arrow-menu

Studielån, den komplette guide

Står du som studerende og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen økonomisk – eller kan du kun få pengene til at række, hvis arbejder så meget, at det går voldsomt ud over dine studier? Måske er et studielån løsningen. Et studielån er grundlæggende et lån, der er skabt til at give studerende en mulighed for at dække deres leve- og studieomkostninger uden at de skal bruge så meget tid på erhvervsarbejde, at det bliver umuligt at passe studierne. Her i denne studielån oversigt kan du læse mere om, hvad det er for en type lån, hvordan det er skruet sammen, hvilke betingelser du skal opfylde for at kunne få et studielån og hvad du skal overveje, inden du sender din låneansøgning.

Læs mere

Skrevet af: Big Piggyy

Bedømmelse

4.1/5

Lånevilkår

24 mnd - 36 mnd

beregn ÅOP

% 24,2 - 24,6

Lånebeløb

13.000 kr - 75.000 kr

Bedømmelse

4.3/5

Lånevilkår

24 mnd - 120 mnd

beregn ÅOP

% 11,94 - 24,87

Lånebeløb

10.000 kr - 50.000 kr

Eksempel: Lånebeløb 20.000 kr. med løbetid på 60 måneder. Debitorrente: 14,71 % – 19,56 %, samlede kreditomkostninger: 10.005 kr. – 12.892 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb: 30.005 kr. – 32.892 kr., ÅOP: 18,75 % – 23,95 %, månedlig ydelse: 501 kr. – 549 kr.

Bedømmelse

4.2/5

Lånevilkår

24 mnd

beregn ÅOP

% 24,87

Lånebeløb

4.000 kr - 25.000 kr

Eksempel: Lånebeløb 15.000 kr. med løbetid på 24 måneder. Debitorrente: 0 %, samlede kreditomkostninger: 3.750 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb: 18.750 kr., ÅOP: 24,87 %, månedlig ydelse: 781,25 kr.

Bedømmelse

3.5/5

Lånevilkår

18 mnd - 120 mnd

beregn ÅOP

% 4,95 - 24,95

Lånebeløb

4.000 kr - 100.000 kr

Eksempel: Lånebeløb 80.000 kr. med løbetid på 84 måneder. Debitorrente: 8 %, samlede kreditomkostninger: 53.114,50 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb: 113.114,50 kr., ÅOP: 12,82 %, månedlig ydelse: 1346,96 kr.

Bedømmelse

4.3/5

Lånevilkår

36 mnd

beregn ÅOP

% 22,48 - 24,93

Lånebeløb

10.000 kr - 50.000 kr

Eksempel: Lånebeløb 30.000 kr. med løbetid på 36 måneder. Debitorrente: 12,5 %, samlede kreditomkostninger: 10.572,21 kr., samlet tilbagebetalingsbeløb: 40,572,21 kr., ÅOP: 22,89 %, månedlig ydelse: 1.127,01 kr.

Hvad er et studielån

 

Boligpriser og leveomkostninger er høje i særligt de store uddannelsesbyer som København og Aarhus, og det er måske særligt her, det kan være svært at få enderne til at mødes økonomisk, imens man studerer.  Som beskrevet ovenfor er meningen med studielånet at give den studerende, der ikke har så meget tid til at arbejde, fordi studierne skal passes, midler at leve for ind til studierne er overståede, så man kan gå ud og finde et arbejde og få en bedre indtægt. Det er den danske stat, der tilbyder den studerende at låne penge på særligt gunstige vilkår, og det er en del af den uddannelsespolitik, der skal sikre lige muligheder for at få en uddannelse.  I Danmark bliver studielånet, ofte omtalt som SU-lån, et supplement til SU’en (Statens Uddannelsesstøtte) og typisk har den studerende en hvis mængde arbejde ved siden af. 

 

Oprindeligt har det været et ideologisk projekt for arbejderbevægelsen at sikre lige adgang til uddannelse for alle. Men man kan sige, at hele det system med SU, billige studielån og gratis uddannelse, som den danske stat stiller til rådighed for landets borgere, samtidig er en form for statsstøtte til de erhverv, der har brug for højt udannede specialister. Når omkostningerne ved at tage en uddannelse er lave, bliver udbuddet af højt uddannet arbejdskraft alt andet lige større og lønningerne relativt lavere.

 

 

Studielån og SU-lån – er der forskel?

 

Når vi i Danmark taler om studielån tænker vi ofte på SU-lånene. I mange andre lande i verden må man selv sørge for at skaffe sig midler at leve for under studierne og i mange tilfælde skal der ikke alene betales forskellige udgifter i forbindelse med studiet – selve det at melde sig ind og følger en uddannelse kræver også betaling i mange lande. Uden et offentligt understøttelsessystem og gratis uddannelse må man i meget høj grad optage studielån. I Danmark tager mange studerende også lån, men primært i form af de offentlige SU-lån. Flere banker tilbyder også særlige kassekreditter med videre til studerende, men det vil normalt ikke være den type kreditter og lån, man refererer til, når man i Danmark taler om studielån. Groft sagt er studielån og SU-lån altså to ord for det samme og mange bruger ordet SU-lån, fordi det hænger snævert sammen med SU’en.

 

Karakteristika, muligheder og betingelser

 

Det er udelukkende studerende, der kan få lov at tage et SU-lån. Som hovedregel kan man få SU og SU-lån som studerende på alle videregående uddannelser, og man skal ikke igennem en kreditvurdering for at få adgang til lånet. Der er dog enkelte uddannelser, som ikke er godkendt til SU og dermed heller ikke til SU-lån. Beløbet, som man kan låne, ligger på lidt over 3000 kr. per måned (2021), og det er ikke noget, som du skal betale skat af. Du kan kun få udbetalt SU lån i de måneder, hvor du modtager SU. Hvis du holder orlov eller har valgt SU fra i en måned, betyder det derfor også, at du ikke kan få SU-lån den måned. Du kan til gengæld bestemme, hvor meget du vil have udbetalt i lån op til det maksimale beløb og i hvilke måneder du vil have noget udbetalt. Det er med andre ord ikke som sådan svært at låne penge som studerende inden for disse rammer.

 

Så længe man studerer, betaler man 4 % i rente af lånet. Den rente, du skal betale efter endte studier er fastsat til at ligge højst en procent over diskontoen, som er Nationalankens ledende rente. Hvis diskontoen ligger højt, kan regeringen vælge at renten på SU-lån skal ligge under denne. Det fastsættes hvert år i forbindelse med Folketingets vedtagelse af finansloven. Der er med andre ord tale om en variabel rente, så snart du ikke længere er studerende.

 

Boliglån studerende kan tage til køb af for eksempel lejlighed eller andelsbolig adskiller sig ikke fra boliglån for andre grupper. Men den studerendes indkomst er for det meste lav og det sætter grænser for, hvor stort et lån man kan tage.

 

Hvornår bør jeg overveje et studielån

 

Grundlæggende kan man sige, at du bør overveje studielånet som det allerførste, hvis du har et behov for at låne penge og er berettiget til denne type lån. Det er markant billigere end forbrugslån, og skal du have en ny cykel eller en pc til studierne, kan studielånet være en billig måde at finansiere det på sammenlignet med andre muligheder.  Og mens man normalt nok vil fraråde folk at optage lån for at få den daglige økonomi til at hænge sammen, kan der netop i studieårene faktisk være rigtig god logik i at gøre det. Det er en investering i fremtiden med udsigt til udbytte fra det øjeblik, hvor du er færdig med studiet. Uddannelse giver gennemgående langt højere livsindkomst og mindre risiko for ledighed, selvom der er stor forskel på både gennemsnitsløn og ledighedsprocenter fra fag til fag. Særlig i perioder hvor du har behov for at fokusere ekstra på dine studier, kan der være en idé i at skrue ned for erhvervsarbejdet og op for SU-lånet for at have overskud og tid nok.

 

Nogle kan være nødt til at tage et SU-lån, fordi de startede på en videregående uddannelse 2 år eller mere efter studentereksamenen og derfor ikke fik de 12 bonus-klip. Da man så ikke har penge til at holde pause i studietiden, kan man føle sig nødsaget til at tage et lån, særligt måske et slutlån. Da SU-lånet har en variabel rente efter studietiden, er det meget vigtigt, at du inden optagelsen af lånet gør op med dig selv, om du tror på, at din økonomi på lang sigt vil være solid nok til at klare tilbagebetalingen også med en højere rente. For nogle bliver studielånet et problem, som de må have gældsrådgivning og hjælp til at håndtere senere i livet.

 

Slutlån, private ”studielån” og lån til uddannelsesløft 

 

Hvis du står i den situation mod slutningen af dit studie, at du har opbrugt din SU, men har mindre end et år tilbage på uddannelsen, kan du få lov at tage et såkaldt slutlån på op til ca. 8000 kroner pr. måned (2021). Du skal være studieaktiv på en videregående uddannelse og have brugt al den SU, som det er muligt at få til uddannelsen, for at du kan få slutlånet, og du kan ikke få det, imens du holder orlov. Du kan højest tage slutlån i 12 måned – dog kan du søge om slutlån i op til 24 måneder, hvis du har fået de 12 måneders særlige ekstra klip for at have startet på din videregående hurtigt. Slutlånet bliver udbetalt på samme måde som det almindelige SU-lån, og det forrentes efter de samme regler som SU-lånet.

 

Lån til uddannelsesløft er en mulighed for dagpengemodtagere, der på den måde får mulighed for at uddanne sig samtidig med, at de er på dagpenge. Her er det A-kassen, der skal tage stilling til, om man kan få et lån under den uddannelse, man tager.

 

Private studielån er ikke så udbredte her i Danmark på grund af de ret udbyggede statslige støtte- og lånemuligheder for studerende. Men hvis man gå på en uddannelse, der ikke er SU-berettiget, eller har større udgifter til for eksempel hvidevarer, flytning eller elektronik kan visse låneudbydere tilbyde særlige forbrugslån til studerende. Det vil ofte være billigere end de forskellige “hurtiglån” og “kviklån” til unge, der ellers findes.

 

Sådan søger du om et studielån

 

Du kan søge SU og SU-lån lige så snart du har fået besked om, at du er optaget på din uddannelse, men dog tidligst en måned før du kan få udbetalt din første SU. Ansøgningen foregår online på minSU. Når du har sendt din ansøgning går der normalt 2 til 4 uger, før du får svar. Og hvis du ellers er optaget på en SU-godkendt uddannelse og ikke har opbrugt din SU i forvejen, er du sikker på at ansøgningen om SU og SU-lån går igennem.

 

Når du er blevet tildelt SU-lån, modtager du en låneplan via minSU. Af den fremgår det hvor meget du har bedt om at få udbetalt, hvor stort et lån, du har fået tildelt, hvor stort et beløb, du råder over hver måned samt hvor meget du har fået udbetalt i SU-lån i det indeværende år. Du får ikke udbetalt dit SU-lån, før du har godkendt låneplanen og har markeret i minSU, at du accepterer betingelserne for. Samme sted finde du en SU lån oversigt. Låneplanen kan du godkende hele året – dog senest 15. december. Du vil blive tildelt et fast beløb til udbetaling hver måned og du kan selv vælge i din låneplan, om du vil have det maksimale beløb udbetalt. Hvis du vælger at få et lavere beløb i en eller flere måneder, kan senere du få resten udbetalt senere samme år, men du kan ikke få fremtidige lånerater udbetalt på forskud. 

 

Hvis du er forsørger til et barn under 18 år kan du tage supplerende SU-lån, hvis du blot kan dokumentere, at du barnets biologisk forældre eller adoptivforældre og at barnet har folkeregisteradresse hos dig.

 

Fordele og ulemper

 

Husk at du, når du vælger at optage et lån, forpligter dig til at betale pengene tilbage med renter og renters renter. Det gælder også for studielånet, hvor der tilskrives renter hver måned, også imens du studerer. Som med andre lån er vigtigt, at du overvejer, om du reelt har brug for de lånte penge. Man kan komme til at afdrage på et lån i mange år frem, og det kan betyde, at man begrænser mulighederne for senere at låne i banken til for eksempel en bolig. Og selv om du måske kun låner et mindre beløb hver måned, kan det i løbet af de tilsammen mange måneder, din uddannelse kan vare, faktisk godt blive til en stor gæld.

 

Men med det sagt: Et statsligt SU-lån er næsten med sikkerhede det billigste lån, du får mulighed for at optage i dit liv. Hvis du har behov for at låne penge og opfylder kravene til et studielån, er det meget svært at finde argumenter for at vælge for eksempel et forbrugslån, et bevilget overtræk eller en kassekredit. Det kan dog være nødvendigt, hvis du med kort varsel skal have rejst et større pengebeløb. SU-lånet er jo grundlæggende indrettet på at det skal være et tilskud til de løbende daglige omkostninger ved tilværelsen som studerende, men det kan godt blive lidt en sovepude. Hvis det for dig er et valg mellem et studiejob eller SU-lån som supplement til SU’en, er der nemlig gode argumenter for at gå efter et godt studiejob. Måske endda, hvis det tager en lille smule fokus fra studierne. For det første skal lånte penge betales tilbage en dag, og det med renter – selvom et SU-lån er billigt. For det andet har du i mange studiejobs mulighed for at opbygge erhvervserfaring og branchekendskab, der kan være til stor nytte, når du som nyuddannet skal søge job. Du står med andre ord ikke med et blankt cv sammen med dit fine eksamensbevis, og det vil spille en stor rolle for mange potentielle arbejdsgivere. 

 

Et særligt aspekt er, hvis dit SU-lån er det, der gør det muligt for dig at finansiere de månedlige udgifter til en ejer- eller andelslejlighed, som stiger i værdi. Det kan ende med at din gevinst ved et senere salg af lejligheden dækker dit lån med omkostninger og måske mere til, og så har der været tale om en god investering. Men der vil naturligvis være tale om en satsning, fordi man aldrig kan være 100 % sikker på, hvordan boligpriserne udvikler sig over de år. 

 

Studielån tilbagebetaling

 

Penge, som er lånt, skal jo desværre betales tilbage, og det gælder også de penge, du måtte have lånt af Staten under dine studier. Reglerne for tilbagebetaling rummer en vis fleksibilitet. Som studerende på en uddannelse, som giver ret til SU, en erhvervsuddannelse eller et ulønnet ph.d.-studie, skal man som udgangspunkt ikke begynde at betale dit SU-lån tilbage, før din uddannelse er afsluttet eller ophørt. Du har først pligt til at begynde at betale af på dit SU-lån i januar i det kalenderår, der ligger ét år efter du har afsluttet din uddannelse. Altså: Hvis du for eksempel bliver færdig med uddannelsen i juni 2022, har du pligt til at begynde at betale dit SU-lån tilbage senest i januar 2024.

 

Du skal fra det tidspunkt betale dit lån tilbage i løbet af 7 til 15 år, og ydelsen udgør som minimum 200 kr. pr. afdrag. Hvor lang tid du skal afdrage lånet over, og hvor stor ydelsen bliver, vil afhænge af din samlede studiegæld. Der er dog mulighed for at udsætte sin betaling i op til 2 år, og man har også mulighed for at søge om en midlertidig nedsættelse af ydelsen. Det vil dog betyde, at man senere skal betale et højere beløb, fordi gælden skal være betalt tilbage på et bestemt tidspunkt

 

Som udgangspunkt skal du betale tilbage med lige store ydelser hver anden måned, men hvis du foretrækker at betale hver måned, hvert kvartal, eller måske hvert halve eller hele år, kan det også lade sig arrangere. Hvis du vil betale lånet af hurtigere kan du altid betale et højere afdrag eller indbetale ekstra på dit SU-lån, og man kan også vælge at afdrage på det, før det tidspunkt, hvor man har pligt til at begynde på det. 

 

Tips til låntageren

 

Det kan være en god idé at melde lånet fra i de måneder, hvor du ikke har strengt behov for pengene. Måske kan du nedsætte dit lånebeløb ved at realisere nogle simple besparelser i de faste udgifter? Det er selvfølgelig rart med lidt ekstra penge til byture og fedt tøj, men det er lånte penge, som skal betales tilbage en dag. Som tidligere beskrevet er det også en god idé at have et fornuftigt studiejob, fordi det forbedrer dine muligheder for at få de fede jobs efter studiet – det er en mulighed for at have relevant erhvervserfaring, selv om man er helt nyuddannet, og måske du endda kan få et rigtigt job hos din arbejdsgiver fra studieårene fordi du kender arbejdspladsen og de kender dig. 

 

Du skal ikke nødvendigvis betale af på lånet før året efter din afsluttede uddannelse. Det kan være værd at benytte sig af, hvis man ikke får job lige med det samme. Som nyuddannet starter man nemlig på den særlige lave dimittendsats i dagpengesystemet – hvis man vel at mærke har husket at været meldt ind i en a-kasse imens man studerede. Der er ikke nogen tvingende grund til at prioritere at få betalt netop studielånet af, hvis du for eksempel har forbrugslån eller lignende, som er dyre i renter og omkostninger sammenlignet med det statslige studie lån. Hvis der er luft i økonomien til det, er det de dyre lån, du skal af med først.

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skulle jeg vælge SU-lån frem for andre lånetyper?

Fordi SU-lånet er en billig og fleksibel måde at låne penge på, som ikke kræver en kreditvurdering. 

Kan jeg få SU-lån, hvis min uddannelse ikke er SU-berettiget?

Nej, men det er langt de fleste videregående uddannelser i Danmark. Ellers må du finde private lånemuligheder.

Hvad er et slutlån?

Et slutlån er et særligt forhøjet lån, som du kan tage mod slutningen af dit studie, hvis du er løbet tør for SU-klip.

Hvor meget kan man låne?

Du kan låne op til lidt over 3000 kr. per måned (2021) i hver af de måneder, hvor du får udbetalt su.

Kan jeg melde SU-lån fra igen?

 Ja, du kan melde SU-lånet til og fra og justere beløbet op og ned på minSU.

Hvornår skal jeg begynde at betale tilbage på et SU-lån?

Du skal begynde at betale SU-lånet tilbage i det kalenderår, der ligger et år efter, at uddannelsen er afsluttet. Altså går der mellem 1 og 2 år fra du er færdig, til du skal påbegynde tilbagebetalingen, men du må gerne begynde før.

En lille opsamling

 

Her i Danmark har studerende, der er berettigede til SU adgang til et relativt billigt lån, SU-lånet. Det er nemt at søge online og der foretages ingen kreditvurdering, så lån penge som studerende på en nem måde og til gode vilkår gennem dette system. Som med andre lån skal man dog overveje, om lånet er strengt nødvendigt, inden man optager det. Pengene skal jo betales tilbage og der løber renter på – også imens man studerer – og for nogle bliver det siden hen et problem at have et stort studielån hængende.

 

Med det sagt er det nok det første lån, man bør overveje at tage, hvis man har behov for at låne penge i studeårene. Det er nemlig et relativt billigt og meget fleksibelt lån, hvor man kan få præcis det beløb, man ønsker at få udbetalt hver måned op til et maksimalt beløb på lidt over 3000. kr. (2021) Tilbagebetalingen skal først påbegyndes året efter, at man har afsluttet sin uddannelse, så man har tid til at få stabiliseret sin indkomst inden da.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Del denne artikel: