arrow-menu

Erhvervslån

Hvis du står med en god idé og en plan for, hvordan det kan blive en forretning, har du måske behov for startkapital til at få gang i en virksomhed. Men hvordan får jeg et firma lån, spørger du måske. Hvis du driver en eksisterende virksomhed, men skal foretage udskiftninger af produktionsapparatet, starte ny produktion op eller etablere dig på nye markeder vil du også have brug for kapital. I begge situationer er et lån en mulig vej til de penge, der er behov for. Lån til virksomheder kaldes erhvervslån, virksomhedslån, firma lån eller forretningslån, og her kan du blive klogere på, hvordan du rejser penge til din virksomhed, nystartet eller kørende, via låntagning. Få svar på spørgsmål om typer af erhvervslån, hvilke udbydere, der findes, fordele og ulemper ved at skaffe arbejdskapital på denne måde samt godkendelsesprocedurerne i forbindelse med erhvervslån.

Læs mere

Skrevet af: Big Piggyy

Bedømmelse

4.5/5

Lånevilkår

ikke oplyst

beregn ÅOP

% Ikke oplyst

Lånebeløb

15.000 kr. - 2.500.000 kr.

Eksempel: Ingen oplyst

Bedømmelse

3.8/5

Lånevilkår

6 mnd. - 60 mnd.

beregn ÅOP

% 3.95

Lånebeløb

100.000 kt. - 5.000.000 kr.

Eksempel: Ingen oplyst

Hvad er erhvervslån

Helt grundlæggende er et erhvervslån et lån til virksomhed eller et lån til start af virksomhed. Det optages og betales tilbage af virksomheden, men der kan også være tale om et privat lån til erhverv – altså teknisk set et forbrugslån, hvor låntageren bruger pengene i virksomheden. Den sidstnævnte måde at låne penge til virksomheden på kan være en vej at gå for en mindre, eventuelt nystartet virksomhed uden den store omsætning. Hvis du som selvstændig optager den type lån, er det din private økonomi, der ligger til grund for kreditvurderingen, og betalingen af ydelserne sker fra din private konto. Ved erhvervslånet betales ydelserne af virksomhedskontoen, og kreditvurderingen vil omhandle virksomhedens økonomi. 

 

business-loan

 

Karakteristika og muligheder

Hvis du tager et erhvervslån i en bank vil det være et annuitetslån uden afdragsfrihed. Det vil sige, at man i hele lånets løbetid indbetaler den samme periodiske ydelse til at dække afdrag og omkostninger på lånet. Det vil også være vilkårene for de fleste virksomhedslån hos tilsvarende udbydere. I princippet kan det være et erhvervslån uden sikkerhed, men ofte vil en bank gerne have pant i nogle faste værdier, når de giver lånet. 

 

Som erhvervsdrivende kan du også vælge at optage et obligationslån, også kaldes et realkreditlån, hvis der er fast ejendom at tage lånet i. Her er mulighed for at låne med både fast og variabel rente.

 

Det kan være svært for særligt de små og mellemstore virksomheder, SMV’er, at ovetale banken til at yde et erhvervslån. Ofte har bankerne nemlig nogle retningslinjer og krav til sikkerhed, som skal opfyldes, før de kan godkende lånet, som kan være svære at opfylde for en mindre og måske nystartet virksomhed. Derfor er der opstået et alternativt marked for låneudbydere, som vurderer din og din virksomheds kreditværdighed ud fra andre parametre og kriterier. Her kan kravene være knap så rigide, og du kan slippe uden om at skulle stille sikkerhed i virksomhedens aktiver, lige som låneprocessen måske er smidigere end ved det klassiske banklån.

 

SMVdanmark, der er en interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark, er et af de alternativer til det bank lån, der kan være svært at opnå godkendelse til for deres medlemsgruppe. På organisationens hjemmeside kan man ansøge om et SMV-lån på få minutter og inden for et par dage få en vurdering af mulighederne for at få erhvervslån. Hvis man accepterer tilbuddet fra SMVdanmark lægges låneansøgningen ud på en online markedsplads, hvor långiverne selv vurderer virksomheden og kan afgive et bud på lånet. Det foregår som en auktion, og større lån kan tage op til 14 dage at få finansieret, mens mindre lån kan tage få dage eller timer. Derefter vil pengene være klar til udbetaling straks.

 

Har du brug for løbende at låne penge til din virksomhed, måske på grund af store naturlige udsving i likviditeten, kan en kassekredit, som kobles til din erhvervskonto, være en måde at håndtere det på. 

 

Fordele og ulemper ved forskellige typer erhvervslån

Der findes flere forskellige typer erhvervslån, som hver især byder på deres egne fordele og ulemper. Har man fast ejendom at låne i, kan et obligationslån, det vil sige et realkreditlån svarende til et boliglån, være en mulighed for at få et erhvervslån med lav rente og en lang løbetid. Den lange løbetid giver en lav månedlig ydelse, og det bliver derfor mere overkommeligt for mange at tilbagebetale lånet – det kan ikke mindst være en fordel, hvis du har et lavt rådighedsbeløb at gøre godt med i virksomheden. Når man optager obligationslån skal man være opmærksom på kursen, da den er afgørende for, hvor meget du reelt får udbetalt og dermed også for prisen på lånet. Med et fastforrentet lån har du overblik over, hvad din månedlige ydelse er gennem hele lånets løbetid, men lige nu er renten meget lav, og hvis du vælger variabel rente er den endnu lavere end ved et lån med fast rente. Til gengæld kan det blive dyrt, hvis markedsrenten stiger, for så følger din rente med op.

 

Renten på et banklån til erhverv vil typisk være højere, og jo længere en løbetid du har på dit lån, des højere vil dine renteudgifter også blive. Det kan være en omstændelig proces at få et banklån for mange virksomheder, og der stilles generelt mange krav til dig som låntager. Hvis man ikke kan leve op til de krav, der stilles i banken for at få et lån til virksomhed, findes der blandt andet forskellige online udbydere og markedspladser, hvor man kan forsøge sig. De alternative online markedspladser for erhvervslån har den fordel for små og mellemstore virksomheder, at der er andre og knap så rigide krav til dokumenterbar omsætning og rentabilitet og til sikkerhedsstillelse. Typisk er ansøgningsprocessen smidigere og hurtigere end i en bank og pengene vil hurtigere blive stillet til rådighed for låntageren. Med SMVerhvervslån formidlet gennem interesseorganisationen SMVdanmark kan man ifølge dem selv opnå billigere erhvervslån på konkurrencedygtige vilkår ”til fast rente, på fair vilkår og uden ubehagelige overraskelser”. Her er det dog en forudsætning for at få lånet udbetalt, at det er blevet fuldt finansieret på en online auktion. 

 

For mange erhvervsdrivende er det en god idé at få oprettet en kassekredit. Det er ofte nemmere end at tage end et lån. En af fordelene er, at det er en mere fleksibel form for kredit end et lån, hvor du kun betaler renter for den kredit, du har brug for nu og her til at dække nødvendige udgifter, ind til dine kunder har betalt dig. Du skal heller ikke tænke på faste afdrag. Det er særligt en fordel, hvis tilstrømningen af likvide midler i virksomheden er meget ujævn – store indbetalinger med lange mellemrum.

 

Årsager til at optage erhvervslån

De fleste erhvervsvirksomheder har brug for en vis økonomisk fleksibilitet for at kunne gribe de muligheder, der byder sig på markedet og som sikrer vækst i virksomheden. Lånet kan gøre det ud for den økonomiske elastik og være en måde at sikre økonomiske midler til at fastholde virksomhedens position på markedet eller forbedre sin konkurrenceevne, måske satse på ekspansion. Etablering på et lovende nyt geografisk marked kan kræve anskaffelser og ansættelser, der kræver penge – og det giver sikkert ikke overskud med det samme, selv om der kan være nok så stort potentiale for indtjening. Her kan et erhvervslån til opstart på det nye marked være en idé. Produktudvikling kan også være omkostningstungt, måske skal der laves prototyper og med tiden etableres produktionsfaciliteter til det nye produkt. Helt lavpraktisk kan der være behov for en optimering af hjemmesiden, ombygning, udvidelse eller nyetablering af forretningen i helt nye lokaler – måske har du bare brug for en ny betalingsterminal. Det kan realiseres med et lån, hvis overskuddet i virksomheden eller opsparede midler ikke rækker til at dække den slags engangsudgifter og nyinvesteringer.

 

Hvad skal du være opmærksom på

Inden du optager et lån til virksomheden, så husk at det koster penge at låne penge. For store renteudgifter kan kvæle en ellers sund forretning – man lider ”rentedøden”. Det er helt afgørende, når man optager et lån for at investere dem i virksomheden, at der er en realistisk og rimelig udsigt til, at afkastet ved investeringen overstiger omkostningerne ved lånet. At du opnår en større merfortjeneste ved det, du foretager dig med de lånte penge, end det koster dig i renter, gebyrer og så videre at låne pengene. Ellers vil du tabe penge på at gennemføre det. I nogle tilfælde kan det måske handle om at afværge et tab snarere end at opnå en gevinst, men princippet er helt det samme. 

 

Du skal også være opmærksom på, at reglerne for, hvordan der hæftes for lånet, afhænger af hvilken type virksomhed der er tale om. Hvis man kun hæfter med de værdier, der er i selskabet, kaldes det for begrænset hæftelse. Det gælder for anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber (A/S). Folk, som har penge til gode hos firmaet, kan ikke gå efter virksomhedsejernes personlige formue for at få tilgodehavendet dækket. Sådan er det ikke ved enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber (I/S). I de to selskabsformer er der personlig hæftelse, og det betyder, at man som ejer/medejer hæfter personligt for virksomhedens gæld. Der er også personlig hæftelse ved stiftelsen af et interessentskab. Hvis dette stiftes sammen med andre, hæfter alle ejerne personligt og solidarisk. Det betyder, at den ene kan blive forpligtet til at betale hele gælden med egen formue, hvis den anden ikke har midlerne til det.

 

Man løber altså en personlig risiko ved at låne penge som ejer af en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab. Da man på den måde har hele sin privatøkonomi – og eventuelt familiens – i spil skal man måske tænke sig ekstra godt om, inden man kaster sig ud i mere risikobetonede investeringer for lånte penge i virksomheden. 

 

Hvad ser udlånere på når de tager stilling til erhvervslån

Som ved andre lånetyper vil udlåneren foretage en kreditvurdering, inden du kan få tildelt et erhvervslån. Her gennemgås virksomhedens økonomiske forhold og betalingshistorik. Mange udbydere af erhvervslån vil også se på, om pengene, der lånes, skal bruges til en holdbar og fornuftig investering eller om det er forbundet med høj risiko.  Du kan også forvente, at for eksempel bankerne i første omgang vil vurdere den branche, du operere i. Der er nemlig nogle brancher, der som udgangspunkt er forbundet med store risici. Desuden vil banken og tilsvarende typer af udbydere se på virksomhedens historik og engagement i banken, og om man har tillid til denne kunde. Det kan være, at man ser nærmere på virksomhedens grundlag, finansieringsstruktur, konstruktion og konkurrenceven samt en række udefra kommende faktorer, der kan have betydning for virksomhedens økonomi: renteudvikling, kunder, teknologiudvikling, konjunkturer, politiske forhold og så videre.


Udlåneren vil se på din personlige kreditværdighed, hvis du tager et lån til virksomhed uden sikkerhed og hæfter personligt for lånet. Her er det altså dine privatøkonomiske forhold og ikke virksomhedens økonomi, der kommer under lup sammen med forskellige private forhold, som udlåneren mener har betydning for din mulighed for at betale lånet tilbage – hvis det skulle vise sig at virksomheden ikke i sig selv kan.

 

Hvordan bliver man godkendt til erhvervslån

Et egentligt erhvervslån kræver først og fremmest et cvr.-nummer. En principiel forskel mellem et erhvervslån og et privatlån er nemlig, at du låner i dit CVR-nummer frem for i dit CPR-nummer, da det er virksomheden og ikke dig personligt, der optager lånet – medmindre det netop er et forbrugslån, som du blot skyder ind i din virksomhed. Dertil kommer nogle andre formelle forudsætninger, du skal opfylde, før du kan komme i betragtning til et virksomheds lån i en bank eller tilsvarende.

 

Formelle krav kan være:

  • Et antal måner i forretningsdrift, for eksempel 6 eller 12.
  • Et mindste beløb i årlig omsætning, for eksempel 500.000 kr.
  • Alle registrerede ejere har base i Danmark
  • En bankkonto dedikeret til forretning, også kaldet en erhvervskonto
  • At virksomheden har sin fysiske adresse i Danmark

 

For at stå godt i forhold til udlånerens kreditvurdering kan det være meget værd at få inddrevet gæld, som dine debitorer måtte have opbygget. For at komme lettest om ved det kan du sætte et inkassofirma til at løse opgaven i de tilfælde, hvor debitoren ikke umiddelbart er betalingsvillig.

 

Hvis du skal godkendes til et erhvervslån i banken og hos mange andre udbydere, må din virksomhed ikke være registreret i RKI som dårlig betaler. Enten kan du komme ud af RKI ved at indgå betalingsaftaler med dine kreditorer om misligholdte lån eller simpelthen vente de fem år, det tager, før man bliver slettet af sig selv.  Men visse lån kan du godt blive godkendt til, selvom du er registreret i RKI. Enkelte udbydere er klar til at låne ud til personer, der er opført i RKI som dårlige betalere, hvis de stiller med en selvskyldnerkautionist. Det betyder, at kautionisten hæfter for lånet, hvis låntageren ikke tilbagebetaler lånet, og det giver udlåneren en ekstra sikkerhed.

 

Da tildelingen af et lån bygger på en risikovurdering fra udlånerens side, er det vigtigt at få et grundigt overblik over din virksomheds økonomi. På den baggrund kan du bedre svare for dig i forbindelse med kreditvurderingen og forhåbentlig dokumentere din evne til at tilbagebetale et lån af den størrelse og på de vilkår, du har søgt om. Hvis ikke du fremstår som om du har styr på økonomien vil en bank eller anden långiver heller ikke have den tillid til dig, der gør at de tør låne dig penge!

 

Det lidt sværere at blive godkendt til, hvis du vil låne til opstart af egen virksomhed, er end hvis det drejer sig om en allerede etableret virksomhed. Der findes dog låneudbydere som for eksempel Qred, der tilbyder erhvervslån til nyopstartede virksomheder på baggrund af en bredere vurdering, ligesom SMVdanmark er nævnt oven for.

 

Drejer det sig om lån til køb af virksomhed vil værdien af den virksomhed, du vil købe, blive gransket nøje, med mindre du kan stiller anden sikkerhed.

 

Krav om dokumentation

Låneudbyderens krav til dokumentation afhænger dels af den enkelte udbyders politik, hvilken type af udbyder, der er tale om og hvilken type lån, du søger om at få. Grundlæggende skal du kunne oplyse dit cvr.-nummer, hvis der er tale om et egentligt erhvervslån, samt kunne vise, at du har en separat virksomhedskonto. Hvis udbyderen har formelle krav til antallet af måneder, virksomheden har været i drift eller størrelsen af den årlige omsætning, skal dette kunne dokumenteres, og tilsvarende med andre formelle krav fra udbyderens side. 

 

Du skal kunne levere den nødvendige dokumentation til at foretage en kreditvurdering. Ved et erhvervslån skal virksomheden kreditvurderes, ved et lån til opstart af virksomhed kan det være din egen private økonomi, der vurderes. Er der tale om et online forbrugslån, der optages privat men bruges til erhverv, er det dig selv og din kreditværdighed, der skal vurderes. I sidst nævnte situation er dokumentationskraven ret begrænsede, selvom låneudbyderen er forpligtet til at gennemføre en seriøs kreditvurdering af dig, inden du får lånet. Du kan derfor blive bedt om at levere dokumentation for dine indtægter og eventuelt også blive bedt om at dokumenterer dine faste månedlige udgifter. 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan får man et erhvervslån?

Ved at have et cvr.-nummer og finde en udbyder, der er villig til at låne pengene ud til din virksomhed. Det kræver, at udlåneren vurderer, at din/din virksomheds kreditværdighed er god nok, eventuelt at der stilles sikkerhed for lånet.

Hvornår bør man IKKE benytte sig af et erhvervslån?

Hvis du ikke opnår en merfortjeneste ved det du skal bruge pengene til, der overstiger omkostningerne ved lånet, bør du holde dig fra det. Hvis du løbende er nødt til at låne for at dække underskud i forretningen bør du også hellere lukke end fortsætte låntagning, med mindre det tydeligt er en midlertidig situation.

Kan jeg ansøge om et lille erhvervslån online?

Ja. Der findes en række online banker og andre typer af låneudbydere, hvor du kan søge erhvervslån via deres hjemmeside.

Kan man få et erhvervslån til en opstart af en virksomhed?

Ja. Mange låneudbydere vil ganske vist kræve, at virksomheden har været i drift i en længere periode og viser en vis omsætning, men der findes også udbydere, der er villige til at låne ud til opstart af virksomhed. Det er muligvis en måde at start egen virksomhed uden penge.

Har min privatøkonomi betydning, når jeg vil tage et erhvervslån?

Det afhænger af, om udlåneren vurderer, at der er tilstrækkelig sikkerhed for lånet i virksomheden. Hvis ikke kan du være nødt til at garantere personligt for lånet, og så ser udlåneren på din private økonomi.

Er der alternativer, hvis jeg ikke kan får et erhvervslån?

 Ja. Hvis du er blevet afvist af din bank kan du starte med at afsøge det marked for alternative udbydere af erhvervslån, der eksisterer på internettet. Eller lån penge til erhverv ved at optage et privatlån i eget navn og så bruge pengene i virksomheden.

Kort opsamling

Egentlige erhvervslån er lån optaget af virksomheder med et cvr-nummer til brug i virksomheden. Det kan være at man vil ind på et nyt marked, har brug for at udvide eller modernisere produktionsapparatet eller en helt tredje finansiering af virksomhed. I nogle tilfælde vil de traditionelle udbydere ikke godkende en ansøgning om erhvervslån. Långiverens vurdering bygger både på en vurdering af indre økonomiske forhold i virksomheden og på teknologiske, branchemæssige og samfundsmæssige forhold, som antages at have betydning for virksomhedens økonomiske udvikling.

 

Virksomhedsejeren kan så være nødt til at optage lånet som et forbrugslån i eget navn og overføre pengene til sin virksomhed. Eller søge at rejse pengene gennem nogle af de forskellige alternative udbydere af lån til små og mellemstore virksomhede eller iværksættere. Her er der en chance for at komme uden om de ofte rigide dokumentationskrav hos bankerne og måske også krav om sikkerhedsstillelse. Det kan dreje sig om formidling af lån af privatpersoner. Ellers lån penge til dit firma med et privatlån eller lån til virksomhedsstart på den måde. En virksomhed med fast ejendom kan ved at optage et realkreditlån få et langfristet lån med relativt lav rente. Den lave ydelse på sådan en type lån kan være attraktiv for låntagere med et lavt rådighedsbeløb.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Del denne artikel: