arrow-menu

Betala med mobilen

I denna guide så kommer vi att fokusera på att göra dig införstådd med hur du går tillväga rent konkret för att få möjligheten att genomföra finansiella transaktioner genom att nyttja en digital plånbok.

Vi ämnar täcka en rad olika aspekter där vi exempelvis går in på hur den tekniska lösningen i fråga fungerar, de primära för- och nackdelarna, varför även du bör överväga att införskaffa en digital plånbok samt mer.

Efter att du tagit till dig den information som tillhandahålls så bör du enklare kunna fatta ett mer objektivt och rättmätigt beslut kring huruvida e-plånböcker lämpar sig just för din del eller om du bör avstå från det hela.

Läs mer

Skriven av: Big Piggyy

Definitionen av digitala plånböcker (e-plånböcker)

 

I skrivande stund så används digitala plånböcker i en betydligt större utsträckning än någonsin! Dock så existerar det en rad frågor gällande vad digitala plånböcker egentligen är för något samt hur de är tänkta att fungera i praktiken.

Härnäst så kommer vi att kortfattat redogöra och definiera vad e-plånböcker egentligen är för något, samt hur de faktiskt är tänkta att fungera rent praktiskt, som ett led i att du snabbt ska kunna bilda dig en objektiv uppfattning kring ämnet i fråga:

 • E-plånböcker är en form av applikation som låter dig lagra monetära medel, genomföra finansiella transaktioner men även spåra de betalningar vilka redan genomförts via den enhet som applikationen i fråga installerats på.
 • E-plånböcker erbjuder dig möjligheten att lagra din finansiella information i form av en säker och krypterad digital e-plånbok där du även kan välja att förvara identitetshandlingar i form av identitetshandlingar (körkort m.fl.) och dylikt.
 • E-plånböcker kan i vissa fall ingå som en form av tillägg hos den app som utfärdats av den bank som du för närvarande använder dig av, som i sin tur kopplats till ditt bankkonto.
 • E-plånböcker erbjuder individer i en rad underutvecklade ekonomier vilka återfinns spridda runt om hela jordklotet möjligheterna att få tillgång till en rad värdefulla finansiella tjänster, vilka de ej kunnat ta del av tidigare.

 

e-wallets

 

Tekniker som används för en e-plånbok

 

I grund och botten så är en elektronisk plånbok en form av applikation som utformats som ett led i att göra det möjligt att genomföra betalningar via en uppkopplad enhet. En av den främsta superlativen gällande e-plånböcker är det faktum att dessa eliminerar behovet av fysiska betalkort.

Detta åstadkoms genom att säkert och digitalt lagra en kopia av det specifika betalkortet. Själva lösningen nyttjar enhetens funktion i form av Blåtand, Wi-Fi och dylikt som ett led i att kunna genomföra den finansiella transaktionen på ett säkert sätt.

I skrivande stund så använder man sig av en rad olika tekniker för att initiera och genomföra mobila betalningar där några av de mest utbredda återfinns i form av följande:

 • QR (Quick Response) – Tekniken i fråga bygger på snabbsvarskoder i form av en matris som ständigt ändrar form och såldes genererar ny unik information som nyttjas för den specifika transaktionen i fråga. Genom att föra enhetens kamera i riktning av QR-koden så autentiseras och använda ett digitalt kreditkort för att genomföra den finansiella transaktionen.
 • NFC (Near Field Communication) – När det kommer till NFC så är det hela en form av teknik som möjliggör två smarta enheter att koppla upp sig mot varandra samt genomföra den finansiella transaktionen med hjälp av elektromagnetiska signaler. För att det hela ska fungerar dock så måste båda enheterna återfinnas ungefär 4 centimeter ifrån varandra.
 • MST (Magnetic Secure Transmission) – Samma typ av teknik som nyttjas av de traditionella kortläsare vilka avser läsa informationen på ditt betalkort i samband med att du drar kortet via den terminal som tillhandahålls av handlaren i fråga. Vid mobil betalning så generar din enhet en krypterad fält som i sin tur kan avläsas av den specifika terminalen.

 

Den kontoinformation som du lagrar i din digitala plånbok överförs från din enhet vidare till terminalen hos den specifika handlare som i sin tur redan ligger uppkopplad mot en rad betalningsprocessorer.

Näst, via andra processorer, mellanhänder eller tredje part vilka finns involverade i den specifika betaltransaktioner så dirigeras din betalning för att i slutändan landa hos den utvalda banken som handlaren i fråga har sitt bankkonto hos.

 

Varför ska du överväga att betala med mobilen? 

 

Digitala plånböcker har på kort tid kommit att bli populära bland både konsumenter och återförsäljare. Detta leder oss till frågan huruvida just du bör satsa på att införskaffa dig en e-plånbok?

 

För att övertyga dig om det hela så börjar vi med ett av de starkaste argumenten – nämligen säkerheten. En digital e-plånbok är betydligt mer säkrare i jämförelse med att använda dig av traditionella och fysiska betalkort.

 

För det första så kan ej digitala plånböcker stjälas eller komma på villovägar såsom är fallet med fysiska plånböcker. Den data som lagras i den digitala plånboken är även krypterad, något som innebär att utomstående inte kan läsa av den informationen som överförs.

 

Betalkortets uppgifter överförs ej heller under transaktionen utan det som sker är att e-plånboken genererar en unik identifierare som inom sammanhanget benämnas för som ”token”, som i sin tur delas med den specifika handlaren.

 

Denna ”token” innehåller en referens till de känsliga delarna gällande betalkortet som i sin tur krävs för att kunna slutföra transaktionen. När själva transaktionen slutförts så kommer denna ”token” ej att kunna återanvändas för andra transaktioner.

 

En annan viktig aspekt som används som argument för att använda e-plånböcker är att lösningen eliminerar behovet av att bära omkring på kontakter, något som i sin tur minimerar risken att bli utsatt för överfall, rån och dylikt. 

 

Du kan även välja att nyttja en e-plånbok för att genomföra dina betalningar på många olika sätt. Vissa typer av digitala plånböcker erbjuder dig även möjligheten att ta ut pengar från bankomater via den app som du nyttjar för närvarande.

 

För att förse dig med en bild över vad som är möjligt att åstadkomma med en e-plånbok samt besvara dina funderingar rörande huruvida även du bör skaffa en digital plånbok så kan du även nyttja lösningen till att lagra följande:

 

 • ID-kort (körkort, passerkort m.fl.)
 • Kryptovalutor
 • E-kuponger
 • Räkningar
 • Presentkort
 • Boardingkort
 • Biljetter

 

Ovanstående lista utgör några av de utvalda områden för vilka du kan välja att använda dig en digital plånbok. Som du kan beskåda ovan så har en e-plånbok ett betydligt större användningsområde än att endast verka i form av ett bankkort i mobilen. 

 

Typer av e-plånböcker

 

Nu när du förstår vilka ändamål som digitala plånböcker kan nyttjas till så är det dags att förse dig med information gällande vilka typer av e-plånböcker som för närvarande erbjuds på den svenska marknaden.

 

Innan vi går in på dessa så vill vi uppmärksamma dig på det faktum att många individer tenderar att misstolka betydelsen av en digital plånbok i form av en applikation som utför samma funktion om och om igen, något som inte är fallet!

 

Vanliga typer av e-baserade plånböcker:

 • Öppna e-plånböcker – Dessa typer av e-plånböcker avser vanligtvis specifika lösningar vilka tillåter dig att både skicka och ta emot pengar utan att du för den delen upplever några begränsningar.
 • Halvstängda e-plånböcker – Dessa typer av e-plånböcker erbjuder dig möjligheten att genomföra transaktioner i form av handlare. Det ska nämnas dock att själva betalningarna är platsbegränsade baserat på den föregående överenskommelse gentemot leverantören i fråga av den specifika tjänsten.
 • Stängda e-plånböcker – Dessa digitala plånböcker tillhör en specifik handlare. Som konsument så kan du överföra pengar till den specifika plånboken man kan ej begära uttag på dessa.

Vanliga för- och nackdelar med digitala plånböcker

 

När det kommer till e-plånböcker och möjligheten att lagra betalkort i mobilen så finns det ett antal vanliga för- och nackdelar vilka vi anser att du bör ha kännedom om innan du bestämmer dig för huruvida du ska använda dig av den tekniska lösningen i fråga.

 

pros

Fördelar

 • Du behöver inte bära omkring på fysiska betalkort utan kan behändigt lagra oändligt antal kort i din portabla enhet.
 • Du slipper hanteringen av kontanter, något som i sin tur avsevärt minskar risken att bli utsatt för överfall, rån och dylikt!
 • Du får avnjuta en betydligt högre bekvämlighet när det kommer till shopping i form av en enda knapptryckning.
 • Du sparar tid genom att slippa leta reda på dina betalkort, knappa in din pinkod och hantera andra delar av transaktionerna som vanligtvis initieras under betalningsmomentet.
 • Du kan även välja att nyttja din mobila plånbok till att lagra alla dina identitetskort, biljetter, förmåner och dylikt.
cons

Nackdelar

 • Du kan komma att exponera dig för risker och äventyra din information om du använder dig av en diffus leverantör.
 • Du kan behöva använda dig av specifika enheter som ett led i att kunna använda din digitala plånbok.
 • Du kan komma att behöva förhålla dig till utvalda handlare eftersom vissa saknar adekvat stöd för den digitala plånbok som du önskar nyttja.
 • Du kan uppleva det hela som tekniskt krävande och komplext om du ej använder den digitala plånboken frekvent.
 • Du kan bli föremål för transaktionsavgifter hos vissa appar, något som generellt anses vara en stor akilleshäl när det kommer till e-plånböcker.
Notera: I överlag så väger fördelarna tyngre i jämförelse med de nackdelar som härleds till digitala plånböcker. I takt med att den tekniska lösningen utvecklas så kommer det hela att stärkas ytterligare, garanterat!

 

Skillnader mellan en digital kontra en fysisk plånbok

 

Om du läst denna guide från början så vet du redan att en e-plånbok är en form av app som elektroniskt lagrar alla dina betalkort vilka du sedan nyttjar för att genomföra betalningar.

 

En traditionell plånbok å andra sidan är en fysisk artefakt som du använder dig av för att förvara betal-/kreditkort, identitetshandlingar, passerkort, biljetter, kvitton och dylikt.

 

Den fysiska versionen av plånboken har sina begränsningar i form av att den kan rymma endast ett maximalt antal objekt, där den sedan antingen måste bytas ut, alternativt där man behöver göra sig av med vissa objekt för att få plats med nya.

 

Detta är något som du inte behöver bekymra dig med när det kommer till de digitala plånböckerna eftersom de har möjligheten (åtminstone i teorin) att rymma ett oändligt antal betal-/kreditkort, id-kort, identitetshandlingar, passerkort, kvitton med mera, utan att du behöver reflektera över hur du ska få plats med det hela.

 

När det kommer till betalningsprocessen så är den ytterst smidigt att genomföra med hjälp av den digitala plånboken. I de flesta fall så behöver du endast föra din enhet i närheten av butikens kortläsare, varav det hela genomförs inom bråkdelen av en sekund.

 

För fysiska plånböcker så får du oftast finna dig i att första leta fram den kort som du ska betala med, dra kortet i läsaren, knappa in din PIN-kod, vänta på att transaktionen autentiseras varav du sedan får (förhoppnings) ett svar på att det hela godkänts.

 

Med ovanstående i åtanke så är betalningar med hjälp av fysiska betal-/kreditkort ytterst omständliga, särskilt om du för närvarande upplever dig stressad samtidigt som du har svårt att hitta bland de otaliga kort som du redan fyllt din fysiska plånbok med!

 

Hur man än vänder på det hela så väger de olika fördelarna över när det kommer till valet att börja använda dig av en digital plånbok, kontra alternativet mot att behöva släpa omkring din fysiska plånbok, som ofta väger lika mycket som en mindre tegelsten!

 

Hur införskaffar man en e-plånbok?

 

Härnäst så kommer vi att på ett övergripande sätt gå igenom hur du går tillväga för att införskaffa din egna digitala plånbok som du sedan kan använda dig av för betalningar i både online baserade men även fysiska butiker. Vi kommer att använda oss av AndroidPay och ApplePay för att illustrera själva processen men logiken är densamma oavsett vilken typ av e-plånbok som du i slutändan väljer att använda dig av.

 

 1. Utvärdera vilken enhet du använder dig av – Den första steget innebär att utvärdera vilken typ av enhet som du önskar installera den digitala plånboken på. För Android-baserade enheter så behöver du ladda ner appen ”AndroidPay” från Google Play medan du för iOS-enheter behöver ladda ner appen ”ApplePay” från App Store (iPhone wallet). För enkelhetens skull så antar vi att du har en smarttelefon men själva tillvägagångssättet är likvärdig – oavsett om du önskar installera e-plånboken på din platta, smarta klocka eller dylikt.
 2. Ange dina personliga detaljer – När du kommit underfund med vilken typ av enhet som du önskar installera den digitala plånboken på så behöver du gå vidare till att öppna appen där du sedan följer den registreringsprocess som återges. Här behöver du vanligtvis definiera ditt fullständiga namn, e-postadress, mobilnummer och födelsedatum. I vissa fall så kan du även behöva skapa en unik användar-ID i kombination med ett avancerat lösenord för att kunna använda dig av appen i fråga, varav andra appar kan komma att erbjuda dig möjligheten att nyttja en BankID som ett led i att identifiera dig.
 3. Definiera en personlig PIN-kod – I detta steg så behöver du definiera en unik numerisk PIN-kod som du sedan använder i samband med att du registrerar dig första gången. När du knappat in PIN-koden så kommer den att skickas ut till det angivna mobilnumret, som du i sin tur måste använda dig av så som anges för att kunna slutföra registreringsprocessen i fråga.
 4. Länka dina kort – När du slutfört själva registreringsprocessen så behöver du härnäst länka dina betalkort till den digitala plånboken genom att knappa in alla de kontouppgifter som efterfrågas. Du kan även välja att skanna fram- och baksidan där uppgifterna fyllas i automatisk och sparas till den digitala plånboken. Förutom att lämna dina betalkort så kan du välja att länka ditt befintliga bankkonto men även överföra monetära medel till din e-plånbok som du sedan kan använda när du handlar.
 5. Använda din digitala plånbok – När du kommit så här långt så är du äntligen redo att börja använda din e-plånbok till att genomföra köp, oavsett om du väljer att handla online eller i fysiska butiker!

 

Som du kan beskåda ovan så är själva tillvägagångssättet när det kommer till att införskaffa en e-plånbok ganska enkel och bör inte kräva många minuter i omfång. I de flesta fall så kommer du inte att påföras några avgifter när du använder dig av din digitala plånbok för att genomföra betalningar.

 

Dock så kan vissa banker som du kopplat den digitala plånbok mot att tillåta endast befintliga kontoinnehavare att använda sig av e-plånboken, varav andra aktörer kan komma att även tillåta icke-kontoinnehavare att använda sig av den digitala plånboken.

 

Notera: Det mobilnummer som anges under registreringsprocessen måste vara aktiv. Om numret ändras så kommer även den digitala plånboken att sluta fungera om det nya mobilnumret ej registrerats vill säga.

 

Vilka åtgärder bör jag vidta om min mobila enhet (som e-plånboken finns på) blir stulen?

 

Din smarta enhet har utrustats med avancerade och kraftfulla säkerhetsfunktioner vilka du bör använda dig av i fall din enhet kommer på villovägar. Om detta skulle ske så behöver du först börja med att besöka tillverkarens webbplats, där några av de dominerande aktörerna återges i form av följande: 

 

 

Om du blivit av med din enhet men ej använt dig av låsfunktionen så behöver du omedelbart kontakta kortets utgivare och be dem spärra det hela. Hur du går tillväga för att spärra ditt kort är något som faller utanför ramarna för denna guide eftersom varje bank har sina egna rutiner när de kommer till det hela.

 

Marknadens populäraste lösningar för kredit i mobilen

 

I följande kapitel så kommer vi att gå in närmare på marknadens populäraste lösningar när det kommer till kort i mobilen. Vänligen notera att du kan kombinera flera av dessa på en och samma enhet när det kommer till att betala med mobilen i butik eller andra typer av tjänster vilka har stöd för den tekniska lösningen.

 

Apple Pay

Apple Wallet är en form av e-plånbok som gör det möjligt att betala med mobilen på ett enkelt, tillförlitlig och framförallt snabbt sätt. Du kan lagra information gällande dina kredit- och betalkort varav du med behändighet kan betala för de produkter och tjänster som du önskar förvärva.

 

Apple Pay används ofta i form av en POS-inställning, något som i sin tur innebär att du som användare behöver endast hålla upp din enhet hos respektive handlare för att slutföra transaktionen utan att du för den delen behöver knappa in några ytterligare detaljer. 

 

AndroidPay

Precis som du kanske redan misstänkte så är det här Googles mobila plånbok som används för Android-baserade enheter. AndroidPay använder sig också av POS-teknik, något som rent konkret innebär att du endast behöver föra den mot butikens kortläsare för att slutföra den specifika betalningen.

 

Appen kan även användas på de smarta klockor som bygger på Android plattformen, något som i sin tur innebär att du ej behöver bära omkring på din smarttelefon utan faktiskt har möjligheten att genomföra betalningar via din smarta klocka genom att föra den mot handlarens kortläsare!
 

SamsungPay

En annan e-plånbok som du kan använda dig av för dina Samsungs-baserade enheter som ett led i att betala för dina varor i butikerna. Har föga förvånande kommit att bli otroligt populära bland de som använder sig av produkter vilka tillverkas av just Samsung.

 

Det ska tilläggas att just SamsungPay är en av de mest accepterade e-plånböckerna på marknaden för närvarande och växer ständig i popularitet och användning i takt med att denna guide utformas.

 

Alipay

Den asiatiska giganten med huvudbas i Kina erbjuder en enkel, säker och intuitiv lösning i form vad deras e-plånbok som kan nyttjas av både privatperson och handlare för att både skicka och ta emot betalningar.

 

Förutom att verka i form av en digital plånbok så kan den även nyttjas i form av tjänst som erbjuder dig möjligheten att fakturera dina kunder, hantera projekt, logga tid samt bearbeta de betalningar vilka genomförs i en (eller flera) online butik(er).

 

PayPal

En av världens mest auktoritära och betrodda digitala plånböckerna med flera miljoner användare, utspridda i över 200 länder, vilka under en daglig basis använder sig av mer än 26 valutor för att genomföra sina transaktioner.

 

Förutom att erbjuda användarna möjligheten att verka i form av en digital plånbok så kan även PayPal koppla sig mot användarens bankkonto, samtidigt som man även kan välja att ha ett aktivt PayPal saldo som kan nyttjas för att genomföra diverse köp.

 

Microsoft Wallet

Den digitala plånboken för alla de som äger en smart enhet vilken i sin tur bygger på den anrika Windows-plattformen. E-plånboken är ideal när du önskar lagra dina betalkort i kombination med lojalitets- och medlemskort.

 

Du kan välja att använda dig av appen både vid köp i såväl fysiska som online-baserade handlare. Vänligen notera att du måste ha Microsoft Wallet-appen konfigurerad för att kunna använda dig av denna digitala plånbokslösning.

 

Varför bör även du börja använda dig av en e-plånbok?

 

När det kommer till den svenska befolkningen så finns det en rad anledningar till att överge den fysiska plånboken och istället rikta sitt fokus mot att använda sig av en digital plånbok. Härnäst så återger vi de vanligaste anledningarna till att även du bör hoppa på tåget och följa trenden när det kommer till de populära digitala plånbokslösningarna:

 

 • Ordning och reda – När du väljer att använda dig av en digital plånbok så kommer du att kunna organisera dina betalkort betydligt enklare utan att för den delen behöva fundera över hur du ska få plats med ytterligare ett plastkort i din redan överfyllda plånbok.
 • Handla säkert – När du bär omkring på en fysisk plånbok där du både har kontanter och dina betalkort så utsätter du dig själv för en betydligt högre risk att bli utsatt för brott än i jämförelse med att förlita sig endast på en digital plånbok.
 • Högre nivå av kontroll – Via din digitala plånbok så kan du enklare få en kontroll gällande dina utgifter, något som i sin tur erbjuder dig möjligheten att få en större överblick när det kommer till din privata ekonomi.
 • Få plats med kuponger, biljetter och mer – En digital plånbok erbjuder dig även möjligheten att få plats med digitala kuponger, biljetter och dylikt utan att du för den delen behöver fundera hur du faktiskt ska få plats med det hela.
 • Splittra notan – Genom att använda dig av digitala plånböcker så kan du ganska enkelt splittra notan. Detta gör det ytterst enkelt att dela på kostnaden för exempelvis en middag utan att alla i sällskapet behöver dra sina respektive betalkort via restaurangens kortterminal.
 • Betala med en pling – När du har kassabandet fullt av varor, samtidigt som en lång kö bildats bakom dig så är det sista du vill är att behöva leta efter ditt betalkort. Undvik dessa situationer genom att istället använda dig av digital plånbok för att på ett enkelt och smidigt sätt betala för dig i form av ett enda pling!
 • Håll bedragarna i schack – En digital plånbok minskar risken att utsättas för bedrägerier avsevärt. Varje transaktion använder sig av en unik ”token” som i sin tur blir giltig när väl transaktionen i fråga slutförts.
 • Undvik bakterier – I dessa typer då Covid-19 och andra pandemier hägrar bakom hörnet så har det aldrig varit mer viktigare att begränsa bakteriernas räckvidd. Genom att använda dig av den digitala plånboken så slipper du alla de bakterier vilka mer än gärna klibbar sig fast på dina fysiska betalkort!

 

Ovanstående utgör några av de anledningarna till varför även du bör överväga att byta till en digital plånbok och slippa en gång för alla att bära omkring på din oorganiserade, klumpiga och framförallt tunga plånbok!

Vanliga frågor och svar

Vad är egentligen en digital plånbok för något?

I grund och botten så är en digital plånbok en form av applikation, en onlinetjänst eller en form av elektronisk enhet som lagrar användarens betalningsdatum där den även nyttjas till att genomföra betalningar. Dock så kan den digitala plånboken används även för andra ändamål såsom att lagra lösenord, dokument, biljetter kuponger samt mer.

Hur fungerar en digital plånbok rent praktiskt?

För att man ska kunna förstå principen bakom en digital plånbok så kommer vi att använda oss av ett genuint exempel för att illustrera det hela. Vi ponerar att en konsument (kortinnehavare) valt att knappa in sina kortuppgifter via en betaltjänst så som (ApplePay eller AndroidPay) varav denna skickar en begäran om automatisering till tokentjänsten i fråga (VISA, MasterCard etc) via den som token-beställaren i fråga (betaltjänsten). Om tokentjänsten i fråga godkänner den begäran som initieras så vidarebefordrar de transaktionen till banken varav det hela slutförs.

Vad är egentligen en blockkedja-baserad plånbokslösning?

Denna typ av lösning avser definiera den form av digital plånbok som låter dig lagra och hantera dina kryptovalutan (Bitcoin, Ether m.fl). Plånboken (eng. ”blockchain wallet” kan även nyttjas för tjänster vilka tillhandahålls av ”Blockchain. Du kan nyttja en ”blockchain wallet” till att både överföra men även för att konvertera tillbaka kryptovalutor till en den lokala valutan för mottagaren i fråga.

Vilka typer av e-plånböcker finns det på marknaden?

I skrivande stund så växer utbudet av e-plånböcker konstant där en rad aktörer konkurrera om den lukrativa marknaden. Några av de auktoritära som hängt med ända sedan det begav sig återfinns i form av följande aktör: ApplePay, SamsungPay, Alipay, PayPal, Microsoft Wallet – för att nämna några.

Vilken är den bästa e-plånboken i Sverige?

Det är i princip omöjligt att förse dig med ett konkret svar på denna fråga eftersom det i grund och botten innebär vad du önskar åstadkomma med din plånbok. Du kan dock använda dig av flera olika lösningar via din enhet utan att för den delen behöva begränsa dig till en specifik lösning när det kommer till e-plånböcker.

Varför ska jag använda en e-plånbok?

Det finns en rad olika anledningar till att just du ska välja att använda dig av en e-plånbok. Några av dessa återges i form av att det är säkert, smidigt och betydligt mer bekvämare i jämförelse med att behöva bära omkring en fysisk plånbok. I slutändan så har du egentligen allt att vinna och inget att förlora när det kommer till användningen av digitala plånböcker.

Hur säkra är faktiskt mina pengar när det förvaras i en digital plånbok?

När du väljer att lagra dina pengar via e-plånböcker så är det mer säkrare än att använda dig av din fysiska plånbok. Du eliminerar praktiskt taget risken för stölder, rån och bedrägerier genom att slippa behöva handskas med kontanter. Du slipper även ständigt bära omkring på plånboken, något som du särskilt kommer uppskatta om din fysiska plånbok fyllts till bristningsgränsen.

Hur realistiskt är det att någon hackar in sig in min digitala plånbok?

Om en hacker skulle följa komma åt din digitala plånbok så kan det hela realiseras i form av så kallade P2P-överföringar. Dock så kräver dessa att mottagaren anger ditt telefonnummer, något som i sin tur innebär att hacker skulle exponeras i form av sitt namn och annan personlig information, något som inom sammantagen får anses vara som osannolikt. 

Vilka är de huvudsakliga fördelarna när det kommer till digitala plånböcker?

Det finnas ett stort antal fördelar gällande digitala plånböcker men för att hålla det hela på e övergripande nivå så utgörs några av de primära i form av att du slipper bär omkring på dina fysiska orkar, du begränsas risken att bli utsatt för bedrägeri, du handlar betydligt smidigare, du kan lagar ett oändligt antal kort – för att nämna några!

Slutsats

Det har aldrig varit mer smidigare att betala med mobilen än vad som är fallet idag. Den markanta ökning av de tekniska lösningar gällande digitala plånböcker växer för varje dag som går där du som användare kan välja och vraka bland en rad välrenommerade aktörer.

 

De flesta användare använder sig av den digitala plånböcker som telefonens tillverkare rekommenderar, något som för övrigt är ganska naturligt med tanke på att man exempelvis inte ka använder sig av de appar som används på iPhone på en Samsung-enhet och vice versa.

 

Digitala plånböcker verkar även i form av framtidens plånböcker eftersom de underlättar betydligt snabbare, säkrare och framförallt kontantlösa betalningar i en värld där tekniken har en fundamental del i våra liv.

 

Vilken typ av digital plånbok som du väljer att använda dig av beror främst på hur den är tänkt att nyttjas men på en generell plan så kan du välja bland öppna, stängda eller halvstängda digitala plånböcker.

 

Hur man än vänder på det hela så är digitala plånböcker här för att stanna och kommer säkerligen att inom en snar framtid konkurrera ut de traditionella och ytterst föråldrade fysiska versionerna!

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Dela den här artikeln: