arrow-menu

Omstartslån

Oavsett dina personliga finansiella preferenser så finns det alltid en risk att just du hamnar i en situation där din privata ekonomi hamnar i obalans och i värsta fall behöver en nystart. Ett av de enklaste sätten att börja om från noll är att använda dig av ett omstartslån.

 

Denna typ av lån lämpar sig särskilt för de individer vilka för närvarande har betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM. Vi kommer även att diskutera en rad andra aspekter kring låneformen, där några av de ämnen vi ämnar belysa återges i form av följande:

 

 • Vad är egentligen skillnaden mellan ett omstartslån med/utan säkerhet?
 • Varför ska man överhuvudtaget välja att teckna ett omstartslån?
 • Vilka är de vanligaste för- och nackdelarna när det kommer till ett omstartslån?
 • Vad bör man ha i åtanke innan man bestämmer sig för att teckna ett omstartslån?

 

Ovanstående punkter utgör (som redan nämnts) en fraktion av det som vi ämnar täcka i denna utförliga guide. När du läst igenom denna guide så kommer du att garanterat ha en bättre förståelse och uppfattning gällande de element vilka vanligtvis förknippas med ett omstartslån!

Läs mer

Skriven av: Big Piggyy

Klassificering

4.7/5
Marginalen Bank

Ett lån är inte bara pengar, det är en möjlighet att förverkliga drömmar.

Klassificering

4.5/5

Lånetid

1 - 5 år

Ungefärlig årsränta

% 5.79 - 8.5

Lånebelopp

10000-400000 Kr

Klassificering

4.5/5
Nordea

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Vad är egentligen ett omstartslån för något?

 

Ett omstartslån är i grund och botten en form av lån som utvalda långivare erbjuder till de individer vilka av en eller flera anledningar behöver få chansen till en ”nystart” när det kommer till deras privata ekonomi.

 

I många av dessa fall så identifieras individer villa hamnat i en ond skuldspiral som sökanden av ett omstartslån. Dock så finns det även en bred skara av individer vilka önskar samla alla deras små lån och högkostnadskredit i form av ett enda, men betydligt större och billigare låneform.

 

Det existerar även en rad olika element vilka tenderar att karaktärisera ett traditionellt omstartslån. Några av de mest påtagliga element som vanligtvis återges inom samma sfär återges i form av följande punkter:

 

 • Betalningsanmärkningar utgör inget hinder – Många av de som väljer att söka om ett omstartslån har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget, samtidigt som de även ofta befinner sig i en ansträngd ekonomisk sits. Omstartslånet är tänkt att nyttjas som ett led i att lösa den nuvarande situationen, men även erbjuda möjligheten till en adekvat nystart!
 • Kan även tecknas med bostaden som pant – Ett omstartslån kan (oftast) tecknas i form av att bostaden nyttjas som en adekvat form av pant/säkerhet. Det hela kommer ofta med en rad fördelar, där man b.la får ta del av en lägre ränta, längre löptid och tillika ett totalt sett lägre kostnad per månad.
 • Ideal för de med stora skulder – Ett omstartslån är särskilt förmånligt för alla de som valt att teckna flera blancolån med hög ränta där man upplever den nuvarande ekonomiska situation som ohållbar. Själva målet med omstartslån är just att bidra till att skapa en mer stabil ekonomisk grund.
 • Skulder hos Kronofogden är vida accepterade – Kombinationen ”omstartslån Kronofogden” utgör vanligtvis inget hinder!  Även om du för närvarande har en skuld hos Kronofogden så kommer inte det hela att utgöra något hinder när du önskar teckna ett omstartslån!

 

Notera: Det är även ganska vanligt att inom sfären benämner ett omstartslån för ett nystartslån!

 

Debt-Consolidation-Loan

 

Säkrade kontra osäkrade omstartslån

 

När det kommer till omstartslån så tenderar dessa att kategoriseras i form av säkrade kontra osäkrade omstartslån. Som ett led i att skapa en djupare förståelse för hur dessa typer av lån fungerar i praktiken så kommer vi härnäst ägna resten av detta kapitel åt att redogöra för var och en av dessa.

 

Omstartslån med säkerhet

Ett omstartslån som i sin tur kräver en form av säkerhet är precis som det låter – ett lån där du måste uppvisa en underliggande pantform. Denna typ av säkerhet kan komma att skilja sig åt beroende på långivaren i fråga, men tenderar oftast att utgöras av ett fysiskt objekt i form av din bostad.

 

Dock så räcker det inte endast att tillhandahålla bostaden utan man måste även ha ett adekvat låneutrymme på bostaden i fråga. På en generell plan så får dock inte bostaden vara belånad högre än 85%.

 

Den primära fördelen med ett omstartslån som nyttjar en form av säkerhet är att villkoren tenderar att vara betydligt mer förmånligt. Det hela möjliggörs av den säkerhet/pant som du använder dig av. I praktiken så kan långivaren välja att (som en sista utväg) sälja av bostaden för att få tillbaka sina pengar.

 

Sammanfattningsvis gäller följande för ett omstartslån med bostad/säkerhet:

 • Du måste uppvisa en form av adekvat säkerhet (vanligtvis din bostad).
 • Du måste ha tillräckligt med låneutrymme på bostaden i fråga.
 • Du får möjligheten att ta del av en betydligt mer förmånligare ränta.
 • Du får låna betydligt högre belopp – även med sämre kreditvärdighet.

 

Omstartslån utan säkerhet

Ett omstartslån utan säkerhet är precis motsatsen till den föregående varianten (se ovan). I grund och botten så implicerar det hela på ett privatlån (blancolån) där man ej behöver tillhandahålla en form av säkerhet för att beviljas det hela.

 

Det man dock måste ha i åtanke är att ett omstartslån utan säkerhet är i princip omöjligt att få igenom om man för närvarande har betalningsanmärkningar eller obetalda skulder hos Kronofogden.

 

Dock så strider det hela mot grundkonceptet eftersom det oftast är just individer med en eller flera betalningsanmärkningar i kombination med skulder hos Kronofogden som faktiskt ansöker om omstartslån.

 

Sammanfattningsvis gäller följande för ett omstartslån utan bostad/säkerhet:

 • Inga krav på att tillhandahålla en form av säkerhet (vanligtvis din bostad).
 • En betydligt mer flexibel låneform med större förhandlingsutrymme.
 • Den ränta som erbjuds är betydligt högre än för ett omstartslån med säkerhet.
 • Du behöver ofta återbetala omstartslånet inom en förhållandevis kort period.

 

Räkneexempel för omstartslån

 

Du är redan bekant med det faktum att ett omstartslån erbjuder dig möjligheten att lösa dina smålån och högkostnadskrediter, något som i sin tur ämnar mynna ut i en betydligt lägre månadskostnad.

 

För att du enklare ska ta till dig det hela så kommer vi härnäst att illustrera ett räkneexempel för omstartslån (utan säkerhet) där vi redogör för kostnaderna före och efter att man tecknat lånet i fråga.

 

MånadskostnadAvbetalningarRäntekostnadAvgifterLånebeloppRänta
Innan omstartslånet6 660 kr72 189 537 kr7 600 kr 487 137 kr20,67 %
Efter omstartslånet4 670 kr7246 270 kr7 600 kr  343 870 kr5,95 %

 

Om du studerar ovanstående tabell ingående så kommer du att ha sparat cirka 2 000 kr per månad efter att du tecknat ett omstartslån, medel som du i sin tur kan nyttja till en sparbuffert eller för dina andra utgifter.

 

Det hela resulterar i en total besparing på över 140 000 kr (under lånets löptid), endast i form av räntekostnader! Även om exemplet ovan kan komma att uppfattas som aningen extremt så tillhör inte det ovanligheterna, speciellt om du för närvarande har flera mindre små lån och högkostnadskrediter vilka i sin tur tillsammans mynnar ut en ganska stor räntekostnad!

 

Går det att ansöka om ett omstartslån i form av ett företag?

 

För närvarande så existerar det ej omstartslån för just företag (oavsett bolagsform) i dess sanna bemärkelse. Istället så behöver man förhålla sig till traditionella företagslån som idag erbjuds av ett flertal aktörer (mer om det strax).

 

Det man dock måste komma ihåg är att företagslån för nystartade bolag kostar betydligt mer och tillhandahålls ej (i skrivande stund) av storbankerna. Istället så får man förhålla sig till andra mindre aktörer, där några av de som avses för närvarande ligga i framkant återges i form av följande:

 

 • OPR
 • Qred
 • CaitpalBox
 • Capcito
 • …med flera

 

Ett annat förmånligt alternativ är att ansöka om privatlån, som du sedan nyttjar i form av kapital som ett led i att stärka bolagets nuvarande position. För att ansöka om ett företagslån/privatlån så måste du själv, alternativt någon i en ledande position inom företaget stå som borgensman.

Vanligaste för- och nackdelar med omstartslån

 

Ett omstartslån har (precis som allt annat) sina för- och nackdelar. Även om de positiva delarna är betydligt fler så finns det ändå ett antal fallgropar som du behöver ha kännedom om – något som i sin tur återges i form av nedanstående tabell.

pros

Fördelar

 • Ett omstartslån erbjuder dig möjligheten att snabbare och enklare få ordning på din privata ekonomi.
 • Du får en betydligt bättre överblick när det kommer till dina månatliga kostnader.
 • Räntan som påförs för ett omstartslån är generellt sett lägre än för många andra typer av lån.
 • Du gör dig av med dina smålån och högkostnadskrediter på en och samma gång.
 • Din nuvarande kreditvärdighet stärks varav du får möjligheten att söka om högre lånebelopp.
 • Du slipper betala en massa onödiga avgifter, samtidigt som du kan spara eller nyttja dessa pengar till andra ändamål.
cons

Nackdelar

 • Du kommer att erbjudas betydligt sämre villkor i kombination med en högre ränta.
 • Tecknandet av ett nytt lån som ett led i att lösa andra lån kan bidra till ännu högre skulder.
 • Vissa samlingslån kan faktiskt ha en högre totalkostnad än dina nuvarande lån.
 • Det kan tillkomma dolda avgifter vilka i sin tur mynnar ut i en betydligt högre månadskostnad.
 • Du kan behöva använda din bostad som en form av adekvat säkerhet.
Notera: Du bör aldrig acceptera det första bästa erbjudandet utan överväga det hela i lugn och rå.

 

Skäl till att man får avslag på sin låneansökan

 

Det kan finnas en rad olika anledningar till att din ansökan gällande ett omstartslån nekats. På en generell plan så har det hela nästan uteslutande att göra med det faktum att din återbetalningsförmåga bedöms som otillräcklig för närvarande.

 

Som ett led i att göra dig mer införstådd med varför just du fått ett nej på din låneansökan så kommer vi nedan att återge de vanligaste anledningarna till varför du blivit nekad ett omstartslån:

 

 • Långivaren i fråga accepterar ej sökanden med betalningsanmärkningar.
 • Långivare accepterar ej sökande vilka har skulder hos Kronofogden.
 • Långivare bedömer att din privatekonomi ej klarar av de krav som krävs för lånet.
 • Långivaren uppfattar att din nuvarande ekonomi riskerar att bli ännu mer ansträngd.
 • Långivaren kräver en form av säkerhet som du för närvarande inte kan tillhandahålla.

 

Självfallet så kan det även finnas andra anledningar till att just du blivit nekad ett omstartslån, men i många fall så anses du helt enkelt utgöra en alldeles för stor risk för den långivaren i fråga.

 

Populära långivare för omstartslån

 

Härnäst så listar vi de populäraste långivarna när det kommer till omstartslån utan borgensman. Vänligen uppmärksamma att vissa av nedanstående långivare ej erbjuder dig möjligheten till omstartslån utan UC.

 

LångivareRepresentativt exempel
Omstartslån SwedbankOmstartslån: 100 000 kr

Löptid: 5 år

Avgifter: 300 kr (start-/aviavgift)

Effektiv ränta: 5,48 %

Antal betalningar (per månad): 60 st

Totalt: 113 593 kr, motsvarar 1 888 kr/månad.

Omstartslån moni365Omstartslån: 100 000 kr

Löptid: 5 år

Avgifter: 0 kr (start-/aviavgift)

Effektiv ränta: 6,59 %

Antal betalningar (per månad): 60 st

Totalt: 117 120 kr, motsvarar 1 952 kr/månad.

Omstartslån NordeaOmstartslån: 100 000 kr

Löptid: 7 år

Avgifter: 0 kr (start-/aviavgift

Effektiv ränta: 4,28 %

Antal betalningar (per månad): 84 st

Totalt: 114 875 kr, motsvarar 1 540 kr/månad (1 194 kr sista månaden).

Marginalen OmstartslånOmstartslån: 100 000 kr

Löptid: 5 år

Avgifter: 0 kr (start-/aviavgift

Effektiv ränta: 6,80 %

Antal betalningar (per månad): 60 st

Totalt: 118 235 kr, motsvarar 1 962 kr/månad.

 

Tips för dig som planerar att ansöka om ett omstartslån

 

Nedan så återger vi kortfattat våra mest värdefulla tips när det kommer till omstartslån. Vänligen ha alltid dessa i åtanke innan du bestämmer dig för att gå vidare med ett erbjudande:

 

 • Låna aldrig mer än vad du behöver för att kunna betala tillbaka dina nuvarande lån.
 • När du använder bostaden som säkerhet så ökar även din totala boendekostnad.
 • Använd dig gärna av en låneförmedlare för att enklare kunna jämföra erbjudanden.
 • Jämför både erbjudanden gällande privatlån kontra omstartslån innan du går vidare.
 • Undvik faran med att försätta dig i en sämre sits genom att teckna en dyrare omstartslån.

Vanliga frågor och svar

Vad är egentligen ett omstartslån för något?

Ett omstartslån är i själva verket en form av kredit som används för att göra det möjlighet att få en nystart när det kommer till individens privata ekonomi. Som sökande så kan man ansöka om ett omstartslån med skuldsaldo hos KFM. Det går även utmärkt att ansöka om ett omstartslån med betalningsanmärkning. Själva låneformen riktar sig framförallt till de konsumenter vilka för närvarande har betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM.

Vilken ränta kan man räkna med att bli erbjuden för ett omstartslån?

Den ränta som man erbjuds vid tecknandet av ett omstartslån baseras främst på kreditvärdigheten, men även den individuella återbetalningsförmågan. På en generell nivå så kan man förvänta sig att bli erbjuden räntor inom en spann på 4 %-10 %. Dock så måste man uteslutande räkna med betydligt sämre villkor än vad som är fallet för andra låneformer. 

Måste man uppvisa en form av säkerhet för att beviljas ett omstartslån?

Om du idag har en solid kreditvärdighet utan några betalningsanmärkningar eller skulder så behöver du inte uppvisa en form av säkerhet. Å andra sidan, har du en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget i kombination med skulder hos KFM så är det mer regel än undantag att uppvisa en form av säkerhet, vanligtvis din bostad (får ej vara belånad högre än 85%).

Varför är det svårt att få igenom ett omstartslån hos bankerna?

De flesta banker på den svenska marknaden accepterar ej sökanden vilka antingen har betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM. Det hela innebär i sin tur att man oftast nekas ett omstartslån, även om man för närvarande har en väldigt god ekonomi i kombination med en solid återbetalningsförmåga. Bankerna fokuserar slaviskt på den information som återges i din kreditupplysning, något som i sin tur resulterar i att man ofta får ett nej vid sin låneansökan.

Går det att ansöka om omstartslån med dålig kreditvärdighet?

Självklart så kan du välja att ansöka om ett omstartslån, även om du för den delen har en dålig kreditvärdighet för närvarande. Det man dock måste komma ihåg är att du ofta får ta del av betydligt sämre villkor, samtidigt som du även måste kunna uppvisa en form av säkerhet, vanligtvis din bostad, för att överhuvudtaget ha en chans att beviljas det sökta lånebeloppet.

Vad innebär termen "skuldfinansiering" inom sammanhanget?

Själva termen ämnar definiera den kredit som en långivare erbjuder till sökande som ett led i att lösa andra krediter. Den nya låneformen erbjuds i form av en betydligt lägre ränta än vad man har för sina existerande krediter, samtidigt som man även vanligtvis får ta del av en betydligt längre löptid. Sammantaget så ämnar skuldfinansiering mynna ut i en betydligt lägre total månadskostnad.

Vad är egentligen skillnaden mellan att teckna ett "samlingslån" kontra "omstartslån"?

Båda alternativen medför att man tecknar större lånebelopp som ett led i att få möjligheten att kunna betala av existerande högkostnadskrediter. När det kommer till omstartslån så riktar sig dessa främst till individer vilka för närvarande har betalningsanmärkningar, ett skuldsaldo hos KFM eller i överlag pressad privatekonomi. Samlingslånet å andra sidan accepterar ej sökande med betalningsanmärkningar och skulder hos KFM.

Går det att teckna ett omstartslån vid köpet av en bostad?

Svaret är ja! Idag så existerar det flera olika aktörer vilka erbjuder sökanden möjligheten att teckna ett omstartslån som i sin tur kan nyttjas vid köpet av en bostad. Storleken på själva lånebeloppet avgörs främst av hur god kreditvärdighet som man kan uppvisa i kombination med återbetalningsförmåga – en aspekt som varje enskild kreditgivare bedömer individuellt.

Vem bör överväga att ansöka om ett omstartslån?

Framförallt så lämpar sig låneformen för alla de individer vilka önskar få en ekonomisk nystart. Just därför så utgör omstartslån med skuld hos Kronofogden den ideala kombinationen när man önskar komma på fötter – rent ekonomiskt. Det ska även nämnas att ett omstartslån med anmärkningar utgör också ett fullgott val när man jobbar mot att frigöra sig från ett växande skuldberg.

Hur lång tid tar det för en låneansökan att behandlas när det kommer till omstartslån?

När det kommer till omstartslån med många förfrågningar, eller där sökanden har betalningsanmärkningar i kombination med skulder hos KFM, så anses det hela komma med en betydligt högre risk än vanligt, något som i sin tur medför en längre handläggningstid. Dock så varierar det hela beroende på kreditgivaren i fråga, men en spann i form av 1-3 dagar är ganska vanligt förekommande.

Slutsats

 

Oberoende av om du för närvarande har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget eller om du har svårt att betala av dina skulder hos KFM så har du ändå en gedigen chans att faktiskt beviljas ett omstartslån.

 

Man måste dock komma ihåg det faktum att omstartslånet kommer i två former, den ena i form av ett omstartslån med säkerhet samt ett omstartslån utan säkerhet. Den förstnämnda kräver en form av pant, vanligtvis din bostad och lämpar sig oftast om man har betalningsanmärkningar eller skulder hos KFM.

 

Den andra varianten i form av omstartslån utan säkerhet erbjuds främst till sökanden vilka inte har några betalningsanmärkningar i bagaget eller skulder hos KFM för den delen, samtidigt som de i överlag har en ordnad ekonomi.

 

Hur man än vänder på det hela så erbjuder ett omstartslån möjligheten att få en adekvat och välbehövlig nystart när det kommer till privatekonomin, något som i sin tur erbjuder chansen att börja om på noll!

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Dela den här artikeln: