arrow-menu

Flex Funding Anmeldelse

Flex Funding er en dansk crowd-lending platform for virksomheder, der har eksisteret siden 2013. De markedsfører sig som et alternativ til bankernes klassiske erhvervslån. Crowdlending kendes også under betegnelsen peer-to-peer eller p2p lending. Konceptet er at føre virksomheder, der har brug for kapital sammen med investorer, der ligger inde med risikovillig kapital. Virksomhederne kan nemt og smidigt søge om lån online og investorerne har en mulighed for at få et afkast på deres penge via de renter, der skal betales på lånene. Det er ikke muligt at optage privatlån her.

Læs mere

Skrevet af: Piggyy

Verified by:

Author

flex-funding-logo

Lånebeløb

100.000 kt. - 5.000.000 kr.
3.8/5
3.8/5

Piggyy bedømmelse

Flex Funding

Lånevilkår

6 mnd. - 60 mnd.

beregn ÅOP

% 3.95

Lånebeløb

100.000 kt. - 5.000.000 kr.
Fordele
 • En mulighed for virksomheden, hvis banken siger nej til lån
 • Effektiv og markedsdrevet rentesætning.
Ulemper
 • Ingen udlån til private
 • Der skal som hovedregel stilles sikkerhed for lånet
 • Virksomheden skal have været i drift i to år for at kunne låne her

Eksempel: Ingen oplyst

Kontakt- og praktisk information

 

 • Åbningstider: Fra mandag til fredag kl. 9.00 til kl. 16.00
 • Telefon (kundeservice): 70 60 52 00
 • Mailadresse: [email protected]
 • Adresse: Lille Fredensvej 13, 2920 Charlottenlund
 • CVR-nummer: 25619978
 • Ejerskab: Flex Funding er et aktieselskab, der ejes af en række danske investorer. Ledelsen består af folk med erfaring inden for finansiering. De er godkendt af Finanstilsynet som betalingsinstitut. 

 

Hvilke lån og andre ydelser tilbydes hos Flex Funding ?

 

Flex Funding låner ikke penge ud, men de formidler lån til private erhvervsdrivende og faciliterer mødet mellem investorer og virksomheder, der har brug for kapital. Det vil sige, at der er tale om aktivitet, der dels er rettet mod at give investorer en mulighed for at få forrentet deres risikovillige kapital, dels mod potentielle låntagere. Du kan ikke låne penge som privatperson hos Flex Funding.

 

Låneformidlingen foregår inden for rammerne af to forskellige modeller, nemlig 

 • Erhvervslån som P2p-lån/crowdlending, hvor låntager og långiver ikke kender hinanden på forhånd og Flex Fundings ydelse består i at behandle låneansøgning og sikre finansiering af lånet via en online markedsplads for investorer. Efterfølgende administreres lånet af Flex Funding.
 • Netværkslån, hvor en virksomhed, organisation eller lignende optager et lån inden for sit netværk. Her stiller Flex Funding platform til rådighed og administrerer lånet.

 

Flex Funding vil i forbindelse med din låneansøgning kunne undersøge mulighederne for stats- eller EU-garantier, der giver adgang til bedre lånevilkår for din virksomhed.

 

Dertil kommer, at Flex Funding har været involveret i formidling af forskellige garanti- og kreditordninger i forbindelse med covid-19, der er ved at ebbe ud nu.

 

Erhvervslån/P2p-lån

Du kan søge om crowdfundede erhvervslån, p2p-lån, hos Flex Funding på 100.000 kr. til 5.000.000 kr. med løbetid fra 6 måneder til 60 måneder.

 

Alle virksomheder med et dansk cvr-nummer kan søge om et lån hos Flex Funding, og det uanset om der er tale om ApS, A/S interessentskab, enkeltmandsvirksomhed, foreninger, fonde eller hvad et måtte være. Det kræver dog en positiv egenkapital og mindst to års drift bag sig, for at man kan få et lån. Som udgangspunkt skal mindst halvdelen af virksomhedens ejere mv. være fast bosiddende i Danmark og virksomhedens hovedaktiviteter skal være i Danmark. 

 

Som hovedregel skal der stilles sikkerhed for lånet, enten i fast ejendom, køretøjer eller lignende eller en personlig garanti fra virksomhedsejerens side, der dermed hæfter personligt. Flex Funding samarbejder med Den Europæiske Investeringsfond om en garantiordning, der betyder, at din virksomhed får adgang til attraktive lån uden at skulle stille en meget stor sikkerhed for pengene. Med den garantiordning kan låntager få lån med en lavere rente, end det ellers ville være muligt, fordi investorerne ville tage sig betalt for risikoen. 

 

Lånene ydes mod en fast rente i hele lånets løbetid, der fastlægges individuelt ved vurdering af virksomhedens situation og økonomi, det ønskede lånebeløb og så videre. Renten ligger fra 3,95 % om året og op.

 

Flex Funding afkræver låntager 3 % af lånebeløbet for lån på 100.000 kr. til 1.999.999 kr. for at facilitere og administrere lånet, og 2 % for lånebeløb fra 2.000.000 kr. og opefter. 

 • Hvis du opretter en anmodning om et erhvervslån på 200.000 kr. vil du skulle betale et etableringsgebyr på 6.000 kr. til Flex Funding.
 • Hvis du opretter en anmodning om et erhvervslån lå 3.500.000 kr. skal du betale 70.000 kr. i etableringsgebyr til Flex Funding.

 

Lånet må udelukkende bruges til det formål, som ansøgeren har oplyst i forbindelse med ansøgningen om lånet. 

 

Erhvervslån tilvejebragt via Flex Fundings platform kan både have karakter af annuitetslån og af stående lån. Annuitetslånet er en type lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned, som består af renter og afdrag. Et stående lån er et lån, hvor der betales en fast ydelse hver måned, som kun består af renter. Den sidste ydelse på lånet indeholder der ud over et afdrag svarende til lånets hovedstol.

 

Netværkslån

Med et netværkslån stiller Flex Funding sin platform og sit administrative apparat til rådighed for virksomheder, foreninger, klubber og andre organisationer, der vil låne penge direkte gennem deres netværk. Her spiller Flex Funding en tilbagetrukket rolle som facilitator og administrator mod betaling for ulejligheden.

 

Ved denne type lån blander Flex Funding sig ikke i vilkårene for lånet eller hvilke krav, låntageren skal opfylde. Det er låntager selv der opstiller betingelserne. Der kan enten være tale om et kunde- og brugerbaseret netværkslån, hvor det er direkte interessenter, der måske drives af engagement i projektet og er med til at opdyrke et fællesskab omkring det – nye idrætsfaciliteter, en badebro eller en shelterplads i lokalområdet, måske. Selv nævner Flex Funding følgende eksempler på den slags netværkslån, hvor hver enkelt ”investor” kan indskyde helt ned til 200 kr.: 

 

 • En iværksætter, der låner af familie og venner
 • En forening, der låner af medlemmerne
 • En butik, café eller en restaurant, der låner af deres kunder
 • Skole, der låner fra elevernes forældre
 • Plejehjem, der låner fra deres beboere og pårørende

 

Men disse netværkslån kan også være det kan også være investordrevede, således at det godt nok stadig er den låntagende virksomhed eller organisation, der stiller rammerne op med vilkår og betingelse, men hvor det er professionelle investorer drevet af profitmotiv, der skyder penge ind for at finansiere lånet.  Den form for netværkslån nærmer sig de p2p-lån, som Flex Funding også tilbyder, men de er ikke på samme måde anonyme. Der er en egentlig relation og et mere direkte kendskab mellem parterne.

 

Omkostningerne ved at oprette et netværkslån gennem Flex Funding er et etableringsgebyr på 2 % af lånebeløbet for lån på mellem 100.000 kr. og 1.999.999 kr. (dog minimum 4.500 kr.) og 1 % for beløb der over (dog minimum 40.000 kr.). 2.000 kr. skal betales i forskud, og de er tabt, hvis det ikke lykkes at få finansieret lånet. 

 

 • Vil du etablere et netværkslån hos Flex Funding på 350.000 kr. skal du betale et gebyr på 7.000 kr.
 • Vil du etablere et netværkslån hos Flex Funding på 2.500.000 kr. skal du betale et gebyr på 25.000 kr.  

 

Hvorfor vælge denne udbyder ?

 

Det er ikke her du skal henvende dig, hvis du skal have et forbrugslån til et nyt fjernsyn, et billån eller skal finansiere købet af en privat bolig. Hos Flex Funding er det udelukkende lån til virksomheder, foreninger og så videre – ikke til privatpersoner.

 

Det koster penge at tjene penge, og for praktisk talt alle virksomheder ud over enkeltmands- eller freelance foretagende, eller mere hobbyprægede virksomheder, vil det til tider være nødvendigt at rejse midler til udviklingsprojekter. Det kan naturligvis ske på flere forskellige måder, hvor et lån blot er en, og der er også forskellige steder at forsøger at få et lån. Hvis du har brug for kapital til at vækste, er et lån hos Flex Funding en af måderne at få det på.

 

Der er tale om et koncept, der udgør et alternativ til de klassiske erhvervslån i banken, og dermed åbner det mulighed for at blive bedømt anderledes og måske have bedre chance for at få et lån, end du vil have i banken. Det kan for eksempel være, at din virksomhed ikke er i stand til at stille tilstrækkelig med sikkerhed for lånet til at tilfredsstille bankernes forsigtighedsprincip. Desuden er der via Flex Fundings samarbejde med offentlige institutioner på dansk og europæisk plan adgang til garantiordninger, der kan sikre bedre lånevilkår. Din virksomheds låneanmodning udarbejdes i samarbejde med en erfaren vurderingsspecialist hos Flex Funding, så du kan være tryg ved, at det lægges ud på markedspladsen på fornuftige vilkår.

 

Da dit lån lægges ud til finansiering på en online markedsplads for risikovillige investorer, er det en effektiv og konkurrencedrevet prissætning, der kan give dig de lavest mulige omkostninger på lånet. Og det er ikke kun små beløb, der er tale om. Du kan søge om lån på flere millioner kr. til udvidelse af produktionskapacitet, produktudvikling eller lancering af nye produkter, erobring af nye geografiske markeder og segmenter, eller til at etablere nye filialer eller butikker – der er mange situationer, hvor der kan være behov for at låne penge for at udvikle virksomheden.

 

Vilkårene er enkle og overskuelige, ansøgningsprocessen simpel og hurtig, og lånet vil typisk være finansieret inden for få dage. Flex Funding opererer i samarbejde med offentlige aktører som EU’s Europæiske Investeringsfond, den danske stats Vækstfonden og EKF (Eksportkreditfonden), så det er efter alt at dømme en seriøs låneudbyder.

 

Hvordan søger man om et lån hos Flex Funding ?

1
flex funding 1

Når du skal søge om et lån hos Flex Funding begynder det på hjemmesiden, hvor efter der vil være en kort dialog og/eller korrespondance om lånevilkårene, inden det eventuelt oprettes og lægges ud til investorerne. Ansøgning om lån hos Flex Funding sker ved, at du klikker ”ansøg om lån” på hjemmesiden. Det bringer en formular frem, som du udfylder med det ønskede lånebeløb og tilbagebetalingstid samt låneformål og virksomhedens cvr-nummer. Formularen, der skal udfyldes ser sådan her ud.

2

På baggrund af de oplysninger samt, det Flex Fundings vurderingsspecialist finder frem til om din virksomheds økonomiske nøgletal med videre, vil du få en tilbagemelding på din muligheder for at få finansieret låne via Flex Funding, som de ser det. De undersøger også muligheden for garantier og kommer eventuelt med anbefalinger.

3

Hvis du er enig med Flex Funding i rente og vilkår og hvis din låneansøgning bliver accepteret vil det blive til en låneanmodning. Du bliver da informeret om den anbefalede risikoklassifikation og den rentesats, som låneanmodning lægges ud på markedspladsen med. Samtidig vil Flex Funding anmode låntageren om skriftligt at acceptere den anbefalede rente, og der aftaltes periode på markedspladsen med videre, før låneanmodningen bliver lagt ud tilgængeligt på markedspladsen med den risikoklassifikation og rente, som Flex Funding har anbefalet for lånet. 

4

Når anmodningen er lagt ud på markedspladsen, kan investorer byde ind og så snart lånet er finansieret kan Flex Funding sørge for, at pengene overføres til den virksomhed, der ønskede lånet.

Det skulle sædvanligvis tage 1-3 dage at få et lån finansieret.

 

5

Hvis du ikke kan acceptere det renteniveau og vilkår i øvrigt, som Flex Funding vil lægge lånet ud med, kan du forsøge dig med et netværkslån. Her bestemmer du selv vilkårene men skal samtidig også finde investorer.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke ydelser tilbyder Flex Funding ?

De tilbyder lån til virksomheder og mulighed for placering af kapital med afkast for investorer. Desuden faciliterer Flex Funding netværkslån.

Kan jeg låne til opstart af en virksomhed via Flex Funding ?

Nej. Virksomheden skal have mindst to års drift bag sig for at du kan blive godkendt til lån hos Flex Funding.

Hvad er crowdlending ?

Crowdlending er lån, der typisk via en online platform optages hos investorer, der almindeligvis er flere om at finansiere lånet. Det er et lån uden om det traditionelle banksystem, og det kendes også som peer-to-peer lån, eller p2p lån.

Hvad er netværkslån ?

Det er et lån, hvor virksomheden optager lån i sit eget netværk, men eventuelt får selve administrationen af lånet udført eksternt – for eksempel hos Flex Funding.

Hvordan får jeg et lån hos Flex Funding ?

Du søger lån via Flex Fundings hjemmeside hvor du opretter dig som bruger med en konto – du udfylder og indsender en låneformular og får derefter en vurdering af dine lånemuligheder. Derefter lægges lånet ud på en online markedsplads til finansiering.

Hvor meget kan jeg låne hos Flex Funding ?

Du kan ansøge om lån på mellem 200.000 kr. og 5.000.000 kr.

Hvor hurtigt får jeg mine penge ?

Et lån hos Flex Funding kan være finansieret og udbetalt til din virksomhed i løbet af få dage.

Hvor hurtigt skal jeg betale mit lån tilbage ?

Du kan ansøge om op til 60 måneders løbetid på lånet.

Bliver der foretaget en kreditvurdering, når jeg søger om et lån hos Flex Funding ?

Ja. En vurderingsspecialist ser på din ansøgning og giver et bud på de vilkår et lån kan lægges ud på platformen på – eller et afslag.

Er det kun danske virksomheder, der kan låne penge via Flex Funding ?

Ja. Det kræver et dansk cvr-nummer og som udgangspunkt skal mindst halvdelen af de personer, der ejer og driver virksomheden bo i Danmark, hvor virksomheden også skal have sin hovedaktivitet.

Samarbejder Flex Funding med offentlige og EU-institutioner ?

Ja. Flex Funding samarbejder med offentlige aktører som EU’s Europæiske Investeringsfond, den danske stats Vækstfonden og EKF (Eksportkreditfonden)

Koster det noget at søge om lån hos Flex Funding ?

Nej. Det er både gratis og uforpligtende at sende ansøgningen.

Kan jeg fortryde, når jeg har sagt ja til et lånetilbud ?

Ja, men hvis din låneanmodning lægges ud og lånet opnår 100 % finansiering er du forpligtet til at betale etableringsgebyret til Flex Funding, selv hvis du vælger ikke at benytte lånemuligheden.

Kort opsamling og vurdering

 

Flex Funding opererer inden for finansiering af erhvervslån. Hvis du er på udkig efter et lån i din privatboligs friværdi, skal købe en ny elbil eller vil finde et forbrugslån, så du kan komme på ferie eller købe en ny sofa til stuen – ja, så må du søger hos andre udbydere. Repræsenterer du til gengæld en virksomhed, der har brug for at låne penge til udvidelse eller udvikling af produktionsapparat, udvikling eller lancering af nye produkter, etablering af en ny filial eller etablering på et nyt marked – ja, så er Flex Funding absolut en relevant udbyder at se nærmere på. Det er en dansk ejet finansieringsvirksomhed med hovedsæde i København, der har eksisteret siden 2013.  

 

Flex Funding tilbyder er en mulighed for virksomheder, foreninger, fonde med videre til at få lån på mellem 100.000 kr. og 5.000.000 kr. med mulighed for en løbetid på 6 til 60 måneder. Det er dog ikke Flex Funding selv, der låner penge ud. De er blot formidlere mellem den virksomhed, der har brug for lånekapital, og de investorer, der leder efter en fornuftig placering af deres penge. Det Flex Funding gør, er at stille en platform til rådighed, hvor du – efter en gennemgang af dine forespørgsel hos en vurderingsspecialist – kan få lagt en låneanmodning ud på en markedsplads, hvor interesserede investorer kan melde ind. Når lånebeløbet på den måde er fremskaffet, får du pengene udbetalt. Flex Funding administrere de løbende betalinger på lånet. Det kaldes crowdlending eller peer-to-peer- eller p2p-lån.

 

En mere begrænset model, som Flex Funding tilbyder, går ud på, at du mod et mindre gebyr får lov at benytte deres platform og administrative apparat til at organisere et lån inden for organisationens netværk uden Flex Funding som mellemmand.

 

Flex Funding repræsenterer et alternativ til de erhvervslån, som tilbydes af de klassiske banker. Modellen åbner for at blive godkendt til lån, selv om man ikke kan stille helt den sikkerhed for lånet, som en bank måske vil kræve. Men der vil dog som udgangspunkt være krav om pant i ejendom, biler eller tilsvarende og/eller personlig garanti fra virksomhedsejerens side – selvom der også er mulighed for at opnå statslige eller EU-garantier, der kan gøre adgangen til fordelagtige lån nemmere. 

 

Ansøgningsprocessen er simpel og hurtig, og løsningen med en markedsplads for lån skulle sikre lave omkostninger og effektiv finansiering af lånet.

 

En virksomhed skal have en overvejende dansk ejerkreds og ledelse samt have de vigtigste aktiviteter her i landet og et dansk cvr-nummer, for at søge om lån gennem Flex Funding.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Del denne artikel: