arrow-menu

Renoveringslån

Ett renoveringslån är i grund och botten en form av kredit som öronmärks för att nyttjas under renoveringen av bostaden i fråga. För att du ska kunna bilda dig en klar uppfattning kring låneformen i fråga, inklusive de associerade frågeställningar som våra läsare tenderar att ha, så kommer vi att besvara en rad frågeställningar där några av de primära återges i form av följande:

 

 • Vilka typer av renoveringslån erbjuds på marknaden för närvarande?
 • Ska man välja att teckna ett renoveringslån med säkerhet eller utan?
 • Vilka är de vanligaste för- och nackdelarna gällande renoveringslån?
 • Hur stort renoveringslån kan jag välja att ansöka om egentligen?
 • Syftar ett renoveringslån och byggnadskreditiv på en och samma sak?

 

Vänligen gör dig införstådd med det faktum att ovanstående punkter utgör en fraktion av de frågor och ämnen vilka vi ämnar besvara i denna utförliga guide.

Läs mer

Skriven av: Big Piggyy

Klassificering

4.7/5
Ikano Bank

Identifiera dig och signera med BankID

Klassificering

4.6/5
Länsförsäkringar Bank

Klassificering

4.5/5
Nordea

Klassificering

3.7/5
Handelsbanken

Vi hjälper dig med dina bankärenden och supportfrågor.

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Typer av renoveringslån

Det existerar flera olika typer av renoveringslån när det kommer till finansieringen av ditt nästa projekt. Den typ av låneform baseras på en rad olika aspekter där några av de vanligaste återges i form av:

 

 • Hur stort lånebelopp behöver du ansöka om till den planerade renoveringen?
 • Har du för närvarande en eller flera andra lån vilka finns bundna till bostaden i fråga?
 • Vilken typ av bostadsform förfogar du över för närvarande (bostadsrätt, vila, etc.)?
 • Vilken typ av renovering ämnar du utföra på det specifika bostadsobjektet?
 • Kommer renoveringslånet att nyttjas för renovering eller utbyggnad av existerande bostad?

 

Det är även viktigt att göra sig införstådd med den nuvarande belåningsgraden som man har på sin bostad. På en generell plan så måste man ha en belåningsgrad som ej är lägre än 85% av bostadens marknadsvärde för att kunna nyttja den som säkerhet. I skrivande stund så gäller följande belåningsnivåer:

 

 • Belåningsgrad < 49% – (inga krav på amortering)
 • Belåningsgrad i form av 50 – 70 % (minst 1 % av bostadens marknadsvärde/år)
 • Belåningsgrad i form av 71 – 85 % – (minst 2 % av bostadens marknadsvärde/år)

 

Notera: Om du för närvarande ägt din bostad i mer än 5 år så kan du välja att omvärdera bostaden i fråga för att slippa amorteringskravet. Det hela förutsätter dock att bostaden visat sig ha ökat tillräckligt med värde sedan du förvärvade den.

 

home-repair -loan

 

Renoveringslån utan krav på säkerhet

Denna typ av lån är i grund och botten ett privatlån. Det hela innebär att du ej behöver binda din bostad till själva lånet, utan kan komma att beviljas det sökta beloppet, förutsatt att du uppfyller de grundkrav som ställs.

När du bestämmer dig för att teckna ett renoveringslån utan säkerhet så kan du även räkna med att få ta del av en betydligt större utbud av långivare i kombination med följande möjligheter:

 

 • Möjligheten att finansiera din renovering med ganska höga lånebelopp.
 • Möjligheten att få ner räntan markant när du uppvisar en god kreditvärdighet.
 • Möjligheten att använda en del av pengarna till andra specifika ändamål.
 • Möjligheten att beviljas lånet utan att behöva tillhandahålla en form av säkerhet.

 

Renoveringslån med krav på säkerhet

Denna form av renoveringslån kräver att du som sökande tillhandahåller en form av adekvat säkerhet, något som i sin tur oftast återspeglas i den bostad som du önskar renovera.

 

På en generell plan så är ett renoveringslån med säkerhet den mest adekvata valet eftersom krediten binds till renoveringsobjektet i fråga, något som i sin tur medför att du både beviljas lånet snabbare men även till betydligt mer förmånligare villkor. 

 

En annan viktig aspekt att nämna i sammanhanget är att du kommer ha en betydligt större chans till att ansöka om högre lånebelopp, även om din kredit inte är den bästa för närvarande. Förutom ovanstående så ska du även förvänta dig att:

 

 • Möjligheten att få igenom betydligt lägre räntor än vid lån utan säkerhet.
 • Möjligheten att förhandla om de avgifter som appliceras för lånet i fråga.
 • Möjligheten att ansöka om betalningsfria månader hos långivaren i fråga.
 • Möjligheten att använda delar av lånet till helt andra typer av ändamål

 

Inbakning av renoveringslånet i existerande bolån

Denna typ av låneform innebär helt enkelt att du som låntagare väljer att baka in renoveringslån i ditt existerade bolån. Med andra ord så måste man redan äga sin bostad för att det hela överhuvudtaget ska kunna realiseras.

 

Renoveringslånet kan dock även komma att beviljas för de objekt som man nyligen förvärvat, men ej nödvändigtvis hunnit flytta in till. Hur man än vänder på det hela så är denna låneform den absolut billigaste sättet att låna till en renovering.

 

Storleken på lånet baseras främst på hur belånad den egna bostaden är för närvarande. Om den redan har ett maximalt bolånetak på 85% så kommer det inte vara möjligt att nyttja det bolån som finns bundet till objektet i fråga.

 

Några av de primära fördelar med denna typ av lån återges i form av följande punkter: 

 

 • Möjligheten till att få ner bolåneräntan betydligt genom att nyttja bostaden som säkerhet.
 • Möjligheten att enklare få kontroll över sin belåningsgrad utan att äventyra privatekonomin.
 • Möjligheten att snabbt kunna utför nödvändiga reparationer till förmånliga villkor.
 • Möjligheten att baka in själva lånet i bostadslånet utan några extra avgifter.

 

Renoveringslån som byggnadskreditiv

Denna typ av renoveringslån lämpar sig endast för de sökande vilka planerar att bygga till eller utöka det befintliga boendet. Ett byggnadskreditiv är tänkt att fungera som en form av tillfällig lösning när det kommer till finansiering av nybygget.

 

Det hela fungerar i grund och botten som en form av kreditlina, vilken du i sin tur kan välja att nyttja i takt med att själva bygget fortskrider. Du måste även vara medveten om det faktum att du påförs endast ränta för den del av krediten som du väljer att nyttja och ej för hela den beviljade beloppet.

 

När själva bygget slutförts så kommer långivaren i fråga att konvertera det hela till ett standardbolån som du sedan fortsätter att amortera på. Några av de främsta fördelarna med ett byggnadskreditiv återges i form av följande:

 

 • Du påförs endast ränta för det beloppet som du faktiskt valt att nyttja.
 • Det ställs inga krav på att amortera på lånet under själva bygget.
 • Du får möjligheten att nyttja två amorteringsfria år vid slutförandet av bygget.
 • Det finns en god möjlighet att nyttja en mer flexibel form av amortering.

 

Säkra kontra osäkra renoveringslån

 

En av de frågor som ofta uppkommer när det kommer till diskussionen gällande renoveringslån är huruvida man faktiskt ska välja en låneform med eller utan säkerhet. För att hjälpa dig på traven så ska vi kortfattat diskutera vilken av dessa som kan tänkas lämpa sig bäst för just dina behov!

 

När ska du välja att ansöka om ett renoveringslån med säkerhet?

Om du för närvarande upplever att kostnaden för ett lån utan säkerhet riskerar att inverka negativt på din privata ekonomi så är ett renoveringslån där bostaden nyttjas som säkerhet ett adekvat val för din del.

 

Du måste dock ta med i beaktning själva amorteringskravet eftersom beviljandet av ett renoveringslån kan medför att du hamnar i en sits där amorteringskravet aktiveras eller stiger mer än vad du faktiskt betalar idag med, något som också kan inverka negativt på din privata ekonomi.

 

När ska du välja att ansöka om ett renoveringslån utan säkerhet?

Ett renoveringslån utan krav på säkerhet lämpar sig för alla de som för närvarande har en god ekonomi och klarar av att klämma in ett lån i deras nuvarande KALP-budget (kvar att leva på budget).

 

Det hela lämpar sig även om du för närvarande har en max-belåning på din bostad, något som i sin tur gör det omöjligt att nyttja bostaden som säkerhet.

Vanliga för- och nackdelar med ett renoveringslån

 

När det kommer till de olika för- och nackdelar gällande renoveringslån så vill vi göra dig medveten om att de positiva delarna väger över markant i jämförelse med de negativa de delarna. Dock så måste man ändå vara objektiv när det kommer till det hela, vilket är just därför som vi valt att återge de olika för- och nackdelarna i form av nedanstående tabell:

pros

Fördelar

 • Långivaren erbjuder ganska förmånliga räntor när de kommer till ett renoveringslån.
 • Själva räntan sjunker i takt med att värdet på den bostad som används i form av säkerhet stiger.
 • Du får ta del av en ganska flexibel amortering vilken i sin tur kan komma att sträcka sig upp till flera år.
 • Du kan välja att baka in renoveringslånet i ditt existerande bostadslån.
 • Möjligheten att realisera dina renoveringsplaner med ett ganska gott kreditutrymme.
cons

Nackdelar

 • jälva processen för ett renoveringslån kan vara krävande och ta ganska lång tid att få igenom.
 • Det kan vara svårt att förstå sig på de finstilta detaljerna gällande villkoren som presenteras.
 • Renoveringslånet kan inverka på din privatekonomi, speciellt om du redan har flera andra lån som du betalar av månadsvis.
 • Det är omöjligt att beviljas ett renoveringslån via banken om du för närvarande har en betalningsanmärkning.
 • Din existerade bostadslån kan komma att öka i kostnad, speciellt om du valt en rörlig ränta.

Notera: Ovanstående utgör de primära för- och nackdelar när de kommer till renoveringslån. Det kan självfallet finnas andra aspekter som du anser vara viktiga inom sammanhanget, men ovanstående utgör helhetsbilden när det kommer till det hela.

 

 

Låneskydd och renoveringslån

Flera av de långivare vilka återfinns på marknaden idag erbjuder dig möjligheten att teckna ett låneskydd. Det hela är en form av försäkring som aktiveras om du skulle bli oförmögen att jobba på grund av ofrivilligt varsel, sjukskrivning eller längre vistelser på sjukhus.

 

De villkor som associeras med ett låneskydd skiljer sig åt beroende på kreditgivaren i fråga, något som i sin tur innebär att du i form av sökande måste själv ta reda på vad som gäller innan du väljer att teckna det hela.

 

På en generell plan så tenderar kostnaden för låneskyddet att baseras på storleken för renoveringslånet, en summa som återges (i de flesta fall) i form av ett antal procent. Dock kan andra långivare ha gjort valet att tillämpa ett fördefinierat belopp.

 

Så här ansöker du om ett renoveringslån

Härnäst så går vi igenom på ett övergripande och koncist sätt hur du ansöker om ett renoveringslån genom att anamma dessa tre enkla punkter.

 

 1. Beräkna kostnad för renovering – Vi är medvetna om det faktum att det på förhand kan vara svårt att sätta fingret på hur mycket den tänkta renoveringen kommer faktiskt kosta i slutändan. I vissa fall så kan det uppstå en rad problem under tiden som renoveringen fortskrider, något som i sin tur medför att projektet kräver ännu mer resurser. Anlitar du erfarna yrkesmän så kommer du att motta en betydligt mer realistisk offert dock.  Säkerställ att du jämfört flera hantverkare innan du bestämmer dig för vilken av dessa som du ska gå vidare med.
 2. Jämför flera långivare – Precis som i föregående steg så behöver du också jämföra flera långivare innan du bestämmer dig för vilken av dessa som du ska gå vidare med. Notera att om du ansöker om ett renoveringslån utan säkerhet så kommer det hela att erbjudas i form av ett ”blancolån”, något som i sin tur medför en högre ränta (än vanligt). För att öka möjligheten till att beviljas renoveringslånet så kan du även välja att använda dig av en medsökande.
 3. Kom igång med projektet – När du mottagit ett erbjudande vilken du uppfattar som adekvat i kombination med schyssta villkor så behöver du gå vidare och acceptera det hela, vanligtvis genom att signera låneavtalet med ditt BankID. Hur snabbt som du får tillgång till pengarna beror på långivaren i fråga, men vanligtvis så tenderar det hela att ta 1-3 dagar att slutföra.

 

Notera: Du rekommenderas att placera renoveringslånet på ett helt separat bankkonto som ett led i att enklare hålla ordning på löpande utgifter men också som ett led i att kunna beräkna hur mycket renoveringsprojektet i fråga faktiskt kostar dig i slutändan.

 

Kan man beviljas ett renoveringslån med dålig kreditvärdighet?

Det går självfallet att få igenom ett renoveringslån även om man för den delen har en sämre kreditvärdighet. Idag så existerar det långivare vilka erbjuder dig möjligheten att ansöka om renoveringslån även om du exempelvis har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget.

 

Som sökande så måste man dock vara medveten om det faktum att man sannerligen kommer erbjudas betydligt sämre villkor än vanligt eftersom kreditgivaren sannolikt klassar dig som en låntagare med hög risk, även om du för närvarande har en god privatekonomi.

Populära långivare när det kommer till renoveringslån

Här nedan så återger vi några välrenommerade kreditgivare vilka erbjuder bolån och renoveringslån. Vänligen uppmärksamma att de villkor som återges nedan kan ha kommit att ändras vid tiden som du läser denna guide.

 

LångivareRepresentativt exempel
Renoveringslån – SwedbankRenoveringslån: 1 000 000 kr

Löptid: 1 år

Avgifter: 10 000 kr (uppläggnings- & kreditavgift)

Effektiv ränta: 5,26 %

Antal betalningar (per månad): 12 st vid en löptid på 1 år.

Totalt: 1 027 604 kr, motsvarar 85 633 kr/månad.

Renoveringslån – HandelsbankenRenoveringslån: 150 000 kr

Löptid: 1 år

Avgifter: 655 kr (uppläggnings- & aviseringsavgift)

Effektiv ränta: 5,85 %

Antal betalningar (per månad) 12 st vid en löptid på 1 år

Totalt: 155 408 kr, motsvarar 12 950 kr/månad

Renoveringslån – LänsförsäkringarRenoveringslån: 100 000 kr

Löptid: 7 år

Avgifter: 0 kr

Effektiv ränta:4,28 %

Antal betalningar (per månad) 84 st vid en löptid på 7 år

Totalt: 114 875 kr, motsvarar 1 540 kr/månad (sista månaden 1 194 kr)

Renoveringslån – NordeaRenoveringslån: 100 000 kr

Löptid: 7 år

Avgifter: 0 kr

Effektiv ränta: 4,28 %

Antal betalningar (per månad) 12 st vid en löptid på 1 år

Totalt:114 875 kr, motsvarar 1 540 kr/månad (sista månaden 1 194 kr)

 

Notera: När det kommer till Handelsbanken renoveringslån, Länsförsäkringar renoveringslån & Nordea så är de belopp som erbjuds betydligt lägre på grund av att man ansöker om krediten utan en adekvat form av säkerhet.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär ett renoveringslån med säkerhet?

Ett renoveringslån med säkerhet innebär i grund och botten att du som sökande tillhandahåller en form av ”säkerhet” för lånet i fråga. I de flesta fall så tenderar renoveringslån i fråga att beviljas i korrelation med att man utökar sitt nuvarande bolån, något som i grund och botten innebär att man nyttjar bostaden som just ”säkerhet” för lånet i fråga.

Vad innebär ett renoveringslån utan säkerhet?

Ett renoveringslån utan säkerhet är i själva verket en form av privatlån. Det hela innebär att du ej behöver äga en bostad som du sedan nyttjar i form av säkerhet för själva lånet utan du kan faktiskt komma att beviljas det hela så länge som du uppfyller grundvillkoren hos den specifika långivaren.

Hur lång tid tar det egentligen att ansöka om ett renoveringslån?

Själva processen för att ansöka om ett renoveringslån är ganska intuitiv och användarvänlig. Det hela bör dock inte ta dig mer än fem minuter att slutföra, där mottar omgående ett preliminärt svar. För att skicka in din låneansökan så måste du (i de flesta fall) ha en fungerande BankID tillgänglig.

Går det att ansöka om renoveringslån om man har betalningsanmärkningar?

Det korta svaret är ja. Den mer utförliga varianten innebär att vissa utvalda långivare erbjuder dig möjligheten att ansöka om renoveringslån även om du för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget. Du får dock vara beredd att lånevillkoren som erbjuds kommer sannolikt att vara betydligt mindre förmånliga än vanligt.

Går det att amortera extra på ett beviljat renoveringslån?

Hos de flesta långivare så kan du amortera extra vid ett renoveringslån, förutsatt att du inte bundit lånet till en viss ränta. Om själva lånet bundits så kan du komma att påföras ränteskillnaden för det hela om du väljer att lösa det i förtid.

Hur lång återbetalningstid kan jag räkna med när det kommer till löptiden för ett renoveringslån?

Det hela beror främst på långivaren i fråga. Dock så tenderar lånespannet att återges inom 1-20 år, beroende på storleken på den sökta beloppet. Du har dock en betydligt större valfrihet när det kommer till återbetalningstiden i jämförelse med exempelvis den effektiva räntan som ofta är svår att förhandla om.

Implicerar ett renoveringslån och byggnadskreditiv på en och samma sak?

Det korta svaret är nej. Den mer utförligare versionen innebär att ett renoveringslån är något som du nyttjar när du ska förbättra ett existerande objekt. Byggnadskredit å andra sidan tillämpas när du önskar utöka ett befintligt objekt, alternativt bygga nytt.

Hur snabbt kan man räkna med att den beviljade renoveringslånet betalas in på bankkontot?

Det hela beror främst på långivaren i fråga, något som i sin tur innebär att medan långivaren kan välja att betala ut ett beviljat renoveringslån redan samma dag så kommer andra kräva uppemot 3-5 dagar för att slutföra det hela. Man ska dock även komma ihåg att valet av bank även spelar en stor roll i det hela.

Hur stort renoveringslån kan man egentligen välja att ansöka om?

När det kommer till storleken på renoveringslånet så beror det hela återigen på långivaren i fråga. Det finns alltså inga fördefinierade gränser för hur stort lån som du faktiskt kan välja att ansöka om utan det hela bygger på b.la din kreditvärdighet, nuvarande ekonomiska bild, andra typer av skulder etc.

Hur mycket kostar ett renoveringslån egentligen?

Detta är något som vi inte kan definiera på förhand eftersom varje specifikt erbjudande som du får ta del av baseras på din nuvarande privatekonomi. Det hela innebär i sin tur att även de villkor som erbjuds i samband med lånet är unika. På en generell plan så får du bättre villkor, ju bättre kreditvärdighet som du kan uppvisa – och vice versa.

Slutsats

 

Ett renoveringslån erbjuder dig möjligheten att förverkliga dina drömmar om att antingen göra om köket, vardagsrummet eller utöka din nuvarande bostadsform till att passa en ny familjemedlem.

 

De villkor som du i slutändan erbjuds för lånet i fråga beror i mån och tycke på huruvida du använder dig av en form av säkerhet eller ej. På en generell plan så kan du räkna med betydligt förmånligare villkor om du tillhandahåller en form av säkerhet än om du inte gör det.

 

Hur stort lånebelopp som du i slutändan beviljas beror på en rad faktorer där några av de mer framträdande återfinns i form av din kreditvärdighet, storleken på det sökta renoveringslånet, existerande lån som du betalar av med mera.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Dela den här artikeln: