arrow-menu

Studielån – Den totala guiden

Vad är ett studielån egentligen? När du ämnar studera så kommer du att ha två alternativ när det kommer till studielån, den som erbjuds av den svenska staten i form av CSN lån eller ett privatlån som tillhandahålls av banker och andra kreditinstitut.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

4.3/5

Lånetid

1-12 år

Ungefärlig årsränta

% 5.25 - 17.55

Lånebelopp

20000-300000 Kr

Klassificering

4/5

Lånetid

6 månader

Ungefärlig årsränta

% 39.5 - 125.59

Lånebelopp

2.000 - 70.000 kr

Klassificering

4.4/5

Lånetid

Ungefärlig årsränta

%

Lånebelopp

Klassificering

4.5/5

Lånetid

Ungefärlig årsränta

% 7.90 - 8.83

Lånebelopp

10000-400000 Kr

Klassificering

3.7/5
Handelsbanken

Vi hjälper dig med dina bankärenden och supportfrågor.

Den första, i form av ett CSN lån kommer med krav i form av godkända lärosäten, studietid, betyg. Man måste även uppfylla en rad andra krav som att har varit skriven i Sverige under mer än två år.

 

Den andra typen av lån, i form av privatlån, är i själva verket en form av lån som ej kräver en adekvat säkerhet för att beviljas. Detta innebär att när du beviljas lånet så kan du välja att nyttja delar av lånet till studier men även till helt andra ändamål.

 

Båda lånetyperna har sina för- och nackdelar, vilket är just därför som vi valt att skriva denna guide. Här kommer vi att belysa de olika aspekterna hos båda lånetyper som ett led i att förse dig med tillräckligt med information för att du enklare ska kunna ta ett rationellt och objektiv beslut.

 

Student-loans

 

Studielån vid studier utomlands

 

Om du har planer på att studera utomlands så kan du finansiera det hela i form av ett CSN-lån. Dock så måste du inneha ett svenskt medborgarskap samt även ha ett permanent uppehållstillstånd för att vara berättigad till det hela.

 

Nedan så får du del av ett exempel som basers på den data som tillhandahålls av CSN som ett led i att göra dig uppmärksam på hur mycket som du realistiskt kan ansöka om att få låna.

 

Typ av lånHögskolenivåGymnasienivå
CSN studiebidrag823 kr
CSN studielån1892 kr
Merkostnadslån vid studier utomlands591 kr
Merkostnadslån för undervisning utomlands3027 kr1513 kr
Totalt6333 kr4819 kr

 

Genom att beskåda ovanstående exempel så kan du ansöka om studielån max 240 veckor. Detta avser en utbildning på högskole- eller universitetsnivå. När det kommer till utbildningar på gymnasial nivå så har du rätt till maximalt 80 veckor.

 

Merkostandslånet har i uppgift att täcka för avgiften gällande de kurser som du deltar vid samtidigt som den kommer med ett tak på maximalt 363 264 kr. Detta gäller dock endast för högskole- och universitetsbaserade studier.

 

Om du inte mäktar med att fullfölja dina studier på gymnasiet under 3 år så har du även en möjlighet att ansöka om ett CSN lån på hela 120 veckor som ett led i att fullfölja dessa studier.

 

Privatlån är ett alternativ till traditionella CSN lån?

 

Om man på grund av vissa anledningar inte vill eller kvalificerar sig för ett CSN lån så kan man alltid välja att ansöka om ett privatlån via banken eller andra kreditinstitut vilka erbjuder dig möjligheten till det.

 

Den primära fördelen med ett CSN lån är att ränta för studielån som erbjuds inte riktigt kan mätas med de som erbjudas av traditionella långivare. Några av de situationer när ett privatlån kan vara berättigad kan utgöras av följande:

 

 • Du har ej lyckats passera 75% av dina totala studier med ett godkänt betyg.
 • Du har ej varit folkbokförd och bosatt inom Sverige under minst två år.
 • Du kommer att arbeta under studierna och tjäna mer än CSN-maxbeloppet.
 • Du vill komplettera ditt nuvarande lån som ett led i att få in mer pengar per månad.
 • Du kommer att delta vid en utbildning som ej godkänts av CSN för studiemedel.

 

För att kunna få igenom ett privatlån så måste du kunna uppvisa en form av regelbunden inkomst från ett arbete för att överhuvudtaget kunna ansöka. En annan aspekt är att privatlånet ofta kommer med betydligt högre räntor, något som sätter mer press på din ekonomiska situation.

 

Om du önskar vidare med att ansöka om ett privatlån som ett led i att finansiera dina studier så bör du först göra en KALP-kalkyl (kvar att leva på) för att ta reda på hur mycket som du faktiskt klara av att låna med din nuvarande inkomst.

 

Det är således ytterst viktigt att du är ärligt mot tid själv och ej ansöka om högre lånebelopp än du faktiskt klarar av att betala av eftersom det kan försätta dig i en ond ekonomisk spiral som du får svårt att ta dig ur.

 

Kom ihåg även att aldrig hoppa på första bästa erbjudande utan se till att du alltid jämföra långivare för att vara säker på att du fått fram det absolut mest lukrativa lånet baserat på dina preferenser.

 

Så här ansöker du om ett studielån via CSN

 

För att göra dig införstådd med hur du ansöker om ett studielån via CSN så kommer vi nedan att gå igenom det hela på en övergripande och kortfattat sätt för att du enklare ska få en bild av hur processen går till.

 

Steg 1 – Beräkna först storleken på bidraget och lånet

Det första som du måste göra är att redogöra för hur mycket bidraget som du har rätt till samt hur stor del av studielånet som du behöver låna till. För att göra det så kan du använda dig av CSN-räknaren som gör det enkelt att beräkna det hela.

Nedan så återges studiemedel vid heltidsstudier på högskola/universitet/Komvux eller en annan eftergymnasial instans i form av ett fullt studielån för studiemedel under 1 vecka respektive studier för 4 veckor.

 

Studiemedel för 1 veckaStudiemedel för 4 veckor
Bidrag:840 kr3 360 kr
Lånebelopp:1 932 kr7 728 kr
Totalt:2 772 kr11 088 kr


* Notera att en CSN-utbetalning oftast omfattar 4 veckor där den första samt sista betalningen för en viss termin kan komma att variera när det kommer det totala beloppet.

 

Steg 2 – Ansök om lånet via Mina sidor

För att kunna logga in på ”Mina sidor” så måste du ha ett BankID registrerat. I andra fall så kan du använda dig av en personlig kod men kommer ej då kunna använda dig av alla de e-tjänster som erbjuds.

Du kan även beskåda den instruktionsfilm som tillhandahålls av CSN som beskriver själva processen på flera språk (svenska, persiska, engelska, arabiska och somaliska).

 

Steg 3 – Kontrollera att beslutat som du mottagit stämmer

I de flesta fall så kommer CSN att skicka ut sitt beslut gällande studielånet inom en vecka från att du ansöker. Dock så kan det i vissa fall ta betydligt längre tid beroende på arbetsbelastningen. När du mottar beslutat så måste du alltid säkerställa att du kontrollerar det hela för att undvika obehagliga överraskningar vid ett senare skede.

 

Steg 4 – Specificera bankkontot där pengarna ska betalas ut

Nästa steg i det hela innebär att du specificerar det bankkonto som pengarna ska betalas ut till. Swedbank ansvarar för att sköta utbetalningen av CSN studiemedel, något som innebär att du behöver anmäla dig till bankens kundregister.

 

Steg 5 – Lämna in din studieförsäkran

För att pengarna ska betalas ut så behöver du först säkerställa att du uträttat följande två punkter:

 1. Registrera dig som studerande hos de kurser vilka du önskar läsa vid.
 2. Lämna in en studieförsäkran genom att logga in på ”Mina sidor”.

 

När du kommit så här långt så kommer den första utbetalningen för den specifika terminen att anlända i samband när du inleder dina studier, förutsatt att du utfört alla de steg vilka illustreras i guiden. Pengarna kommer betalas ut den 25:e för varje ny månad.

 

Tips innan du ansöker om studielån via CSN

 

 • Redogör först för antalet poäng som du faktiskt ämnar läsa.
 • Om du läser på Komvux så måste du veta när studierna inleds/avslutas.
 • Ansök om studielån med god framhållning utan att stressa i väg beslutet.
 • Du behöver ej skicka in ditt antagningsbevis eftersom skolinstansen gör det åt dig.
 • Väljer du att skicka in bilagor så kommer handläggningstider ofta att bli längre.

Vanliga för- och nackdelar med studielån

 

När du ämnar ansöka om studielån så finns det flera olika för- och nackdelar vilka du behöver förhålla dig till. Vi ska nedan redogöra för de vanligaste som ett led i att göra dig uppmärksam på de positiva aspekterna men även de betydligt mer negativa delarna.

pros

Fördelar

 • Kraven som ställs för ett studielån tenderar att vara betydligt lägre i jämförelse med traditionella lån.
 • Flera långivare har som policy att acceptera CSN-bidrag som en form av adekvat inkomstkälla när du ansöker om studielån.
 • En deklarerad inkomst från antingen timbaserade eller deltidsbaserade anställningar accepteras som adekvat inkomst.
 • Många av de långivare som erbjuder studielån använder sig av Upplysningscentralen – UC för att initiera kreditupplysningar i ditt namn.
 • Ett beviljat studielån betalas i många fall redan samma dag som den godkänns.
cons

Nackdelar

 • Vissa typer av studielån kan komma att bli erbjuda i form av en högkostnadskredit med kostsam ränta.
 • Mer förmånligare studielån tenderar i många fall att kräva en högre form av deklarerad inkomst.
 • Studielånet som du ansöker om kan innebär att du inleder arbetslivet med en ganska stor skuldbörda.
 • Det kan bli svårt att kombinera studier, kombinerat med arbete för att kunna betala av ditt studielån.

Ränta och lånevillkor

 

När det kommer till CSN- och privatlån så är dessa ganska lika i naturen eftersom de förr eller senare måste betalas tillbaka. Dock så finns det ett antal fördelar när det kommer till CSN lån kontra privatlån vilka vi belyser här nedan.

 

Betalas tillbaka efter att studierna avslutas

När du väljer att ansöka om CSN studielån så behöver du inte börja amortera på lånet förrän (tidigast) 6 månader efter att du avslutat dina studier.

 

Om du avslutar dina studier under en vårtermin så kommer den första inbetalningsavin att anlända först i januari nästkommande år. Om du i stället avslutar studierna under hösten så kan du komma att få vänta upp till ett år innan kravet på den första inbetalningen anländer.

 

Räntan är betydligt lägre

När du ansöker om ett privatlån idag så ligger räntekostnaden ofta på 4-6 per år. Även om du väljer att räkna med den totala skatteavdragen för underskottet av ditt kapital så kommer ändå studielån ränta att ligga på högre nivåer i jämförelse med CSN. Hos ett aktivt lån via CSN så ligger räntan idag på 0,16%.

 

Den ränta som appliceras för lånet bestäms av den svenska regeringen och beräknas fram som en produkt gällande statens kostnad för upplåning utspritt över de 3 senaste åren. Själva ränteläget är idag ganska lågt, något som innebär att även CSN lånen är ganska billiga.

 

Vissa studenter väljer att maximera sitt CSN studielån, även om de inte har behov av det, för att på så sätt investera pengarna där målet är att istället generera en positiv avkastning.

 

Nedsättning av lånet 

En individ som drabbas av en nedsättning i form av sjukdom, väjer att påbörja andra studier eller av andra orsaker bedöms ha en ganska låg inkomst under en lång tid framöver kan välja att ansöka om nedsättning.

 

För att åberopa nedsättning så måste man ansöka om det explicit via CSN med undantag när du väljer att påbörja nya studier, något som per automatik kommer leda till nedsättning.

Vanliga frågor och svar

Existerar det studielån vilka har en förmånligare ränta än CSN?

Räntan för studielån från CSN ligger idag på 0,16%, en ytterst låg ränta inom sammanhanget. Det blir således ytterst svårt för andra långivare att matcha denna siffra eftersom det hela återspeglas i form av en ganska symbolisk summa.

Vilken är det maximala beloppet som man kan ansöka om hos CSN?

När du väljer att ägna dig åt studier på heltid vid en högskola/universitet så har du enligt rådande regler rätt att få ut 2715 kr/vecka. Det hela innebär att du får ut totalt 10 860 kr/månad. 

När kan jag välja att ansöka om studielån i form av ett tilläggslån?

Du kan även välja att ansöka om tilläggslån (gäller vid särskilda skäl) för att utöka det totala månadsbeloppet. Detta gäller exempelvis när du kommer från en anställning till studier eller behöver vårda ditt barn.

Hur återbetalas ett fullt studielån i praktiken?

När det kommer studielån återbetalning till CSN-lån så ligger den totala återbetalningstiden på maximalt 25 år. Själva lånet måste vara återbetalt dock innan du fyller 60 år. När du är färdig med dina studier så skickar CSN ut en skräddarsydd återbetalning av studielån.

Kan jag välja att ansöka om ett fullt studielån via en bank eller låneinstitut?

Självklart så kan du välja att göra det. Dock så kommer dessa lån i form av ett privatlån, något som innebär att du behöver uppvisa en adekvat form av inkomst samt uppfylla de kriterier som ställs för lånet i fråga.

Vilken åldersgräns tillämpas när det kommer till studielån?

När det kommer till studielån ålder för CSN så existerar det ingen specifik åldersgräns vid studier på högskola, universitet eller andra former av eftergymnasiala utbildningsformer. Möjligheterna till att få igenom ett CSN-lån begränsad dock från att du fyller 47 år. 

Hur mycket studielån får man ta?

När det kommer till CSN så kan du ansöka om studiebidrag upp till att du har fyllt 56 år. Dock så kan du alltid ansöka om privatlån där ingen åldersbegränsning appliceras utan det hela baseras på den kreditupplysning som initieras i ditt namn.

Hur fungerar ett annuitetslån från CSN?

Ett annuitetslån ter sig i form av att du betalar in en likvärdig summa av lånet som du fått beviljat vid varje enskilt betalningstillfälle ända tills själva lånet har betalats tillbaka i sin helhet. 

Hur mycket måste jag betala in per år för mitt CSN lån?

CSN beräknar summan som du måste betala in per varje kalenderår via en särskilt utformad formel. Den tar hänsyn till flera element där bland annat ränta, storleken på skulden samt den definierade löptiden. Årsbeloppet varier således för varje ny år.

Kan man få sitt studielån avskrivet helt?

I specifika fall så kan ett CSN lån bli avskrivet. Några av de fall som kan berättiga det faktum att lånet skrivs av utgörs av sjukdom, funktionsnedsättning eller andra specifika form av personliga skäl.

Går det att ansöka om studielån vid studier på Komvux?

Du är enligt den svenska lagen berättigad att söka studielån när du väljer att studier på Komvux. Samma regler tillämpas vid studier på Komvux som vid studier på högskola/universitet.

När börjar man betala tillbaka på ett CSN studielån?

Om det är så att du första gången valt att ansöka om studielån så kommer du att börja amorterar på lånet i fråga tidigast 6 månader från att du mottagit dina studiemedel. Detta gäller alltså efter avslutade studier och ej under studietiden.

Räknas studielån som inkomst?

Det korta svaret på frågan är ja. Du kan använda dig av studielån för att ansöka om andra lån eftersom flera kreditgivare har som policy att faktiskt acceptera studielån som en adekvat från av inkomst.

Hur mycket får man i studielån

Det hela beror på hur länge som du ämnar studera. Du kan antingen välja att ansöka om ett fullt CSN-lån eller dela upp det hela beroende på din studietakt.

Slutsats

 

När det kommer till studielån så har du två möjligheter att välja mellan, ett CSN-lån eller ett privatlån. Den ränta på studielån som erbjuds för CSN-lån är betydligt lägre än den som erbjuds för traditionella privatlån.

 

När du ska betala tillbaka studielån så har du en betydligt kortare framhållning när det kommer till privatlån än vad som är fallet med CSN-lån. Att ta studielån i form av privatlån är något som även kan göra det svårt att studera eftersom du kan behöva arbeta mer än vanligt för att kunna amortera i tid.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln: