arrow-menu

Vad är egentligen ett företagslån?

Ett företagslån är i själva verket en form av lån som tecknas av ett bolag i stället för en privatperson, men påförs precis som andra lån med ränta, avgifter, uppläggningsavgifter etc. De villkor som erbjuds skiljer sig primärt beroende på långivare i fråga.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

4.5/5

Lånetid

Ungefärlig årsränta

% 7.90 - 8.83

Lånebelopp

10000-400000 Kr

Klassificering

4.5/5
Nordea

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Dock så tenderar ett företagslån ofta att erbjudas i form av minimala omsättningskrav, krav på minst ett årsbokslut, en positiv kassabalans samt andra specifika krav beroende på kreditgivaren i fråga. Nedan så finner du ett antal anledningar till att företaget väljer att ansöka om ett företagslån:

 

 • Om bolaget för närvarande befinner sig i uppstartsfasen och saknar adekvata likvida medel.
 • När bolaget har behov av att marknadsföra sina tjänster för att kunna sälja mer av sina produkter.
 • Om bolaget behöver utöka den nuvarande aktiekapitalet för att ta verksamheten till nästa nivå.
 • När bolaget behöver anställa fler som ett led i att kunna effektivisera produktionen.
 • Om det finns behov att investera för att bolaget i fråga ska kunna växa adekvat.
 • När likviditeten för närvarande upplevs som försvagad och behöver stärkas ytterligare.

 

Som ett led i att hjälpa dig välja rätt, göra dig införstådd med olika typer av företagslån samt andra viktiga element som du behöver ha kännedom om så kommer vi i denna guide att belysa det hela på en mer övergripande nivå för att hjälpa dig kunna fatta mer objektiva och rationella beslut kring det hela!

 

business-loan

 

Typer av lån till företag

 

När det kommer till de olika lån till företag som erbjuds på marknaden idag så finns det en rad olika typer av dessa som du kan få ta del av. Vi ska i detta kapitel belysa dessa på ett koncist sätt för att du enklare ska få en bild över vad som erbjuds på marknaden.

 

Företagslån via kreditgivare

 

Om du inte har möjligheten att låna in pengar från dig själv så kan du alltid välja att ansöka om en adekvat summa hos en valfri kreditgivare. Själva företagslånet är utformat på ett annat sätt än vad som är fallet hos ett privatlån.

 

Själv skillnaden återspeglas i det faktum att kreditgivaren i fråga behöver ha en fri åtkomst till bolagets finansiella resultat, deklaration, bokföring inklusive bevis på en kalkyl som visar huruvida bolaget kan återbetala företagslånet inom definierad tid.

 

Om du ännu inte har kommit igång med din verksamhet så är det fortfarande möjligt att få igenom ett företagslån. Dock så kommer du att behöva definiera en trovärdig kalkyl där du definiera bolagets affärsidé, den förväntade omsättningen med mera.

 

Det viktiga inom sammanhanget är att ju mer detaljerad din kalkyl är, desto lättare blir det att övertyga långivaren i fråga att faktiskt låna ut pengar till dig. Själva räntan som du blir erbjuden baseras främst på din kreditvärdighet. Ju bättre kreditvärdighet, desto högre chans att få igenom lånet och vice versa.

 

P2P-företagslån

 

Ett annat sätt att få in likvida medel är att använda sig av ett så kallat ”p2p ”-företagslån. I grund och botten så innebär det hela att du lånar in pengar från andra långivare, där vanligtvis en aktör verkar i form av mellanhand mellan dig som långivare och den som lånar ut pengar till dig.

 

Med andra ord så kommer inte pengarna för själva företagslånet från en bank utan från en privat långivare. Själva sättet att föra samman både investerare och låntagarna har existerar under en lång tid.

 

Dock så ter sig skillnaden i form av att det idag existerar ett flertal större P2P-plattformar, något som underlättat processen avsevärt för det hela.

 

På senare år så har det även växt fram speciella plattformar där privatpersoner kan vid varje given tidpunkt välja att ställa sina pengar till förfogande där du som företagare kan välja att ansöka om ett lån.

 

ALMI-företagslån

 

Om du har behov av ett större företagslån så kan ett ALMI-företagslån visa sig vara adekvat. ALMI riktar sig främst mot företag, något som innebär att deras tjänster speciellt utformats för att rikta sig mot professionella verksamheter. Man riktar in sig både på större och betydligt mindre bolag. 

 

En av de största nackdelarna med ALMI-företagslån är den höga räntan. Den ökar i paritet med lånebeloppet, något som innebär att de bolagsägare vilka redan kämpar med en knaper ekonomi kan få svårt att möta kraven som ställs.

 

Låna genom factoring

 

Factoring är ett begrepp som i själva verket innebär att du säljer/belånar dina egna fakturor. Du får således åtkomst till pengarna som du kan välja att nyttja till verksamhetens olika delar utan att behöva vänta på att kunderna ska betala in det som de faktiskt är skyldiga dig.

 

Det finns idag en uppsjö av bolag vilka fokuserar på factoring-tjänster, något som innebär att du kan pressa ned de avgifter som bolagen tillämpar för sina tjänster, något som innebär att du i slutändan får ut mer pengar. 

 

Låna av dig själv

 

Som privatperson så kan du även välja att låna pengar från dig själv till företaget. Detta är mer vanligt än vad man kan tro, speciellt bland alla de vilka gjort valet att starta upp ett bolag genom att skjuta till eget kapitel. 

 

Du kan även ta ut en skälig ränta när du lånar ut pengar till dig själv. För att det hela ska bli rätt så behöver du konsultera en redovisningsekonom som hjälper dig att bokföra det hela adekvat, inklusive räntan som du väljer att påföra.

 

Företagslån med en adekvat säkerhet

 

Ett företagslån med säkerhet verkar idag som en av de mest populära formerna när det kommer till företagsfinansiering. Säkerheten i fråga garanterar att långivaren kan få tillbaka sina pengar inom den tid som definierats. 

 

Själva säkerheten kan utgöras i form av en personlig borgen, där det vanligtvis är lånesökanden som utgör den personliga borgensmannen. Andra typer av säkerhetsnormer kan utgöras av fastigheter och företagsinteckningar. Den största fördelen med företagslån med säkerhet är att låneräntan blir betydligt lägre. 

 

Vanliga grundkrav för ett företagslån?

 

Oavsett bolagsformen så kan du hitta ett företagslån som lämpar sig just för dina behov. Det som är viktigt att nämna i sammanhanget är att man behöver identifiera typen av lån som lämpar sig bäst för den specifika bolagsformen.

 

Det är dock oftast lättare att ansöka om högre lånebelopp om du har ett aktiebolag än vad som är fallet exempelvis om du ansöker i form av en enskild firma. Själva kraven för hur mycket du får låna varierar men nedan så finner du några av de grundkrav som du behöver förlika dig med:

 

 • Krav på en minimal omsättning på 50 000 kr i månaden alt. 600 000 kr per år.
 • Bolaget måste kunna uppvisa minst ett bokslut med ett positivt resultat.
 • Själva verksamheten måste ha varit igång minst 6 månader vid tiden för låneansökan.
 • Bolaget måste vara registrerat inom rikets gränser för att få ansöka.
 • Om bolaget har flera delägare så måste varje av dessa finnas registrerat i Sverige.
 • Personen som initierar låneansökan måste inneha en ledande position (VD eller dylikt).

 

Vänligen notera att ovanstående utgör de fundamentala punkterna som du behöver uppfylla för att kunna ansöka om ett företagslån och att det kan finnas andra aspekter som du behöver förhålla dig till.

 

Hur mycket kostar egentligen ett företagslån?

 

Som ett led i att göra dig införstådd med hur mycket ett företagslån kan faktiskt kosta dig så kommer vi nedan att redogöra för det hela i form av ett fiktivt exempel: 

Representativt exempel för ett företagslån

Företagslån: 600 000
Räntesats: 4 % per år
Amortering: 6 000 /månad

Genom att använda oss av ovanstående så får vi följande:

Årsränta: 24 000 kr
600 000 x 0,04 = 24 000 kr

Ränta per månad: 2000 kr
24 000/12 = 2000 kr

Kostnaden för själva företagslånet skulle därför bli 8 000 kr, där 2 000 kr utgörs av räntan varav 6 000 kr utgörs av amorteringen.

Det hela mynnar ut således i en årlig kostnad för lånet ifråga på totalt 96 000 kr exkluderat tillhörande aviserings- och uppläggningsavgifter.

 

Obs: Räntan ovan utgör ett representativt förslag och bör ej tolkas som en indikation på hur mycket som du kan förvänta dig att bli erbjuden hos de långivare som du ansöker om lånet hos.

 

Vanliga för- och nackdelar med företagslån

 

När det kommer till företagslån så finns det ett antal för- och nackdelar vilka du behöver ha i åtanke när det kommer till företagslån. Vi ska härnäst belysa några av de vanligaste för att du enklare ska kunna fatta ett rättmätigt val kring valet av lån:

pros

Fördelar med företagslån

 • Som låntagare så har du en stor flexibilitet kring valet av företagslån.
 • Du kan använda dig av immateriella tillgångar som en form av adekvat säkerhet.
 • Det finns en uppsjö av långivare vilka tillhandahåller helhetslösningar.
 • De räntesatser som erbjuds är ytterst förmånliga och flexibla.
 • Du kan välja att ansöka om lånet utan en adekvat form av säkerhet.
cons

Nackdelar med företagslån

 • Som låntagare så måste du tillhandahålla en form av säkerhet vid högre lånebelopp.
 • Det kan vara svårt för nya bolag att få igenom ett lån om man saknar adekvata tillgångar.
 • Långivare kan påtvinga en exekutiv auktion om man inte kan betala i tid.
 • Långivarna föredrar ofta att samarbeta med väletablerade företag.
 • Den ränta som du blir erbjuden baseras ofta på din nuvarande kreditvärdighet.

Vänligen notera att ovanstående utgör en delmängd av positiva och negativa aspekterna vilka ofta relateras till företagslån. Självfallet så kan det finns andra aspekter vilka du behöver ta i beaktning när det kommer till det hela.

 

Vilka dokument måste du tillhandahålla för att ansöka om ett företagslån?

 

Det finns ett antal dokument som du behöver kunna tillhandahålla för att kunna få igenom ett företagslån. Några av dessa kan per automatik åberopas genom myndigheternas tjänster varav andra kräver att du explicit tillhandahåller dessa:

 

 • Bevis på att individen som ansöker om lånet finns skriven i Sverige.
 • Bevis på att bolaget i fråga finns registrerat inom rikets gränser.
 • Bevis på att bolaget existerar genom att utdrag ur företagsregistret.
 • Bevis på en kalkyl som möjliggör återbetalning av lånet inom utsatt tid.

 

Självklart så kan det finns andra krav på dokument som du behöver tillhandahålla men ovanstående utgör de grundkrav som du ofta måste befatta dig med när det kommer till ett företagslån.

Vanliga frågor och svar

Hur ansöker jag om ett företagslån i Sverige?

Den enklaste sättet att ansöka om ett företagslån är att använda dig av vår jämförelsetjänst för att hitta ett lån som lämpar sig just för dina behov.

Hur stort företagslån kan jag välj att ansöka om?

A: Hos många kreditgivare så kan du välja att ansöka om ett lån från 10 000 kr ända upp till 600 000 kr per ansökningstillfälle.

Vilka bolagsformer accepteras vid företagslån?

Typen av bolagsform som accepteras beror främst på kreditgivaren i fråga. Vissa beviljar endast lån till aktiebolag varav andra kan även erbjuda företagslån till handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Kan man låna pengar för att köpa ett företag?

Självklart så är det hela möjligt, dock så beror det hela även på andra faktorer såsom din kreditvärdighet, storleken på företagslånet, typen av företag du ämnar köp och dylikt.

Vad kan ett företagskredit användas till?

Du behöver ej explicit definierar av du ämnar nyttja lånet till utan oftast så räcker det med att kortfattat ange syftet med lånet.

Kan man ansöka om företagslån med betalningsanmärkningar?

Självfallet så kan du göra så, men du måste vara beredd på att utbudet av kreditgivare vilka faktiskt vill låna ut pengar till dig tenderar att vara ytterst begränsat.

Hur snabbt kan jag låna till företaget?

Det hela beror på kreditgivaren i fråga, men i de flesta fall så tenderar företagslånet att betalas ut inom 24-timmar.

Hur kvalificerar sig ett bolag för ett företagslån?

De viktigaste element för att kunna få igenom ett företagslån bygger på att man saknar betalningsanmärkningar och innehar ej några skulder för närvarande hos Kronofogden.

Vilken snittränta för företagslån kan man räkna med att bli erbjuden?

Den ränta för företagslån som du kan räkna med att bli erbjuden varierar beroende på långivaren i fråga samt de förutsättningar som bolaget för närvarande erbjuder.

Är det rekommenderat att låna pengar till företaget?

Detta är en fråga som endast du själv kan besvara. Kom ihåg dock att det hela är ett lån som ska återbetalas inom utsatt tid, något som innebär att bolagets ekonomi måste förutom övriga kostnader även klara av att amortera på lånet i fråga.

Vilka typer av lån för företagare existerar det på marknaden?

Om du läst denna guide från början så är du redan medveten om de olika låneformer som finns när det kommer till lån för företag. De vanligaste utgörs dock av lån med och utan säkerhet, ALMI-lån och P2P-lån.

Slutsats

 

Innan du ansöker om ett företagslån så behöver du först göra dig införstådd med hur mycket du önskar låna, ha en utarbetad kalkyl för hur du ska betala tillbaka lånet, huruvida det hela kräver en form av säkerhet samt andra villkor som kreditgivaren i fråga ställer.

 

Rent konkret så kommer du att få igenom en låneansökan om du kan påvisa att bolaget går med vinst, att det finns likvida medel tillgängliga i bolaget samt att det finns en kalkyl som innebär att lånet kan återbetalas inom utsatt tid.

 

Huruvida du besöker företagslånet eller ej är något som endast du själv kan besvara. Du behöver således fundera ordentligt huruvida du ska ansöka om företagslånet eller ej innan du bestämmer dig för huruvida du ska gå vidare med det hela.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln: