arrow-menu

Samla lån – den totala guiden

I denna guide så kommer vi att förse dig med all den fakta som du behöver ha kännedom om för att kunna bedöma huruvida ett samlingslån lämpar sig för dina behov eller om du bör se dig om efter andra alternativ.

Läs mer

Skriven av: Piggyy

Klassificering

4.6/5
Nordax Bank

Om du är osäker på hur du ska fylla i din låneansökan, ring oss så hjälper vi dig.

Klassificering

3.7/5

Lånetid

2 - 10 år

Ungefärlig årsränta

% 3.80% - 11.10%

Lånebelopp

20000 - 350000

Klassificering

3.7/5
Swedbank

Klassificering

3.4/5
ICA Banken

Vad är egentligen ett samlingslån?

 

Att bestämma sig för att samla alla dina smålån och högkostnadskrediter innebär att teckna ett betydligt större privatlån som ett led i att sänka de totala månadskostnaderna. Eftersom ett samlingslån (omstartslån) har en betydligt lägre ränta än dina smålån så kommer du per automatik att sänka dina totala månadskostnaden och självfallet spara en del pengar på vägen.

 

Det hela fungerar så att du helt enkelt teckna ett privatlån till högre beloppet varav du nyttjar denna lånebeloppet till att återbetala dina mindre lån och krediter. Det hela mynnar ut i en enda större men betydligt billigare lån, främst på grund av att privatlån i allmänhet kommer med en betydligt lägre än vad som är fallet när det kommer till småkrediter. 

 

En annan del som du automatiskt sparar pengar på är avi-avgifterna, vilka ska tilläggas ej innebär en större kostnad vid ett lån men kan vid flera olika lån mynna ut i en ganska stor totalkostnad. Samlingslånet gör det även enklare att ha en bättre kontroll över din privata ekonomi eftersom du slipper bemöda dig med flera betalningsavier, utan kan fokusera på att betala av en enda istället.

 

Notera: Det är även vanligt att inom sammanhanget benämna samlingslån för omstartslån men även i from av hopbakslån.

 

Collective-loans

 

Varför ska jag välja att samla mina lån?

 

Ett samlingslån är den ideala valet när du är ute efter att konsolidera flera mindre lån och högkostnadskrediter till en enda större, men betydligt mer förmånligt lån. Genom att samla lån och krediter så kommer du även att få mer kontroll över din ekonomi eftersom du kommer att veta exakt hur mycket pengar som du behöver öronmärka för att kunna amortera lånet i fråga.

 

Härnäst så kommer vi att belysa närmare ett konkret exempel på hur mycket som du kan komma att spara före- och efter ett samlingslån för att du lättare ska förstå hur mycket pengar som du slänger i sjön per månad genom att ej välja ett samlingslån:

 

 

 Aktuell skuldKostnader månRänta per årSkuld återbetald
Smålån A800 kr866 kr15 %1 mån
Smålån B6000 kr866 kr15 %7 mån
Smålån C5000 kr866 kr15 %6 mån
Smålån D9000 kr866 kr15 %11 mån
Smålån E25 000 kr866 kr15 %3 år
Smålån F45 000 kr866 kr15 %7 år
Utan samlingslån90 800 kr2 628 kr17,20 %4 år
Med samlingslån90 800 kr2 058 kr4,20 %4 år


Genom att konsolidera dina smålån och högkostnadskrediter så kommer du att ha sparat 27 065 kr efter att du betalat av lånet, jämfört med att ej använda dig av samlingslånet. Den största besparingen återfinns självfallet i form av sänkta räntekostnader, som sjunker från 17,20 % ned till 4,20%.

 

Vanligaste för- och nackdelar när du önskar samla alla lån

 

Precis som det allt annat så kommer ett samlingslån med sina för- och nackdelar. Även om det finns påtagliga negativa aspekter med att slå ihop lån så överväger de positiva elementen det hela med bravur!

 

Härnäst så kommer vi att fokusera på att belysa det hela på ett överskådligt sätt för att göra det enklare för dig att ta mer välavvägda och adekvat beslut när det kommer till att samla alla lån och krediter:

pros

Vanliga fördelar med att samla ihop lån

 • När du bestämmer dig för att samla dyra lån och krediter så kommer du att få en bättre överblick över dina nuvarande skulder.
 • Den ränta som du blir erbjuden kommer ofta att vara lägre än den sammanlagda kostnaden för alla dina mindre krediter.
 • Du kommer att kunna betala av skulden betydligt snabbare än vad som vore fallet om du behöll alla dina mindre krediter.
 • Din kreditvärdighet kommer ej att påverkas på ett negativt sätt utan förblir intakt.
 • Det kommer finnas utrymme för att nyttja pengarna till andra ändamål än att betala av dyra krediter.
cons

Vanliga nackdelar med att samla ihop lån

 • Du riskerar att försätta dig själv i en längre skuld direkt som du inte riktigt vet hur du ska ta dig ur.
 • Vissa typer av samlingslån kostar dig mer i ränta jämfört med den totala kostnaden för alla räntor gällande dina olika högkostnadskrediter.
 • Det kan finnas associerade avgifter vilka mynnar ut i en högre totalkostnad för i fråga än vad som vore fallet annars.
 • Du kan få uppfattningen om att du kan ansöka om ännu mer lån, något som kan skapa en ekonomisk härdsmälta på längre sikt.
Notera: Hoppa aldrig på bästa första erbjudande utan utvärdera dina alternativ noggrant innan du väljer att teckna ett samlingslån.

 

Hur ansöker man om att samla krediter rent konkret?

 

För att du enklare ska förstå hur man faktiskt går tillväga för att ansöka om att samla dyra lån till en större men betydligt billigare samlingslån så kommer vi att nedan i punktform redogöra för de olika stegen på en generell nivå.

 1. Reflektera över behovet – Det första som du behöver reflektera över är faktiskt hur mycket du behöver långa. Detta är helt subjektivt och endast du själv kan besvara denna fråga adekvat.
 2. Hitta ett samlingslån – Vi rekommenderar att du använder dig av en låneförmedlare för att på så sätt enklare kunna jämföra och hitta adekvata lån som lämpar sig just för dina behov.
 3. Fyll i en ansökan – Idag så ansöker de flesta konsumenter om samlingslån över nätet. För att kunna ansöka om samlingslånet så kommer du i de flesta fall behöva ha tillgång till ett fungerade BankID.
 4. Analysera erbjudandet – Nästa steg innebär att du analysera de villkor som du fått presenterade för att på så sätt bättre kunna förstå huruvida dessa lämpar sig för dina behov.
 5. Ansöka om lånet – I detta steg så ansöker du om ett samlingslån genom att signera din ansökan, för att sedan invänta ett svar på huruvida det hela beviljats eller ej.
 6. Få pengarna utbetalda – När du signerat lånet i föregående steg så behöver du vänta på att pengarna betalas ut till ditt bankkonto. Hur lång tid det hela tar beror på vilken bank du har, långivaren i fråga samt huruvida du ansöker under vardag eller helger.

 

Det som är viktigt att komma ihåg är att långivare kan ha lagt till ytterligare steg men också eliminerat flera av de som nämns ovan i sin ansökningsprocess. Just därför så behöver du göra dig införstådd med att ansökningsprocessen skiljer sig åt beroende på kreditgivaren i fråga, något som innebär att du ibland kan behöva lite tid åt att förstå det hela.

 

Vår erfarenhet är dock att de flesta långivare försöker förenkla det hela så mycket som det går eftersom man inte vill förvirra konsumenterna, samtidigt som man vill göra det enkelt att faktiskt ansöka om samlingslånet i fråga.

 

Vanliga krav för att beviljas ett samlingslån

 

När det kommer till att samla dina lån och krediter så finns det ett antal punkter vilka du behöver säkerställa att du uppfyllt för att på så sätt öka chanserna till att få igenom den specifika samlingslån som du ansökt om.

 

Innan vi går in på dessa så vill vi även göra dig medveten om det faktum att långivaren kan ha andra bestämmelser vilka du behöver förhålla dig till och uppfylla för att kunna få igenom samlingslånet som du ansökt om.

 

För att återgå till den intala diskussionen så måste du i de flesta fall uppfyller nedanstående punkter för att överhuvudtaget ha chansen att få ett samlingslån som du ansökt om beviljat i slutändan:

 • Du måste ha fyllt 18 år vid tiden som du bestämmer dig för att ansöka om lånet.
 • Du måste ha varit folkbokförd inom Sveriges gränser under minst 12 månader.
 • Du måste ha ett svenskt personnummer som du använder dig för att ansöka om lånet.
 • Du måste ha ett fungerande BankID för att kunna signera samlingslånet som du sökt.
 • Du måste kunna uppvisa en form av deklarerad inkomst för att få igenom samlingslånet.
 • Du måste ha en solid kreditvärdighet för att betraktas som en konsument med lång risk.
 • Du måste uppvisa ett skuldfritt register hos Kronofogden utan pågående ärenden.

 

Vänligen gör dig uppmärksam på det faktum att ovan utgör de fundamentala punkterna vilka du behöver uppfylla för att överhuvudtaget kunna ansöka om ett samlingslån. Kraven kommer (precis som vi nämnde tidigare) att variera beroende på kreditgivaren i fråga.

 

Vanliga frågor och svar

Vad kostar det att ansöka om ett samlingslån?

Det hela är ytterst subjektivt eftersom varje långivare erbjuder omstartslån till olika räntor och kostnader. Dock så kan du räkna med att dina kostnader per månad för de lån som du betalar av sjunker avsevärt, särskilt om du har flera smålån och högkostandskrediter i bagaget.

Hur får man ett samlingslån med låg ränta?

Detta är en ganska subjektiv fråga, främst på grund av att ”låg ränta” kan anses båda vara ytterst förmånlig, men även ytterst kostsam, beroende på vilken typ av konsument som blir tillfrågad vill säga. Med andra ord så är det endast du själv som kan besvara ovanstående fråga adekvat.

Kan man samla lån med betalningsanmärkning?

Självklart så kan du välja att göra så. Kruxet med det hela ligger dock i att hitta en långivare som erbjuder samlingslån till konsumenter vilka har en eller flera betalningsanmärkningar i bagaget. Med andra ord så bör du kunna samla lån och krediter med betalningsanmärkning utan några större problem.

Var hittar jag det billigaste samlingslånet?

En av de bästa strategierna för att hitta den billigaste samlingslånet är att använda dig av låneförmedlare. Hos dessa så kan du ganska omgående få flera erbjudanden presenterade, där du i lugn och ro kan jämföra villkoren och välja ett erbjudande som du anser uppfyller dina krav.

Finns det några uppenbara skäl till att bli nekad ett samlingslån?

De flesta konsumenter vilka för närvarande har en deklarerad inkomst och kan uppvisa en solid kreditvärdighet kommer oftast få ett samlingslån beviljat. Den största skälet till att man blir nekad ett samlingslån är att konsumenten i fråga har aktiva skulder hos Kronofogden.

Kan jag låna mer än det belopp jag vill samla in?

Du kan självfallet ansöka om ett högre belopp än det lånet som du önskar samla. Huruvida det hela är möjligt beror på långivaren i fråga eftersom vissa kreditgivare tillåter att man nyttjar delar av samlingslånet för andra ändamål, medan vissa kräver att hela summan går till att lösa smålån och andra högkostnadskrediter.

När är det en bra idé att samla lån och krediter?

Om du har flera smålån och högkostnadskrediter vilka tillsammans mynnar ut i en hög månadskostnad så är det i de flesta fall en bra idé att samla lån och krediter till ett billigare samlingslån.

Kan jag amortera mitt samlingslån tidigare än vad som löptiden anger?

Du kan självfallet betala av lån i förtid om du så önskar. Dock så beror det hela på vad du och långivaren kommit överens om. Du måste således kontrollera dessa element innan du väljer att signera samlingslånet eftersom det kan vara försent att ångra sig senare i framtiden.

Kan man samla lån trots många UC-slagningar?

Du kan självfallet välja att samla lån utan UC, även om du varit föremål för många UC-slagningar under senare tid. Kom ihåg att många långivare samarbetar med andra kreditupplysningsbolag, något som innebär att man ej använder sig av UC, eller Upplysningscentralen.

Är ett samlingslån samma sak om ett omstartslån?

Svaret på det hela är både Ja/Nej. Medan samlingslån nyttjas till att samla smålån och högkostnadskrediter så är ett omstartslån tänkt att nyttjas till att ”starta om” konsumenten privata ekonomi i form av en stabil ekonomisk grund.

Är ett samlingslån alltid en annan typ privatlån?

Det korta svaret är nej. Den längre svaret är att ett samlingslån kan ha andra former, men förutsätter att själva lånebeloppet ifråga som bevilja faktiskt använda till att lösa smålån och högkostnadskrediter.

Ska du alltid välja att samla dina lån

Du ska ej välja att teckna ett samlingslån om månadskostnaden för samlingslånet faktiskt blir högre än de summa som du idag betalar för dina smålån. Förutom det så ska du inte samla dina lån bara för att kunna göra av med mer pengar, något som i längden kommer skapa ännu mer problem för din privatekonomi.

Kan jag samla delar av mina smålån?

Du kan självfallet välja att endast konsolidera delar av dina mindre lån. Hur stor summa du ska samla beror förstås på din nuvarande ekonomiska situation, månadsinkomst, levnadskostnad med mera.

Kommer jag alltid att kunna samla lån med låg ränta?

Du måste alltid utvärdera varje låneerbjudande som du får presenterat för att lättare kunna göra en avvägning gällande huruvida du ska samla lån med låg ränta eller om den totala kostnaden faktiskt blir högre än vad du tror på förhand.

Var kan jag få hjälp att samla lån?

Förutom denna guide så erbjuder de flesta låneförmedlare möjligheten att få guidning om hur du går tillväga rent konkret för att samla dina lån. Hur det hela sker i praktiken faller utanför ramen för denna guide.

Slutsats

 

Oavsett om du har några mindre smålån och högkostnadskredit eller om du för närvarande har en hel drös som du kämpar med att betala av på en månadsbasis så kan ett samlingslån vara lösningen på dina ekonomiska problem.

 

Genom att samla alla dina mindre lån till ett samlingslån så kommer du att få en bättre kontroll över din privata ekonomi, samtidigt som du kommer veta mer exakt hur mycket du faktiskt måste allokera för amorteringen av lånet i fråga.

 

Detta är dock inte allt utan du kommer även att spara en del pengar, vilka du kan nyttja till andra ändamål istället för att göda kreditbolagen. Hur du än vänder på det hela så har du mycket att vinna och ytterst lite att förlora när det kommer till samlingslån.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Dela den här artikeln: