arrow-menu

Blancolån – den totala guiden

Ett blancolån är i själv verket en form av privatlån som erbjuds till konsumenter till marknadsmässiga villkor. Vid beviljandet av lånet så kan det hela nyttjas till att bekosta akuta utgifter men även till vanlig konsumtion.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Klassificering

3.4/5
ICA Banken

Klassificering

4.5/5
Santander Bank

Klassificering

4.7/5
Ikano Bank

Identifiera dig och signera med BankID

Klassificering

4.5/5
Nordea

När du väljer att ansöka om ett banklån så behöver du ej (i de flesta fall) tillhandahållas en form av säkerhet för att beviljas lånet i fråga, till skillnad från ett bolån exempelvis, där du måste pantsätta bostaden som en form av adekvat säkerhet.

 

Blancolånet kommer även i de flesta fall med en betydligt högre ränta, vilket härleds till det faktum att lånet i fråga kommer utan krav på säkerhet, något som innebär att kreditgivaren lånar ut pengar till betydligt högre risk.

 

Den kostnad som du kommer bli påförd för lånet grundas helt och hållet på storleken på lånet i fråga. Ju högre lånebeloppet är, desto högre kostnader kommer du att som låntagare att bli påförd i slutändan.

 

Adekvat exempel på ett blancolån

 

I detta kapitel så kommer vi att redogöra för ett adekvat exempel för att göra dig införstådd med de villkor som lånet kommer med, räntan, kostnader, återbetalningstid inklusive andra aspekter som låntagaren bör vara medveten om.

 

Lånebelopp20 000 kr
Typ av lånRak amortering
Nominell ränta5,42 %
Effektiv ränta14,55 %
Löptid6 månader
Uppläggningsavgift299 kr
Aviseringsavgift29 kr
Betalningstillfällen6
Månadskostnad3 452 kr
Avgifter328 kr
Total kostnad789 kr

 

Notera: En rak amortering innebär i korta drag att du amorterar lånet till en fast beloppet för varje ny månad, exkluderat den ränta som du även bli påförd. Beloppet är större inledningsvis på grund av den högre räntan men sjunker i takt med att löptiden minskar.

 

Betalningstillfällen när du ämnar låna pengar utan säkerhet

 

Som ett led i att göra dig införstådd med hur ett lån utan säkerhet kan komma att utveckla sig under tid så kommer vi nedan att redogöra för det hela i form av en visuell tabell där de primära delarna återspeglas:

 

MånadSkuld innan amorteringAmorteringBlancolån RäntaAvgifterTotalt
10 kr0 kr0%299 kr299 kr
220 000 kr3 333 kr90 %29 kr3 452 kr
316 667 kr3 333 kr75 %29 kr3 437 kr
413 333 kr3 333 kr60 %29 kr3 422 kr
510 000 kr3 333 kr45 %29 kr3 407 kr
66 667 kr3 333 kr30 %29 kr3 392 kr
73 333 kr3 333 kr15 %29 kr3 377 kr

Notera: Vänligen notera att du ej amortera av lånet under den månad som den beviljas utan det hela initieras först nästkommande månad.

 

Vilka är de top-3 låneförmedlare när det kommer till blancolån

 

I detta kapitel så ämnar vi belysa de 3 främsta låneförmedlare när det kommer till att ansöka om att låna utan säkerhet. Tanken med det hela är att du enklare ska förstå på en övergripande plan vad som erbjuds samt vilka räntor, kostnad och lånebeloppet som du kan förvänta dig att i slutändan bli erbjuden av respektive långivare!

 

AktörBeloppRäntaLöptidBet. anmärkningarÅlderUtan UCBankIDUtbetalning
Sambla5 000 kr – 600 000 kr2,95 % – 29,90 %1-20 årJa18 årNejJa1-5 dag.
Enklare20 000 kr – 600 000 kr2,95 % – 29,90 %1-20 årJa18 årNejJa2-3 dag.
Advisa5 000 kr – 600 000 kr2,95 % – 39,90 %1-20 årJa18 årNejJa2 bankdagar

Notera: Ovanstående kan ha kommit att ändras vid tiden som denna guide skrivs, för gällande villkor vänligen uppsök alltid webbplatsen för respektive låneförmedlare.

 

När bör du överväga om att ansöka om ett blancolån?

Denna fråga är ganska subjektiv i dess naturliga form, främst på grund av att det kan finnas otaliga anledningar till att du valt att ansöka om ett blancolån. Dock så finns det ett antal situationer när du definitivt kan välja att ta ett blancolån med gott samvete. Dessa situationer redogör vi kortfattat för härnäst för att du enklare ska förstå den övergripande bilden:

 

 • Om du blir tvungen att uppsöka akut sjukvård när du befinner dig utomlands.
 • Om ditt husdjur blir sjukt och kräver ett besök på veterinären för adekvat behandling.
 • Om du får ett fel på bilen så måste repareras för att du ska kunna ta dig till jobbet.
 • Om du blir påförd en skuld som du i början av månaden inte hade räknat med.
 • Om du får ett inkassokrav som du måste betala per omgående.
 • Om du måste stå ut med självrisken för att kunna åberopa en försäkring.
 • Om du får en läcka i din bostad som måste åtgärdas per omgående.

 

Ovanstående punkter utgör en delmängd av de situationer där ett blancolån kan visa sig vara lämpligt. Det kan dock finnas betydligt fler situationer där ett blancolån kan tänkas vara lämpliga för att lösa bristen på likvida medel. I slutändan så är det endast du själv som kan svara på vad som får anses som en akut situation och ingen annan.

 

Hur återbetalar man ett blancolån?

 

När det kommer till återbetalning av ett blancolån så sker det hela oftast i form av månatliga amorteringar vilka kan utgöras av rak amortering eller annuitetslån. Den förstnämnda är dock vanligaste när det kommer till blancolån.

 

Förutom amorteringsbeloppet så kommer du som konsument även behöva stå ut med de avgifter vilka påförs för lånet i fråga. Själva räntan kan faktiskt komma i både fast men även rörlig form, dock så är den sistnämnda vanligast när det kommer till just blancolån. 

 

En rörlig ränta på blancolån innebär att det hela förändras under löptiden där själv månadsbeloppet som ämnas betalas ut kan komma att ändras i form av högre men även betydligt lägre siffror.

 

På en generell plan så kommer själva blancolånet att minskas i takt med att du amortera ned lånebeloppet, som för övrigt är hur kostnaden för räntan beräknas. Med andra ord, ju lägre lånebeloppet, desto längre räntekostnad.       

     

Viktiga punkter att ha i åtanke innan du ansöker om blancolån

 

Innan du bestämmer dig för att ansöka om ett blancolån så finns det ett antal punkter vilka du behöver förhålla dig till. Vi ska nedan redogöra för de vanligaste för att på så sätt förbereda dig mer inför det hela:

 

 • Kontrollera om du verkligen behöver ansöka om ett blancolån eller kan det hela vänta.
 • Säkerställ att du gjort dig införstådd med vad som gäller när det kommer till villkoren.
 • Gå igenom lånet innan du signerar den för att vara säker på vad du samtycker till.
 • Säkerställ att du är helt medveten om de räntor och avgifter som erbjuds av långivaren.
 • Jämför erbjudandet i fråga med andra långivare för att få ett bättre förhandlingsläge.

 

Ovanstående utgör endast några av de punkter vilka du som konsument bör förhålla dig till när det kommer till blancolån. En tumregel som du bör ha är att aldrig hoppa på först bästa blancolån erbjudandet utan ta dig tid att jämföra låneerbjudanden i lugn och rå. 

 

Hur ansöker man om ett blancolån rent konkret?

 

När det kommer till att låna pengar i form av ett blancolån så är själva processen ganska förenklad. Det hela kräver inte många minuter av din tid, samtidigt som det hela oftast genomförs online utan att du behöver lämna komforten av ditt hem.

 

Härnäst så kommer vi att illustrera själva processen kortfattat, dock så måste du komma ihåg att nedanstående punkter utgör endast en övergripande bild där stegen i fråga kan komma att vara annorlunda utformade beroende på långivaren i fråga vill säga:

 

 1. Definiera lånebeloppet – Det första du måste göra är att välja den specifika lånebelopp som du önskar ansöka om.
 2. Specificera återbetalningstiden – Ange den löptid inom vilken du önskar amortera tillbaka blancolånet.
 3. BankID – Du måste godkänna din låneansökan genom att använda dig av ett registrerat BankID.
 4. Beskåda erbjudandet – Inom några minuter så mottar du ett erbjudande som du behöver förhålla dig till.
 5. Signering – Om du är nöjd med ditt låneerbjudande som du mottagit så behöver du signera din låneansökan för att slutföra det hela.

 

När du kommit så långt så är det bara att vända på att pengarna landar på det förvalda bankkontot. Hur lång tid det hela tar beror helt och hållet på långivaren i fråga. På en generell plan så tenderar nischade långivare att betala ut pengarna snabbare än de stora bankerna.

Vanliga för – och nackdelar med blancolån

 

Man brukar säga att ”även solen har sina fläckar” något som även instämmer när det kommer till blanco lån. För att göra dig införstådd med vad som gäller för ett blancolån så kommer vi härnäst att belysa de vanligaste för- och nackdelarna.


De flesta av de punkter vilka belyses nedan är något som inom sammanhanget anses vara ganska självklart. Dock så skulle du bli överraskad av hur många konsumenter som faktiskt förbiser dessa genom att gräva huvudet i sanden och ändå välja att ansöka om ett blancolån!

pros

Vanliga fördelar med ett blancolån

För att göra dig införstådd med de vanligaste fördelarna hos ett blancolån så redogör vi nedan för de positiva aspekterna för denna typ av lån:

 

 • Ett blancolån kan bekosta akuta situationer såsom läkarbesök, reparationer etc.
 • Blancolånet kommer ofta med betydligt lägre krav än andra typer av traditionella lån.
 • Du kan få igenom ett blancolån även om du har betalningsanmärkningar i bagaget.
 • I många fall så kommer dina pengar att betalas ut samma dag som du beviljas lånet.
 • Du kan välja att nyttja blancolånet till de utgifter vilka du anser vara adekvata för din del.
cons

Vanliga nackdelar med ett blancolån

Precis som vi nämnde initialt så har även solen sina fläckar. Här nedan så följer de vanligaste nackdelar som du kan komma att behöva ta del av när det kommer till blancolån:

 

 • Du kan hamna i en ond cirkel som försätter din privata ekonomi i en svår situation.
 • Ta aldrig ta ett blancolån till att lösa dina gamla lån eftersom det aldrig funkar i längden.
 • Blancolån kommer nästan uteslutande med korta löptider och höga amorteringsbelopp.
 • Du riskera betalningsanmärkningar om du inte lyckas amortera lånet inom utsatt tid.
 • Ju högre ett blancolån är, desto högre att drabbas av en ekonomisk härdsmälta.
Notera: Den viktigaste lärdomen som du bör ta från det hela är att endast nyttja blancolån till akuta situationer och ej till vanlig konsumtion.

Vilka dokument krävs för att ansöka om ett blancolån?

 

Det hela beror först och främst på hur du valt att ansöka om ett blancolån. Om du har valt att göra det genom att nyttja BankID så behöver du inte tillhandahålla några dokument alls eftersom all information som krävs kommer per automatik att visas när du signerar det hela med ditt BankID.

 

Å andra sidan väljer du att ansöka om lånet på det gamla hederliga sättet så kommer du oftast att få skicka in följande typer av dokument för att kunna ansöka om ett blancolån.

 

 • Bevis på folkbokföringsadress.
 • Utdrag från Skatteverket.
 • Bevis på deklarerad inkomst.
 • En skannad kopia av ditt ID.

 

Det kan även finna krav på kompletterande uppgifter, dock så kommer dessa krav exponeras först när du skickar in din initiala låneansökan. Själva lånet kan ta upp till två veckor (i bäst fall) att få igenom, något som de flesta konsumenter ska tilläggas finner oacceptabelt.

 

Notera: Vänligen notera att praxis med inskickade dokument anses vara ytterst föråldrat där endast ett fåtal långivare anammar denna form av ansökningsprocess, där det hela inom snar framtid kommer att ej vara möjligt längre.

 

Vanliga frågor och svar

Hur hög är ränta för ett blancolån?

Den ränta som du blir erbjuden baseras främst på den kreditupplysning som långivaren initierar i ditt namn. Det hela innebär att räntan alltid kommer vara unik, eftersom din privata ekonomi är i sig helt unik inom sammanhanget.

Vilka är de grundläggande kraven för att ansöka om ett blancolån?

Det hela kan skilja sig beroende på långivaren i fråga men oftast så måste du ha fyllt 18 år, ha en form av deklarerad årsinkomst samt ej inneha några aktiva skulder hos Kronofogden vid tiden för din låneansökan.

Vad är skillnaden mellan ett traditionellt banklån och ett blancolån?

Den primära skillnaden mellan ett blancolån kontra ett vanligt banklån är att den förstnämnda ej kräver en form av säkerhet, varav ett banklån i de flesta fall kräver att du som sökande kan uppvisa en lämplig form av säkerhet för att beviljas lånet i fråga.

Går det att ångra ett blancolån i efterhand?

Enligt konsumentlagen så har du rätt att ångra ett blancolån från att den betalas ut till ditt bankkonto inom 14-dagar utan att bli påförd några extra kostnader för det hela.

Hur snabbt betalas pengarna vid beviljandet av ett blancolån?

Det hela skiljer sig markant och beror främst på långivaren i fråga. Dock så tenderar generellt sett mer nischade kreditgivare att betala ut lånet betydligt snabbare i jämförelse med de stora bankerna.

Är det möjligt att få igenom ett blancolån med skulder hos Kronofogden?

De flesta långivare neka kunder med aktiva skuld hos Kronofogden. Dock så finns det de som specialiserar sig på dessa typer av låntagare, där din nuvarande återbetalningsförmåga bedömts istället för att rikta sig blint på gamla synder.

Går det att ansöka om blancolån genom telefon och post?

Det finns självfallet möjligheten att ansöka per telefon och post, även om utbudet av långivare vilka erbjuder det hela sjunker. Du måste dock vara förberedd att det hela tar betydligt längre tid än om du väljer att ansöka med ett BankID.

Går det att betala av ett blancolån i förtid?

Självklart så är det fullt möjligt att göra det men du måste alltid läsa de villkor som långivaren satt upp innan du väljer att signera låneansökan eftersom det är dessa som dikterar vad du kan och inte kan göra i slutändan.

Måste jag uppvisa en form av deklarerad inkomst för att ansöka om blancolån?

De flesta långivare kräver en form av en deklarerad inkomst när det kommer till lånebelopp högre än 5 000 kr. Samtidigt så tenderar kreditgivare att vara mindre rigorösa med dessa krav när det kommer till blancolån läger än 5 000 kr.

Kan man få igenom ett blancolån med betalningsanmärkningar?

Om du ansöker om blancolånet hos de mindre långivarna så kommer du sannolikt att få igenom det hela. Å andra sidan, ansöker du om blancolån hos de större bankerna så kommer du sannolikt att få ett nej.

Vad får jag nyttja ett blancolån till?

I grund och botten så är det du själv som bestämmer vad ett blancolån ska nyttjas till och ingen annan, förutsatt att det inte handlar om kriminella aktiviteter vill säga. I de flesta fall nyttjas blancolån till att lösa akuta utgifter men kan även gå till vanlig konsumtion (ej rekommenderat dock).

Hur mycket kan jag låna när det kommer till ett blancolån?

Hur mycket du får låna bestäms först när långivaren tagit en kreditupplysning i ditt namn samt utvärderat din nuvarande kreditvärdighet. På en generell plan så får du låna mer ju bättre kreditvärdighet som du kan uppvisa och vice versa.

Vad innebär ett blancolån med en medsökande?

I grund och botten så innebär det hela t du ansöker om ett blancolån genom att inkludera en till person som står som ansvarig för lånet i fråga. Denna individ bör dock ha en fläckfri kreditvärdighet för att stärka dina chanser till att få igenom blancolånet.        

Kan man ta lån utan säkerhet som arbetslös?

Du kan självfallet ansöka om ett blancolån även om du är arbetslös. Dock så måste du vara vaksam på att ej ansöka om ett för stort lånebelopp eftersom det kan skapa problem för dig senare när lånet ska amorteras.

Kan man låna pengar utan ränta?

Det är fullt möjligt att ansöka om blancolån utan ränta, dock så brukar det hela kompenseras i form av högre avgifter.

Går det att få igenom ett lån med låg inkomst?

Detta är fullt möjligt men beror i slutändan vilken långivare som du valt att ansöka om lånet hos.

Slutsats

 

När det kommer till blancolån så är det hela ett tveeggat svärd, där du kan nyttja lånet till att lösa akuta utgifter samtidigt som du kan försätta dig själv i en ekonomisk prekär situation om du redan har andra skulder som du amorterar på.

 

Rent konkret så ska du aldrig ansöka om ett blancolån för att lösa gamla skulder. Det hela kan liknas vid att försöka släcka en eld genom att hälla mer bensin på den. I slutändan så ska blancolån endast nyttjas till akuta situationer och ej till annat.

 

Genom att anamma ovanstående tumregel så kommer du att bespara dig själv från mång sömnlösa nätter och ångest där du konstant försöker räkna på hur du ska kunna klara av månadens olika utgifter.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln: