arrow-menu

Villkor

Dessa villkor beskriver de regler och förordningar för användning av Piggyys webbplats, så som återges på piggyy.com.

Genom att besöka denna webbplats så gör vi antagandet att du accepterar de definierade villkoren. Vänligen används ej Piggyy om du inte samtycker till de villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning, inklusive alla avtal vilka avser: ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer bolagets villkor. ”Företaget”, ”Oss själva”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss”, hänvisar till vårt bolag. ”Roll”, ”Roller”, eller ”Oss”, hänvisar till både Kunden och oss själva. Alla villkor avser erbjudandet, accepterandet och behandlingen av betalning som anses vara nödvändig för att kunna genomföra processen som ett led i att hjälpa Kunden på det lämpligaste sättet som anses vara adekvat, för det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov gällande tillhandahållande av bolagets specificerade tjänster, i enlighet med gällande lag i Sverige. All användning av ovanstående terminologi eller andra termer i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, betraktas som utbytbara och avser därför uppfylla samma ändamål.

Cookies

Vi använder oss av cookies. När du besöker Piggyy så går du med på att använda cookies i samförstånd med Piggyys integritetspolicy.

De flesta interaktiva webbplatser använder sig av cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter vid varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten för vissa sektioner som ett led i att göra det enklare för de individer vilka väljer att besöka vår webbplats. Vissa av våra affiliate-/reklampartners kan också komma att använda sig av cookies.

Licens

Om inget annat anges så innebär det hela att Piggyy och/eller dess licensgivare äger de immateriella rättigheterna för allt material som återfinns hos Piggyy. Alla immateriella rättigheter är förbehållna. Du kan komma åt detta från Piggyy för ditt eget personliga bruk som omfattas av begränsningar vilka anges i dessa villkor.

Du får ej göra följande:

 • Republicera material från Piggyy
 • Sälja, hyra eller underlicensiera material från Piggyy
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Piggyy
 • Distribuera innehåll från Piggyy

Detta avtal skall börja den dag då du läser följande.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Piggyy filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar ej kommentarer innan dessa finns på webbplatsen. Kommentarerna återspeglar ej åsikter från Piggyy, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarerna återspeglar endast åsikter hos den person som publicerar sina åsikter och tankar. I den utsträckning som tillåts enligt tillämpliga lagar så är Piggyy ej ansvarigt för kommentarerna eller tar något ansvar för de skador eller kostnader som kant tänkas ha orsakats och/eller kommit till följd av användning av och/eller publicering av och/eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Piggyy förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller anses strida mot dessa villkor.

Du åtar dig att följa nedanstående:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats samtidigt som du har tillgång till alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
 • Kommentarerna inkräktar ej immateriella rättigheter, inklusive, utan begränsning, upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör en viss tredje part;
 • Kommentarerna innehåller ej ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som anses utgöra ett intrång i privatlivet
 • Kommentarerna kommer ej att användas för att värva eller marknadsföra affärer alterantivt anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller andra former av olagliga aktiviteter.

Du ger härmed Piggyy en icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera dina kommentarer där du även ger tillåtelse till att att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller medier.

Hyperlänkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • Statliga myndigheter;
 • Sökmotorer;
 • Nyhetsorganisationer;
 • Online katalogdistributörer kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till andra listade företags webbplatser; och
 • Systemomfattande ackrediterade företag utom att anlita ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsgrupper som kanske inte hyperlänkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande av den sammanlänkande parten och dess produkter och/eller tjänster, och (c) passar in i samband med länkpartens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Allmänt kända konsument- och/eller kommersiella informationskällor.
 • dot.com community-webbplatser;
 • Sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer.
 • Distributörer av onlinekataloger.
 • Internetportaler.
 • Redovisnings-, rätts- och konsultföretag. och
 • utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamma ut för oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa register hos oss; (c) Nyttan för oss av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Piggyy; och d) Länken är inom ramen för allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; b) inte felaktigt innebär sponsring, godkännande eller godkännande av den anknytande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) passar in i samband med länkpartens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till Piggyy. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över eventuella webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för ett svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Med hjälp av vårt företagsnamn; eller
 • Genom användning av den enhetliga resurslokalisering som är kopplad till; eller
 • Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till det är vettigt inom ramen för och formatet för innehåll på länkningspartens webbplats.

Ingen användning av Piggyys logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

iFrames

Utan föregående godkännande och skriftligt tillstånd får du inte skapa ramar runt våra webbsidor som på något sätt förändrar den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Ansvar för innehåll

Vi ansvarar inte för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla påståenden som ökar på din webbplats. Inga länkar bör visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller brottsliga, eller som gör intrång, på annat sätt bryter mot eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Din integritet

Läs sekretesspolicyn

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller andra specifika länkar till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ha dessa villkor och det kopplar policyn. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi säkerställer inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor relaterade till vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig förvrängning;
 • begränsa något av våra eller dina skyldigheter på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta någon av våra eller dina skulder som kanske inte är uteslutna enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som fastställs i detta avsnitt och på andra håll i denna ansvarsfriskrivning: a) omfattas av föregående stycke; b) reglera alla skulder som uppkommer enligt ansvarsfriskrivningen, inbegripet skulder som uppstår i avtal, i kränkning och för brott mot lagstadgad tull.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.