arrow-menu

Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser udgør regler og rammer for brugen af Piggyy’s hjemmeside, der findes på piggyy.com. 

Vi går ud fra, at du accepterer disse vilkår og betingelser,når du besøger hjemmesiden. Fortsæt ikke med at bruge Piggyy, hvis du ikke er indforstået med samtlige de vilkår og betingelser, der fremgår her på siden.

Den følgende terminologi gør sig gældende for disse vilkår og betingelser, privatlivserklæring og bekendtgørelse om ansvarsfraskrivelse samt alle aftaler: ”Kunde”, ”du”, ”dig” og ”din” refererer til dig, person-loggen på denne hjemmeside og i overensstemmelse med virksomhedens vilkår og betingelser. ”Virksomheden”, ”vi selv”, ”vi”, ”vores” og ”os” refererer til vores virksomhed. ”Part”, ”parter” eller ”os” refererer til både kunde og os selv.

Alle betegnelser refererer til tilbud om, accept af og overvejelse af betaling der er nødvendig for at udføre processen med at assistere kunden på den mest passende måde i forhold til det udtrykte formål at opfylde kundens behov under hensyn til bestemmelserne om virksomhedens erklærede ydelser, i overensstemmelse med og underlagt gældende lov i Holland. Enhver benyttelse af ovenstående terminologi eller andre ord i ental, flertal, med store eller små bogstaver og/eller han/hun elle de, benyttes som direkte udskiftelige og derfor som refererende til det samme.

 

Cookies

Vi beskæftiger os med brugen af cookies. Ved at gå ind på Piggyy accepterede du at benytte cookies i overensstemmelse med Piggyys privatlivspolitik.

De fleste interaktive hjemmesider benytter cookies til at hente brugerens detaljer ved hvert enkelt besøg. Vores hjemmeside benytter cookies til at aktivere funktioner i visse områder for at gøre det lettere for folk at besøge vores hjemmeside. Nogle af vore affiliate/annoncerings-partnere kan også benytte cookies.

 

Rettigheder

Med mindre andet er anført ejer Piggyy og/eller licensgivere de immaterielle rettigheder til alt materialet på Piggyy. Alle immaterielle rettigheder forbeholdes. Du må tilgå dette fra Piggyy til dit eget personlige brug under de bestemmelser, der er fastsat i vilkår og betingelser.

Du må ikke:

Genudgive materiale fra Piggyy

Sælge, udleje eller give licens til brug af materiale fra Piggyy

Reproducere, duplikere eller kopiere materiale fra Piggyy

Redistribuere indhold fra Piggyy

Denne aftale træder I kraft på datoen herfor.

På dele af denne hjemmeside kan brugere poste og udveksle synspunkter og information i visse område af hjemmesiden.

Piggyy hverken filtrerer, redigerer, publicerer eller gennemser kommentarer forud for deres opdukken på hjemmesiden. Kommentarer er ikke et udtryk for opfattelser og meninger fra Piggyy, dets repræsentanter og/eller samarbejdspartnere. Kommentarer udtrykker opfattelser og meninger hos den person, der poster sine opfattelser og meninger. I den udstrækning loven tillader det, kan Piggyy ikke holdes ansvarlig for kommentarerne eller for noget ansvar, ulemper eller udgifter forårsaget og/eller lidt som resultat af enhver brug af og/eller opslag og/eller tilsynekomst af kommentarerne på denne hjemmeside.

Piggyy forbeholder sig retten til at følge kommentarer og fjerne enhver kommentar, der kan anses for at være upassende, stødende eller udgør et brud på disse vilkår og betingelser.

Du erklærer på tro og love at:

Du er berettiget til at slå kommentarerne op på vores hjemmeside og har alle de nødvendige rettigheder og samtykker til at gøre det;

Kommentarerne krænker ikke nogen immaterielle rettigheder, inklusiv ubegrænsede copyrights, patenter eller varemærker tilhørende tredjepart;  

At kommentarerne ikke indeholder ærekrænkende, injurierende, anstødeligt, upassende eller på anden måde ulovligt materiale der er en krænkelse af privatlivet. 

At kommentarerne ikke vil blive brugt til hvervning eller at foreslå eller promovere forretninger eller præsenterer kommercielle aktiviteter eller ulovlige aktiviteter.

Du giver hermed Piggyy en ikke-eksklusiv ret til at bruge, reproducere og autorisere andre til at bruge, reproducere og redigere enhver af dine kommentarer i en hvilken som helst form, format eller medie. 

Etablering af hyperlinks til vores indhold

Følgende organisationer må linke til vores hjemmeside uden forudgående skriftlig aftale:

Offentlige institutioner;

Søgemaskiner;

Nyhedsmedier;

Online vejvisere må linke til vores webside på samme måde som de linker til hjemmesider tilhørende andre opførte virksomheder; og

Virksomheder med akkreditering dækkende hele systemet bortset fra non-profit organisationer, der udfører hvervning, velgørende genbrugsforretninger og grupper, der indsamler penge til velgørende formål, som ikke må lave hyperlink til vores hjemmeside. 

Disse organisationer må linke til vores hjemmeside, til publikationer eller anden information på hjemmesiden så længe linket: (a) ikke på nogen måde er misvisende; (b) ikke urigtigt antyder sponsering, godkendelse eller bifaldelse af virksomheden, der linker, eller dennes produkter og/eller ydelser; og (c) passer ind i sammenhængen hos den part, der opretter linket.

Vi vil muligvis overveje og godkende andre anmodninger om oprettelse af link fra følgende typer af organisationer:

Almindeligt kendte kilder til forbruger- og/eller erhvervsinformation;

dot.com-fællesskabssider;

foreninger eller andre grupper der repræsenter velgørende organisationer;

distributører af online vejviser;

internetportaler

revisions-, advokat- og konsulentfirmaer; og 

undervisningsinstitutioner og handelsstandsforeninger.

Vi vil imødekomme anmodninger om oprettelse af links fra disse organisationer, hvis vi mener at: (a) linket ikke får os til at fremstå ufordelagtigt for os selv eller for vores akkrediterede forretninger; (b) organisationen ikke er registreret for noget negativt hos os; (c) fordelen for os ved synligheden skabt af linket opvejer fraværet af Piggyy; og (d) at linket indgår i sammenhæng med generel baggrundsinformation.

Disse organisationer må linke til vores hjemmeside, til publikationer eller anden information på hjemmesiden så længe linket: (a) ikke på nogen måde er misvisende; (b) ikke urigtigt antyder sponsering, godkendelse eller bifaldelse af virksomheden, der linker, eller dennes produkter og/eller ydelser; og (c) passer ind i sammenhængen hos den part, der opretter linket.

Hvis du repræsenterer en af organisationerne under afsnit 2 oven for og er interesseret i at oprette et link til vores hjemmeside skal du informere om det ved at sende en e-mail til Piggyy. Inkluder venligst dit og organisationens navn, kontaktoplysninger samt en URL-adresse til din hjemmeside, en liste over alle URL-adresser, hvorfra du påtænker at linke til vores hjemmeside, og en liste over de URL-adresser på vores hjemmeside, som du gerne vil oprette links til. Der kan gå 2-3 uger før du får svar.

Godkendte organisationer må oprette links på følgende made:

Ved at benytte vores virksomhedsnavn; eller 

Ved at benytte URL-adressen, der linkes til; 

Ved at benytte enhver anden beskrivelse af den af vores sider der linkes til, som giver mening i sammenhængen og formatet på hjemmesiden hvorfra der linkes.

Det er ikke lovligt at benytte Piggyy’s logo eller andre kunstneriske frembringelser ved oprettelse af et link bortset fra hvis der foreligger en licensaftale om brug af varemærket.

 

iFrames

Du må ikke uden vores tilladelse skabe frames omkring vores hjemmeside som på nogen måde ændrer vores hjemmesides fremtræden og visuelle udtryk.

 

Ansvar for indhold

Vi kan ikke holdes ansvarlig for noget indhold, der findes på din hjemmeside. Du indvilger i at beskytte og forsvare os mod enhver påstand, der fremsættes på din hjemmeside. Ingen link(s) må optræde på nogen hjemmeside, der kan tolkes som æreskrænkende, obskøn eller kriminel, eller som krænker eller på anden måde overtræder, eller taler for krænkelse eller anden overtrædelse af, nogen tredjeparts rettigheder.   

 

Dit privatliv

Læs venligst vores privatlivspolitik

 

Forbeholdelse af rettigheder

Vi forbeholder os retten til at kræve at du fjerner alle links eller et hvilket som helst konkret link til vores hjemmeside. Du godkender at du øjeblikkeligt vil fjerne alle links fra din hjemmeside på vores anmodning. Vi forbeholder os ligeledes ret til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser og politik vedrørende links på et hvilket som helst tidspunkt. Ved fortsat at linke til vores hjemmeside går du med til at være bundet af og at følge disse vilkår og betingelser for links.

 

Fjernesle af links fra vores hjemmeside

Hvis du finder et link på vores hjemmeside som er på nogen måde er anstødeligt er du velkommen til at kontakte os og informere os om det. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links men vi er ikke forpligtede til at gøre det eller til at svare direkte på din henvendelse.

Vi vil ikke forsikre, at al information på denne hjemmeside er korrekt, vi garanterer ikke for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af det; ej heller lover at sikre at denne hjemmeside forbliver tilgængelig eller at materialet på denne hjemmeside holdes opdateret.

 

Ansvarsfraskrivelse

Så vidt overhovedet muligt inden for den gældende lovgivning udelukker vi enhver repræsentation, garanti og betingelse med hensyn til vores hjemmeside og brugen af hjemmesiden. Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil: 

begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for død eller personskade;

begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for svig eller svigagtig repræsentation;

begrænse vores eller dit ansvar på nogen måde som ikke er tilladt under den gældende lov; eller udelukke nogen form for ansvar for hos os eller dig som ikke må udelukkes under den gældende lovgivning.

De begrænsninger og afgrænsninger af ansvar beskrevet i denne sektion og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underkastet de foregående afsnit; og (b) og er styrende for alt ansvar vedrørende det i ansvarsfraskrivelsen beskrevne, inklusiv ansvar vedrørende kontraktforhold, tort og for brud på lovbestemte pligter. 

Så længe denne hjemmeside og informationer og services på hjemmesiden stilles gratis til rådighed, kan vi ikke holdes ansvarlig for noget tab eller lidt skade af nogen art.