arrow-menu

Ansvarsfriskrivning för affiliates

Piggyy.com är en online jämförelsetjänst som syftar till att göra låneansökningar online men även finansmarknaden i övrigt mer förståelig för gemene man. Den finansiella översikten hos Piggyy illustrerar online lån och andra leverantörer av finansiella tjänster som vi för närvarande samarbetar med. Vår tjänst är helt kostnadsfri och kommer utan några skyldigheter. Våra intäkter baseras helt på de provisioner vilka vi genererar till våra samarbetspartner. Vi har som mål att tillhandahålla en så adekvat information som möjligt vid varje specifik tidpunkt. Denna information kan komma att skilja sig från informationen som återfinns på den specifika kreditgivarens webbplats. All information tillhandahålls således utan några garantier.