arrow-menu

Какво е ипотечен банкер?

Ипотечен банкер (mortgage banker) е компания, физическо лице или институция, която предоставя ипотечни кредити. Ипотечните банкери използват собствени средства или средства, взети назаем от заемодател, за да финансират ипотеки. След отпускането на ипотеката ипотечният банкер може да я задържи в портфейла си или да я продаде на инвеститор. Освен това след учредяването на ипотеката ипотечният банкер може да я обслужва или да продаде правата за обслужване на друга финансова институция. Основната дейност на ипотечния банкер е да получава такси, свързани с отпускането на кредити. Повечето ипотечни банкери не задържат ипотеката в портфейл.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Ипотечният банкер е дружество или физическо лице, което отпуска ипотечни кредити със собствени или заемни средства.
  • Ипотечните банкери получават възнаграждение от отпускането на заеми, като обикновено работят в кредитния отдел на банка или финансова институция.  
  • Ипотечният банкер може да одобри или отхвърли молба за ипотечен кредит, като същевременно действа като съветник на кредитополучателите и им помага да изберат най-добрия вариант.
  • Ипотечните банкери и ипотечните брокери са служители по заемите, но банкерите използват собствени средства, докато брокерите улесняват отпускането на заеми за други институции.

 

Обяснение на ипотечните банкери

 

Ипотечният банкер обикновено работи в отдел за кредитиране на финансова институция, кредитен съюз, спестовна и кредитна асоциация или банка. Той работи с брокери на недвижими имоти и физически лица, които искат да получат кредит, през целия процес на ипотечното кредитиране – от оценката на имота до събирането на финансова информация и осигуряването на кредита. Ипотечният банкер действа и като съветник на кредитополучателите, тъй като подпомага кандидатите за кредит при избора им между различните възможности за кредит на институцията. 

 

Ипотечните банкери сключват заеми от свое име, като използват собствени средства или средства на своите институции.

 

Ипотечните банкери приемат молбата ви за кредит, подписват я, одобряват я и ви придружават в процеса на приключване. Те или директно ви отпускат заем, или получават парите от банка. Те могат също така да ви намерят най-добрата налична сделка от различните банки, с които поддържат отношения. Както и при брокерите, ипотечният банкер може да се отнася за физическо лице или компания. 

 

Ипотечните банкери работят за дадена институция, което означава, че могат да отпускат заеми само от своята институция. Те получават възнаграждение от своята институция (обикновено на заплата, въпреки че понякога институциите предлагат бонуси за постигнати резултати) и тъй като са лоялни към институцията си, трябва да се уверят, че кредитите са правилно обезпечени и кредитополучателят е квалифициран да извършва месечните плащания. По-големите ипотечни банкери обслужват ипотеките, докато по-малките ипотечни банкери обикновено продават правата за обслужване.

 

Ипотечният банкер има възможност да одобри ипотечен кредит за даден кредитор. Тъй като работят за кредитната институция, която предоставя парите за ипотеката, ипотечните банкери могат да бъдат разликата между одобрена и отхвърлена молба за кредит, когато има случай, в който се изисква изключение или субективно решение.

 

Ипотечен банкер vs. ипотечен брокер

 

Ипотечният банкер и ипотечният брокер си приличат по това, че и двамата могат да ви помогнат да получите жилищен кредит. Разликата между ипотечния банкер и ипотечния брокер е, че ипотечните банкери сключват ипотечни кредити от свое име и със собствени средства, докато ипотечните брокери улесняват отпускането на кредити за други финансови институции. Ипотечните брокери не сключват ипотечни кредити от свое име – те са посредници между лицето, което иска кредит, и кредитора. За разлика от ипотечните банкери, ипотечните брокери не представляват само една институция. Вместо това те се опитват да намерят заем, подходящ за лицето, с което работят.

 

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия