arrow-menu

Общи условия

Тези условия очертават правилата и разпоредбите за използването на уебсайта Piggyy.com

 

Ние приемаме, че вие, използвайки този уебсайт, се съгласявате с настоящите условия. Не продължавайте да използвате Piggyy.com, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, Декларацията за поверителност и Известието за отказ от отговорност и всички споразумения; „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнасят за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на компанията. „Компанията“, „Самите ние“, „Ние“ и „Нашите“ се отнасят до нашата компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнасят както за клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и обмислянето за плащане, необходимо за извършване на процеса за помощ на клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на заявените услуги на компанията, в съответствие с действащото право на територията на Република България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, с главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същото.

 

Бисквитки

 

Нашият сайт използва бисквитки. Достъпвайки до Piggyy, Вие давате своето съгласие да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност на Piggyy.

 

Повечето интерактивни уеб сайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извлечем данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, като по този начин улесняват посетителите на нашия уебсайт. Някои от нашите партньори също може да използват бисквитки.

 

Лиценз

 

Освен ако не е посочено друго, Piggyy и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост върху всички материали в Piggyy. Всички права на интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до всички материали от Piggyy за ваша лична употреба, която е ограничена от настоящите условия.

 

 Не трябва да:

 

– Препубликувате материал от Piggyy

– Продавате, наемате или лицензирате материали от Piggyy

– Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от Piggyy

-Преразпределяте съдържание от Piggyy

 

Настоящото споразумение започва да тече от текущата дата.

 

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени раздели на уебсайта. Piggyy не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното публикуване на уебсайта. Коментарите не отразяват вижданията и мненията на Piggyy, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на човека, който ги публикува. Доколкото това е позволено от приложимите закони, Piggyy не носи отговорност за коментарите или за каквито и да е правни задължения, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването, и/или публикуването на, и/или появата на коментарите към този уебсайт.

 

Piggyy си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или нарушават настоящите условия за ползване.

 

Вие гарантирате и се съгласявате че:

 

– Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

 

– Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително на авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

 

– Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нарушение на поверителността;

 

– Коментарите няма да бъдат използвани за търсене или популяризиране на бизнес или практика или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

 

С настоящото Вие предоставяте на Piggyy ексклузивен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари под всякакви форми, формати или медии.

 

Следните организации могат да препращат към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 

– Правителствени агенции;

– Търсачки;

– Информационни организации;

– Дистрибуторите на онлайн директории могат да препращат към нашия уебсайт по същия начин, както поставят хипервръзки към уебсайтовете на други регистрирани фирми; и

– Общосистемни акредитирани предприятия, с изключение организации за набиране на средства с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които не може да правят хипервръзки към нашия уеб сайт.

 

Тези организации могат да правят връзки към началната ни страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава фалшиво спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

 

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните типове организации:

 

-общоизвестни източници на потребителска и/или бизнес информация;

-сайтове от dot.com общността;

-асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;

-дистрибутори на онлайн директории;

-интернет портали;

-счетоводни, правни и консултантски фирми; и

-образователни институции и търговски асоциации.

 

Ще одобрим исканията за свързване от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да гледаме неблагоприятно на себе си или на акредитирания ни бизнес; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира отсъствието на Piggyy; и г) връзката е в контекста на обща информация за ресурсите.

 

Тези организации могат да препращат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава фалшиво спонсорство или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

 

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2, по-горе и се интересувате да слагате препратки към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Piggyy. Моля включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да препращате към нашия уебсайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да правите препратки. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

 

Одобрените организации могат да поставят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 

– Чрез използването на нашето фирмено име; или

– Чрез използване на единен локатор на ресурси, свързан с; или

– Чрез използването на всяко друго описание на нашия уебсайт, свързано с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

 

Няма да бъде разрешено използване на логото на Piggyy или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

 

iFrames

 

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

 

Отговорност за съдържанието

 

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате срещу всички искове, които се появяват на вашия уебсайт. Никаква(и) връзка(и) не трябва да се показват на който и да е уебсайт, която може да се тълкува като клеветническа, неприлична или престъпна или която нарушава, или защитава нарушаването на правата на трети страни.

 

Вашата поверителност

 

Моля, прочетете Декларацията за поверителност.

 

Запазване на правата

 

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие незабавно трябва да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също си запазваме правото да променяме тези условия и правилата за свързване по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия за свързване.

 

Премахване на хипервръзки от нашия уебсайт

 

Ако намерите някаква хипервръзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки момент. Ще разгледаме исканията за премахване на линкове, но не сме задължени да ви отговаряме директно.

 

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е точна, не гарантираме нейната пълнота или акуратност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта ще бъдат актуализирани.

 

Предупреждение

 

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички заявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в това предупреждение няма да:

 

-ограничи или освободи нас или вас от отговорност за причиняване на смърт или нанасяне на телесна повреда;

-ограничи или освободи нас или вас от отговорност за извършване на измама или измамно представяне;

-да ограничи или освободи нас или вас от отговорности по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

-освобождава нас и вас от отговорност, която може да не бъде изключена съгласно приложимото законодателство.

 

Ограниченията и освобождаването от отговорността, определени в този раздел и другаде в този раздел: а) са предмет на предходния параграф; и (б) управляват всички задължения, произтичащи предупреждението, включително задължения, възникнали по договор, деликт и за нарушение на законово задължение.

 

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети.