arrow-menu

Какво е криптовалута?

Криптовалутата е цифрова или виртуална валута, която е защитена чрез криптография, което прави почти невъзможно нейното фалшифициране или двойно потребление. Много криптовалути са децентрализирани мрежи, базирани на блокчейн технологията – разпределена счетоводна книга, осъществявана от разнородна мрежа от компютри. Определяща характеристика на криптовалутите е, че те обикновено не се емитират от никакъв централен орган, което ги прави теоретично неподатливи на правителствена намеса или манипулация.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

 • Криптовалутата е вид цифров актив, базиран на мрежа, която се разпределя между голям брой компютри. Тази децентрализирана структура им позволява да съществуват извън контрола на правителства и централни органи.
 • Експертите смятат, че блокчейн и свързаните с него технологии ще променят много отрасли, включително финансите и правото.
 • Предимствата на криптовалутите включват по-евтини и по-бързи парични преводи и децентрализирани системи, които не се сриват при една-единствена точка на провал.
 • Недостатъците на криптовалутите включват нестабилност на цените им, висока консумация на енергия за добив и използване в престъпни дейности.

 

Разбиране на криптовалутите

 

Криптовалутите са цифрови или виртуални валути, които се основават на криптографски системи. Те дават възможност за сигурни онлайн плащания без използването на посредници от трети страни. „Крипто“ се отнася до различни алгоритми за криптиране и криптографски техники, които защитават тези записи, като криптиране с елиптична крива, двойки публичен-частен ключ и хеширащи функции.

 

Криптовалутите могат да се добиват или купуват от борси за криптовалути. Не всички сайтове за електронна търговия позволяват покупки с криптовалути. Всъщност криптовалутите, дори популярните като биткойн, почти не се използват за транзакции на дребно. Въпреки това рязкото покачване на стойността на криптовалутите ги направи популярни като инструменти за търговия. В ограничена степен те се използват и за трансгранични преводи.

 

Блокчейн

 

Блокчейн технологията е в основата на привлекателността и функционалността на биткойн и други криптовалути. Както показва името ѝ, блокчейнът по същество представлява набор от свързани блокове или онлайн счетоводна книга. Всеки блок съдържа набор от трансакции, които са били независимо проверени от всеки член на мрежата. Всеки нов генериран блок трябва да бъде проверен от всеки възел, преди да бъде потвърден, което прави почти невъзможно фалшифицирането на историята на транзакциите. Съдържанието на онлайн счетоводната книга трябва да бъде съгласувано от цялата мрежа на отделен възел или компютър, поддържащ копие на счетоводната книга.

 

Експертите твърдят, че блокчейн технологията може да послужи на множество индустрии, като например веригата за доставки, и процеси като онлайн гласуване и групово финансиране. Финансови институции като JPMorgan Chase & Co (JPM) тестват използването на блокчейн технологията за намаляване на разходите по трансакциите чрез рационализиране на обработката на плащанията.

 

Видове криптовалута

 

Биткойнът е най-популярната и ценна криптовалута. Анонимно лице под името Сатоши Накамото я изобретява и я представя на света посредством „бяла книга“ през 2008 г. Днес на пазара има хиляди криптовалути.

 

Всяка криптовалута твърди, че има различна функция и спецификация. Например етерът на Етериум се продава като газ за основната платформа за интелигентни договори. XRP на Ripple се използва от банките за улесняване на преводите между различни географски райони.

 

Биткойнът, който беше предоставен на обществеността през 2009 г., остава най-широко търгуваната и покривана криптовалута. Към май 2022 г. в обращение са над 19 млн. биткойна с обща пазарна капитализация от около 576 млрд. долара. Само 21 милиона биткойна ще съществуват изобщо.

 

След успеха на биткойна бяха пуснати в обращение много други криптовалути, известни като „алткойни“. Някои от тях са клонинги или разклонения на биткойн, а други са нови валути, които са създадени от нулата. Сред тях са Solana, Litecoin, Ethereum, Cardano и EOS. Към ноември 2021 г. общата стойност на всички съществуващи криптовалути е достигнала над 2,1 трилиона долара – биткойн представлява приблизително 41% от тази обща стойност.

 

Законни ли са криптовалутите?

 

Фиатните валути получават авторитета си като средство за транзакция от правителството или паричните власти. Например всяка доларова банкнота е подкрепена от Федералния резерв.

 

Но криптовалутите не са подкрепени от никакви публични или частни субекти. Поради това е трудно да се аргументира правният им статут в различните финансови юрисдикции по света. Не помага и фактът, че криптовалутите до голяма степен функционират извън повечето съществуващи финансови инфраструктури. Правният статут на криптовалутите оказва влияние върху използването им в ежедневните трансакции и търговия. През юни 2019 г. Специалната група за финансови действия (FATF) препоръча банковите преводи на криптовалути да бъдат предмет на изискванията на нейното правило за пътуванията, което изисква спазване на правилата за борба с изпирането на пари.

 

Към декември 2021 г. Салвадор е единствената държава в света, която допуска биткойн като законно платежно средство за парични трансакции. В останалата част на света регулирането на криптовалутите варира в зависимост от юрисдикцията.

 

В японския Закон за платежните услуги биткойнът се определя като правна собственост. Обмените на криптовалути, които оперират в страната, са задължени да събират информация за клиента и подробности, свързани с банковия превод. Китай е забранил обмена и добива на криптовалути в рамките на своите граници. През декември бе съобщено, че Индия формулира рамка за криптовалутите.

 

Криптовалутите са законни в Европейския съюз. Дериватите и другите продукти, които използват криптовалути, ще трябва да се определят като „финансови инструменти“. През юни 2021 г. Европейската комисия публикува Регламента за пазарите на криптовалути (Markets in Crypto-Assets – MiCA), който определя предпазни мерки за регулиране и установява правила за дружествата или продавачите, предоставящи финансови услуги, използващи криптовалути. В рамките на Съединените щати, най-големия и най-сложен финансов пазар в света, крипто деривати, като например фючърси върху биткойн, се предлагат на Чикагската стокова борса. Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) заяви, че биткойн и етериум не са ценни книжа.

 

Въпреки че криптовалутите се считат за форма на пари, Службата за вътрешни приходи (IRS) ги третира като финансов актив или собственост. И както при повечето други инвестиции, ако при продажбата или търговията с криптовалути реализирате капиталови печалби, правителството иска част от печалбата. На 20 май 2021 г. Министерството на финансите на САЩ обяви предложение, което ще изисква от данъкоплатците да докладват на IRS всяка сделка с криптовалута на стойност 10 000 долара и повече. Как точно IRS ще обложи приходите – като капиталова печалба или обикновен доход – зависи от това колко дълго данъкоплатецът е държал криптовалутата. Ситуацията в България е сходна и можете да прочетете по какъв начин се облагат виртуалните валути от тук.

Предимства и недостатъци на криптовалутата

 

Криптовалутите бяха въведени с намерението да направят революция във финансовата инфраструктура. Както при всяка революция обаче, и тук има компромиси. На сегашния етап на развитие на криптовалутите има много разлики между теоретичния идеал за децентрализирана система с криптовалути и практическата му реализация.

 

Някои от предимствата и недостатъците на криптовалутите са, както следва.

pros

Предимства

 • Криптовалутите представляват нова, децентрализирана парадигма за парите. В тази система не са необходими централизирани посредници като банки и парични институции, които да налагат доверие и да контролират трансакциите между две страни. По този начин системата с криптовалути елиминира възможността една-единствена точка на провал, като например голяма банка, да предизвика каскада от кризи по целия свят, като тази, която беше предизвикана през 2008 г. от фалита на институциите в САЩ.
 • Криптовалутите обещават да улеснят прехвърлянето на средства директно между две страни, без да е необходима доверена трета страна като банка или компания за кредитни карти. Такива децентрализирани трансфери са защитени чрез използването на публични и частни ключове и различни форми на системи за стимулиране, като например доказателство за работа или доказателство за залог.
 • Тъй като не използват посредници от трети страни, преводите на криптовалута между две страни по сделката са по-бързи в сравнение със стандартните парични преводи. Флаш заемите в децентрализираното финансиране са добър пример за такива децентрализирани трансфери. Тези заеми, които се обработват без обезпечение, могат да се изпълняват в рамките на секунди и се използват в търговията.
 • Инвестициите в криптовалути могат да генерират печалби. Пазарите на криптовалути рязко увеличиха стойността си през последното десетилетие, като в един момент тя достигна почти 2 трилиона долара. Към май 2022 г. биткойнът се оценява на повече от 550 млрд. долара на криптопазарите.
 • Икономиката на паричните преводи тества един от най-значимите случаи на използване на криптовалутите. Понастоящем криптовалути като биткойн служат като междинни валути за рационализиране на трансграничните парични преводи. По този начин дадена фиатна валута се конвертира в биткойн (или друга криптовалута), прехвърля се през границите и впоследствие се конвертира във фиатна валута на местоназначението. Този метод рационализира процеса на паричен превод и го прави по-евтин.
cons

Недостатъци

 • Въпреки че претендират за анонимна форма на транзакция, криптовалутите всъщност са псевдонимни. Те оставят цифрова следа, която агенции като Федералното бюро за разследване (ФБР) могат да разшифроват. Това открива възможности за проследяване на финансовите транзакции на обикновените граждани от страна на правителствата или федералните власти.
 • Криптовалутите се превърнаха в популярен инструмент сред престъпниците за гнусни дейности като пране на пари и незаконни покупки. Вече е добре известен случаят с Dread Pirate Roberts, който управляваше пазар за продажба на наркотици в тъмната мрежа. Криптовалутите станаха любими и на хакерите, които ги използват за дейности, свързани с откупване на софтуер.
 • На теория криптовалутите са предназначени да бъдат децентрализирани, като богатството им се разпределя между много страни в блокчейн. В действителност собствеността е силно концентрирана. Например проучване на Масачузетския технологичен институт (MIT) установи, че само 11 000 инвеститори притежават около 45% от рязко нарастващата стойност на биткойна.
 • Една от хитрините на криптовалутите е, че всеки може да ги добива с помощта на компютър с интернет връзка. Добивът на популярни криптовалути обаче изисква значително количество енергия, понякога толкова, колкото консумират цели държави. Скъпите разходи за енергия, съчетани с непредсказуемостта на добива, са концентрирали добива сред големи фирми, чиито приходи достигат милиарди долари. Според проучване на Масачузетския технологичен институт (MIT) на 10% от миньорите се пада 90% от капацитета му за добив.
 • Въпреки че блоковите вериги на криптовалутите са изключително сигурни, други хранилища на криптовалути, като борси и портфейли, могат да бъдат хакнати. През годините много борси и портфейли за криптовалути са били хакнати, което понякога води до кражба на „монети“ на стойност милиони долари.
 • Криптовалутите, които се търгуват на публични пазари, страдат от волатилност на цените. Биткойнът е преживявал бързи скокове и сривове в стойността си, като през декември 2017 г. се е изкачил до 17 738 долара, а през следващите месеци е спаднал до 7575 долара. Поради това някои икономисти смятат, че криптовалутите са краткотрайна мода или спекулативен балон.

Често Задавани Въпроси

Как се получава криптовалута?

Всеки инвеститор може да закупи криптовалута от популярни крипто борси като Coinbase, приложения като Cash App или чрез брокери. Друг популярен начин за инвестиране в криптовалути е чрез финансови деривати, като например фючърсите върху биткойн на CME, или чрез други инструменти, като например биткойн тръстове и биткойн ETF.

Какъв е смисълът на криптовалутата?

Криптовалутите са нова парадигма за парите. Тяхното обещание е да рационализират съществуващата финансова архитектура, за да я направят по-бърза и по-евтина. Тяхната технология и архитектура децентрализират съществуващите парични системи и дават възможност на участниците в трансакциите да обменят стойност и пари независимо от посреднически институции като банки.

Можете ли да генерирате криптовалута?

Криптовалутите се генерират чрез добив. Например биткойн се генерира чрез копаене на биткойни. Процесът включва изтегляне на софтуер, който съдържа частична или пълна история на трансакциите, които са се случили в неговата мрежа. Въпреки че всеки, който разполага с компютър и интернет връзка, може да добива криптовалута, но имайте предвид, че големите фирми доминират в индустрията.

Кои са най-популярните криптовалути?

Биткойн е най-популярната криптовалута, следвана от други криптовалути като Етериум, Binance Coin, Solana и Cardano.

Ценни книжа ли са криптовалутите?

Комисията по ценните книжа и фондовите борси заяви, че биткойнът и етериумът – двете най-големи криптовалути по пазарна капитализация – не са ценни книжа. Тя не е коментирала статута на други криптовалути.

Инвестирането в криптовалути и други първоначални предлагания на монети („ICO“) е високорисково и спекулативно и тази статия не представлява препоръка от страна на Piggyy или автора да се инвестира в криптовалути или други ICO. Тъй като ситуацията на всеки човек е уникална, винаги трябва да се консултирате с квалифициран специалист, преди да вземете каквото и да е финансово решение. Piggyy не прави никакви изявления или гаранции относно точността или актуалността на съдържащата се тук информация.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия