arrow-menu

Какво представляват зелените заблуди?

Зелени заблуди (от англ. „greenwashing“) се нарича процесът на създаване на погрешно впечатление или предоставяне на подвеждаща информация за това как продуктите на дадена компания са по-екологични. За зелени заблуди се счита необосновано твърдение, което заблуждава потребителите, че продуктите на дадена компания са по-екологични.

Например компаниите, използващи зелени заблуди, могат да твърдят, че продуктите им са от рециклирани материали или имат енергоспестяващи предимства. Въпреки че някои от екологичните твърдения може да са частично верни, компаниите, участващи в зелени заблуди, обикновено преувеличават твърденията си или ползите в опит да заблудят потребителите.

„Greenwashing“ е игра на думи с термина „whitewashing“, който означава използване на подвеждаща информация, за да се замаже лошото поведение.

Прочетете още

Написано от: PiggyyPedia BG

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Зелените заблуди са опит да се извлече полза от нарастващото търсене на екологично чисти продукти.
  • Зелените заблуди могат да създадат фалшиво впечатление, че дадена компания или нейните продукти са екологично чисти.
  • Истински зелените продукти подкрепят твърденията си с факти и подробности.

 

Как работят зелените заблуди

 

Зелените заблуди са опит да се извлече полза от нарастващото търсене на екологично чисти продукти, независимо дали това означава, че те са по-естествени, по-здравословни, без химикали, рециклируеми или по-малко разхищаващи природни ресурси.

 

Терминът възниква през 60-те години на миналия век, когато хотелиерската индустрия създава един от най-ярките примери за „greenwashing“. В хотелските стаи се поставят съобщения, които приканват гостите да използват повторно кърпите си, за да опазят околната среда. Хотелите се възползваха от предимството на по-ниските разходи за пране.

 

Напоследък някои от най-големите емитенти на въглероден диоксид в света, като например традиционните енергийни компании, се опитват да се преквалифицират в защитници на околната среда. Продуктите се представят като „зелени“ чрез процес на преименуване, ребрандиране или преопаковане. Продуктите, използвани за зелени заблуди, могат да внушават идеята, че са по-естествени, по-здравословни или с по-малко химикали от конкурентните марки.

 

Дружествата участват в зелени заблуди чрез съобщения за пресата и реклами, в които изтъкват усилията си за чиста енергия или намаляване на замърсяването. В действителност компанията може да не поема значим ангажимент към зелените инициативи. Накратко, компаниите, които правят необосновани твърдения, че техните продукти са безопасни за околната среда или осигуряват някаква екологична полза, са участници в зелени заблуди.

 

Ограниченията на „зеленото“ рекламиране върху възприятието на потребителите

 

Проучванията показват, че желанието на потребителите да купуват зелени продукти намалява, когато те смятат, че зелените атрибути компрометират качеството на продукта, което прави зелените заблуди потенциално рисковани, дори когато потребителят или заинтересованата страна не са скептични към зелените послания. Думи и изрази, често използвани в зелените послания и при зелените заблуди, като „щадящ“, могат да накарат потребителите да повярват, че зеленият продукт е по-малко ефективен от „незеления вариант“.

 

Специални съображения

 

Разбира се, не всички компании са замесени в „greenwashing“. Някои продукти са наистина екологични. Тези продукти обикновено се предлагат в опаковки, в които са описани реалните разлики в съдържанието им спрямо конкурентните версии.

 

Търговците на истински зелени продукти с удоволствие посочват полезните свойства на своите продукти. На уебсайта на Allbirds например се обяснява, че маратонките на компанията са изработени от мериносова вълна, връзките са от рециклирани пластмасови бутилки, а стелките съдържат рициново масло. Дори кутиите, използвани за доставка, са изработени от рециклиран картон.

 

В САЩ Федералната търговска комисия (FTC) помага за защитата на потребителите, като прилага закони, предназначени да осигурят конкурентен и справедлив пазар. FTC предлага насоки за това как да различаваме истински зелените продукти от тези, които се измиват със зелена боя:

  • Опаковките и рекламите трябва да обясняват екологичните характеристики на продукта на разбираем език и с четлив шрифт в непосредствена близост до характеристиката.
  • Екологичното маркетингово твърдение трябва да посочва дали се отнася за продукта, опаковката или само за част от продукта или опаковката.
  • Маркетинговата декларация за продукта не трябва да преувеличава, пряко или косвено, екологично свойство или полза.
  • Ако продуктът твърди, че има предимство в сравнение с конкуренцията, твърдението трябва да бъде обосновано.

 

Примери за зелени заблуди

 

В САЩ Федералната търговска комисия (FTC) предлага няколко примера за зелени заблуди на своя уебсайт, в който подробно са описани препоръчителните насоки за заблуждаващи екологични маркетингови твърдения. По-долу е представен списък с примери за необосновани твърдения, които биха се считали за „greenwashing“.

  • На пластмасова опаковка, съдържаща нова завеса за душ, е обозначено „рециклируема“. Не е ясно дали опаковката или завесата за душ подлежат на рециклиране. И в двата случая етикетът е заблуждаващ, ако някоя част от опаковката или нейното съдържание, различна от незначителни компоненти, не може да бъде рециклирана.
  • На килимче е поставен етикет „50% повече рециклирано съдържание от преди“. Производителят е увеличил рециклираното съдържание от 2% на 3%. Въпреки че технически е вярно, съобщението създава погрешно впечатление, че килимът съдържа значително количество рециклирани влакна.
  • Торба за боклук е обозначена с надпис „рециклируема“. Обикновено торбите за боклук не се отделят от другите отпадъци на сметището или в инсинератора, така че е много малко вероятно те да бъдат използвани отново за каквато и да е цел. Твърдението е заблуждаващо, тъй като твърди, че има полза за околната среда, когато не съществува значима полза.

PiggyyPedia BG

Сподели тази статия