arrow-menu

Õppelaenud – täielik juhend

Mitmed tudengid näevad õppelaenu võtmist päästerõngana. Seda kasutatakse õpingute ajal esinevate kulude katteks, näiteks elamiskulude, toidu või õppelaenu eest maksmiseks. On see aga parim valik või tuleks kaaluda alternatiive?

Õppelaen ei pruugi olla ülikooli astudes ainuõige valik. Selleks, et saada aru, mis on sinu olukorda arvestades optimaalseim võimalus, loe lähemalt meie näpunäiteid ja nõuandeid.

Loe rohkem

Kirjutanud: Big Piggyy

Hinnang

4.2/5

Laenu tähtaeg

oleneb laenusummast

Hinnanguliselt APR

% 26,85%-50,80%

Laenusumma

100€- 5000€

Hinnang

4.4/5

Laenu tähtaeg

kliendi enda valik

Hinnanguliselt APR

% Alates 9,9%

Laenusumma

keskmine laenulimiit 3200€

Hinnang

4.2/5

Laenu tähtaeg

3 kuud- 15 aastat

Hinnanguliselt APR

% Alates 12%

Laenusumma

300€- 1,000,000€

Hinnang

4.5/5

Laenu tähtaeg

1 aasta- 20 aastat

Hinnanguliselt APR

% alates 7

Laenusumma

1000€- 500 000€

Hinnang

4.3/5

Laenu tähtaeg

maksimaalne aeg 2 aastat

Hinnanguliselt APR

% kuni 50,82

Laenusumma

150€-10 000€

Mis on õppelaen?

Õppelaen on riigipoolse tagatisega finantsteenus, mis aitab õpilastel ja üliõpilastel kooliga seonduvaid väljaminekuid katta. Kulude alla võivad kuuluda õppemaksud, õpinguteks vajaminevate vahendite soetamine ja elamiskulud.

Riiklik garantii tähendab, et juhul kui laenuvõtja pole suuteline laenu pangale tagasi maksma, katab selle summa riik. Pärast seda jääb laenu sissenõudmine riigi vastutuseks.

Õppelaen erineb teistest laenudest. Selle võtmiseks ei ole vaja tõestada konto väljavõttega püsivat sissetulekut. Pole isegi vaja omada töökohta. Küll aga on õppelaen kindlustatud tagatisega, milleks on kas Eestis asuv kinnisvara või kahe isiku käendus.

 

Õppelaenu omadused ja võimalused

Eestis on hariduse omandamine kodanimule tasuta. See tähendab, et ei tule maksta ei alg-, põhi-, ega keskhariduse eest. Lisaks sellele on maksetest prii ka kutse- ja kõrgharidus. Sellegipoolest võivad koolis käimisega kaasneda väljaminekud, nende hulgas transpordi-, toidu- ja elukohakulud.

Õppelaenu intress on võrreldes teiste laenutoodetega madal, üldjuhul 5% ringis. Sellele vaatamata on see finantsiline kohustus, millele lisanduvad kulud ja tingimused. Seetõttu tuleks enne laenu taotlemist läbi mõelda, kas seda kõigele vaatamata päriselt tarvis läheb.

 

Õppelaenu tingimused

Õppelaenu saab taotleda 15. septembrist kuni 1. juunini. Esimese aasta tudengitele võimaldatakse laenu taotlemist reeglina oktoobrist. Üldjuhul on tingimused paindlikud ning tagasimakseaeg pikk. Sellegipoolest, kui võtta laen kolmeks aastaks ehk keskmiseks õppeperioodiks, võib aja jooksul kogunev summa olla suur.

Kui koolitee lõppeb, on vaja see summa ka tagasi maksta. On oluline laenu võtmise otsus läbi mõelda, sest 3 aastat lendavad kui linnutiivul ning keegi ei taha pärast õpingute lõppu uut elu võlagkohustusega alustada.

Õppelaenu ei saa võtta mitmest pangast korraga, kuid võimalik on viia laen üle ühest pangast teise. Samuti ei pruugita õppelaenu võimaldada maksehäirega isikutele. Panga kogustus on enne laenu väljastamist kindlaks teha, kas laenutaotleja on vastutustundlik.

Laenule lisanduvad lepingu sõlmimise tasu ning erinevad teenustasud. Viimased olenevad pangast. Juhul, kui tagatiseks on kinnisvara, lisanduvad ka hüpoteegi seadmise kulud, seal hulgas riigilõiv, notaritasu, kinnisvara hindamine ja kindlustus.

 

Kes sobivad käendajateks?

Õppelaen on tagatisega laen. Tagatisena saab kasutada kas Eestis asuvat kinnisvara või kahe eraisiku käendust. Tingimused, mis käendajatele esitatakse, erinevad vastavalt sellele, mis pangast laenu taotletakse. 

Käendajatelt võidakse oodata näiteks dokumentaalset tõestust viimase poole aasta püsiva sissetuleku kohta. Alternatiivselt võidakse määrata ka vajalik sissetuleku suurus, üldjuhul miinimumpalk.

 

Kes saavad õppelaenu taotleda?

Õppelaenu on võimalik saada eesti kodanikul, pikaajalise elamisloa või alalise elamisõigusega inimestel. Samuti võivad õppelaenu taotleda Eesti ülikoolis, kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivad välistudengid.

 

Millal kaaluda õppelaenu võtmist?

Õppeperiood võib ulatuda mitmetesse aastatesse. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kooli kõrvalt tööl käia ega lisaraha teenida, võib õppelaen hea lahendus olla. Kooliga kaasnevad tahes tahtmata lisatasud, alates õppevahenditest kuni elamiskuludeni. 

Paljudel erialadel ei saa ilma sülearvutita hakkama. Kui elad ülikoolist kaugel, läheb igapäevaselt raha ka transpordi peale. Väikesed kulutused võivad kuu lõpus võrduda suuremate kuludega, kui endale lubada saaksid. Seetõttu on täiesti mõistetav, et vaja võib minna finantsilist toetust.

Kuigi laen võib olla ajutiselt abiks, ei tohi unustada, et üks hetk tuleb see ka tagasi maksta. Õpilane ei ole väljaminekuid arvestades kerge olla. Just seetõttu peaksid võtma nii vähe laene, kui võimalik. Kuigi õppelaen ei tekita õppurile koheseid kohustusi, on need suureks koormaks tulevikus.

Õpingute rahastamisel ning äraelamisel on abiks plaani tegemine. Kui vaja on maksta õppelaenu, leia viis, kuidas selle eest ilma laenuta tasuda. Sel juhul saad laenu vaid igapäevakohustuste katteks võtta ning risk, et sa ei suuda laenu hiljem tagasi maksta, on väiksem.

 

Õppelaenu tagasimaksmine

Tihti võtab õppelaenude tagasimaksmine aastakümneid. Kõige hiljemalt hakkab laenu tagasimaksmine üks aasta pärast lõpetamist. Terve laenuperioodi jooksul arvestatakse vastavalt pangaga kokkulepitud graafikule intresse.

Kui asud keset õpinguid ajateenistusse, peatub ka sinu õppelaenu tagasimakse tähtaeg ning intressikohustused. Sama kehtib alla 3-aastase lapsega õpilastel ning arst-residentidel residentuuri lõpetamiseni.

 

Riiklik õppelaen vs õppetoetus

Riiklik õppelaen ehk riigi tagatud õppelaen aitab katta hariduse omandamisega kaasnevaid kulutusi. Laenu ei tohi segamini ajada õppetoetusega! Laen on finantsiline kohustus, mis tuleb hiljem koos intressi ja lisatasudega pangale tagasi maksta.

Õppetoetus on rahaline abi, mida pakub riik vähemkindlustatud peredest pärit tudengitele. Vajaduspõhist õppetoetust saavad taotleda õpilased, kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on kuni 569 eurot (aasta 2021 andmete kohaselt). Doktorantidele toetus ei laiene.

Õppetoetus pole seega sama, mis õppelaen. See tähendab, et enne laenu võtmist ole täiesti kindel, et pärast kooli lõppu leiad sa töö, mis võimaldaks sul laen tagasi maksta. Stabiilne hästi tasuv töö annab ka finantsilise vabaduse.

 

Mida enne õppelaenu taotlemist arvesse võtta?

Kuigi õppelaenu tingimused on paindlikumad kui näiteks auto- või hüpoteeklaenu puhul, on see siiski finantsiline kohustus nagu iga teine. See tähendab, et pärast lepingule allakirjutamist on sul kohustused nii käendajate kui panga ees.

Enne lepingu sõlmimist loe tingimused hoolikalt läbi. Vajadusel kontakteeru laenuandja või nõustajaga, et ei tekiks arusaamatusi. On oluline mõista, millal algab tagasimaksmine ning mis tingimustel saad võtta maksepuhkust.

Tee kindlaks, et sa tead oma kohustusi laenuandja ees. Lisaks sellele tee endale selgeks, kui suurt intressi pead maksma, kuidas seda arvutatakse ning mis on laenuga kaasnevad lisatasud.

 

Õppelaenu lepingu kohustused

Juhul, kui lepingu ajal muudetakse käendajate või laenuvõtja telefoninumbreid, elukohta või nime, tuleb sellest pangale märku anda.

Samuti peab laenuandja teadma, kui peaks halvenema käendaja majanduslik olukord. Sama kehtib surma kohta.

Kui laenuvõtja otsustab vahetada õppeasutust või teaduskonda või kui laenuandja astub ajateenistusse, on vaja sellest samuti panka teavitada. 

Tuleb ka meeles pidada, et kui laen võetakse kinnisvara tagatisel, tuleb tagatiseks olev kinnisvara kindlustada. Kui kinnisvaraga peaks midagi juhtuma või kui selle väärtus lepingu kehtivuse jooksul väheneb, peab pank sellestki kohe teada saama.

 

Õppelaenu kustutamine ja maksepuhkus

Õnneks on laenuperioodi ajal võimalik võtta maksepuhkust. See tähendab, et tasutavad ei ole ei intressid ega laenu põhiosa. Laenuintresse tasub riik. Maksepuhkust saavad taotleda isikud, kes asuvad ajateenistusse, kuni kolmeaastase lapse üks vanem (kuni ajani, mil laps saab 3) ning arst-residendid kuni hetkeni, mil nad residentuuri lõpetavad.

Õppelaenu kustutamisega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet. Laenu saab tühistada vaid mõnedel juhtudel ning see on erandlik tegevus. Õppelaenu kustutamine tähendab, et makseid ega kohustuste täitmist ei oodata ei käendajatelt ega laenusaajalt.

Õppelaenu on võimalik kustutada järgmiste juhtude korral:

 • kui laenusaaja sureb
 • kui laenusaaja tunnistatakse 80-100% töövõimetuks
 • kui laenusaaja alla 18-aastasel lapsel tuvastatakse pärast õppelaenu võtmist sügav puue

 

Kuidas õppelaenu taotleda?

Õppelaenu ei saa taotleda igaüks ning täidetud peavad olema riigi poolt määratud tingimused. Laenu võtmiseks pead olema kas Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisõigusega isik. 

Lisaks sellele peab su õpingute kestus olema õppekava järgi vähemalt pool aastat. Õppida tuleb kas osa- või täiskoormusega ning õppelaenu ei saa võtta akadeemilisel puhkusel olles.

Arvestatavate koolide alla käivad Eesti avalik-õiguslikud koolid ning erakooliseaduse alusel tegutsevad rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid. Lisaks sellele saavad laenu taotleda keskhariduse baasil munitsipaal- või riigiõppeasutuses ning erakutseõppeasutuses õppivad isikud.

Laenu saavad taotleda ka need õpilased, kes õpivad mõnes välisriigi õppeasutuses, mis on eelnevate õppeasutustega samaväärne.

Õppelaenu ei saa taotleda võlgnevustega inimesed. 

 

Õppelaenude plussid ja miinused

Nagu mainitud, on õppelaenul võrdlemisi madalad intressimäärad. See faktor teeb õpilastele laenu võtmise kergeks. Samas, võib madalaid intressimäärasid ka miinusena käsitleda, sest tihti kiputakse õppelaenu liiga kergekäeliselt võtma, ilma alternatiive kaalumata.

Ei tohi unistada, et paljud õpilased on pärast laenulepingule allakirjutamist hädas võlgnevuse tagasi maksmisega. 

Samas võib õppelaen, eriti välismaal, anda õpingute alustamiseks vajaliku rahasumma. See aitab kaasa soovitud hariduse omandamisele ning potentsiaalselt tulevikus kõrgemalt maksva töökoha saamisele.

Tekkinud finantsilise kohustuse tõttu võib olla aga raske õpingutele keskenduda. Kindlasti ei ole meeldiv, kui koolis veedetava perioodi vältel on pidevalt kuklas mõte laenust ning tiksuvast intressist.

 

Vajalikud dokumendid

Õppelaenu taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument
 • alaealistel inimestel on vaja lapsevanema või esindaja kirjalikku nõusolekut
 • kui sa pole Eesti kodanik, on vaja välisriigi kodaniku passi koos kehtiva Eesti pikaajalise elamisloaga
 • kui õpid välisriigis, on vaja esitada välisriigi õppeasutuse tõend
 • käendustaotlus või kinnisvara tagatis

Olenevalt laenupakkujast võidakse küsida lisatokumente. Sellealase informatsiooni leiab panga koduleheküljelt.

 

Näpunäited ning mida meeles pidada

Kuigi õppelaen võib pakkuda ahvatlevat rahalist tuge, kaalu alternatiivseid variante. Kui sul jääb õpingute kõrvalt natukenegi aega üle, võib olla hea mõte leida poole kohaga töö. See kataks hädavajalikud kulutused ning isegi, kui pead vaatamata tööle laenu võtma, oleksid summad väiksemad.

Samuti tuleks tulevikuga seotud kohustuste leevendamiseks kaaluda enne ülikooli astumist tööl käimist. Võimaluse korral on hea mõte käia juba gümnaasiumi kõrvalt tööl. Samuti saab raha teenida suvevaheaegadel. Kui saadud summad kõrvale panna, võivad need tulevikus ülikooliteed alustades suureks abiks olla.

Samamoodi võib võimaluse korral küsida toetust vanematelt või vanavanematelt. Isegi väike perepoolne toetus võib aidata sind piisavalt, et sa ei peaks võtma laenu ning muretsema pärast kooli suurte summade tagasimaksmise pärast.

Laenu võttes ei ole sul kohustus mitte ainult panga, vaid ka käendajate ees. See tähendab, et kui sa ei ole võimeline aja jooksul kogunenud summat tagasi maksma, peavad seda tegema käendajateks olevad pereliikmed või sõbrad. Sel juhul riskid otseselt sõprussuhete purunemisega.

On suur tõenäosus, et värskelt ülikooli astununa sa veel isiklikku maja ei oma. See tähendab, et kui panti pannakse kinnisvara, on see arvatavasti su vanemate või vanavanemate oma.

Korduma kippuvad küsimused

Millise pangakaardi peaksid õpilased tegema?

Enamik pangakontoreid pakuvad võimalust taotleda õpilastele mõeldud pangakaarti. Sellised kaardid pakuvad mitmeid eeliseid, mis tudengitele ja õpilastele kasuks tulevad.

Näiteks võivad eeliste seas olla tasuta maksed ning soodustused panga partnerite juures või välismaal paiknevates asutustes.

Kust saavad üliõpilased laenu?

Eestis pakuvad õppelaenu Swedbank, Luminor pank, LHV pank ja SEB pank.

Mis on maksimaalne laenutähtaeg?

Õppelaenu tagasimaksmine hakkab hiljemalt 12 kuud päeast kooli lõpetamist või sealt lahkumist ning laenuvõtja on kohustatud selle tagasi maksma kahekordse õppeaja pikkuse jooksul. See tähendab, et kui õpingud kestavad näiteks kolm aastat, saab õppelaenu tagasi maksta maksimaalselt 6 aastat (kuid mitte kauem kui 20 aastat).

Kui palju raha ma saan laenata?

Õppeaastal 2021/2022 on õppelaenu maksimaalne määr 1250 eurot neile, kelle õpingud kestavad kuus kuni kaheksa kuud.

Neile, kelle õpingud kestavad õppekava järgi üheksa või enam kuud, on õppelaenu maksimaalne summa 2500 eurot.

Kas vanemad peavad koos minuga laenulepingu allkirjastama?

Lapsevanemad peavad andma ametliku nõusoleku, kui oled noorem kui 18-aastane. 

Millised on õppelaenu tingimused?

Õppelaenu saavad taotleda kõik:

 • kes on Eesti Vabariigi kodanikud või kellel on Eestis elamisluba
 • kelle õpingud kestavad vähemalt 6 kuud
 • kelle õpigud on kas osa- või täiskoormusega
 • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel
 • kellel ei ole võlgnevusi ega maksehäireid
 • kes töötavad õpetaja, kasvataja või muu õpinguid abistava isikuna vähemalt 18 tundi nädalas ning omandavad osakoormusega õpetajakoolituse õppekava järgi kõrgharidust
Mida on vaja õppelaenu taotlemiseks ette valmistada?

Enne õppelaenu taotlemist ole kindel, et sa pead tingimata laenu võtma ning mingit muud võimalust sul õpingute toetamiseks pole.

Õppelaenu taotlemiseks on sul vaja ette valmistada järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument, üldjuhul kas pass või ID-kaart
 • alaealistel lapsevanemate kirjalik avaldus nõusoleku kohta
 • vajadusel välisriigi koolitõend
 • muud dokumendid, mille kohta leiad info laenuandva panga koduleheküljelt või nõuandja käest
Kas õppelaenu on võimalik saada mitmest pangast?

Ei, laenu on võimalik taotleda vaid ühest pangast korraga. Soovi korral on aga võimalik viia laen üle ühest pangast teise.

Mis juhtub, kui ma ei maksa õppelaenu?

Kui sa ei suuda mingil põhjusel õppelaenu tagasi maksta, peab seda tegema üks sinu käendajatest. 

Kas õppelaenu tagasimaksetega võib hilineda?

Üldjuhul mitte. Kui sa ei suuda oma laenu õigeaegselt maksta, on seda kohustatud tegema käendajad. Täpsema informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda panga poole, kellelt laenu saate.

Kas veebipõhise õppelaenu taotlust on võimalik tühistada?

Õppelaenu taotluse täitmine ei kohusta sind lepingut sõlmima. Laenutaotluse alusel leitakse sulle sobivaim lahendus. Kuni sa pole lepingule alla kirjutanud, pole sul panga ees kohustusi.

Miks peaksin valima õppelaenu mõne teist tüüpi laenu asemel?

Õppelaenud on võrreldes väikelaenude ja kiirlaenudega paindlikumate tingimuste ja madalama intressiga. Tänu sellele on need õpilase- ja tudengisõbralikumad.

Mis siis, kui õpin pool aastat või teistsuguse graafikuga?

Ka pooleks aastaks on võimalik õppelaenu taotleda, sest laenu taotlemiseks peab sinu õppekava kestus olema vähemalt kuus kalendrikuud. Samuti saad laenu taotleda, kui õpid osa- või täiskoormusega.

Kuidas ülikooli jaoks vastutustundlikult laenata?

Kui soovid olla vastutustundlik, kaalu enne laenu võtmist alternatiive. Käi võimaluse korral kooli kõrvalt või enne ülikooli tööl ning küsi toetust vanematelt. Keegi ei taha omada värskelt ülikooli lõpetanuna panga ees maksekohustust. Kui sa ilma laenamata ei saa, laena võimalikult vähe ning võimalikult väikeseks perioodiks.

Kuidas maksta õppelaenu?

Õppelaenu tagasimaksmist tuleb alustada kõige hiljem 12 kuud pärast kooli lõpetamist või õppeasutusest lahkumist. Juhul, kui taasalustad õpinguid 12 kuu jooksul, pole vaja laenu maksmist alustada enne, kui uued õpingud on ka lõpetatud.

Maksa võimaluse korral õppelaen tagasi ennetähtaegselt. Selleks pead täitma pangas avalduse. Kui oled vajaliku lõpliku summa pangale tagasi maksnud, oled panga ja käendajate ees kohustustest prii.

Kokkuvõte

Õpingute alustamine ei pruugi olla soodne, eriti kui pead selleks kodust kaugele kolima. Järsku tuleb muretseda transpordi, õppevahendite, üüri ja välismaal õppides isegi õppemaksu eest. Kokku teeb see suure summa, mis ei pruugi käepärast olla.

Kuigi õppelaenud võivad sel puhul ahvatlevad tunduda, peaksid enne lepingule allakirjutamist alternatiivseid valikuid uurima. Õppelaen on samasugune laen nagu iga teine, olenemata paindlikumatest tingimustest või madalamast intressimäärast.

Mõtle enne laenu võtmist 9 korda oma otsus üle. Kui oled kindel, et suudad kogunevad summad tulevikus tagasi maksta, võid võrrelda ka laenupakkujate lepinguid.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Jaga seda artiklit: