arrow-menu

Privatlån – Den totala guiden

I följande guide så kommer vi att fokusera på att illustrera de främsta aspekterna gällande privatlån med låg ränta. Vi vill förse dig med adekvat och objektiv information kring det hela så att du i slutändan ska kunna fatta ett mer objektivt beslut.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

4.6/5
Nordax Bank

Om du är osäker på hur du ska fylla i din låneansökan, ring oss så hjälper vi dig.

Klassificering

4.5/5
Nordea

Klassificering

4.4/5
SBAB

Klassificering

3.7/5
SEB

Internetbanken för privatpersoner och för Enkla firman

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Vad är ett privatlån för något?

Ett privatlån är i grund och botten en form av lån som nödvändigtvis inte är knutet till ett specifik fysiskt objekt. Privatlån benämns även ofta för blancolån, snabblån och andra synonymer men innebär i själva verket samma sak.

 

Den viktigaste aspekten i det hela är att ett privatlån alltid kommer med en högre ränta i jämförelse med ett lån utan säkerhet. Du kommer således i slutändan att betala mer i form av ränta och avgifter än vad som vore fallet om privatlånet knutits till ett fysiskt objekt.

 

Ovanstående har att göra med det faktum att långivare anser att de tar en betydligt högre risk när de lånar ut pengar utan säkerhet än vad som är fallet vid ett lån som kommer med en form av säkerhet.

Själv beloppet som du kan ansöka om när det kommer till privatlån varierar kraftigt beroende på kreditgivaren i fråga. Dock så tenderar man att kunna ansöka om att få låna från 10 000 kr ända upp till 600 000 kr hos många av de långivare som vi haft med att göra.

 

personal-loan

 

Hur återbetalar man ett privatlån?

 

När det kommer till amorteringen av privatlånet så kan du välja att göra det på tre olika sätt, nämligen i form av rak amortering, annuitet och serieamortering. Härnäst så kommer vi att redogöra för dessa för att du ska få en adekvat uppfattning om vilka av dessa som lämpar sig just för dina behov:

 • Rak amortering – Innebär att du amorterar privatlånet i form av en lika stor summa vid varje specifikt betalningstillfälle, inklusive den ränta som du blir påförd. Din totala månadskostnad vid rak amortering är störst i början men sjunker i takt med att privatlånet återbetalas. Själva skulden styckas upp i exakt stora delar varav skulden i fråga minska i takt med varje enskild amortering. Rent generellt så tenderar din skuld att minska snabbast när du tillämpar rak amortering.
 • Annuitet – Vid ett annuitetslån så bestämmer du själv beloppet som du önskar amortera varje snild månad. Annuiteten som i sig är själva beloppet du valt att amortera ska täcka både för den belopp du amortera men också för den räntekostnad samt de avgifter som du blivit påförd. Denna form av amortering tenderar dock att kosta mer i längden i jämförelse med rak annuitet.
 • Serieamortering – Denna typ av amortering är ganska ovanliga i sammanhanget och nyttjas av endast ett fåtal konsumenter vilka besitter gedigna kunskap inom området. Det hela innebär att storleken på amorteringen ändras i takt med att lånets löptid fortskrider. 

 

Notera: Du har en 14-dagars ångerrätt från att privatlånet betalas ut till ditt bankkonto där du inte blir påförd några avgifter vid returneringen av det totala beloppet som betalats ut till dig.

 

Fokusera på den effektiva räntan vid beräkningen av ett privatlån

 

Härnäst så kommer vi att illustrera ett genuint exempel på ett privatlån och de tillhörande kostnaderna som det hela kommer med. Vi vill göra det enklare för dig att på ett övergripande och koncist sätt få en bild över hur mycket ditt privatlån kan komma att kosta dig i slutändan:

 

Lånebelopp6 000 kr
Nominell ränta4,29 %
Effektiv ränta166,98 %
Löptid6 månader
AmorteringRak
Uppläggningsavgift299 kr
Aviseringsavgift29 kr
Kostnad per månad1 320 kr
Totala avbetalningar6
Lånekostnad1 898 kr

 

Notera: Som du kan avläsa från ovanstående exempel så utgör den effektiva räntan den högsta kostnaden för lånet i fråga.

 

 

Vilka är det topp-3 långivare när det kommer till privatlån?

I detta kapitel så kommer vi att fokusera på att belysa de 3 främsta långivarna när det kommer till blancolån. Vi har investerat betydande resurser för att undersöka vilka tre långivaren som erbjuder de bästa villkoren när det kommer till privatlån för närvarande och kommit fram till följande:

 

AktörBeloppRäntaLöptidBet. anmärkningarÅlderUtan UCBankIDUtbetalning
Lendo10 000 kr – 600 000 kr2,95 % – 29,95 %1-15 årJa18 årNejJa1-5 bankdagar.
Zmarta5 000 kr – 600 000 kr2,95 % – 27,00 %1-20 årJa18 årNejJa1-3 bankdagar
Advisa5 000 kr – 600 000 kr2,95 % – 26,50 %1-20 årJa18 årNejJa2 bankdagar

 

Notera: Vi vill göra dig uppmärksam på att villkoren nedan kan ha kommit att ändras vid tiden som du läser denna guide. Du bör således besöka långivarens respektive webbplats innan du bestämmer dig för att ansöka om lånet i fråga!

 

När ska man överväga om att ta ett privatlån?

Ovanstående frågeställning är ganska subjektiv eftersom det endast du själv kan besvara när du faktiskt ska välja att ansöka om ett privatlån? Om du ställer frågan till tio olika individer så kommer du nästan garantera att få olika svar.

Den gemensamma faktorn i det hela tenderar dock att te sig i form av att man behöver täcka upp för akuta utgifter som uppkommit i de tider då inkomsterna är begränsade eller att man har andra kostnader vilka måste betala per omgående. 

 

Dock så finns det ett antal situationer när det faktiskt är berättigat att ansöka om ett privatlån utan att du behöver ha ett dåligt samvete kring det hela. Några av dessa situationer återfinns i form av följande:

 

 • Du behöver uppsöka en veterinär på grund av att ditt husdjur blivit akut sjuk.
 • Du behöver uppsöka en bilmekaniker på grund av att bilen ej fungerar som den ska.
 • Du behöver åtgärda en läcka i bostaden för att ej riskera större skador på egendom.
 • Du behöver betala en faktura med en hög belopp som har en kort förfallotid.
 • Du måste betala för att kunna ta dig till en specifik plats per omgående.
 • Du måste betala ett inkassokrav per omgående och behöver likvida medel direkt.
 • Du måste bekosta en familjekris som uppstått på grund av diverse omständigheter.

 

Det kan självfallet finnas andra typer av situationer där du behöver ansöka om ett privatlån med låg ränta men ovanstående bör ge dig en bild över när ett personlån kan tänkas vara adekvat att ansöka om. 

Kom ihåg att alltid fråga dig själv huruvida privatlånet som du ämnar ansöka om avser en akut situation eller om det hela handlar om konsumtion, så som den nya teknikprylar eller en resa du ämnar göra. I dessa fall så bör du avstå från det hela.

 

Viktiga aspekter att komma ihåg innan du ansöker om privatlån

 

Det finns ett antal aspekter vilka du måste ha i åtanke när det kommer till privatlån. För att hjälpa dig på traven så kommer vi att lista några av de mest fundamentala för att du enklare ska förstå hur du ska förhålla dig till det hela:

 

 • Reflektera alltid över den totala kostnaden för ett privatlån där du både tar i beaktning räntor och andra associera avgifter.
 • Gör dig införstådd med det faktum att ett privatlån stiger i kostnad i takt med att löptiden ökar.
 • Även ett lån på några kronor kan till slut komma att hamna hos Kronofogden, något du måste undvika!
 • De avgifter som du bli påförd (utöver räntan) kommer att mynna ut i en betydligt dyrare lån i slutändan.
 • Du ska alltid räkna på en förändrad privatekonomin för att göra dig införstådd med huruvida du klarar av amorteringarna om du råkar bli arbetslös.

 

Ovanstående bör utgöra en adekvat rekommendation och hjälpa dig kring den övergripande tankesättet när det kommer till just privatlån.

 

Hur ansöker man om ett privatlån rent konkret?

 

Som ett led i att göra det enklare för dig att förstå den övergripande processen kring hur man ansöker om ett lån så kommer vi nedan att lista de generella punkter vilka omfattar det hela:

 1. Fundera över din behov – Du måste förstå reflektera över vilka behov som du har när det kommer till privatlånet i fråga, en punkt som endast du själv kan besvara eftersom vi alla har olika behov när det kommer till lånebeloppet.
 2. Fyll i din låneansökan – I skrivande stund så behöver du ha ett BankID registrerat för att kunna ansöka om ett lån, även om det fortfarande finns långivare vilka erbjuder låneansökningar över telefon och brev.
 3. Utvärdera låneerbjudandet – Härnäst så behöver du ta till dig låneerbjudande som du fått presenterade för att sedan utvärdera vilken av dessa som du önskar gå vidare med.
 4. Initiera din låneansökan – I följande steg så har du bestämt dig för ett privatlån och valt att gå vidare med det hela. I denna steg så behöver du signera villkoren och skicka tillbaka det hela till kreditgivaren i fråga.
 5. Lånet betalas ut – När du är nöjd med det hela så kommer pengarna att betalas ut till det bankkonto som du valt. Hur lång tid det hela tar beror på långivarna i fråga.

Ovanstående ansökningsprocess kan skilja sig åt beroende på långivaren i fråga. Dock så tenderar själv logiken bygga på ovanstående punkter, något som innebär att du ganska omgående kommer känna igen dig i det hela.

Vilka är de vanligaste för- och nackdelarna gällande privatlån?

 

I detta kapitel så kommer vi att på ett koncist och överskådligt sätt illustrera de vanligaste för- och nackdelarna när det kommer till privatlån. Utan att förhala det hela så kommer vi härnäst att dyka in i det hela för att du ska kunna bilda dig en uppfattning om det hela:

pros

Fördelar med att ta privatlån

 • Du kan nyttja ett privatlån till vad du än önskar utan att behöva redogör för det hela.
 • Ett privatlån lämpar sig adekvat när du behöver bekosta akuta ekonomiska situationer.
 • Du kan ta del av ett brett spann av konkurrenskraftiga erbjudande från ett flertal kreditgivare.
 • Ta del av de amorteringsfria månader vilka ofta tenderar att erbjudas till nya låntagare.
 • Du får möjligheten att nyttja flera olika amorteringsformer, så som rak amortering, annuitet och serieamortering. 
cons

Nackdelar med att ta privatlån

 • När du ansöker om ett privatlån så kommer du även att bli påförd en hög effektiv ränta och associerade avgifter.
 • Privatlånet måste ofta amorteras snabbt. Ju lägre belopp du lånar, desto kortare löptid.
 • Ju högre lånebelopp som du ansöker om, desto mer krav kommer du att bli föremål för.
 • Du kan få svårt att få igenom ett privatlån om du råkar ha en betalningsanmärkningar i bagaget.
 • Avgifter i form av påminnelse och dröjsmålsränta tenderar att vara ganska kostsamma.

Notera: Räntan som du blir påförd baseras på att lån i privat bemärkelse kommer utan krav på säkerhet, något som innebär större risker för kreditgivaren i fråga.

 

 

Grundförutsättningar för att få igenom ett privatlån

 

När du bestämmer dig för att hitta det billigaste privatlånet så måste du uppfylla ett antal kriterier för att kunna få igenom det hela. Genom att uppfylla dessa kriterier så kommer du att öka chanserna till att få igenom lånet, samtidigt som du slipper bli föremål för flera kreditupplysningar, vilka is in tur kan komma att inverka negativ på din kreditvärdighet.

Innan vi inleder med dessa så vill vi även göra dig medveten om att kreditgivaren kan ha andra villkor som du måste ta ställning till som ej listas nedan för att kunna ansöka om privatlån i fråga.

Nåväl, härnäst så presenterar vi de fundamentala grundelement vilka du måste uppfylla för att kunna få igenom ett privatlån:

 

 • Du ska ha fyllt 18 år vid tiden som du ansöker om privatlånet i fråga.
 • Du ska ha varit folkbokförd inom rikets gränser minst 12 månader.
 • Du ska ha ett giltigt svenskt personnummer vid tiden som du ansöker om privatlånet.
 • Du ska ha ett BankID för att kunna signera din låneansökan och tillhörande villkor.
 • Du ska kunna uppvisa en form av deklarerad inkomst för att ansöka om privatlånet.
 • Du ska uppvisa en adekvat kreditvärdighet för att ha en chans att få igenom lånet.
 • Du ska ej ha några kvarstående skulder hos Kronofogden vid tiden för ansökan.

 

Som vi redan nämnt så utgör ovanstående de fundamentala aspekterna för att kunna få igenom ett privatlån. Dock så kan det självfallet tillkomma andra villkor som du måste uppfylla beroende på kreditgivaren i fråga.

Vanliga frågor och svar

Hur mycket får jag låna vid ett privatlån?

Detta är något som endast du själv kan ansöka om men rent generellt så kan du ansöka om några tusenlappar upp till flera hundra tusen, beroende på dina behov.

Måste jag specificera vad privatlånet ska nyttjas till?

Du behöver ej ange specifikt vad du ämnar nyttja privatlånet till, utan kan nyttja det hela till vad än önskar, så länge som det hela inte handlar om kriminella ändamål vill säga.

Kan jag ansöka om ett privatlån med betalningsanmärkning?

Oavsett om du har en eller flera betalningsanmärkningar så kan du få igenom ett privatlån. Dock så kommer du att bli föremål för en hårdare granskning där du även kan behöva ha en medsökande för att kunna få igenom det hela.

Vilka är grundkraven för ett privatlån?

Varje långivare har sina egna krav men generellt sett så måste du ha fyllt 18 år, ha en deklarerad inkomst, inneha en svensk nationalitet, inklusive en folkbokförd adress inom rikets gränser utan några skulder hos Kronofogden.

Hur lång är tiden för utbetalning gällande billiga privatlån?

Det hela varierar beroende på långivaren i fråga. Viss kreditgivare kan betala ut lånet redan samma dag varav vissa kan komma att behöva flera dagar på att slutföra processen i fråga.

Vilken löptid kan jag räkna med för ett privatlån med fast ränta?

Löptiden varierar beroende på kreditgivaren i fråga. Du behöver således ta reda på vad som gäller i ditt fall innan du bestämmer dig för att acceptera de villkor som du får presenterade.

Hur kan jag vara säker på att jag fått ett lågt blancolån ränta?

När det kommer till ”lägsta ränta för privatlån” så är det hela ganska subjektivt och beror på låntagaren i fråga. För vissa sökande så är den bästa ränta för privatlånet ej alls ”bäst” för andra låntagare.

Måste jag tillhandahålla en form av säkerhet privatlån?

Nej, du behöver inte tillhandahålla en form av säkerhet för att få igenom ett privatlån. Dock så tenderar kraven för privatlånet att öka i takt med att lånebeloppet stiger.

Vad är en effektiv ränta på privatlån?

Den effektiva räntan avser själva kostnaden för ett lån som i sammanhanget uttryck som en årlig räntesats som i sin tur baseras på det totala kreditbeloppet.

Kan jag tacka nej till ett privatlån?

Ja, enligt den svenska lagen så kan du välja att tacka nej till ett privatlån som betalats ut till ditt bankkonto inom 14-dagar från att den betalas ut.

Kan jag ansöka om ett privatlån via telefon och brev?

Du kan självfallet göra så, men du kommer att behöva signera skuldebrevet som skickas till dig per post, en process som tar ganska lång tid från att du ansöker till att du får privatlånet utbetalt.

Slutsats

I denna guide så har vi belyst alla de element och faktorer som du behöver ha kännedom om när du ämnar ansöka om privatlån. Den viktigaste aspekten som du bör ta med dig från det hela är att den effektiva räntan står som den största enskild kostnad för lånet i fråga.

 

Du bör även komma ihåg att löptiden för ett privatlån, särskilt om det handlar om mindre belopp. Just därför så måste du vara förberedd på att kunna betala av lånet inom endast några minuter från att du får den utbetalt.

 

Privatlån kan dock visa sig vara en räddare in nöden, särskilt när du blir föremål för akuta utgifter, såsom veterinärbesök, sjukhusbesök eller dylikt, där du behöver per omgående betala för tjänsten i fråga.

 

Summa summarum så är privatlån ett adekvat hjälpmedel när det hela nyttjas till rätt ändamål. Dock så kan de skapa oreda i din ekonomi om du väljer att ansöka om flera privatlån under en kort tidsperiod, något som i sin tur kan leda till betalningsanmärkningar om du inte klarar av att betala skulderna inom utsatt tid. 

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln:

Läs mer om Privatlån

privat lån med anmärkning

Att ta ett privatlån med en betalningsanmärkning Ett privatlån är…

Piggyy

augusti 18, 2022 / 2 minutes

ta privat lån

Att ta ett privatlån Ett privatlån är ett lån för…

Piggyy

augusti 17, 2022 / 2 minutes

bästa privat lån

Hur du väljer det bästa privatlånet Ett privatlån är ett…

Piggyy

augusti 05, 2022 / 2 minutes

privat lån utan säkerhet

Privatlån utan säkerhet Ett privatlån är ett konsumtionslån som privatpersoner…

Piggyy

augusti 04, 2022 / 2 minutes

seb bank privat lån

SEB Banks privatlån Ett privatlån är ett lån som långivare…

Piggyy

augusti 01, 2022 / 2 minutes

swedbank lån privat

Att låna Swedbanks privatlån Ett privatlån är ett lån som…

Piggyy

juli 29, 2022 / 2 minutes

privat lån med betalningsanmärkning

Att ta ett privatlån med en betalningsanmärkning Ett privatlån är…

Piggyy

juli 26, 2022 / 2 minutes

privat lån seb

Att ta ett privatlån från SEB Ett privatlån är ett…

Piggyy

juli 19, 2022 / 2 minutes

privat lån låg ränta

Att ta ett privatlån med låg ränta Ett privatlån är…

Piggyy

juli 18, 2022 / 2 minutes

SBAB Privat lån

Att ta SBABs privatlån Ett privatlån är ett lån som…

Piggyy

juli 12, 2022 / 2 minutes

Swedbank Privat lån

Att ta Swedbanks privatlån Ett privatlån är ett lån som…

Piggyy

juli 11, 2022 / 2 minutes

Ellos Privat lån

Att ta Ellos privatlån Ett privatlån är ett lån som…

Piggyy

juli 01, 2022 / 2 minutes

Nordea lån privat

Att ta Nordeas privatlån Ett privatlån är ett lån som…

Piggyy

juni 19, 2022 / 2 minutes

Handelsbanken privat lån

Att låna Handelsbankens privatlån Ett privatlån är ett konsumtionslån som…

Piggyy

juni 08, 2022 / 2 minutes

danske bank privat lån

Att ta Danske Banks privatlån Ett privatlån är ett lån…

Piggyy

juni 07, 2022 / 2 minutes

Privat lån nordea

Att ta ett privatlån från Nordea Ett privatlån är ett…

Piggyy

maj 26, 2022 / 2 minutes

Privat lån handelsbanken

Att ta ett privatlån från Handelsbanken Ett privatlån är ett…

Piggyy

maj 25, 2022 / 2 minutes

Ica banken privat lån

ICA Bankens privatlån Ett privatlån är ett lån som tas…

Piggyy

maj 24, 2022 / 2 minutes

Privat lån utan uc

Att ta ett privatlån utan UC Ett privatlån är ett…

Piggyy

maj 08, 2022 / 2 minutes

privat lån med låg ränta

Att ta ett privatlån med en låg ränta Ett privatlån…

Piggyy

april 26, 2022 / 2 minutes

nordea bank privat lån

Att ta ett privatlån från Nordea Bank Ett privatlån är…

Piggyy

april 25, 2022 / 2 minutes

privat lån till aktiebolag

Att låna ut pengar till det egna aktiebolaget För många…

Piggyy

april 14, 2022 / 1 minute

halens privat lån

Halens Privatlån Ett privatlån är ett lån som du tar…

Piggyy

april 13, 2022 / 2 minutes

privat lån länsförsäkringar

Att teckna ett privatlån från Länsförsäkringar bank  Ett privatlån, också…

Piggyy

april 12, 2022 / 2 minutes

låna 20000 utan uc privat lån

Att låna utan kreditupplysning från UC UC (Upplysningscentralen) är Sveriges…

Piggyy

april 11, 2022 / 2 minutes

privat lån danske bank

Ta ett privatlån från Danske Bank Ett privatlån är ett…

Piggyy

april 10, 2022 / 1 minute

Bokföra privat lån till enskild firma

Att bokföra privatlånet till den enskilda firman Ett privatlån är…

Piggyy

mars 24, 2022 / 8 minutes

Köpa hus privat lån

Köpa hus med privatlånet Ett privatlån är ett lån som…

Piggyy

mars 14, 2022 / 2 minutes