидуално и семейно ползване. Услугата осигурява достъп до най-добрите специалисти в медицината за поставяне на диагноза и лечение, както и достъп до най-добрите лечебни заведения в България. Основните покрития и премия зависят от застрахователния пакет, който ще изберете.

 

Фи Хелт 

Фи Хелт е основано през 2013 година и има лиценз на застраховател за територията на България. Дружеството предлага групови здравни застраховки, които са подходящи за голям брой хора. Най-честите потребители на услугите на компанията са работници в съответната фирма и услугата е бонус от работодателя. 

 

Уника

Отново споменаваме това дружество, но този път в сферата на здравните застраховки. Уника ви предлага допълнително или частно здравно осигуряване с включени здравни пакети на три нива, които съдържат различни по обхват и обем здравни услуги. Имате възможност да кандидатствате онлайн и покритията ви са валидни още на момента.

 

България Иншурънс

Дружеството оперира на българския пазар от 2004 година и с времето се превръща в един от лидерите при здравното застраховане в страната. България Иншурънс предлага медицинска застраховка, която ви подсигурява с високо ниво на здравна грижа за вас, семейството и служителите ви. Също така осигурява по-лесен достъп до реномирани лечебни заведения и висококвалифицирани медицински специалисти на територията на България. 

 

МетЛайф

Метлайф е друга компания, предлагаща високо ниво на обслужване и качествени здравни и медицински застраховки. Продуктите на компанията в тази сфера за създадени за хора, които не желаят да правят компромис с качеството на използваните здравни услуги, нито със спокойствието на близките си. Дружеството ви предлага достъпни здравни услуги, които да ви гарантират спокойствие и достатъчно средства при сериозни заболявания или злополука.

 

Кога да взема Здравна застраховка?

Ако се опасявате, че има шанс да пострадате на работа или в ежедневието си, може би е по-добре да се подсигурите. Стандартното болнично лечение рядко може да ви гарантира съдействие от най-добрите специалисти. Здравната застраховка е подходяща за всеки, който иска да получи възможно най-добро лечение, при това без да плаща огромни сметки.

 

Застраховка имущество

Застраховането на вашия дом и имущество несъмнено е важно. Дори да не попада в графата “задължителни застраховки”, рядко ще срещнете човек без застраховка на жилището си. Но с този вид застраховки можете да подсигурите и предмети, като вашия телфон, лаптоп и други. Най-често потребителите я използват, за да застраховат своя дом. 

 

Застраховка имот ви предлага обезпечение при кражба, наводнения, пожар, природни бедствия, земетресение, ВиК аварии, наводнения от съседи, токов удар и късо съединение. В зависимост от застрахователната компания, тези рискове може да са повече или по-малко на брой.

 

Разгледайте част от дружествата, предлагащи най-добрите застраховки на имущество.

 

Дженерали

Отличаваща се застраховка за дома на Дженерали е техният продукт “Пакетна застраховка Дом”. С нея можете да защитите  недвижимо имущество като къща, апартамент, гараж и други на стойност между 10 000 и 300 000 лева. Също така имате възможност да застраховате и движимо имущество като бяла и черна техника, мебели и други, в размер от 4 500 до 60 000 лева.

 

ОЗК Застраховане

Друго интересно дружество в сферата на имущественото застраховане е ОЗК Застраховане. Компания предлага най-различни покрития и продукти, които да подсигурят спокойствието ви и да ви обезщетят в неприятен момент. Можете да застраховате както дома си от влизане с взлом, така и различен вид имущество. Това включва електронно оборудване, машини и дори парични средства по време на транспортирането им. 

 

ДаллБогг: Живот и Здраве

Дружеството е основано преди повече от 30 години и е партньор с едни от големи фирмени структури в България. Застраховката Домашно имущество от ДаллБогг: Живот и здраве е специално създадена, за физически и юридически лица. Тя осигурява защита за  жилищни, вилни и стопански сгради, общото обзавеждане, лични и други вещи, електроуреди, инструменти, машини и други. 

 

Кога да взема Застраховка Имущество?

Винаги застраховайте вашия апартамент. Той е най-ценното ви имущество и никога не знаете кога и как може да пострада. Силно ви препоръчваме ви да застраховате дома си, особено ако цената му е висока или държите ценни вещи. Възможно е също да застраховате вашия телефон или друго имущество, но най-вече застраховайте дома си.

 

Застраховка пътуване в чужбина/ Туристическа застраховка (травел застраховка) 

Всяко пътуване носи със себе си приятни емоции, но понякога може да е съпътствано от непредвидими събития. Например, застраховка отмяна на пътуване, изгубен багаж, здравословен проблем, злополука и други. Подобен вид разходи могат да са значителни и да ви създадат неудобства финансови затруднения в по-големи размери. 

 

Ако сключите туристическа застраховка с адекватни покрития, лесно можете да увеличите нивото си на защита. Дори да имате Европейска здравна карта за пътувания в Европейския съюз, тя покрива единствено спешни и животозастрашаващи събития. При нужда от по-сериозно и изискващо изследвания лечение, тя няма да поеме разходите.

 

Пожелаваме ви никога да не ви потрябва, но ако искате да се подсигурите, вижте някои от най-големите застрахователи.

 

Булстрад

Компанията ви предлага застраховка “Помощ при пътуване”. Тя ви осигурява финансови средства, когато имате нужда от навременна и специализирана медицинска помощ в чужбина. Застрахователната сума е по ваше желание и може да е от 5 000 – 10 000 евро. 

 

Булстрад има начин да предпази пътуващите в България, чрез така наречените туристически застраховки. Покритието им включва всички разноски при злополука, от която последва трайна загуба на трудоспособност.

 

Групама Животозастраховане

Това застрахователно дружество е част от френската банково-застрахователна група Groupama Assurances Mutuelles. В България си партнира с Банка ДСК и предлага различни туристически застраховки за пътувания в чужбина. С продуктите на компанията пътувате спокойно и можете да разчитате на денонощна подкрепа при спешна нужда от медицинска помощ. Също така, всички съпътстващи разходи са покрити.

 

Алианц

Алианц ви предлага туристическа застраховка при пътуване и тя може да е единична или семейна. Има три различни нива на защита, като разликата идва от цена и размер на покритието. Полицата ви предлага различни покрития, като прекъсване на пътуването, преждевременно завръщане, удължаване на престоя и други. Ако имате нужда от медицински транспорт, Алианц отпуска до 100 000 лв. за разноските.

 

Кога да взема Застраховка за пътуване в чужбина?

Застраховката е подходяща за пътувания в Европейски Съюз, но дори още повече за пътувания извън него. Цената й е много достъпна, а покритията и обезщетенията са доста високи. 

 

Други видове застраховки

След като вече разбрахте повече за основните видове застраховки, нека разгледаме и някои по-нетипични. Няма да ги намерите при всеки застраховател, но си струва да попитате за тях. Вижте списък с кратко описание:

 

 • Застраховка земеделски култури – предназначена е за земеделски стопани и производители. Покриват се количествените щети, вследствие на прякото действие от градушка, буря, проливен дъжд, пожар, измръзване и други климатични особености. 

 

 • Планинска застраховка – можете да я използвате, ако обичате да се разхождате или да спортувате екстремен спорт в българските планини. Също така можете да я направите преди да отидете на почивка, ски, планински излет, почивка на море и други. Застраховката покрива всички медицински и спасителни разноски и дава обезщетение при трайна загуба на работоспособност. 

 

 • Застраховка при злополука на учащи и персонал – тази полица е подходяща за ученици в начални и средни училища и деца в детски градини и ясли. Също така, от нея може да се възползват преподавателите и помощния персонал. Застраховката подсигурява обезщетение в случай на злополука и могат да се сключват групово и индивидуално.

 

 • Застраховка на телефон – тази застраховка покрива част или всички рискове за увреждане на вашия телефон, включително обир и кражба.

 

 • ЧМР застраховка/Карго застраховки – тези застраховки предпазват товари по време на вътрешни и международни превози. Покритите рискове се определят индивидуално спрямо спецификата на товара, вида превоз, опаковка и дестинация. Застраховката осигурява обезщетение при частична или пълна загуба на превозваните товари. Също така направените разходи за митнически такси и други разноски по превоза на стоката.

 

 • Застраховка за финансови рискове – този вид застраховки покриват финансовите загуби на лица, които по една или друга причина не получат предварително договорени стоки или услуги. По този начин застраховката предотвратява рисковете да изпаднете в неприятна ситуация или да изпаднете в невъзможност продължаване на дейността си.

 

Разлика Между Застрахователни Компании и Застрахователни Брокери

 

На застрахователния пазар може да намерите брокери, застрахователи, агенти и клиенти. Агентите са професионалисти, които могат да работят за застрахователна компания, брокерска фирма или независимо. Докато потребителите използват услугата, застрахователните брокери и агенти посредничат между клиента и застрахователната компания.

 

Хората често не намират разлика между тях, но има такава. При това е много основна. Да, и двете дружества предлагат застрахователни услуги, но брокерите предлагат продуктите на повече от една компания. За разлика от тях, застрахователните компании създават свои собствени продукти и услуги, които да предлагат на клиентите си.

 

Използвайки услугите на застрахователен брокер, вие получавате възможността да сравните различните предложения на пазара. Най-основният критерии обикновено е цената и това е напълно разбираемо. 

 

Ако разгледате по-подробно част от застрахователните продукти на пазара, бързо ще забележите, че покритията им често са сходни. Главната разлика е в размера на годишната премия, която заплащате на дружеството, както и в лимита на обезщетението. 

 

Докато компаниите предлагат само застрахователни продукти, брокерите и независимите агенти могат да ви предложат лично отношение. Те могат да погледнат ситуацията ви от страни и да ви посъветват кой е най-добрият вариант. 

 

За своята дейност получават комисионна от вас или застрахователната компания. Не винаги ще ви предложат най-евтината застраховка, но ще ви насочат към няколко добри предложения спрямо нуждите ви.

 

Имате и опцията да отидете в офис, където да си направите директно застраховка от компанията. Без посредник. В такава ситуация застрахователните брокери не печелят. За сметка на това, вие сами трябва да направите проучване или да намерите по-лесен начин за сравняване на предложенията онлайн. Например на сайта на Piggyy може да очаквате подробна информация за всички застрахователни дружества опериращи на територията на България, за да може да прочетете и да вземете информиран избор. 

 

Положителни и отрицателни страни

 

Всеки продукт и услуга имат своите добри и не чак толкова добри качества. Това важи и при застрахователните продукти. Да, понякога може да спасят живота, но доста често просто го имаме за всеки случай. Сега ще ви покажем положителните и отрицателните страни на застраховките, за да направите сами съпоставка.

 

Положителни страни

 

 • Финансова сигурност – може би най-важната причина да си направите застраховка е финансовата сигурност. Получавате защита и спокойствие, че каквото и да се случи на вас или имуществото ви, има кой да поеме щетите. Застраховките подсигуряват защитата на вашето семейство и лични вещи, като предлага различни обезщетения при неприятни ситуации. Получавате възможността да поемате разумни и премерени рискове, без да се притеснявате от последствията . 

 

 • Различни покрития – застраховките имат много покрития и могат да ви компенсират при възникването на най-различни рискове. Това от своя страна ви предлага възможност сами да изберете кое покритие е важно за вас и кое не е. Възможно е да договорите различни условия от тези в стандартната полица, като това включва добавянето на повече покрития. А това ви осигурява повече спокойствие и по-високо ниво на защита.

 

 • По-добро обслужване – не можете да очаквате добро обслужване ако не сте платили за определена стока или услуга, а я получавате безплатно. Същото важи и при застраховките. Да, имаме безплатни застраховки за пътуване в ЕС и подсигурена болнична помощ в страната, но с ограничени възможности. Застраховките имат огромни лимити, от които можете да се възползвате при неблагоприятна ситуация. Например, по-добро болнично лечение. Застраховките ви дават достъп до по-качествено здравеопазване и много по-добро обслужване.

 

Отрицателни страни

 

 • Разход – застраховките не са безплатни и една част от тях никак не са евтини. Повечето застраховки са чист разход, защото застрахователното събитие може никога да не настъпи. Дори да не случи, никой застраховател няма да ви върне парите. Когато го сметнете за дълъг период от време, разбирате колко много пари сте дали без да сте я ползвали нито веднъж. Има скъпи застраховки, които си осигуряват лечение на световно ниво, но не всеки може да си ги позволи.

 

Как да си изберем подходяща застраховка?  

 

Има няколко начин да си изберете подходяща застраховка. Най-лесният от тях е да се доверите на експерт. В нашата страна все още не сме свикнали да се доверяваме на съвета на другите, особено за парите и живота ни. 

 

Колкото и да ни се иска, не можем да бъдем експерти във всичко. Понякога имаме нужда от някой професионалист, който да ни изложи двете страни на дадена ситуация. Само така ще можем лесно да се ориентираме и да направим по-разумен и правилен избор. 

 

Друг начин е първо да изясните приоритетите си на защита. Кое искате да предпазите най-много в живота си? Може би това са вашите близки, дом или скъп автомобил. След като сте наясно с приоритетите си, погледнете семейния бюджет и определете каква сума можете да отделяте всеки месец. Когато сте изяснили тези подробности, потърсете сами или чрез помощта на експерт най-добрата опция.

 

За тази цел изберете компания или консултант с добро име. Най-лесният начин да потвърдите това, е като проучите дали клиентите на това лице или организация са доволни. Препоръчваме да се запознаете с възможностите на пазара, различните предложения и да не скачате на първото видяно.

Често Задавани Въпроси

Как се правят застраховки?

Можете да направите застраховка онлайн или на място в офис. Нужна ви е само лична карта и достатъчно пари, за да покриете поне една вноска от полицата.

Как да стана брокер на застраховки?

За да станете брокер, първо трябва да преминете през основно обучение, което да ви даде основни знания. То най-често продължава един ден и след него ви предлагат работа. 

Как се пишат застраховки?

Стандартните условия са написани, но имате възможността да променяте лимита на покритията и да добавите допълнителни. След това можете да направите проверка на застраховката ви и да видите дали ви устройва.

От къде да направя проверка на застраховка на кола?

Можете да направите проверка на за актуалността на вашата защита от сайта на гаранционен фонд застраховки.

Кои застраховки са задължителни?

Задължителните застраховки са гражданска отговорност, трудова злополука, злополука на пътниците в обществения транспорт.

Как се осчетоводяват застраховки?

Ако сте юридическо лице, осчетоводяването на застраховките става чрез вписването им, като Разходи за бъдещи периоди, Разчети по застраховане и Разходи за външни услуги

Печели ли се от застраховки?

Да, ако сте застрахователно дружество или брокер. Ако започнете работа като застрахователен брокер, ще получавате комисионна при всеки застрахован от вас човек. 

Какво покрива застраховка живот при кредит?

Застрахователният продукт покрива разходите при неблагоприятни здравословни състояния, нетрудоспособност, смърт и злополука.

Колко струва застраховка живот при ипотечен кредит?

Зависи от компанията, при която желаете на си направите застраховката.

Къде да си направя планинска застраховка?

Това трябва да прецените сами. Тази застраховка е често срещана и голяма част от застрахователните дружества я предлагат.  Най-добре направете проверка за застраховката при застрахователен брокер.

Колко струва ЧМР застраховка?

Цените се изчисляват индивидуално на база вида превоз, спецификата на товара, опаковка и дестинация. 

Колко струва застраховка гражданска отговорност?

Нейната цена варира най-вече спрямо навършените ви години. Но всяко дружество изчислява цената на застраховка гражданска отговорност по собствен начин. Едни от най-важните параметри, освен годините, си остават модела на колата, годината на производство и обема на двигателя. 

Колко е глобата без застраховка гражданска отговорност?

Ако ви хванат да карате без гражданска, очаквайте глоба в размер на 250 лв. за физическо лице и 2 000 лв. при юридическо лице.

Кои са задължителните застраховки на автомобили?

Гражданска отговорност е единствената задължителна застраховка за вашия автомобил.

Има ли калкулатор за застраховка живот?

Възможно е да намерите подобен калкулатор онлайн, но най-добре вижте актуалните предложения на застрахователи.

За кого е предназначена застраховка професионална отговорност?

Тя е предназначена за физически и юридически лица на територията на България, които упражняват професия, за която имат необходимата правоспособност.

Заключение

 

Живеем в цивилизован свят без много рискове, но те все пак са около нас. Голяма част от застрахователните събития са рядко срещани и трудно може да ни сполетят. Въпреки това, ако имаме застраховка се чувстваме подсигурени и защитени при настъпването на неблагоприятни явления. 

 

Всеки ден се случват кражби, земетресения и злополуки, но доста рядко това ни афектира директно. Все пак, при настъпването на злощастна ситуация, застрахователната полица може да покрие голяма част или напълно възникналите разходи. 

 

Съветваме добре да изясните приоритетите си и да прецените дали си заслужава да ги подсигурите. Не ви препоръчваме да сключвате застраховки, които ще окажат влияние на семейния бюджет. Добавянето на допълнителна защита със сигурност ще ви помогне да спите по-добре, но въпроса е дали цената ще си заслужава.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Сподели тази статия