arrow-menu

Какви кредити предлага Райфайзенбанк

Райфайзенбанк е създадена през 1994 година се е доказала като надежден заемодател и финансов партньор. Чрез Райфайзен може да се възползвате от кредити, лизинги, брокерски, застрахователни услуги, управление на активи и други.

От скоро Райфайзен вече е част от KBC Group и с ново име, но това не бива да ви притеснява. KBC Bank е предлага същите услуги както Райфайзенбанк, но с много по-солидна финансова подкрепа зад гърба си. Основната промяна е само в името на банката. Затова в следващите редове ще ви запознаем с видовете кредити, от които все още можете да се възползвате.

Прочетете още

Написано от: Aunt Piggyy

Рейтинг

4.4/5
Райфайзенбанк

Възползвайте се от бързото онлайн кандидатстване и високи максимални суми на Райфайзенбанк!

До края на август се възползвайте от промоционален фиксиран лихвен процент в размер 3.95% за първата година без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време и пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита.

Мога ли да взема пари на заем от Райфайзенбанк?

 

Разбира се, че можете да кандидатствате за заем от Райфайзенбанк, стига да имате навършени 18 години и доходи, с които може да покриете вноските по заема. Само защото KBC Group напълно прие Райфайзен в своята група, не означава, че ще има проблеми с вашите текущи или бъдещи кредити към банката. Бъдете спокойни и вижте какви са предложенията на KBC Bank. 

 

Какви кредити предлага банката?

 

KBC Bank (Райфайзенбанк) предлага заеми за пълнолетни работоспособни лица с постоянно жителство в Република България под формата на различни видове кредити в зависимост от нуждите на потребителите. За да придобиете по-добра представа, обаче първо трябва да поясним какво е кредит.

 

Кредит, или вземане пари на заем, представлява отпускане на финансови средства срещу връщането им на заемодателя срещу лихва. Това най-често се случва между физически лица (потребители) и финансови институции (кредитодатели).

 

При всеки заем има определени условия, с които е хубаво всеки да се запознае, особено преди да изтегли кредит. Както споменахме, Райфайзенбанк предлага различни видове кредити. Без да отлагаме повече, нека ги разгледаме в повече детайли.

 

Потребителски кредити

Това е най-разпространеният метод за снабдяване с парични средства. Целта му е покриването на определени нужди, обикновено за непредвидени разходи, ремонт, погасяване на задължения и други. Райфайзенбанк предлага няколко вида потребителски кредити. Вижте ги отдолу.Онлайн потребителски кредит

При този вид потребителски заем може да кандидатствате изцяло онлайн, дори да не сте клиент на банката. Банката отпуска от 1000 до 38 000 лева с годишен лихвен процент от 4.95%, като срока на връщане на заема е от 6 до 120 месеца. Получавате гратисен период за плащания по главницата за цяла една година.

 

Потребителски кредит – нетен доход от 1100 лв.

Предложението на Райфайзенбанк тук е до 70 000 лева със срок на връщане на парите от 6 до 120 месеца с годишен лихвен процент от 5.50%. Тук няма такса за предсрочно погасяван.

 

Потребителски кредит за пенсионери

Този вид заем е насочен към хора, достигнали пенсионна възраст. Максималната сума която може да заемете е до 30 000 лева със срок на погасяване до 7 години. Лихвеният процент може да е фиксиран от 7.35% или плаващ.

 

Жилищен кредит

Жилищният кредит е предназначен за закупуване на недвижим имот. При този вид заем, средствата са предназначени само за закупуване на имот и банката е ангажирана да преведе сумата директно на този, който продава имота. Този вид кредит идва и с възможност за данъчно облекчение, като банката се ангажира за издаване на документи и събирането на лихви в рамките на една година. Има два вида жилищни кредити. Нека ги разгледаме.

 

Стандартен Жилищен кредит

Този вид заем може да бъде в лева или евро от 10 000 до 800 000 лв. или 400 000 евро. Връщането на кредита може да е за срок от 36 до 360 месеца, а лихвеният процент е от 5.38% до 7.34% спрямо сумата, за която кандидатствате. Връщането на заема е за срок от 3 до 30 години и банката финансира до 85% пазарната оценка на жилището. 

 

Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за 3 или 5 години

Това предложение за кредит от Райфайзенбанк е подобно на стандартния Жилищен кредит, като разликата е, че може да бъде само в лева и имате фиксирана лихва за първите три или пет години.

 

Студентски кредити

Този вид кредит подпомага студентите, които желаят да изплатят университетските си такси или ако са в друг град – да наемат квартира, учебни материали и да покрият други разходи свързани с учебният процес.

 

Тук банката предлага гратисен период за целия срок на обучението без да се налага да правите плащания по главницата и не се начисляват лихви. Гратисният период се счита една година след последния изпит или защита на дипломната ви работа. Райфайзенбанк не вземат такса при предсрочно погасяване, а метода е анюитетен – на равни вноски. 

 

Овърдрафт

Овърдрафт означава “над чертата” и в българският финансов език визира размерът на вашата заплата. Когато имате овърдрафт, дори след като изчерпите средствата от заплатата си, може да продължите да теглите или правите плащания като дължите лихва само върху изтеглената сума от кредита.

 

Райфайзенбанк предлага овърдрафт до една нетна работна заплата, но не повече от 7 000 лв. и само ако получавате заплатата си по сметка на банката.

 

Фирмени кредити

За да се развива успешно един бизнес, трябва да има възможност по всяко време да получава необходимия капитал. Един от начините да се получи това, е чрез тегленето на фирмен кредит. В противен случай, инициативите и плановете не биха могли да се разгърнат. Райфайзенбанк предлага няколко вида фирмени кредити. Сега ще разгледаме някои от тях.

 

Земеделски кредити

Райфайзенбанк дава възможност да разширите и модернизирате вашите земеделски стопанства. Този тип кредит може да се използва за покупка на земеделска земя, селскостопанска техника. Условието тук е да имате минимум 12 месеца дейност. Размера на валутата е до 1 млн. лв. или 500 000 евро. Срока за възстановяване е до 60 месеца, като получавате и гратисен период от 6 месеца.

 

Револвиращ оборотен кредит

Размера на този кредит също достига до 1 млн. лв. или 500 000 евро, а срока за погасяването му е от 1 до 3 години. Банката предлага възможността да бъде подновен в края на всяка година. Лихвата се определя от едномесечен Euribor с добавена индивидуална надбавка, зависеща от размера, вида валута, срока и обезпечението по кредита

 

Инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит е насочен предимно към подпомагане на бизнеси, които тепърва стартират дейност, или вече действащи фирми, които искат да разширят дейността си. Той може да се използва за покупка на помещения, оборудване или други неща свързани с подпомагането на бизнеса.

 

Предложението на Райфайзенбанк може да бъде в три различни валути – Лев, Евро и Щатски долари. Усвояването му може да бъде еднократно или на части в рамките на договорения срок, като погасяването е гъвкаво, съобразено с бизнеса и спецификите на проекта.

 

Как да кандидатствам за кредит – онлайн или на място?

 

За да кандидатствате за заем от Райфайзенбанк, вече KBC Bank, е необходимо да сте работоспособен пълнолетен гражданин на България. Банката предлага улеснено кандидатстване zа кредит в техните офиси, дистанционно или онлайн.

 

Кандидатстването онлайн прави процеса на заемане на средства още по-лесен. За целта изберете желаната сума и срок, попълнете онлайн формуляра и подпишете документа с електронен подпис. При тази процедура не се изисква да посещавате офис на банката.

Рейтинг

4.4/5
Райфайзенбанк

Възползвайте се от бързото онлайн кандидатстване и високи максимални суми на Райфайзенбанк!

Ревю

Заключение

 

Вземането на кредит от Райфайзенбанк е лесно, достъпно и разнообразно. Независимо дали искате да построите жилище, закупите автомобил или искате да разполагате с повече парични средства чрез Овърдрафт, Райфайзенбанк предлагат разнообразни и гъвкави заеми. 

 

Преди обаче да предприемете крачка към заем, може да се запознаете с условията по-подробно на сайта на банката или в техните офиси. По този начин ще вземете по-информиран избор. И все пак, бъдете сигурни, че може да погасите изтеглената сума навреме.

 

Aunt Piggyy

Сподели тази статия