arrow-menu

Фирмен Кредит Без Обезпечение

Всеки бизнес има нужда от средства, за да извършва своята дейност. С тях може да закупи стоки и оборудване, да наема услуги от други фирми или да инвестира в дълготрайни материални активи.

 

Има много причини, поради които може да прибегнете до фирмен кредит. Но за повечето бизнес заеми ще ви се наложи да представите някакво обезпечение. Въпреки това, някои банки и кредитни институции предлагат необезпечен фирмен заем.

 

В тази статия ще ви покажем най-популярните от тях.

Прочетете още

Написано от: Big Piggyy

Рейтинг

4.4/5
Райфайзенбанк

Възползвайте се от бързото онлайн кандидатстване и високи максимални суми на Райфайзенбанк!

До края на август се възползвайте от промоционален фиксиран лихвен процент в размер 3.95% за първата година без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време и пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Фибанк помага на бизнес дамите да започнат бизнес с програма Smart Lady. В нея може да участват само жени предприемачи. Те получават фирмен заем с облекчени изисквания за обезпечение, атрактивни лихвени условия, специални застраховки и др. Банката също предлага жилищен кредит с промоционални условия и лихва от 2.30%.

Какво е фирмен кредит без обезпечение?

 

Това кредит за малък и среден бизнес, който може да послужи за закупуването на оборотни средства или разширяване на фирмената дейност. Най-често необезпечените бизнес кредитите се делят на инвестиционен кредит и кредитна линия за оборотни средства.

 

Главната разлика между тях и стандартния фирмен кредит е в обезпечението. Тоест, няма нужда да залагате парични средства, недвижим имот или друг вид гаранция, за да получите кредит.

 

Почти всяка банка предлага бизнес заеми без обезпечение, но в тази статия сме ви подготвили няколко от най-изгодните оферти на пазара. 

 

Кои са най-добрите банкови фирмени кредити без обезпечение?

 

На пазара може да намерите доста предложения от различни банки, но си позволихме да съберем само най-добрите. Нека видим кои са те.

 

Първа инвестиционна банка (Fibank) – Овърдрафт сметка (необезпечен)

Целта на този кредит е да покрие временни парични дефицити. За него можете да кандидатствате ако сте юридическо лице или едноличен търговец с годишен оборот до 5 милиона лева. 

 

Освен това, нужно е да имате дълготрайни материални активи на стойност не повече от 1 милион лева. За да заявите този овърдрафт кредит няма нужда да залагате активите си, нито да ги ипотекирате. Нека разгледаме параметрите му.

 

 • Размер – до 80% от средномесечните приходи от продажби за последната година или от 1 000 до 250 000 лева
 • Срок – до 12 месеца с автоматично продължаване
 • Лихва – изчислява се спрямо вътрешнобанков кредитен рейтинг
 • Гратисен период – няма
 • Погасяване – на равни месечни вноски

 

Поради това, че кредитът е овърдрафт, срока за погасяването му е една година. Въпреки това, ако погасявате вноските си всеки месец на падеж, можете безпроблемно да удължите този срок.

 

Обединена Българска Банка (ОББ) – Оборотен кредит на равни вноски

С този кредит можете да финансирате както текущите нужди на бизнеса ви, така и различни проекти. Нека разгледаме какви са неговите условия.

 

 • Размер – от 10 000 до 100 000 лева без обезпечение
 • Срок – до 24 месеца
 • Лихва – променлив лихвен процент, който се изчислява индивидуално
 • Погасяване – на равни месечни вноски по главница
 • Гратисен период – от 3 до 6 месеца

 

Можете да увеличите максималния размер и срока за връщане, стига да обезпечите кредита с гаранционен инструмент, като програма COSME, ипотека или парични средства.

 

Райфайзенбанк – Срочен кредит без обезпечение

Целта на кредита е да ви осигури достатъчно средства, с които да закупите недвижим имот, машини, оборудване или да извършите строително-ремонтни дейности. Също така, той може да ви помогне да покриете текущите си задължения към доставчици.

 

За разлика от предишните два кредита, този има по-голям размер. Нека видим параметрите му.

 

 • Размер – до 500 000 лева или 250 000 евро
 • Срок – до 6 години
 • Лихва – по индивидуална преценка
 • Изплащане – на равни месечни вноски или спрямо сезонността на бизнеса ви

 

За да заявите този кредит е нужно да сте юридическо лице с бизнес история поне за последните 24 месеца. 

 

За кого са подходящи бизнес кредитите без обезпечение?

 

Фирмените заеми без обезпечение са създадени за малки и средни по големина бизнеси, нуждаещи се от допълнителни средства, за да покрият нуждите си. Ако имате нужда от капитал за развитие на бизнес дейност, но нямате материални активи за залог, тогава този вид кредити са подходящи за вас.

 

Заключение

 

Когато кандидатствате за кредит без обезпечение е препоръчително да научите какви ще са неговите условия без залози и обезпечения. Често банките може да ви начислят прекалено висок лихвен процент, с който да оправдаят риска си. 

 

Затова много от необезпечените кредити имат завишени лихвени условия, които може да затруднят изплащането на заема. 

 

Освен кредитите без обезпечение от банки, може да намерите и по-малки по размер необезпечени заеми от небанкова финансова институция. 

Рейтинг

4.4/5
Райфайзенбанк

Възползвайте се от бързото онлайн кандидатстване и високи максимални суми на Райфайзенбанк!

Ревю

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Ревю

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Ревю

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Сподели тази статия