arrow-menu

Billån – Den totala guiden

Ett billån är en förutsättning för att kunna bekosta fordonet som man ämnar förvärva. Lånet i fråga ansöks om oftast vila en bilfirma, där försäljaren initierar låneansökan med banken, precis som om du själv hade skött det hela.

Det som är viktigt att nämna i sammanhanget är att du oftast behöver tillhandahålla en kontantinsats på 20% eller mer för den delen av köpesumman. Med andra ord så kan du inte låna hela beloppet utan måste faktiskt ha 1/5 av lånet tillgängligt i form av sparande eller andra typer av lån (privatlån eller blancolån).

Den största nackdelen med att ansöka om kontantinsatsen i form av ett privatlån eller blancolån ter sig i from av den höga räntan som tenderar att vara ganska kostsam för högre lånebeloppet. Det hela är förstås ganska subjektivt eftersom det beror även på din nuvarande ekonomiska situation.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

4.5/5
Nordea

Klassificering

4.5/5
Santander Bank

Klassificering

4.5/5
Danske Bank

Att bli kund tar bara några minuter med BankID.

Klassificering

4.4/5
SBAB

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Finansiera bilen med eller utan fordonet som en form av säkerhet?

 

När du planerar att finansiera köpet av en bil så kommer du att få ta del av en rad olika finansiella lösningar. Framförallt så tenderar de vanligaste alternativen att utgöras i from av huruvida du ska finansiera bilköpet med eller utan fordonet som säkerhet:

 

 • Bilen som säkerhet – Ett lån som i grund och botten bygger på att bilen nyttjas som en adekvat form av säkerhet.
 • Lån utan säkerhet – Är i själv verket en form av privatlån utan krav på att bilen tillhandahålls som en form av säkerhet.

 

Det finns självfallet både för- och nackdelar med båda typerna, något som vi ämnar redogöra för härnäst…

 

car-loan

 

Billån med bilen som säkerhet

 

Ett lån där bilen nyttjas som en adekvat form av säkerhet innebär att lånet i fråga är bunden till bilen och ej till den person som står som ägare för själv fordonet. I dessa fall så gäller ett antal punkter vilka du behöver förhålla dig till:

 

 • Bilen måste inhandlas hos en återförsäljare som långivare explicit godkänner.
 • Du kan ansöka om lånet direkt hos återförsäljaren och köra iväg med bilen samma dag.
 • Om bilen köps in av en privatperson så kan man ta över kvarstående restvärde av billånet.
 • Billånet måste i de flesta fall amorteras tillbaka inom en period från 12 – 96 månader.
 • Om du bestämmer dig för att sälja bilen så måste du även lösa kvarstående lån
 • Säljer du bilen för mindre än kvarstående skuld så kommer du att gå minus på affären.
 • Räntan för lån med bilen som säkerhet tenderar att vara betydligt lägre än vice versa.

Ovanstående utgör de generella aspekterna köpa bil med fordonet som säkerhet men det kan även finnas krav på hur gammal bilen får vara, hur långt den har gått och andra specifika bestämmelser vilka skiljer sig åt beroende på långivaren i fråga.

 

Billån utan bilen som säkerhet

 

Ett lån där bilen ej används som en form av adekvat säkerhet är i grund och botten ett traditionellt privatlån. Det hela innebär att istället för att var bundet till bilen så är själva lånet bundet till den individ som står som ägare för bilen i fråga. Härnäst så följer några av de riktlinjer och bestämmelser vilka du måste förhålla dig till när det kommer till just privatlån:

 

 • Du bestämmer helt själv vilken återförsäljare som du ska välja att förvärva bilen ifrån.
 • Du kan låna delar eller hela beloppet av den köpesumma som ska bekosta bilen i fråga.
 • Du får pengarna utbetalda i en klumpsumma som du sedan nyttjar till köpet i fråga.
 • Du kommer att bli påförd en betydligt högre ränta än vad som är fallet vid ett billån.
 • Du måste låna minimalt 10 000 kr men kan ansöka om så högt som 500 000 kr.
 • Du behöver inte redogöra för hur gammal bilen är, hur långt den gått och dylikt.
 • Du måste i de flesta fall förmå att amortera tillbaka lånet mellan 1-15 år.
 • Du behöver inte lösa lånet i fråga om du bestämmer dig för att sälja bilen.

 

De villkor som du blir erbjuden för privatlånet beror i mån och tycke på den kreditupplysning som initieras i ditt namn. Ju bättre kreditvärdighet du har, desto mer förmånligare villkor varav det motsatta gäller ju sämre din kreditvärdighet bedöms vara.

 

Räkna på ett billån

 

Hur mycket ett billån kommer i slutändan att kosta dig beror på ett flertal olika faktorer. Dock så tenderar de flesta långivare anamma en individuell räntesättning, som i sin tur baseras på den kreditupplysning som långivaren tar i ditt namn.

 

På en generell basis så kommer du att bli erbjuden bättre villkor, ju bättre din kreditvärdighet är, varav det motsatta gäller vid sämre kreditvärdighet. Den största kostnaden när du ämnar köpa bil på avbetalning utgörs av själva räntan.

 

Som ett led i att göra dig införstådd med hur mycket du kommer att få betala så kommer vi nedan att redogöra för två exempel, ena med bilen som säkerhet och den andra, där fordonet ej används som en form av adekvat säkerhet:

 

PrisKontantLöptidRäntaEff. RäntaMånadskostnad
Lån med bilen som säkerhet300 000 kr60 000 kr5 år3,78%3,85 %4 756 kr
Lån utan bilen som säkerhet300 000 kr60 000 kr5 år6,12 %6,19 %5 224 kr

 

Som du kan utläsa från exemplet ovan så kommer ett billån med samma lånebelopp och kontantinsats att kota dig mindre 468 kr per månad än jämfört med ett privatlån som du nyttjar till att bekosta bilen.

 

Om man räknar på det hela genom att slå ut 468 kr (kostnad/mån) x 60 månader (löptiden) så kommer privatlånet att vara dyrare 28 080 kr i slutändan om du amorterar ned lånet inom definierad tid vill säga.

 

Lån till bil – så här hittar du den mest förmånligaste finansieringen

 

Oavsett om du önskar att köpa bil online eller hos en fysisk handlare så finns det ett antal steg som du bör ha i beaktning för att hitta den mest adekvata och billigaste billånet för din del. Dessa steg beskrivs koncist i nedanstående lista:

 

 • Ha bilen som säkerhet – Den ränta på billån som du erbjuds kommer att vara lägst om du väljer att ha bilen som en adekvat form av säkerhet.
 • Utöka ditt nuvarande bolån – Om du är ute efter billån med låg ränta så är det bästa alternativet att utöka ditt bolån.
 • Använd en medsökande – Att låna till bil kan vara mer fördelaktigt om du bestämmer dig för att ha en medsökande till lånet i fråga.
 • Omförhandling av billån med restvärde – Du kan välja att omförhandla billånet med banken i fråga, alternativt flytta den till en annan bank som erbjuder mer förmånliga villkor.
 • Nyttja en låneförmedlare – Använd dig av en låneförmedlare för att pressa ned räntor och kostnader genom att få ett flertal olika erbjudanden att ta hänsyn till.

 

Ovanstående utgör de primära punkten när det kommer till att köpa bil med kredit till marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor. Det kan självfallet finnas andra element som du även bör ta ställning till, men ovanstående bör räcka mer än väl för att hjälpa dig på traven.

 

Viktiga faktorer att kontrollera när du ansöker om ett billån

 

Innan du ämnar ansöka om ett billån så finns det ett antal faktorer vilka du behöver förhålla dig till när det kommer till ett billån. Härnäst så kommer vi att redogöra dessa på ett koncist sätt för att göra dig införstådd med vad som gäller:

 

 • Den effektiva räntan – Den viktigaste elementet utgörs av den effektiva räntan, främst på grund av att den utgör den största kostnaden för billånet i fråga.
 • Den totala löptiden – Är i grund och botten den återbetalningstid under vilken du förväntas amorterar på billånet i fråga.
 • Den begärda kontantinsatsen – När du ansöker om ett billån så kommer du behöva specificera var pengarna till kontantinsatsen kommer ifrån.
 • Följder vid missad månadsbetalning – Du behöver göra dig införstådd med vad som gäller om du råkar missa en eller flera betalningar för billånet i fråga.

 

Självfallet så kan det finnas andra aspekter som du behöver ta hänsyn till men ovanstående bör vara mer än nog för att förbereda dig inför vad som komma skall, det vill säga, innan du ansöker om ett billån.

 

Bör du satsa på att leasa en bil?

 

Leasing har kommit att växa sig ganska populärt på senare tid, särskilt i takt med att elbilarna gjorde entré på marknaden. Själva konceptet innebär att du ”hyr” bilen under 1-3 år som en form av abonnemang utan att behöva stå ut med kontantinsatsen eller behöva ansöka om ett billån.

 

För att göra dig införstådd med fördelarna gällande leasing så kommer vi nedan i punktform koncist beskriva de primära för- och nackdelar:

 

Vanliga fördelar med leasing

 

 • Du får en helt ny bil till en fast månadskostnad utan några dolda avgifter.
 • Månadsbeloppet inkluderar reparationer, service, sommar- och vinterdäck med mera.
 • Du slipper bekymra dig om underhåll av bilen samt andra relaterade element.
 • Du vet exakt hu mycket du behöver betala för bilen varje månad.
 • Du behöver inte bry dig om huruvida den rörliga räntan kan komma att höjas.

 

Vanliga nackdelar med leasing

 

 • I slutändan så är det alltid dyrare att leasa en bil än att ansöka om ett billån.
 • Leasing är inte direkt flexibelt eftersom avtalstiden tenderar att vara ganska långa.
 • Om du vanvårdar bilen mer än väntat så kan det komma att stå dig dyrt i slutändan.
 • Det kan tillkomma begränsningar där du blir ansvarig för fel på motorn eller dylikt.
 • Det kan finnas begränsningar gällande hur många mil per år som bilen får köras.

 

Finansiering av bil privat i form av bolån

 

När du ämnar köpa bil med lån så kommer du billigare undan om du väljer att utöka ditt befintliga bolån. Det hela har att göra med det faktum att bolåneräntor verkar som en av de lägsta på marknaden, något som innebär att du även får den lägsta räntan för ditt lån.

 

I själva verket så bakar du in billånet i bolånet, något som många bostadsägare tenderar att nyttja, särskilt om bostaden i fråga gått upp i värde, något som erbjuder ägarna en högre spelrum.

 

Vanliga fördelar med att utöka bolån vid köp av bil

 

 • Ingen kan erbjuda dig ett billån som ligger i paritet med att baka in bilen i ett bostadslån.
 • Den ränta som appliceras är alltid lägst vid finansieringen av bilen med ett bostadslån.
 • Du har ett fritt spelrum där du kan köpa den bil som bostadslånet tillåtet vill säga.
 • Du behöver inte bekymra dig om en till lån utan betalar av bolånet i lugn och rå.
 • Inga andra kostnader tillkommer förutom ett bostadslån som ökar i kostnad.

 

Vanliga nackdelar med att utöka bolån vid köp av bil

 

 • Din bostad måste ha uppnått ett visst värde för att kunna belånas ytterligare.
 • Du måste ha betalt av en viss summa på bostaden för att det ska kunna belånas.
 • Passerar du amorteringskraven så kommer du att behöva amortera på bolånet igen.
 • Du kommer att utöka bostadslånet ytterligare och således förlänga återbetalningstiden.
 • Du kan behöva skippa renoveringen av köket eller toaletter om du utökar bolånet.

 

Vanliga frågor och svar

Vilka är minimikraven för att kvalificera sig för ett billån?

Varje långivare har sina egna specifika ”billån krav” men på en generell plan så måste du ha fyllt 18 år, ha en deklarerad inkomst och ej ha några aktiva skulder hos Kronofogden.

Vad anses vara en "bra" billån ränta?

Det hela är förstås subjektivt och beror främst på hur mycket fordonet i fråga kostar dig. Dock så kan man på en generell plan säga att allt under 4%-gränsen får anses var en ganska förmånlig räntesats.

Går det att köpa bil på avbetalning utan kontantinsats?

Du kan inte köpa bilen utan en kontantinsats men du kan lösa det hela genom att ta ett privatlån som du nyttjar till kontantinsatsen (20 %), varav resten av billånet (80 %) kopplas till själv fordonet.

Måste man låna till kontantinsats för bil?

Medan du inte kan köpa bil utan kontantinsats så behöver du inte låna till det hela. Självfallet så måste pengarna komma från en genuin källa, där de flesta låntagare väljer att spara ihop till kontantinsatsen i fråga.

Vad är en bil-lån för något?

Ett billån är som vilken annan lån med skillnaden att den binds till fordonet i fråga och ej till en specifik person, såsom är fallet vid privatlån, där lånet i fråga knyts till individen som ansöker om den.

Kan man köpa en bil med lån?

Om du köper bilen från en privatperson så kan du välja att ta över den kvarvarande lånet som finns bundet till bilen i fråga. Hur stort lån du väljer att ta över är något som endast du själv kan svara på beroende på din nuvarande ekonomiska situation.

Vilken bank erbjuder det bästa billånet?

Det hela är ganska subjektivt eftersom ett lån som anses vara som ”det bästa billånet” av en konsument kan uppfattas som ytterst dyrt av en annan konsument. Kontentan är att det inte går att svara vad som anses vara det bästa billånet.

Är begagnade bilar berättigade till ett billån?

Du kan välja att köpa bil på avbetalning även om fordonen i fråga är begagnat. Det är faktiskt mer vanligt att ansöka om att låna till bil för begagnade fordon eftersom dessa säljs i större antal i jämförelse med helt nya fordon.

Kan man köpa en bil med skuld?

Du kan självfallet köpa en bil även om den har en skuld bundet till den. Du kan välja även att ta över skulden om du anser den vara tillräckligt förmånlig för din del.

Är det smart att köpa en bil med skuld?

Det hela kan vara en ytterst lönsam affär om du lyckas förhandla ned priset så att det hela i slutändan mynnar ut i ett betydligt lägre marknadspris när det hela summeras.

Bör man byta in en bil med lån?

Om bilen i fråga har ett lån bundet till den så kommer du att tvingas först lösa lånet i fråga för att faktiskt kunna byta in den mot ett nytt fordon.

Hur fungerar ett billån?

Du kan antingen välja att binda bilen till lånet (lån med säkerhet) eller bekosta det hela utan att binda bilen till lånet (lån utan säkerhet).

Är ett billån för student möjligt?

Det hela beror på flera faktorer såsom om du har en månadsinkomst från extra arbete, om det finns en medsökande till lånet, priset på fordonet samt andra element som påverkar det hela.

Slutsats

 

När det kommer till billån så har du flera olika alternativ att välja mellan för att kunna finansiera ett billån. De vanligaste som vi även gått igenom detaljerat i denna guide utgörs av billån med fordonen som säkerhet, lån utan bilen som säkerhet. Leasing och utökning av ett bolån.

 

Vilken av dessa som du ska välja beror i mån och tycke på den situation som du befinner dig i. Har du kontantinsatsen sparad så kan de vara smartare att köpa fordon med bilen som säkerhet. 

 

Å andra sidan, om du saknar en adekvat kontantinsats eller behöver låna till den så kan det vara smartare att leasa fordonet under en viss period. Oavsett vad så är det du själv som i slutändan bestämmer vad som är mest adekvat för dina behov och ingen annan!

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln: