arrow-menu

Какво представлява срочната застраховка „Живот“?

Срочната застраховка „Живот“, известна също като чиста застраховка „Живот“, е вид застраховка „Живот“, която гарантира изплащането на определена сума за смърт, ако застрахованото лице почине през определен срок. След като срокът изтече, притежателят на полицата може да я поднови за друг срок, да преобразува полицата в постоянно покритие или да реши полицата за срочна застраховка „Живот“ да се прекрати.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Срочната застраховка „Живот“ гарантира изплащането на определено обезщетение при смърт на бенефициентите на застрахованото лице, ако то почине през определен срок.
  • Тези полици нямат никаква друга стойност освен гарантираното обезщетение при смърт и не съдържат спестовен компонент, както е при пълноценните застраховки „Живот“.
  • Премиите по срочната застраховка „Живот“ се определят в зависимост от възрастта, здравето и очакваната продължителност на живота на лицето.
  • В зависимост от застрахователната компания може да е възможно срочната застраховка „Живот“ да се превърне в пълноценна застраховка „Живот“.
  • Често можете да закупите полици за срочна застраховка „Живот“ с продължителност 10, 15 или 20 години.

 

Как работи срочната застраховка „Живот“

 

Когато купувате срочна застраховка „Живот“, застрахователната компания определя премиите въз основа на стойността на полицата (размера на изплатените суми) и вашата възраст, пол и здравословно състояние. В някои случаи може да се изисква медицински преглед. Застрахователната компания може също така да се поинтересува от шофьорското ви досие, настоящите ви лекарства, състоянието на тютюнопушене, професията, хобитата и семейната история.

 

Ако по време на срока на полицата починете, застрахователят ще изплати номиналната стойност на полицата на вашите бенефициенти. Това парично обезщетение – което в повечето случаи не подлежи на облагане – може да бъде използвано от бенефициерите за покриване на разходите за здравеопазване и погребение, за покриване на потребителски или ипотечни задължения и др. Ако обаче срокът на полицата изтече преди смъртта ви, не се изплаща обезщетение. Възможно е да можете да подновите срочна полица след изтичането ѝ, но премиите ще бъдат преизчислени за възрастта ви към момента на подновяването.

 

Срочните полици „Живот“ нямат друга стойност освен гарантираното обезщетение при смърт. Няма спестовен компонент, какъвто има в пълноценните застраховки „Живот“.

 

Срочната застраховка „Живот“ обикновено е най-евтината налична застраховка „Живот“, тъй като предлага обезщетение за ограничен период от време и осигурява само обезщетение при смърт. 

 

Тъй като повечето срочни животозастрахователни полици изтичат, преди да се изплати обезщетение при смърт, общият риск за застрахователя е по-нисък от този при постоянна животозастрахователна полица. Намаленият риск позволява на застрахователите да прехвърлят спестените разходи на клиентите под формата на намаляване на премиите.

 

Пример за срочна застраховка „Живот“

 

Тридесетгодишният Георги иска да защити семейството си в малко вероятния случай на ранна смърт. Той купува 10-годишна срочна застрахователна полица „Живот“ на стойност 500 000 лв. с премия от 50 лв. на месец. Ако Георги умре в рамките на 10-годишния срок, полицата ще изплати на бенефициента на Георги 500 000 лв. Ако той умре след като навърши 40 години, когато полицата е изтекла, бенефициентът му няма да получи някакво обезщетение. Ако поднови полицата, премиите ще бъдат по-високи от тези по първоначалната му полица, тъй като ще се базират на възрастта му от 40 години, вместо на 30 години.

 

Ако Георги бъде диагностициран с неизлечимо заболяване по време на първия срок на полицата, той вероятно няма да има право да я поднови, след като срокът на тази полица изтече. Някои полици предлагат гарантирана презастраховаемост (без доказване на застраховаемост), но такива характеристики, когато са налични, обикновено оскъпяват полицата.

 

Видове срочна застраховка живот

 

Съществуват няколко различни вида срочна застраховка „Живот“; най-добрият вариант зависи от индивидуалните ви обстоятелства.

 

Срочни полици с фиксирана или фиксирана премия

Те осигуряват покритие за определен период от време, вариращ от 10 до 30 години. Както обезщетението при смърт, така и премията са фиксирани. Тъй като актюерите трябва да отчитат нарастващите разходи по застраховката през целия период на действие на полицата, премията е сравнително по-висока от годишната подновяема срочна застраховка „Живот“.

 

Срочни полици с годишно подновяване

Полиците с годишно подновяем срок нямат определен срок, но могат да бъдат подновявани всяка година, без да се предоставят доказателства за застрахователна пригодност. Премиите се променят от година на година; с напредване на възрастта на застрахованото лице премиите се увеличават. Въпреки че няма определен срок, с напредването на възрастта премиите могат да станат непосилно скъпи, което прави полицата непривлекателен избор за много хора.

 

Полици с намаляващ срок

Тези полици имат обезщетение при смърт, което намалява всяка година по предварително определен график. Притежателят на полицата плаща фиксирана, постоянна премия за срока на полицата. Намаляващите срочни полици често се използват заедно с ипотечен кредит, за да се съобрази покритието с намаляващата главница на жилищния кредит.

 

След като изберете подходящата за вас полица, не забравяйте да проучите внимателно фирмите, които обмисляте, за да сте сигурни, че ще получите най-добрата налична срочна застраховка „Живот“.

 

Предимства на срочната застраховка „Живот“

 

Срочната застраховка „Живот“ е привлекателна за млади хора с деца. Родителите могат да се възползват от големи суми за покритие на сравнително ниска цена. В случай на смърт на родител значителната сума може да замени загубения доход.

 

Тези полици са подходящи и за хора, които временно се нуждаят от определени суми по застраховка „Живот“. Например притежателят на полицата може да пресметне, че към момента на изтичане на срока на полицата преживелите го лица вече няма да се нуждаят от допълнителна финансова защита или ще са натрупали достатъчно ликвидни активи, за да се самозастраховат. 

 

Срочна застраховка „Живот“ срещу постоянна застраховка „Живот“

 

Основните разлики между срочната и постоянната застрахователна полица, като например универсалната застраховка „Живот“, са продължителността на полицата, натрупването на парична стойност и цената. Правилният избор за вас ще зависи от вашите нужди; ето някои неща, които трябва да вземете предвид.

 

Разходи за премии

Срочните полици „Живот“ са идеални за хора, които искат значително покритие на ниска цена. Клиентите, които притежават пълна застраховка „Живот“, плащат повече премии за по-малко покритие, но имат сигурността да знаят, че са защитени за цял живот.  

 

Въпреки че много купувачи предпочитат достъпността на срочната застраховка „Живот“, те плащат премии за продължителен период от време, а липсата на обезщетение след изтичането на срока е непривлекателна характеристика. При подновяване премиите по срочната застраховка „Живот“ се увеличават с възрастта и с течение на времето могат да станат неизгодни. Премиите за подновяване на срочната застраховка „Живот“ могат да бъдат по-скъпи, отколкото премиите за постоянна застраховка „Живот“ при издаването на първоначалната срочна полица. 

 

Наличие на покритие

Ако срочната полица не е с гарантирано подновяване, компанията може да откаже да поднови покритието в края на срока на полицата, ако притежателят на полицата развие тежко заболяване. Постоянната застраховка осигурява покритие за цял живот, докато се плащат премиите.

 

Инвестиционна стойност

Някои клиенти предпочитат постоянна застраховка „Живот“, тъй като полиците могат да бъдат инвестиционни или спестовни инструменти. Част от всяка премийна вноска се разпределя към паричната стойност с гаранция за растеж. Някои планове изплащат дивиденти, които могат да бъдат изплатени или съхранени на депозит в рамките на полицата. С течение на времето нарастването на паричната стойност може да бъде достатъчно за изплащане на премиите по полицата. Съществуват и няколко уникални данъчни предимства, като например отложено от данъци нарастване на паричната стойност и необлагаем достъп до паричната част.

 

Финансовите консултанти предупреждават, че темпът на растеж на полицата с парична стойност често е нищожен в сравнение с други финансови инструменти, като взаимни фондове и борсово търгувани фондове (ETF). Освен това значителните административни такси често намаляват нормата на възвръщаемост. Оттук идва и често срещаната фраза „купи срочна полица и инвестирай разликата“. Въпреки това, резултатите са стабилни и данъчно облекчени, което е предимство, когато фондовият пазар е нестабилен.

 

Други фактори

Очевидно няма универсален отговор на дебата за срочната и постоянната застраховка. Други фактори, които трябва да се вземат предвид, включват: 

  • Достатъчно привлекателна ли е нормата на възвръщаемост на инвестициите?
  • Има ли постоянната полица възможност за отпускане на заем и други характеристики?
  • Притежателят на полицата има ли или възнамерява ли да има бизнес, който изисква застрахователно покритие?
  • Ще играе ли застраховка „Живот“ роля при данъчното обезпечаване на голямо имущество?

Често Задавани Въпроси

Каква е разликата между срочната и пълната застраховка "Живот“?

Срочната застраховка „Живот“ се сключва за предварително определен период от време, обикновено между 10 и 30 години. Срочните полици могат да бъдат подновени след изтичането им, като премиите се преизчисляват в зависимост от възрастта, продължителността на живота и здравословното състояние на притежателя. За разлика от тях пълната застраховка „Живот“ покрива целия живот на притежателя. За разлика от срочната полица, пълната застраховка „Живот“ включва спестовен компонент, при който паричната стойност на договора се натрупва за притежателя. Тук притежателят може да изтегли или да вземе заем срещу спестовната част на полицата си, където тя може да служи като източник на собствен капитал.

Получавате ли парите си обратно в края на срочната застраховка "Живот"?

При изтичане на срока на действие на срочната застраховка „Живот“ парите на притежателя няма да бъдат възстановени, ако той преживее полицата. В същото време премиите по пълната застраховка „Живот“ могат да струват до 10 пъти повече в сравнение с нея. Това е така, защото рискът за застрахователя е много по-малък при срочните полици за застраховка „Живот“.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия