arrow-menu

Фирмен Кредит ОББ

Обединена Българска Банка(ОББ) предлага различни кредити за микро, малки, средни и големи по размер предприятия. В тази статия ще разгледаме част от тях и ще ви представим параметрите на няколко фирмени кредита. Освен това, ще изброим какви документи са ви нужни за кандидатстване, както и кои са най-честите такси около вземането на бизнес кредит ОББ.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Какви видове фирмен кредит предлага ОББ

 

ОББ, част от KBC Group, предлага огромно разнообразие от кредити за бизнеса. Главното разделение на фирмените кредити е за компании с годишен оборот под и над 1 милион лева. Затова в следващите точки ще разгледаме общо четири кредита, като първите три се отнасят за компании с годишен оборот до 1 милион лева. Освен тях, ОББ предлага ДДС Кредитна линия, COSME бизнес кредити за микро предприятия, Стандартен инвестиционен кредит, Кредитна линия, Земеделски кредит с обезпечение субсидии и Гарантирани кредити от НГФ.

 

Какви са параметрите на Овърдрафт за микро предприятия

 

С този кредитен продукт може да посрещнете текущите нужди на вашия бизнес. Вижте по какъв начин се определят параметрите на финансирането:

 

 • Размер с обезпечение – от 10 000 до 500 000 лева
 • Размер без обезпечение – от 10 000 до 100 000 лева
 • Срок – до 60 месеца с ежегоден преглед
 • Лихва – променлив лихвен процент, изчислен на база референтен лихвен процент на ОББ и фиксирана надбавка 
 • Възможни обезпеченияипотека на недвижим имот, движими активи, парични средства, банкова гаранция или необезпечен

 

Погасяването на кредита е гъвкаво, като имате опция за автоматично усвояване и погасяване директно от разплащателната сметка на фирмата ви.

 

Какви са параметрите на Оборотния кредит на равни вноски

 

С този кредит можете да финансирате текущите нужди на вашия бизнес. Също така, обхватът на тези нужди е доста широк. Нека сега ви покажем параметрите на кредита:

 

 • Размер с обезпечение – от 10 000 до 500 000 лева 
 • Размер без обезпечение – от 10 000 до 100 000 лева
 • Срок без обезпечение – до 24 месеца
 • Срок с обезпечение – от 36 до 60 месеца в зависимост от обезпечението
 • Гратисен период – от 3 до 6 месеца 

 

Погасяването на този фирмен заем е на равни месечни вноски, а лихвата е променлива и се определя по преценка на банката. Можете да го заявите ако фирмата ви има по-малко от 1 милион лева общ оборот за последната година.

 

Какви са параметрите на Инвестиционния Кредит

 

Този кредит ви осигурява средства за развитието на вашия бизнес. Можете да използвате кредита, за да закупите или ремонтирате недвижим имот, нови машини, транспортни средства или оборудване. Вижте възможните параметри:

 

 • Размер – от 15 000 до 500 000 лева за ремонт и закупуване на недвижим имот
 • Размер – от 15 000 до 300 000 лева за закупуване на машини и оборудване
 • Срок – за суми до 500 000 лева е 180 месеца
 • Срок – за суми до 300 000 лева е 60 месеца
 • Изплащане – на равни месечни вноски
 • Лихва – променлив лихвен процент, който банката определя индивидуално

 

Какви са параметрите на InnovFin и InnovFin COVID

 

Използвайки гаранционна схема, тези бизнес заеми имат за цел да финансират иновативни микро, малки, средни и големи компании. Можете да кандидатствате за тях, ако вашата фирма има оборот над 1 милион лева за последната година. Нека видим параметрите им:

 

 • Размер – от 25 000 евро до 7.5 милиона евро или равностойността им е евро
 • Срок за инвестиционен кредит – от 12 до 120 месеца
 • Срок за оборотен кредит – от 12 до 72 месеца
 • Гаранционно покритие при InnovFin – до 50% от размера на инвестиционен кредит
 • Гаранционно покритие при InnovFin COVID – до 80% от размера на оборотен кредит
 • Обезпечение – всички приемливи от банката обезпечения

 

Какви документи са ми нужни при кандидатстване

 

В тази точка ще ви покажем документите, които ОББ ще поиска от вас при заявяването на кредит. Те са следните:

 

 • Искане за кредит;
 • Вашата лична карта и личната карта на съдлъжник или поръчител заедно с техни копия;
 • Документ за собственост на обезпечението;
 • Данъчна декларация за последните две години и балансов отчет за приходи и разходи;
 • Удостоверение за липса или наличие на задължения;
 • Декларация за свързаност с други лица по банков образец.

 

Какви са таксите и комисионните

 

Когато вземате бизнес заем от ОББ може да очаквате следните такси.

 

 • Такса за подаване на документи – 0.1% от искания размер или минимум 100 лева
 • Такса за управление – за първата година е 1% от усвоената сума и за всяка следваща година отново е по 1% от остатъка на дълга
 • Такса ангажимент – заплаща се еднократно 1% от размера на неусвоената част на кредита
 • Такса за предоговаряне на условия – равна на 0.25% от лимита на кредита или минимум 200 лева 
 • Такса за неизпълнение на финансови задължения – от 200 лева 

Често Задавани Въпроси

Какво е KBC Group?

KBC Group е банка застраховател на десетки милиони души от страни като Белгия, България, Чехия, Ирландия Словакия и Унгария. Още през 2017 година групата придоби ОББ, а днес вече присъедини и Райфайзенбанк към себе си.

Какви са предложенията на ОББ за фирмен кредит?

ОББ може да ви предложи Оборотен кредит на равни вноски, ДДС Кредитна линия, COSME бизнес кредити за микро предприятия, Стандартен инвестиционен кредит, Кредитна линия, Инвестиционен кредит, Земеделски кредит с обезпечение субсидии и Гарантирани кредити от НГФ.

Има ли такси при кандидатстване за фирмен кредит от ОББ?

Да, ОББ начислява такса за разглеждане на вашите документи, която е равна на 1% от желаната сума или най-малко 100 лева.

Има ли такси при неизпълнение на бизнес кредит от ОББ?

Да, таксата за неизпълнение на финансови задължения е от 200 лева. Освен нея, започват да текат и други наказателни лихви за забавяне, с които можете да се запознаете по-подробно от общите условия на ОББ,

Как да избера най-добрия кредит за моя бизнес?

Ако след прочитането на тази статия още се чудите кой продукт е подходящ за вас, по-добре потърсете съдействието на кредитен експерт. Това може да е служител на ОББ или независим специалист, който би ви осигурил независим съвет.

Заключение

 

ОББ има огромно разнообразие от кредити и в тази статия засегнахме само най-интересните от тях. Можете да разгледате всички предложения от корпоративния сайт на банката.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Ревю

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия