arrow-menu

Партньорски линкове

Piggyy.com е онлайн услуга за сравняване, която цели да нпарави кредитния и финансовия пазар, колкото се може по-прозрачен и лесен за разбиране. Финансовите таблици и информацията достъпна на Piggyy показва онлайн заеми и други доставчици на финансови услуги, с които си сътрудничим. Нашата услуга е безплатна и без задължения за клиентите, тъй като всички приходи се базират на комисионни от нашите партньори. Нашата цел е да поддържаме информацията възможно най-точна във всеки даден момент. Тази информация може да е различна от информацията на уебсайта на институцията. Цялата информация е представена без гаранция.