arrow-menu

Den utförliga guiden till snabblån

I följande utförliga guide så kommer vi att fokusera på att tillhandahålla de viktigaste delarna vilka vi anser att du som konsument måste ha kännedom om när det kommer till den omåttligt populära låneformen i form av snabblån.

Efter att du läst denna guide så kommer du veta exakt hur du går tillväga för att hitta de mest adekvata, konkurrenskraftiga och förmånliga typerna av lån som erbjuds på marknaden för närvarande.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

4.3/5

Lånetid

1-12 år

Ungefärlig årsränta

% 5.25 - 17.55

Lånebelopp

20000-300000 Kr

Klassificering

4/5

Lånetid

6 månader

Ungefärlig årsränta

% 39.5 - 125.59

Lånebelopp

2.000 - 70.000 kr

Klassificering

4.4/5

Lånetid

Ungefärlig årsränta

%

Lånebelopp

Klassificering

4.5/5

Lånetid

Ungefärlig årsränta

% 7.90 - 8.83

Lånebelopp

10000-400000 Kr

Klassificering

3.7/5
Handelsbanken

Vi hjälper dig med dina bankärenden och supportfrågor.

Vad är en snabb kredit för något egentligen?

Snabblån utan säkerhet är ett begrepp som används som synonym för blancolån, smslån och dylikt, något som i grund och botten innebär att du som konsument slipper tillhandahålla en form av säkerhet för att få lånet bevilja, såsom är fallet vid bostads- och fordonsköp.

 

En av de primära aspekterna till att låneformen vuxit sig så populär bland konsumenterna är det faktum att du kan ansöka om snabblån med betalningsanmärkningar. Det hela innebär att även de konsumenter vilka kämpar med sin ekonomi kan få igenom ett lån som de annars skulle bli nekad till hos de stora svenska bankerna.

 

Själva storleken för ett snabblån varierar beroende på kreditgivaren i fråga. Vanligtvis så kan du dock ansöka om ett minimibelopp på 1 000 kr upp till 10 000 kr, men det hela skiljer sig som sagt beroende på vilken instansen som du ansöker om lånet hos.

 

Det hela har dock en stor akilleshäl, nämligen det faktum att bli påförd en ganska kostsam ränta, främst på grund av att lånet kommer utan säkerhet, men också det faktum att den korta löptiden mynnar ut i en förhållandevis hög räntesats.

 

quick-loan

 

Hur snabb är faktiskt ett snabbt smslån

 

Rent generellt så tenderar ett snablån att behandlas och godkännas under samma dag som den ansöks om. Varav behandlingstiden tendera att ligga i paritet med varandra så är utbetalningen för lånet en helt annan historia.

 

Mndre kreditgivare tenderar att betala ut lånet redan samma dag som den beviljas, men har ofta krav där du måste ha bankkonto hos några utvalda banker för att det hela ska vara möjligt.

 

De stora bankerna, å andra sidan, tenderar att behöva flera dagar på sig, där de även ställer krav på att du som konsument ska få lånet utbetalt hos banken som du ansökt om lånet hos, något som i praktiken innebär att du även per automatik blir en kund.

 

Du bör även ha kännedom om att det finns kreditgivare vilka betalar ut lånet även under helger, men återigen så behöver du ha ditt bankkonto hos några utvalda institut för att det hela ska kunna gå att genomföras.

 

Notera: Ett snabblån kan fördelas till olika ändamål, en aspekt som bidragit till dess höga popularitet bland konsumenterna.

 

När ska du överväga att ta ett snabblån online

Det hela är något som endast du själv kan svara på eftersom varje individ är en unik varelse. För att hjälpa dig på traven så kommer vi nedan att belysa ett antal punkter där snabba sms lån lämpar sig idealt:

 • Du måste uppsöka veterinären akut för att få ditt husdjur adekvat behandlad.
 • Du råkar ut för en skada på bilen som kräver adekvat omhändertagande.
 • Du måste åtgärda ett fel på bostaden för att ej skapa mer oreda.
 • Du blir påförd en faktura som du ej hade räknat med initialt.
 • Du behöver stå ut med pengar för en resa som du ej planerat för.
 • Du blir påförd ett inkassokrav som du måste betala in.
 • Du måste bekosta och ta hand om en familjesituation som uppstått.

 

Det kan självfallet finnas andra situationer där du behöver ansöka om sms lån snabbt men ovanstående punkter bör ge dig en klar bild gällande kalibern på de olika situationer där ett snabbt sms lån lämpar sig.

 

Det som dock är viktigt i sammanhanget är att du alltid frågar dig själv huruvida det hela rör sig om en akut situation samt om du ej ser några andra val än att faktiskt ansöka om ett snabblån direkt.

 

När ska du inte överväga om att ta ett snabblån online

I föregående kapitel så belyser vi när det faktiskt kan vara läge att ansöka om en snabbfinans i form av snabblån. Härnäst så ska vi fokusera på att belysa några av de vanligaste situationerna när du inte ska falla för frestelsen när det kommer till lån med snabb utbetalning:

 • Du bör ej ansöka om billiga snabblån för att betala av dina gamla lån.
 • Du bör ej ansöka om att låna snabbt för att finansiera nya teknikprylar.
 • Du bör ej nyttja snabba smslån för att finansiera en kväll ute på stan.
 • Du bör ej nyttja snabblån till att bekosta vanlig konsumtion.
 • Du bör ej nyttja billiga snabblån för att kunna betala dina räkningar.
 • Du bör ej ansöka om ett snabblån för att kunna bekosta din semester.
 • Du bör undvika att ansöka om snabblån för att bekosta en högtid.

 

Punkterna som listas ovan bör ge dig en tydlig bild över när du ska välja att ansöka om ett snabblån. En grundregel som du bör ha är att aldrig ansöka om ett snabblån som ett led i att bekosta aktiviteter vilka ej anses var som akuta.

 

När det kommer till kritan så är det endast du själv som kan bestämma vad som får anses som ”akut” men på en övergripande plan så handlar det sällan om semester, konsumtion och allmänna nöjen.

 

Primära skillnader mellan snabblån kontra vanliga banklån

När det kommer till skillnaderna kring snabblån kontra vanliga banklån så finns det ett antal aspekter vilka du behöver ha kännedom om. Som ett led i att göra dig införstådd med vilka dessa är samt stärka din övergripande bild kring det hela så kommer vi härnäst att definiera de huvudsakliga skillnaderna mellan ett snabblån kontra ett vanligt banklån:

 

 SnabblånBanklån
Du får inte ha några betalningsanmärkningar registrerade för att få lånaNej*Ja
Du måste tillhandahålla adekvat säkerhet för att få igenom lånet.NejNej
Du måste uppvisa en form av deklarerad inkomst för att beviljas lånet i fråga.NejJa
Du kan låna betydligt mindre belopp i from av 1 000 kr och högre.JaNej
Använder sig av Upplysningscentralen för att utvärdera sökande.NejJa
Kräver att du blir kund för att kunna få igenom lånet som du ansöker om.NejJa

 

Notera: Alla kreditgivare accepterar ej konsumenter med betalningsanmärkningar men i de flesta fall så kommer din individuella återbetalningsförmåga att betraktas istället för att stirra sig blint på antalet ”betalningsanmärkningar”.

 

Vänligen gör dig införstådd med det faktum att ovanstående punkter ämnar belysa på en generell plan de olika krav som du oftast ställs inför när det kommer till snabblån kontra vanliga banklån.

 

Rent objektivt så tenderar du som konsument att alltid ställas inför betydligt högre krav när det kommer till lån som du ansöker om hos de stora bankerna jämfört med de mindre nischade kreditgivare.

 

Sökanden utan en adekvat kreditvärdighet

När det kommer till de konsumenter vilka för närvarande saknar en adekvat form av kreditvärdighet, oavsett vad det hela kan tänkas bero på så tenderar dessa att omfattas av tre primära kategorier, vilka vi härnäst kommer belys lite mer ingående.

 

Arbetslösa

 

Är en grupp av sökanden vilka för närvarande inte har en anställning och således saknar tillika deklarerade inkomst, något som i sin tur innebär att de per automatik blir föremål för en sämre kreditvärdighet, även om de aldrig haft en betalningsanmärkning i sitt liv.

 

När dessa individer behöver pengar snabbt så tenderar de att ansöka om smslån med ränta hos de högre nivåerna, något som i sin tur innebär att de kan få svårt att återbetala skulden inom definierad tid. 

 

Unga

 

De individer vilka nyligen fyllt 18 år får per automatik möjligheten att ansöka om den billigaste snabblånet som de lyckas hitta. Anledningen till att dessa yngre förmågor ansöker om lånet kan vara att de önskar bekosta en resa, ny smarttelefon eller dylikt.

 

Dessa unga tenderar dock att göra sig själva en björntjänst eftersom de riskerar att förstöra sin privatekonomi redan i starten av sitt vuxna liv genom att ansöka om snabblån vilka de i slutändan får svårt att återbetala på grund av själv avsaknaden av adekvat inkomst.

 

Studerande

 

En annan grupp som tenderar att ansöka om en del snabblån utgörs i from av studerande. Denna grupp har oftast en form av inkomst i form av CSN men kan ofta missbedöma förmågan att återbetala lånet inom utsatt tid.

 

Anledningen till att studenter väljer att ansöka om snabblån kan ha många anledningar men oftast så vill man kanske bekosta ny datorutrustning, surfplatta eller få råd med en välbehövlig weekendresa.

 

Notera: På en generell plan så är det sällan en smart strategi att ansöka om snabblån utan inkomst. Men i de fall där det anses vara akut så är denna åtgärd berättigad.

Vanliga för- och nackdelar när det kommer till snabblån

Härnäst så kommer vi att belysa de vanligaste för- och nackdelarna gällande privatlån, något som även impliceras till snabba företagslån ska tilläggas. De flesta av nedanstående punkter anses vara ganska självklara, men trots det så är det många konsumenter som slarvar med det hela.

pros

Vanliga fördelar med snabblån

När det kommer till de vanligaste fördelarna gällande snabblån så tenderar dessa att återfinnas i from av följande:

 • Möjligheten att bekosta akuta utgifter så som veterinärbesök, reparationer och dylikt.
 • Där är betydligt enklare att ansöka om & få ett snabblån beviljad än ett vanligt banklån.
 • Du kan ansöka om ett snabblån även om du har en eller flera betalningsanmärkningar.
 • Pengarna betalas ut (i de flesta fall) redan samma dag som lånet i fråga beviljas.
 • Du kan nyttja pengarna till vad du än önskar utan att behöva redogöra för kreditgivaren.
 • Det finns inga krav på att tillhandahålla en form av säkerhet för att beviljas lånet i fråga.
cons

Vanliga nackdelar med snabblån

Härnäst så kommer vi att fokusera mer ingående på att belysa de olika punkter vilka vi avser utgör de största nackdelarna när det kommer till just snabblån:

 • Risk för att du försätter dig själv i en ekonomisk ond spiral för en lång tid framöver.
 • Att ansöka om snabblån för att amortera på gamla skulder är en väldigt dålig ide.
 • Själva lånet kommer med ganska kostsam effektiv ränta och associerade kostnader.
 • Ju fler snabblån som du ansöker om desto högre risk för betalningsanmärkningar.
 • Risken för att hamn i ekonomiska problem ökar i takt med det sökta lånebeloppet.
 • Du kan få en restskuld (i värsta fall) hos Kronofogden om du inte betalar i tid vill säga. 

Notera: Det kan även finnas andra för- och nackdelar när det kommer till privatlån men dessa utgör de primära delarna enligt vår uppfattning

 

Vanliga krav för att få igenom ett snabblån redan samma dag

De flesta konsumenter önskar få ett snabblån utbetalas till deras bankkonto redan samma dag som de får det hela beviljat. För att stärka chansen för utbetalning av lånet samma dag samt möta de krav som ställs på dig som låntagare så bör du ta till dig nedanstående punkter:

 

 • Du ska ha fyllt 18 år vid tiden som du ansöker om lånet (kan finnas krav på högre ålder).
 • Du ska vara folkbokförd inom Sverige inom minst 12 månader från att du ansöker. 
 • Du ska ha ett svenskt personnummer för att överhuvudtaget kunna få låna pengar.
 • Du ska ha ett registrerat BankID för att kunna signera din låneansökan.
 • Du ska uppvisa en adekvat kreditvärdighet vid den kreditupplysningar som initieras i ditt namn.
 • Du ska ej ha några aktiva skulder kvar hos Kronofogden vid tiden för din låneansökan.
 • Du måste ofta ha en form av deklarerad inkomst (ej alltid ett krav) för att få låna.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att ovanstående utgör en delmängd av de krav som du behöver rätta dig efter när du väljer att ansöka om ett lån hos en specifik långivare. Dessa krav kommer även att variera beroende på kreditgivaren i fråga ska tilläggas.

Vanliga frågor och svar

Kan jag ansöka om ett snabbt lån med dålig kredit?

Det enkla svaret är ja. Du kan få igenom ett sådant lån, dock så beror det hela på kreditgivaren i fråga. Medan vissa mindre långivare accepterar konsumenter med dålig kredit så tenderar de större bankerna att neka dessa sökanden per omgående.

Kan man ansöka om snabbt företagslån och privatlån med betalningsanmärkningar?

Självklart så kan du få igenom ett snabblån med betalningsanmärkningar, oavsett om du ansöker i bolagets namn eller i form av dig som privatperson. Dock så kommer du bli föremål för en betydligt mer noggrannare granskning än vad som vore fallet annars.

Kräver snabblån en form av adekvat säkerhet?

I de flesta fall så behöver du inte tillhandahålla en form av säkerhet för att få igenom ett snabblån. Dock så kan vissa långivare kräva en form av adekvat säkerhet om du ansöker om att få låna betydligt högre belopp.

Hur snabbt kan jag få ett snabbt lån?

Du kan ansöka om ett snabblån och få den utbetalt inom 15 minuter från att du initierar det hela. Återigen så måste du vara medveten på att behandlingstiden och utbetalningstiden beror främst på långivaren i fråga. Generellt sett så går det hela snabbare om du ansöker hos mer nischade långivare än de större bankerna.

Hur mycket kan jag låna?

Hur mycket du får låna beror främst på den kreditupplysning som långivare initierar i ditt namn. Generellt sett så gäller den oskrivna regeln att ju bättre kreditvärdighet du har, desto mer kommer du få låna och vice versa.

Kan jag ångra mig när det kommer till mitt snabblån?

Enligt de svenska lagbestämmelserna så har du en ångerrätt på 14 dagar från att lånet i fråga betalas ut till ditt bankkonto. Detta innebär att om du bestämmer dig för att betala tillbaka lånebeloppet så kommer du kunna göra så utan att bli påförd några extra kostnader.

Kan jag få ett snabblån utan BankID?

Det hela är möjligt, även om långivarna vilka handlägger låneansökningar utan krav på ett BankID blir mindre för varje dag som går. I dessa fall så kommer även utbetalningen ta längre tid eftersom du kommer skuldebrevet hemskickat, vilken du behöver signera och returnera varav pengarna betalas ut till det förvalda bankkontot.

Hur återbetalar man snabblån i praktiken?

När du tecknar ett låneavtal så samtycker du till de återbetalningsvillkor som definierats. Dessa kan se olika ut men i de flesta fall så kommer en löptid (återbetalningstid) finnas definierat som bestämmer när lånet senast måste ha betalats av.

Under vilka omständigheter skulle ett snabbt lån vara lämpligt?

Tidigare i denna guide så belyste vi denna punkt men generellt sett så bör du ansöka om ett snabblån vid akuta utgifter, vilka kan omfattas av veterinärbesök, reparationer och dylikt.

Hur kan jag hittar jag det bästa snabblånet?

Ovanstående fråga är ganska subjektiv eftersom det hela beror lånebeloppet du ämnar ansöka om, din nuvarande ekonomiska situation med mera. Vi rekommenderar dock att du använder dig av Piggy oavsett vad för att hitta det bästa snabblånet för din del.

Vad är ett snabblån?

Ett snabblån är i grund och botten form av lån som ej kommer med krav på säkerhet. Du behöver heller inte definiera va du ska nyttja lånet till så länge som den inte handlar om kriminella aktiviteter vill säga.

Vad är snabblån utan inkomst?

Ett snabblån utan inkomst är i grund och botten ett lån som du kan ansöka om utan att för den delen behöva uppvisa en deklarerad form av inkomst. Vänligen observera att dessa lån sällan uppgår till högre belopp utan utgörs av några tusenlappar på sin höjd.

Vilka kreditgivare erbjuder snabblån med anmärkning?

Det finns en uppsjö av kreditgivare vilka erbjuder snabblån med låg ränta. Vänligen ta en titt på vår webbplats för att göra dig införstådd med några av de kreditgivare vilka erbjuder dig lån snabbt även om du har en anmärkning.

Hur går jag tillväga för att hitta den billigaste snabblånet?

När det kommer till den billigaste snabblånet så är det hela ganska subjektivt eftersom ett ”billigt snabblån” kan uppfattas som dyrt hos andra konsumenter. Vi rekommenderar dig dock att nyttja Piggy oavsett dina krav för att hitta den billigaste lånet för just dina behov.

Sammanfattning

Snabblån med pengar direkt i handen finns tillgängliga runt hörnet, förutsatt att du vet var du ska leta vill säga. Ett snabblån kan sedan nyttjas till att täcka upp för akuta utgifter men även till vanlig konsumtion om så önskas (ej rekommenderat dock).

 

En annan vanlig fälla som konsumenter vilka redan befinner sig i en prekär situation tenderar att anamma är att ansöka om nytt snabblån för att täcka upp för gamla skulder, något som vi rekommenderar dig starkt att undvika.

 

I själva verket så kommer du att försöka släcka en eld genom att hälla mer bensin på det hela, något som i slutändan kommer resultera i en ekonomisk härdsmälta som du kanske aldrig mäktar att återhämta dig ifrån!

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln: