arrow-menu

Обединена българска банка (ОББ) – банката фокусирана върху растеж на всички нива

Често избираме повърхностно нашите банкови партньори и им се доверяваме без да знаем много неща за тях и техният бизнес. В тази статия ще ви запознаем с историята и продуктите на Обединена българска банка.

След като се запознаете с историята и продуктите на компанията, ще представим нейните силни и слаби страни. За финал ще ви покажем как да заявите кредит и мнението ни за компанията.

Правим това с една цел. Тя е да ви помогнем да вземете възможно най-доброто решение при избора на бъдещ банков партньор. Винаги препоръчваме на нашите читатели да се запознаят с историята на дадена компания, преди да се впуснат в подписване на договори.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Потвърдено от:

Author

обб
4.8/5

Piggyy рейтинг

ОББ
 • кредит на вноски

  4.7/5

 • ипотечни кредити

  4.9/5

 • студентски кредити

  4.5/5

 • фирмен кредит

  4.6/5

 • кредит за кола

  4.2/5

 • кредитни карти

  4.4/5

 • застраховки

  4.8/5

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Информация за компанията 

 

През 1998 година две белгийски банки (Kredietbank и CERA Bank) се сливат заедно с белгийската застрахователна компания ABB Insurance. Този процес води до създаването на КВС Груп. Организацията развива дейността и в държави като Унгария, Белгия, Словакия, Ирландия и други.

 

Обединена българска банка(ОББ) е основана в България през 1992 година като акционерно дружество. Но през 2017 година международната КВС Груп разширява дейността си и в България, като купува ОББ. 

 

През последната година ОББ успява да направи чиста печалба от 105.9 милиона лева. Но тези впечатляващи резултати най-вероятно показаха на КВС Груп потенциала за бизнес развитие в България. 

 

На 15 ноември 2021 година КВС Груп придобиват 100% от акциите на Райфайзенбанк България. Покупката включва и всички дъщерни фирми на компанията – Райфайзен Асет мениджмънт, Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Сървис и Райфайзен Застрахователен брокер.

 

Сделката е на стойност от 1 милиард и 15 милиона евро и тази покупка дава на ОББ място при най-големите играчи в банковия сектор у нас. Пазарният дял след сливане на двете компании ще достигне този на Банка ДСК и Уникредит Булбанк.

 

Преди сливането да настъпи, броя на служителите на КВС Груп в световен мащаб надхвърля 42 000 души. Но в България има 172 клона на ОББ и те създават работни места за над 2 800 служители. Дружеството възприема в себе си елементи на банка и застраховател, а клиентите й в глобален мащаб са повече от 11 милиона. 

 

Цели и визия за бъдещето

Банката се стреми да бъде нещо повече от обикновена банка и застраховател. Основната й цел е да помогне на клиентите си да реализират мечтите си, както и да ги защитят. Това може да се случи само след правилно използване на портфолиото от продукти и услуги, които компанията предлага.

 

Фокуса на компанията насочен към растежа на индивидуалните и корпоративни клиенти вдига рейтинга й дори повече. Това е и една от причините компанията да има най-високият кредитен рейтинг в България според Fitch Ratings. 

 

Можем да говорим още много за компанията и нейната дейност по света и у нас. Въпреки това, няма да променим факта, че е сред най-стабилните и сигурни банка в България. Нейният стремеж за дългосрочно развитие и подобряване на служителите й е несравним с този на конкуренцията.

 

Можете да видите начините за връзка с ОББ в следващата таблица.

 

ОББ Контакти

 

Седалище – гр. София, р-н Триадица, ВИТОША, 89Б
Работно време – от 8:30 до 17 часа
Телефон –  0700 117 17; на кратък номер *7171 или +3592 483 1717 за обаждания от чужбина 
Уебсайт – линка е лесно достъпен на тази страница

 

Клоновете на ОББ естествено се простират в цялата страна. Най-много от тях има разположени в София и Пловдив.

 


Видове заеми

 

Всички големи банки предлагат разнообразие от кредитни продукти на своите потребители. Това може да са потребителски, ипотечни, авто и бизнес заеми. В тази точка ще разгледаме по-голямата част от тях, защото разнообразието е огромно.

 

Събрали сме най-популярните кредити, които може да предизвикат вашия интерес. Нека първо да започнем с потребителските кредити на ОББ.

 

*Винаги получавате по-нисък лихвен процент по кредит ако имате сметка към банката и получавате заплатата си в нея.

 

Потребителски заеми

 

Потребителски кредит изцяло дигитално за минути


Този потребителски кредит e можете да заявите онлайн от вашето мобилно приложение. Можете да използвате ОББ Мобайл и дори да не напускате вашия дом. 

 

Размерът му е от 1 000 до 35 000 лева, а срока до 5 години. Лихвата е фиксирана от 5.75% и не е нужно да предоставяте никакво обезпечение.

 

Този кредитен продукт няма такса за разглеждане, но имате малка месечна такса за обслужването му. Друга такса възниква при предсрочното му погасяване. Тя е между половин и един процент от оставащия период на договора за кредит.

 

За този продукт може да кандидатства всеки български гражданин на възраст между 20 и 65 години. Можете да го заявите от разстояние при наличието на електронен подпис.

 

Стандартен потребителски кредит


Този стандартен потребителски кредит от ОББ ви осигурява необходимите средства в труден за вас момент. Можете да ги използвате за всичко –  покупка на автомобил, планиран ремонт, финансиране на обучение или покриване на текущи разходи.

 

Условията са гъвкави в зависимост от вашата ситуация. Срока за връщане е от 6 месеца до 10 години, а максималния размер до 70 000 лева. Лихвата е променлива и започва от 6.80%, но тя и максималния размер на кредита зависят от нетния ви месечен доход. Ако той е над 2 000 лева на месец, очаквайте по-добри условия. 

 

ОББ не ви задължава да обезпечавате и този потребителски кредит. Също така, компанията премахва таксата за разглеждане и обработка на документи. Това важи само при електронна заявка. 

 

Това не ви спасява от задължителната месечна такса за обслужване на кредита. Тя е между 2.50 и 4.50 лева. Основно зависи от това дали имате дебитна карта към банката.

 

Потребителски кредит с фиксирана лихва


Гъвкавите условия по този кредитен продукт ви позволяват спокойно да планирате вашата месечна вноска. 

 

Максималният размер на кредита е до 70 000 лева, но за суми над 35 000 лева е нужно да докажете нетен месечен доход от поне 2 000 лева. Срока за връщане е от 6 месеца до 5 години, а лихвата е фиксирана на 5.75% за целия период. 

 

Този кредитен продукт е без обезпечение, но имате възможност да включите съдлъжник ако месечния ви доход не е достатъчно голям. Нужно е да заплатите такса за разглеждане и обработка на вашите документи. Тя е между 30 и 300 лева и зависи от размера на желания от вас кредит. 

 

Тази такса не се начислява при електронно подписване на документите. Но има други такси, които няма да отпаднат и това са таксите за обслужване на кредита и за предсрочното му погасяване. Те са същите като на предишните кредитни продукти.

 

Потребителски кредит за големи суми


Този продукт ви помага да получите достъп до по-голяма сума пари. Следователно, лихвения процент е по-нисът от този на повечето потребителски заеми и е равен на 4.75%. 

 

Той се образува на база референтен лихвен процент (РЛП) + фиксирана надбавка за суми до 70 000 лева и срок до 120 месеца. Срока на кредита може да е от 6 месеца до 10 години, а минималната заема сума е от 20 001 лева. 

 

Тук отново ви е нужен месечен доход над 2 000 лева, за да вземете суми над 55 000 лева. Не е нужно да предоставяте на банката обезпечение. Таксите са стандартни и вече ги разгледахме при другите потребителски кредити.

 

Потребителски кредит „Златна възраст“

 

Този кредитен продукт е насочен към клиенти с право на лична пенсия. Лихвата е променлива и започва от 6.80%. Тя се образува от РЛП 0.2% + надбавка от 6.6 пункта. Служителите на компанията ще ви дадат най-актуалната информация за нейното образуване.

 

Срока за връщане на кредита е от 6 месеца до 7 години, като месечните вноски са равни. Неговия размер може да е от 500 до 10 000 лева. Но максималният размер зависи до огромна степен от това, кога ще върнете кредита. Ако датата на издължаване е след навършена 75-годишна възраст, тогава максималната сума е в размер до 5 000 лева. 

 

Имате възможност да вземете заем до 15 000 лева, но е необходимо вашата пенсия да бъде по-висока от 600 лева. Друго условие да получите тази сума е вашата възраст да не надвишава 70 години.

 

ОББ не изисква от вас да обезпечите кредита си, но е необходимо да сключите застраховка “Живот” за срока на връщане. Това все пак е вид обезпечение, защото застраховката “Живот” е за ваша сметка, което води до допълнителни месечни разходи.

 

Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа


Както името подсказва, този продукт е предназначен да помогне на студенти в затруднено положение. Това е една от причините, поради които ОББ предоставя гратисен период от 1 година за първата вноска. Когато периода свърши, срока за връщане стига до 10 години.

 

Лихвата по кредита е 6.25% и е фиксирана за целия период на изплащане. Можете да усвоите кредита на траншове, които са равни на броя на семестриалните ви такси. Има възможност за месечно изплащане, което ви гарантира ежемесечна издръжка. 

 

Размера на кредита зависи от вашите нужди и се формира на база дължимите такси по вашето обучение. ОББ преценява колко пари ще са ви нужни, след като поговори с вас и прегледа оставащите такси по обучението ви. 

 

Ипотечни заеми

 

В тази точка ще разгледаме разнообразието от ипотечни кредити, които ОББ предлага.

 

Ипотечен кредит за покупка на недвижим имот


Компанията ви предлага бързо одобрение и атрактивни условия, с които лесно да си осигурите нов дом. 

 

Сумата, която може да изтеглите стига до 500 000 лева или 250 000 евро. Изплащането на кредита може да бъде разтегнато до 30 години, а лихвата е променлива и започва от 2.69%. Ако изберете този кредитен продукт, като бонус получавате кредитна карта.

 

Годишния процент на разходите(ГПР) е 3% и включва редица такси, като оценка на имота и анализ на обезпечението. Таксите извън ГПР са нотариална такса за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката. Също така, имате държавна такса за вписването на ипотеката и други дължими от кредитополучателя.

 

Друга важна такса е тази за предсрочното погасяване. Тя се начислява върху размера на предсрочно погасената главница и е от един процент. 

 

Ипотечен кредит за рефинансиране


Този продукт може да използвате при рефинансирането на ваши задължения към други банки ли небанкови кредитни институции. Валутата за ипотечния заем е в лева или евро, а лихвата е променлива от 2.69%.

 

Обезпечението е ипотека върху жилищен имот, а срока за връщане зависи от целта на кредита. Може да го използвате за задоволяване на текущите си нужди, но и за ремонт или реконструкция. В такава ситуация максималния му размер е до 200 000 лева, а срока за връщане от 20 години.

 

Но имате и опцията да закупите имот с този кредитен продукт. Тогава максималния размер вече стига до 500 000 лева, а срока за изплащане до 30 години. Нямате такса за кандидатстване, но имате такса за оценка на настоящия имот. Тя е 130 лева за апартамент и 190 лева за къща.

 

Друга такса може да възникне при предсрочното погасяване на кредита. Тя възлиза на 1% от предсрочно погасената главница.

 

Ипотечен кредит за текущи нужди


Този продукт е доста сходен с предишния, но малко по-ограничен. Лихвата отново е променлива и започва от 3.95%, а максималната заемна сума стига до 120 000 лева. Обезпечението е същото – ипотека върху жилищен имот.

 

Тук отново нямате такса за кандидатстване, но документалния анализ на обезпечението ще ви струва 200 лева. Също така имате такса за оценка на имота, която отново е 130 лева за апартамент и 190 лева за къща. 

 

Възможно е предсрочно да погасите заема си, като заплатите 1% от остатъка на главницата. При този продукт можем да забележим и други такси, които да оскъпят малко вашия кредит. За сметка на това, получавате като бонус кредитна карта.

 

Ипотечен кредит с фиксирана лихва


С този кредитен продукт може спокойно да планирате закупуването, ремонта или строителството за вашия желан дом. Лихвата е фиксирана за първите 3 години и това ви дава увереността да действате смело. 

 

Фиксирания лихвен процент за първите 3 години е 2.8%, след което той става променлив за останалия срок. Можете да заемете най-много половин милион лева, но е нужно да обезпечите кредита си с ипотека. 

 

Таксата за кандидатстване отново е 0 лева, но за анализ на обезпеченото от вас жилище е нужно да заплатите 200 лева. Останалите такси са стандартни за повечето жилищни кредити и най-добре е да се консултирате безплатно със експерт на компанията.

 

Авто лизинги

 

В миналото ОББ е предлага Автокредити, но за момента няма такъв продукт. Дори автокредита да липсва, компанията предлага лизинги. Ако не си падате по лизинги, можете да кандидатствате за потребителски заем, който ще ви свърши работа.

 

Но не отписвайте лизинга все още. Компанията ви предлага разнообразие от интересни лизингови продукти. Нека ги разгледаме заедно.

 

Финансов лизинг на автомобили


Този продукт ви дава на разположение суми от 5 000 до 100 000 лева, за да закупите желания от вас автомобил. Първоначалната вноска по лизинга е от 20% до 50% от стойността на автомобила. Срока на лизинга е от 12 до 60 месеца и е със затворен край.

 

От този лизинг може да се възползват физически лица, които имат желание да закупят нов или употребяван автомобил. Ако изберете да закупите употребяван автомобил, тогава е нужно да имате 20% от дължимата сума при подписване. Срока за връщане е от 1 до 4 години.

 

Може би сте от повечето хора, които предпочитат да вземат чисто нов автомобил на лизинг. В такъв случай обаче е нужно да имате 50% от сумата при подписване. Връщането на лизинга за ново превозно средство е в срок от 1 до 6 години.

 

Нинджа лизинг


Продукта ви помага да финансирате покупката на нов или употребяван автомобил. Максималния му размер стига до 50 000 евро без ДДС, но е нужно да представите 25% от сумата преди да подпишете договор с банката. 

 

Ако избрания от вас автомобил не е толкова скъп и цената му е до 20 000 евро, тогава първоначалната вноска е 20% без ДДС. Може да получите по-добри условия ако изберете употребяван автомобил от Автопарка на ОББ Интерлийз. 

 

Срока на финансиране за нови автомобили е до 5 години, а валутата на заема може да е в лева или евро. Заплащането на лизинговите вноски е в лева, така че най-добре и кредита ви да бъде в същата валута, за да избегнете допълнителни разходи.

 

Всяко физическо лице с достатъчно стабилен доход може да се възползва от този продукт. 

 

Лизинг на транспортни средства и оборудване


Този лизингов продукт е насочен към земеделски производители и юридически лица. Може да кандидатствате за огромна сума пари, която започва от 15 000 евро, но срока за финансирането му е от 1-5 години. Така че обмислете добре желаната от вас сума преди да кандидатствате.

 

Лизинговото финансиране може да е с отворен или затворен край. То ви помага да си осигурите нужните за вашия бизнес нови или употребявани транспортни средства. Друг актив нужен за вашия бизнес може да бъде различна строителна техника или промишлено оборудване. 

 

Ако решите да закупите чисто нови транспортни средства, тогава ще дължите 15% от стойността им при подписване на договора. Когато вашия бизнес има нужда от ново оборудване, ще заплатите 20% от исканата сума при подписването на договора.

 

Имате възможност да удължите максималния срок за финансиране на лизинга до 10 години. За тази цел е нужна гаранция по програма COSME. Валутата на лизинга е само евро.

 

Бизнес заеми

 

Кредитите от ОББ са ориентирани към подпомагане на бизнеса в България. Те са много на брой и в тази точка ще засегнем само част от тях. Преди да ви запознаем нея, нека обобщим нужните документи, които компанията ще поиска от вас при кандидатстване. 

 

А именно:

 

 • Решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита
 • Баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година
 • Документи за собственост на обезпеченията – копия от личните карти на представляващия фирмата – кредитоискател/съдлъжник/лица, предоставящи обезпечение;
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • Декларация за свързаност с други лица по образец

 

А сега нека преминем и към самите бизнес заеми.

 

Оборотен кредит на равни вноски


Този кредитен продукт ви помага да задоволите текущите нужни на вашия бизнес. Неговият размер зависи от обезпечението, което изберете.

 

Ако няма никакво обезпечение, тогава размерът му е от 10 000 до 100 000 лева. Но ако може да подсигурите банката с ипотека на имот, парични средства или някакъв друг вид гаранция – тогава неговия максимален размер се увеличава до 500 000 лева. 

 

Обезпечението играе важна роля и при изчисляването на срока на този кредит. Ако предоставите обезпечение, можете да увеличите срока за връщане от 2 до 5 години. 

 

Лихвения процент е променлив и ОББ го изчислява спрямо вашия бизнес и вида гаранция. Затова най-добре е да заявите разговор с представител на компанията.

 

COSME, COSME COVID и COSME DIGI бизнес кредити


Тези кредитни продукти са създадени с облекчени условия, благодарение на Европейската програма COSME. Тя гарантира конкурентоспособност на малки и средни предприятия и отдава средства от Европейския инвестиционен фонд.

 

Срока за погасяване на кредит по програма COSME е от 12 до 120 месеца, максималния размер между 1.5 и 3 милиона евро. Размера зависи от срока за връщане на кредита. Лихвените проценти се изчисляват от банката при разглеждане на вашата заявка.

 

Можем да забележим, че при COSME-COVID и COSME DIGI срока е от 12 до 60 месеца, но имате възможност да го удължите до 120 месеца. 

 

Инвестиционен кредит


Може да получите нужните средства за развитието на бизнеса си чрез този кредитен продукт. Той е предназначен за закупуване/ремонт на недвижим имот или машини, оборудване и транспортни средства.

 

Максималната сума зависи от предназначението на средствата, но най-малко може да изтеглите 15 000 лева. При закупуване и ремонт на недвижим имот, ОББ може да ви отпусне сума до 500 000 лева, която да върнете в срок от 180 месеца.

 

Когато целта ви е да закупите машини, оборудване или транспортни средства, размера стига до 300 000 лева, а срока за връщане до 60 месеца. Лихвеният процент и гратисният период се определят индивидуално от служителите на банката след кредитна оценка.

 

Други финансови услуги

 

Депозити

 

Депозит „На разположение“ – при този депозит вашите средства са винаги на разположение и имате възможност да прекратите депозита предсрочно. Нямате такси за теглене и поддръжка на вашата сметка, а минималната сума за откриване е 3000 лева или 1500 евро/долара.

Стандартни срочни депозити – те ви помагат сами да определите срока на вашия депозит, както и начина му на подновяване. Можете да го подновите на всеки 12 месеца и да той да е в левове, евро или долари.

 

Максималната сума за откриване на стандартен срочен депозит е 2 000 лева или 1 000 евро/долара. За съжаление, не можете да теглите своите спестявания, защото по този начин ще прекратите депозита си предсрочно.

 

За да отворите срочен депозит е нужно да отидете лично в банката. Лихвите по депозита е 0%.

 

Отворен спестовен влог – безсрочните спестовни сметки от ОББ ви дават възможността да теглите и внасяте нови средства по всяко време. При това не губите натрупаната лихва от 0.1%, а периода на олихвяване е от 12 месеца.

 

Можете да изберете и различен период за получаване на лихвата, който да е веднъж на 1 или 3 месеца. Имайте предвид, че тогава тя е значително по-ниска. Няма минимална сума за откриване, но за да получавате лихва тя трябва да е поне 50 лева.

 

Валутата може да е в лева, долари или евро, но имате възможността да откриете влога и на името на вашите деца. Можете да правите по две тегления или преводи на месец, но за всяка следваща транзакция ще заплатите по 10 лева.

 

Депозит Инвест – този продукт съчетава в себе си черти на срочен и инвестиционен депозит. Инвестиционната част е 30% от сумата, която сте депозирали. Тя се насочва към взаимни фондове. Другата част от сумата е 70% и служи като депозит, от който получавате лихва..

 

Депозит Инвест ви осигурява фиксиран лихвен процент от 0.05% върху спестовната част и допълнителна доходност върху останалите 30% от парите ви. Периода на депозита е 12 месеца, но по всяко време може да продадете закупените взаимни фондове.

 

Може да задържите сумата по вашата сметка за по-дълъг срок, като по този начин ще се възползвате максимално от доходността на пазара. Дори да забравите да подновите депозита си, няма проблем. Той се подновява автоматично.

 

Този продукт е подходящ за тези от вас, на които им е омръзнало парите им да нямат никаква възвръщаемост. Добре виждаме, че лихвите по депозитите в цялата страна са около нулата. Ако сте готови да поемете малко риск и да навлезете в света на инвестициите, този продукт е точно за вас.

 

Минималната сума за откриването му е 3 000 лева или 1 500 евро. Нямате такси по депозитната ви част при закриване или теглене на падежна дата.

 

Кредитни карти

 

Международни кредитни карти Visa и Mastercard – можете да вземете кредитна карта по ваш избор, която да ви послужи в България, но и в чужбина. Можете да я нагласите спрямо вашите нужди, като минималния кредитен лимит е 1 000 лева, а максималния 10 000 лева.

 

Когато правите покупки с картата, лихвата е 16.9%, а при теглене от банкомат 18.9%. Нужно е всеки месец да плащате минимална погасителна вноска, която се равнява на 3% от използвания лимит или 10 лева.

 

Картата е валидна цели две години и гратисния период за погасяване е 55 дни. С нея можете да правите по 50 транзакции на ден, но при направени 24 транзакции годишно получавате 50% отстъпка от годишната такса за следващата година.

 

Златни кредитни карти Visa Gold и Mastercard Gold – тези кредитните карти ви дават възможност да съчетаете удобство, престиж и сигурност. Картата изтича след две години, а гратисния период за погасяване на вноска е от 55 дни. 

 

Златната кредитна карта също ви позволява да правите по 50 транзакции на ден. Освен това, след направени 24 транзакции получавате 50% намаление от годишната такса за следващата година.

 

Лихвата при покупки или теглене е от 15.9%, а минималния кредитен лимит е 5 000 лева. Максималния кредитен лимит е 20 000 лева, което ви осигурява двойно по-голяма свобода от предишния продукт.

 

Като бонус от компанията получавате две безплатни застраховки, които идват с този продукт. Това са „Защита при пътуване в чужбина“ и „Златна защита“. Тези застраховки ви гарантират покритие за медицински и стоматологични разходи в чужбина, както и покритие при измама, загуба или кражба на картата.

 

Застрахователни продукти

 

Както споменахме в началото на тази статия, КВС Груп е създадена от съединяването на две белгийски банки и застрахователна агенция. Години по-късно дружеството предлага огромно разнообразие от застрахователни продукти. 

 

Те може да са самостоятелни, като гарантират спокойствие за вас, дома и автомобила ви, но не само. Компанията предлага и застраховки към банкови продукти. Голяма част от кредитите, особено ипотечните, изискват от вас да си направите застраховка като гаранция, че банката ще получи парите си със сигурност.

 

Инвестиционни продукти

 

Инвестиционните продукти на ОББ са над 15 на брой и за тях можем да отделим цяла статия. Преди да ви предложи някои от тях, компанията ви проверява чрез тест, който да оформи инвестиционния ви профил. След успешно преминаване може да изберете някоя от четирите вида взаимни фондове спрямо вашето желанието. 

 

Продуктите са взаимни фондове, които са разделени по категории на многоаспектни, нискорискови, среднорискови и високорискови. Всеки един от тях е специално подбран, за да ви даде възможно най-добрия избор от финансови инструменти.

 

Може да прочетете повече за тях в сайта на ОББ или да се обадите на телефона за контакт.

 

Защо да изберете ОББ

 

Обединена българска банка е лидер, който има най-високия кредитен рейтинг в България. Продуктите на компанията са най-разнообразни. Затова всеки потребител може да намери точния продукт за себе си.

 

Компанията е добър избор за всеки, който търси стабилност и прозрачност за своите средства. Прозрачните и гъвкави условия по кредитите и останалите продукти, както и високия кредитен рейтинг, правят компанията доверен партньор.

 

Но всяко нещо има добра и лоша страна. Затова ще ви запознаем с двете страни на ОББ – положителната и отрицателната.

pros

Положителни

 • Огромно разнообразие от продукти – компанията ви предлага голямо количество кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти.

 

 • Улеснено кандидатстване – можете лесно да заявите кредит ако сте клиент на банкта и имате електронно банкиране.

 

 • Без обезпечение – ОББ ви предлага много потребителски кредити, за които не е нужно обезпечение.
cons

Отрицателни

 • Задължителни застраховки – банката ви задължава да си направите застраховка живот, която вие да плащате. Този или друг вид застраховка са задължителни при повечето й кредитни продукти.

 

 • Онлайн заявка за кредит – не можете да получите онлайн кредит от банката без да сте й клиент. Можете само да оставите вашите данни за контакт и служител да се свърже с вас.

Как да кандидатствам

 

За да заявите кредит от ОББ онлайн е нужно да сте клиент на банката. Можете лесно да заявите кредит от тяхното приложение. Но в тази точка ще разгледаме пример, в който искате да заявите потребителски заем от компанията, но не сте клиент.

 

Ще ви покажем как да изпратите запитване, за да може служител на компанията да се свърже с вас и да ви консултира. Пускането на запитване не е нинак сложно и не ви трябват много лични данни. 

 

Ще е най-добре да имате под ръка личната си карта в момента, когато служител на компанията се свърже с вас. Освен нея ще са ви нужни и още няколко документа, за да може да получите одобрението на банката. Те са:

 

 1. Искане за потребителски кредит
 2. Документ, който удостоверява за наличие или липса на задължения в друга банка
 3. Справка-декларация за за месечното ви трудово възнаграждение

 

Преди да подготвите нужните документи, нека ви покажем как да изпратите запитване. Първо е нужно да намерите устройство с интернет достъп. Това може да таблет, лаптоп, телефон или компютър. 

1
обб 1

Сега влезте в уебсайта на ОББ през линка посочен в началото на статията. Би трябвало да виждате началната страница на компанията, която изглежда по този начин.

2
обб 2

Виждате ли лентата с категории в горната част на екрана? Чудесно. За да изпратите своето запитване е нужно да намерите правилния за вас продукт.

3
обб 3

Както споменахме преди малко, днес ще ви покажем пример с потребителски кредит. Можете да го намерите като поставите мишката си върху полето “Индивидуални клиенти”. От нея може да се придвижите към “Кредити” и да изберете “Потребителски кредит”. На вашия екран би трябвало да виждате огромен надпис, на който да пише “Потребителски кредит”.

4
обб 4

Придвижете се надолу и погледнете огромния кредитен калкулатор на ОББ. От лявата му страна може да въведете желаната от вас сума и броя на месечните вноски. А от дясната страна ще видите размера на месечната ви вноска, лихвения процент, ГПР и общата сума, която ще върнете.

5
обб 5

След като изберете желаните от вас условия, време е да изпратите запитване или да заявите видео консултация. За тази цел просто натиснете бутона “Изпрати запитване”. На екрана ви ще се покаже следното поле.

6
обб 6

В него са описани желаните от вас условия и е нужно само да въведете двете си имена, телефон за връзка, ЕГН, електронна поща и удобен час за разговор. Когато сте готови с попълването на тези данни, моля дайте съгласие компанията да обработи личните ви данни и натиснете “Изпратете запитване”.

7

Това беше процеса за изпращане на запитване. Очаквайте обаждане от служител на компанията в удобното за вас време. Той ще поговори с вас и ще ви съдейства с информация и завършването на процеса.

Често Задавани Въпроси

Как да вляза в ОББ Мобайл?

Можете да го направите по два начина. Първият е директно през уебсайта на компанията, а вторият е като изтеглите приложението UBB Mobile на вашия телефон от Google Play.

Kой купи ОББ?

Обединена българска банка беше закупена от белгийската корпорация КВС Груп през 2017 година.

Как да си проверя сметката в ОББ?

Можете да го направите в офис на банката, онлайн чрез уеб сайта на компанията или като използвате мобилното приложение ОББ Мобайл.

Как да инсталирам сертификат на ОББ?

Нужно е да отворите интернет браузъра си през вашето устройство и да свалите сертификата от сайта на компанията. След това да го отворите като администратор и да натискате бутона Next.

Какво е работното време на ОББ?

Всеки делничен ден от 8:30 до 17 часа. Някои офиси работят и в събота.

Кой клон на ОББ работи в събота?

Работещите всяка събота клонове на ОББ в София са 7 на брой, но в цяла България са общо 26. Можете да разгледа дали най-близкия работещ в събота клон на компанията от секцията клонове и банкомати на сайта на ОББ. 

Какъв е телефона на ОББ?

Можете да се свържете с ОББ чрез обаждане до 0700 117 17; на кратък номер *7171 или +3592 483 1717 за обаждания от чужбина.

Мога ли да взема кредит за студенти от ОББ?

 Да, банката предлага заем под формата на  за студенти в докторанти затруднено положение. Продукта се нарича “Кредит за студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа”.

Какви заеми предлага ОББ?

Дружеството предлага авто лизинги и потребителски, ипотечни и фирмени кредити. 

Каква е лихвата по депозитите в ОББ?

 Натрупаната лихва за една година зависи от вида на депозита, но най-често между 0.05% и 0.10%.

Мога ли да се застраховам в ОББ?

Да, компанията предлага  разнообразие от застрахователни продукти. Те включват застраховка за дома, гражданска отговорност, каско, при пътуване и други.

Финални думи 

 

Компанията несъмнено е гигант в застраховането и кредитирането. Основите на компанията са стъпили здраво на земята и това я прави сигурен партньор. Обединена българска банка има своите положителни и отрицателни страни, но положителните са повече.

 

Тактиката на компанията е да създава от всеки интересуващ се верен клиент. Неслучайно в световен мащаб има над 11 милиона клиенти. Кредитните продукти са с разумни и гъвкави условия, което прави ОББ добър и надежден партньор.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

content table close

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

content table close

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates