arrow-menu

БАКБ – партньорът на българския потребител в прехода от социализъм към демокрация

Настоящата ситуация в целия свят затрудни доста бизнеси. Въпреки това, голяма част от банките в страната имат огромен ръст в общите си активи. Причините за това може да са много, като голямо количество вземания или придобиване на нови ценни активи.

Но днес няма да се разпръскваме върху всички банки, а ще фокусираме вниманието ви само върху една – Българо-американска кредитна банка (БАКБ).

В тази статия ще намерите цялата нужна информация за банката. Събрахме я за вас, защото знаем колко е важно човек да е информиран добре. Все пак, кой иска да се обвърже с банка или друга кредитна институция без да знае нищо за нея?

Първо ще започнем с историята на банката в България, начините за контакт с нея, както и продуктите. После ще продължим с добрите и лошите й страни, ще ви покажем как да заявите кредит и за финал ще отговорим на най-често задаваните въпроси.

А сега ще продължим с първата точка. Там ще ви разкажем за историята на БАКБ и целта за нейното създаване.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Потвърдено от:

Author

BACB - logo
4.4/5

Piggyy рейтинг

Българо-американска кредитна банка (БАКБ)
 • Кредит на вноски

  4.4/5

 • Ипотечни кредити

  4/5

 • Студентски кредити

  3.5/5

 • Фирмен кредит

  3.9/5

 • Кредит за кола

  4.6/5

 • Кредитни карти

  4.4/5

 • Застраховки

  4.3/5

Станете клиент и кандидатствайте за кредит от БАКБ изцяло онлайн още днес.

Информация за банката

 

Банката е учредена у нас след решение на акционерите от Българо-американския фонд (БАИФ) през 1995 година. Този фонд е регистриран в Щатите в началото на 90-те години и неговата цел е да подпомага източноевропейските страни, които са приели демокрацията.

 

Година по-късно, през 1996 година в София официално БАКБ е вписана в регистъра на търговските дружества от Софийския градски съд. Малко след създаването си, БНБ не й дава пълен лиценз, което води до леко забавяне на развитието й.

 

Но този период на ограничения преминава. През 1998 година БАКБ получава пълен банков лиценз. Той е нужен на една банка, за да предоставя кредитиране и по-голям брой банкови услуги. В случая с БАКБ лицензът изключва сейфове, услуги с кредитни карти и инвестиционно посредничество.

 

През следващата година банката за пръв път създава и представя първата си програма за кредитиране. Тя включва предоставянето на ипотечни кредити за частни лица. 

 

Последват няколко години, в които банката задържа позициите си и през 2002 година започва програма за кредитиране на строителни предприемачи. Освен това, тя най-после получава лиценз за инвестиционен посредник. Това отваря вратите към Българската фондова борса и членство в Централния депозитар.

 

През 2006 година мажоритарният акционер тогава БАИФ продава около 30% от капитала на банката чрез Българската фондова борса. Това превръща БАКБ в публично дружество, което се търгува на регулиран пазар.

 

Промени в собствеността

В следващите години БАИФ намалява още повече участието си в банката. Продава още от акциите си и остава с 53.89% участие. През 2008 година, американското дружество предприема нова масивна продажба и намалява акционерното си участие в БАКБ до само  3.89%. Новият собственик на 49.99% от акциите на БАКБ става Allied Irish Banks, p.l.c. 

 

След тези промени банката и дъщерното й дружество “Капитал Директ” ЕАД учредяват ново акционерно дружество. Неговата цел е да предлага специални инвестиционни продукти.

 

През 2011 година Алайд Айриш Банкс п.л.с. продава всичките си акции в компанията на частно инвестиционно дружество. Неговото име е “СИЕСАЙЕФ” АД и дейността му е свързана с инвестиции, които са приоритетни и традиционни за България.

 

През 2012 година банковият лиценз на БАКБ най-сетне е издаден в пълната си форма. Той дава правото на банката да извършва банкови операции с платежни карти, да отдава сейфове и всички останали банкови услуги недостъпни досега.

 

През 2013 година БАКБ предоставя на своите клиенти BACB Plus – първата в България виртуална банка. Новата високотехнологична платформа предоставя уникални за тогава възможности за управление на финансите и дистанционно интернет банкиране.

 

Финансова и правна информация

Развитието на банката продължава напред през следващите години. Но нека ви покажем най-актуалните й финансови данни. Активите на БАКБ в края на 2020 година надхвърлят 1.868 милиарда лева. Това показва ръст от почти 12% за последната година. 

 

Можем да видим и последния ръст на активите през 2021 година. В края на септември месец те са над 2.093 милиарда лева. Това показва растеж с 19.14% спрямо третото тримесечие на изминалата година. 

 

В същото време спестяванията на фирми и граждани в банката също се увеличават. Този път увеличението е с 21.25% спрямо 2020 година. До голяма степен целият този ръст зависи от хората, които управляват компанията.

 

Управлението на компанията се разделя на управителен и надзорен съвет. председател на Управителния съвет и изпълнителен директор от 2011 година насам е Васил Симов. По същото време в БАКБ започва работа и главният Изпълнителен директор Илиан Георгиев. Председател на надзорния съвет и мажоритарен собственик е Цветелина Бориславова.

 

Нека сега погледнем начините за връзка с компанията в следващата таблица.

 

Работно време – Понеделник до Петък от 8:30 до 17 часа
Телефон за контакт – +359 2 9058 370; 0700 144 88; +359 2 9058 370
Електронна поща – [email protected]; [email protected] 
Уебсайт – достъпен на тази страница
Седалище – София, ул. „Славянска“ 2 

 

*При изгубена или открадната карта позвънете на един от двата номера +359 2 9702600 или +359 2 8705149.

 

Видове кредити

 

В тази точка ще разгледаме всички видове заеми от БАКБ. Те са много на брой и ще се опитаме да обхванем най-важната информация за всеки един от тях, без да ви спестяваме важни детайли.

 

Потребителски кредити

Нека започнем с потребителските кредити предназначени за Физически лица.

 

Онлайн Кредит „На мига“

Кандидатстването за този кредит става директно от онлайн платформата на БАКБ.
Да, кандидатствате директно онлайн и без да има нужда да ходите до офис на банката. Освен това, със заявката си получавате и безплатна регистрация за интернет банкиране с достъп до обслужващите кредита разплащателни сметки.

 

Размера и срока на този бърз банков кредит зависи от вашия осигурителен доход. Ако за последните 6 месеца той е средно до 1 000 лева, тогава максималната заемна сума е от 150 до 5 000 лева. А срока за връщане е от 3 до 36 месеца.

 

Ако за последната половин година вашият осигурителен доход е средно над 1 001 лева, срока за връщане е от 3 до 60 месеца. При такъв доход максималната заемна сума е от 150 до 10 000 лева. 

 

За него може да кандидатства всеки български граждани на възраст между 21 и 65 години, който не е имал прекъсвания в осигурителния си доход за последните 6 месеца. 

 

Нямате месечни такси, нито такса за кандидатстване. Също така, банката не изисква от вас да обезпечите кредита по никакъв начин.  

 

Стандартен потребителски кредит

Целта на този кредит е да ви помогне с текущите ви битови нужди, покупка на обзавеждане за дома, почивка, ремонт на жилище или нещо друго. Този кредит ви дава средства за каквото си поискате.

 

Отпусканите суми са само в лева и максималната заемна сума е 50 000 лева. Можете да я върнете максимум до 10 години или 120 месеца. Този кредит има обезпечение, което може да е залог на работна заплата или поръчител. Погасяването може да е с намаляващи месечни вноски или с месечни анюитетни вноски.

 

Лихвата по този кредит е променлива и зависи от осигурителния ви доход. Ако месечния ви осигуртелен доход е под 800 лева, тогава лихвата по кредита за вас ще бъде 5.95%. Тези от вас с осигурителен доход между 800 и 1 400 лева получават лихва от 7.20%.

 

Лихвеният процент намалява с увеличаването на месечния ви осигурителен доход. Ако дохода ви е между 1 400 и 2 000 лева, лихвата е 4.60%. А за доход над 2 000 лева, лихвата е 4.35%.

 

Нямате такси за кандидатстване и предсрочно погасяване, но е нужно да заплатите еднократна такса за проучване и одобрение. Нейната стойност е равна на 1.25% от размера на кредита или минимум 125 лева.

 

Потребителски кредит, обезпечен със залог на финансов актив

Както името подсказва, за да вземете този кредит е нужно да заложите финансов актив. За финансов актив се счита голям депозит в тази банка. Тя го заключва и докато не върнете кредита, не можете да разполагате с него. 

 

Максималният размер на кредита стига до 200 000 лева или еквивалентна стойност в друга валута. Той зависи от размера на обезпечението и стига до 90% от неговата стойност.

 

Срока за връщане на кредита е до 3 години (36 месеца), а погасяването е на равни или намаляващи месечни вноски. Имате възможност за еднократно изплащане на цялата сума по главницата, но е задължително ежемесечно да изплащате лихвата.

 

Говорейки за лихва, при този кредит тя не зависи от осигурителния ви доход, а само от валутата на кредита. Разликата е малка, като при кредит в лева лихвата е 4.10%, а за кредити в евро е 4%.

 

Процедурата за отпускане на този кредит е облекчена. Това значи, че за отпускането му има по-малко изисквания. Няма нужда да доказвате доходите си и някой да ги анализира, нито да се притеснявате от възрастта си. Стига да имате обезпечение, нищо друго не е толкова значително.

 

Има и няколко такси, с които е хубаво да сте наясно. Първата е еднократна такса за кандидатстване и проучване в размер на 70 лева. Тя се разпределя на две дължими суми, които се плащат поетапно. Когато подадете искане за кредит е нужно да заплатите 20 лева, а когато подпишете договора, оставащите 50 лева. 

 

При предсрочно погасяване не дължите никакви такси.

 

Револвиращ потребителски кредит

Този потребителски кредит ви помага да задоволите всяка ваша нужда. Това може да мечтаната екскурзия, плащане на битови сметки или ремонтът, който отлагате от години.

 

Размера на кредита е от 15 000 до 60 000 лева, като не можете да вземете кредита в дъга валута. Максималният срок за връщане е до 5 години (60 месеца), като обезпечението е превод на работната ви заплата в банката. 

 

Начина за погасяване е с месечни вноски. Те може да са равни (анюитетни) или намаляващи. Когато погасявате главницата по вашия кредит, банката ви дава една интересна опция. Револвирането ви дава право многократно да усвоявате от погасената главница на кредита.

 

Общият брой револвирания е 5 пъти в рамките на предварително договорения срок за връщане. За да подадете искане за револвиране е нужно да са минали 12 месеца от последното усвояване. 

 

Този кредит няма такса за предсрочно погасяване и кандидатстването е безплатно. Но имате една такса, която е равна на 1.25% от размера на одобрения кредит или минимум 125 лева. 


Преференциален потребителски кредит

Целта на този кредит е идентична с целта на стандартния потребителски кредит. С него можете да ремонтирате вашия апартамент, автомобил, да отидете на мечтаната почивка и много други неща.

 

Максималната сума, която банката отпуска е до 50 000 лева и е нужно да я върнете в срок до 10 години. Обезпечението и тук е свързано с превод на работната ви заплата по сметка на банката, като е възможно да представите и поръчител. 

 

Погасяването на кредита е с намаляващи или равни месечни вноски. Лихвата отново е променлива и зависи от вашия осигурителен доход. Когато той е под 1 000 лева неговата лихва е от 5.70%. Но ако осигурителният ви доход е между 1 000 и 1 400 лева, получавате преференциална лихва от 4.50%.

 

Последният лихвен процент е от 4.25% и го получават тези от вас с осигурителен доход над 2 000 лева. Имате само една такса, която е равна на 1.25% от пълния размер на желания от вас кредит или минимум 125 лева.

 

Студентски кредит по реда на ЗКСД

Този кредит е гарантиран от държавата и неговото предназначение е да финансира образованието и издръжката на студенти и докторанти по време на обучението им.

 

С него може да заплатите таксите в университета си и дори да покриете разходи за дете, ако станете родител докато следвате. Изплащането на кредита започва след края на гратисния период от 12 месеца. През него не дължите плащания на лихви и главница по кредита. 

 

След края на гратисния период имате срок максимум до 10 години, през които да върнете кредита. Заемната сума се договаря лично между вас и банката, но годишния лихвен процент кум момента е фиксиран на 4.95%. 

 

Всеки гражданин на България или Европейския съюз може да кандидатства за този кредит. Нужно е единствено за пръв път да се записвате в дадената образователна степен и да сте под 35-годишна възраст.

 

Банката превежда парите за таксите за обучение директно на висшето учебно заведение, в което сте се записали. По личната ви сметка в банката ще получавате договорената предварително ежемесечна издръжка. 

 

По този кредит не дължите никакви такси, комисионни или други разходи за отпускане и управление на кредита. Банката няма да поиска от вас обезпечение, нито ще анализира вашата платежоспособност.

 

Ипотечни кредити

 

Ипотечен кредит

Целта на този кредит е да ви осигури достатъчно средства, за да закупите недвижим имот. Освен това, можете да го ползвате за финансиране на текущите ви нужди или да рефинансирате друг кредит.  

 

Максималния размер на кредита е до 500 000 лева или 250 000 евро, а срока за връщане стига до 35 години. Нужно е да обезпечите заема си с ипотека или паричен залог. Банката от своя страна може да ви помогне с до 90% финансиране от пазарната стойност на ипотекирания имот.

 

Можете да разгледате какви са текущите нива на лихвата в зависимост от осигурителния ви доход на следващата таблица.

 

Осигурителен доходПод 1400 лева1400-2000 лева2000-2500 леваНад 2500 лева
Годишен лихвен процент3.40%2.95%2.70%2.50%

 

Гратисният период е разделен на две части от по 6 месеца. Първата част от него може да използвате още преди да сте направили първата си вноска. А за да ползвате вторите 6 месеца е нужно да е минала поне една година от вземането на кредита.

 

Погасяването на кредита може да е с равни месечни или намаляващи вноски. Нужно е да застраховате желания от вас имот за ваша сметка и има не малко такси. Нека ги разгледаме.

 

Таксата за оглед и оценка на обезпечението и таксата за изготвяне на съгласие за заличаване на ипотека са съгласно тарифата на банката. Но е нужно да заплатите и такса от 80 лева за изготвяне на нотариален акт, още 50 лева за предварителна оценка на доходите и 0.20% от размера на кредита за проучване и одобрение.

 

Жилищен Кредит

Този кредит може да ви помогне да закупите недвижим имот с разрешение за ползване или да рефинансирате задължения към други банки.

 

Периода за погасяване на кредита е до цели 35 години, а размера на кредита стига до 500 000 лева. 

 

Нямате такса за кандидатстване и можете да обезпечите кредита с недвижим имот или депозит в БАКБ. Полага ви се гратисен период до първата вноска за първите 6 месеца от срока на кредита. Допълнително получавате и еднократен гратисен период от още 6 месеца, но не можете да го ползвате през първата година.

 

Годишният лихвен процент за този кредит е променлив за целия период. Въпреки това, през първата година е приложима лихва от 3.59%, но после тя намалява в зависимост от периода за погасяване.

 

Нямате такса за кандидатстване, но имате еднократна такса за предварителна оценка на доходите ви от 50 лева. Освен нея имате такса за изготвяне на нотариален акт, която струва от 80 лева. Последната такса е за проучване и одобрение и е равна на 0.20% от размера на одобрения кредит или минимум 200 лева.

 

Бизнес заеми


Дойде време да разгледаме и кредитните продукти които Българо-американска кредитна банка предлага на Юридически лица. 

 

Бизнес потенциал

Това е кредит за оборотни средства, който ви осигурява по-голяма гъвкавост и свобода. Той ви помага да покриете краткосрочните нужди на бизнеса ви. Еднолични търговци и практикуващите свободни професии  също могат да се възползват от този кредит. 

 

Размерът му се определя от общите ви приходи от продажби за предходната година – можете да заемете максимум до 20% от стойността им. Възможните заемни суми са от 30 000 до 750 000 лева, стига предишната година бизнеса ви да има поне 150 000 лева като приход от продажби.

 

Можете да върнете заема в срок до 60 месеца и имате право на преразглеждане на всеки 12 месеца. Обезпечаването на този кредит може да е с паричен депозит или ипотека. Но банката може да изиска от вас и допълнително обезпечение, като поръчител например. 

 

Бизнес ефект

Този кредит за оборотни средства ви помага да покриете увеличените нужди на бизнеса си. Това включва материали и стоки, които са в по-големи от предвидените количества и не можете да ги заплатите. 

 

Размера на кредита е достатъчно голям, за се справите с всякакви непредвидени разходи. Той е от 30 000 до 750 000 лева или равностойността в друга валута. Може да върнете кредита в срок до 60 месеца, като гратисният период е до 3 месеца.

 

Нужно е да обезпечите заема си с паричен депозит или ипотека върху недвижим имот, но БАКБ все пак може да поиска от вас допълнително обезпечение.

 

Бизнес конкурент

Целта на този инвестиционен кредит е да ви помогне да повишите вашата конкурентоспособност.  Начинът за това е чрез усъвършенстване и повишаване качеството на услугите или продуктите ви. Следователно този кредит ви дава възможност да закупите повече машини, оборудване и съоръжения.

 

Размера на кредита е от 30 000 до 500 000 лева, а банката ще ви отпусне до 75% от желаната сума. От ваша страна е нужно самоучастие за останалите 25%. Имайте предвид, че банката може да поиска и по-високо финансиране от ваша страна.

 

Срока за връщане на кредита е максимум 48 месеца, но получавате 6 месеца гратисен период преди първата вноска. Всяка следваща вноска може да е равна, намаляваща или да поискате индивидуален погасителен план, който да е съобразен с паричните ви потоци.

 

Обезпечението по този кредит е ипотека на недвижим имот, залог на оборудване или паричен депозит. Ако банката одобри вашия залог да е паричен, тогава кредита не бива да надхвърля 95% от размера на депозита. Въпреки тези обезпечения, БАКБ може да поиска от вас поръчител или допълнително обезпечение.

 

Бизнес растеж

С този инвестиционен кредит може да разширите бизнеса си и да намалите разходите за поддръжка. По този начин ще подобрите материалната си база и ще създадете по-добри условия за работа.

 

Можете да го използвате за строеж, покупка или ремонт на производствени или бизнес помещения. Заемните суми са от 50 000 до 750 000 лева или равностойността им в друга валута. Нужно е да финансирате 25% от стойността на инвестицията си чрез самоучастие.

 

Връщането на кредита може да стане в срок до 84 месеца, а гратисният период преди първата вноска е цели 9 месеца. Погасителните вноски може да са намаляващи, анюитетни или банката да ви изготви индивидуален погасителен план.

 

Обезпечението и при този кредит е ипотека върху недвижим имот, паричен депозит или земя. Отново можем да забележим, че е нужно при обезпечение с депозит сумата по кредита ви да не надхвърля 95% то размера на кредита.

 

Кредит за покупка на земеделска земя с финансиране до 70% и 100%

Това е инвестиционен кредит, чиято функция е да ви осигури средства за покупката на земеделска земя. За да бъдете одобрени е нужно сте регистрирани по Търговския закон и основната ви дейност да е земеделие.

 

Този кредит ви помага да закупите земя на стойност от 50 000 до 500 000 лева. Но имайте предвид, че срока му за връщане не е като този при ипотечните заеми. Нужно е да върнете кредита в рамките на 5 години (60 месеца).

 

Обезпечението за този кредит е ипотека върху закупената от вас земя. Лихвата се определя индивидуално на база индивидуалния риск от цялата сделка.

 

Други видове финансови услуги

Разгледайте и повече от предложения на Алианц Банк.

 

Инвестиционни услуги и Продажба на имоти

BACB Bank е пионер в продажбата на иновативни финансови инструменти на българския капиталов пазар. Предимството й в този сегмент се корени в богатия опит, който банката има в областта на дългосрочното кредитиране, капиталовите пазари и недвижимите имоти.

 

През 2009 година БАКБ и “Капитал Директ” ЕАД учредяват ново дружество със специална инвестиционна цел. То се казва “Имоти Директ“ АДСИЦ и активно си съдейства с БАКБ.

 

Банката от своя страна помага за продажбата на иззети имоти посредством частен съдебен изпълнител (ЧСИ). Освен това, самата тя предлага имоти, които дружеството “Имоти Директ” притежава. 

 

Активите за публична продан са най-различни – от парцел земя до цели хотели. Има голямо разнообразия както за по-малки, така и за по-големи инвеститори. Ако имате желание, можете да разгледате всички имоти за продан на уебсайта на БАКБ.

 

Депозити

БАКБ предлага на своите клиент доста депозити и спестовни сметки. Целта на статията не е да ви покажем всички тях. Затова ще засегнем само двата най-добри според нас. Можете да разгледате останалите от линка в началото на статията.

 

Депозит „Всичко е точно“

Този депозит е иновативен сам по себе си, защото ви предлага дългосрочно обвързване с опция за довнасяне на допълнителни средства. Тези средства само ще се увеличават с  времето, защото върху тях ви се трупа лихва.

 

Тя не толкова впечатляваща, колкото при някои инвестиции, но поне нямате никакъв риск да изгубите средствата си или те да намалеят. Единственият възможен начин да намалеят средствата ви в депозита е като изтеглите част от тях. Но това ще доведе до нарушение и предсрочно прекратяване на договора от ваша страна.

 

Оставяйки този сценарии на страна, нека погледнем годишния лихвен процент. Той зависи от срока, за който ще поверите парите си на банката. 

 

 • Депозит за 3 години ви дава годишна лихва от 0.95%
 • Депозит за 5 години ви дава годишна лихва от 1.05%
 • Депозит за 7 години ви дава годишна лихва от 1.25%

 

Когато сключите депозита си за даден срок е нужно да сключите и застраховка “Злополука“. Можете да направите това чрез ЗАД Алианц България Живот АД.
Предимството тук е, че БАКБ ще плаща застрахователната премия вместо вас.

 

Онлайн депозит

Този онлайн депозит е много удобен за откриване, защото всичко става онлайн. Нужно е само да сте български гражданин или временно пребиваващ в страната.

 

Срока на този депозит може е 3, 6, 12 или 24 месеца, а годишната лихва съответно 0.20%, 0.30%, 0.40% или 0.50%. Можете да депозирате какъвто размер пожелаете, но той трябва да е между 1 000 и 500 000 валутни единици. 

 

Имате възможност да прекратите предсрочно своя Онлайн депозит по всяко време. След това ще ви бъде заплатена лихвата само за действителния брой дни през който парите ви са стояли в банката.

 

Нямате комисионна за входящи преводи, а всеки изходящ се таксува спрямо тарифата на банката. 

 

Кредитни карти

Visa Classic – тази кредитна карта е револвираща и можете да я използвате в целия свят – летища, ресторанти, магазини и други. Нейната валидност е 3 години и получавате 50 дни безлихвен гратисен период за погасяване на вашите задължения.

 

Можете да нагласите сами кредитния си лимит. Той може да е от 500 до 5 000 лева и получавате възможност да ползвате собствените си средства, като свободно ги добавяте към кредитния си лимит. Това прави тази карта наистина удобна за всеки.

 

Погасяването на задълженията ти може да става автоматично ако имате сметка към банката, превод от банкомат, друга банка или чрез BACB Plus. С нея можете да плащате без такса в търговски обекти и интернет. Нямате такса за издаване, закриване или подновяване.

 

Visa Gold – златната кредитна карта от Visa също е международна и револвираща. Притежанието й често е символ на сигурност, комфорт и престиж. Валидността й е 3 години, а кредитния лимит по-висок от стандартната Visa Classic.

 

Можете да настроите лимита си да е от 5 001 до 20 000 лева, като отново получавате гратисен период от 50 дни преди да погасите задълженията си. Имате същите опции като при предишната кредитна карта, което включва и добавянето на собствени средства над отпуснатия кредитен лимит.

 

MasterCard Business с обезпечение – тази международна кредитна карта е предназначена за собствениците на бизнес. Тя е револвираща и за да я получите е нужно да заложите финансов актив.Това може да е движимо или недвижимо имущество, което може да е свързано с вашия бизнес.

 

Нейната функция е да оптимизира ежедневните фирмени дейности, като направи заплащането им по-лесно. Поради тази причина кредитният лимит може да е от 500 до 100 000 лева. Валидността на картата е 3 години, а валутата може да е в левове, евро или долари.

 

MasterCard Business без обезпечение – тази кредитна карта има почти същите характеристики като предишната. Безлихвеният гратисен период отново е 50 дни, получавате 24 часово обслужване и можете да ползвате собствени средства над отпуснатия от банката кредитен лимит. 

 

Въпреки това, че функциите на двете карти са идентични липсва обезпечението. То има своята роля в определянето на кредитния ви лимит. Неговата минимална стойност вече е 1 000 лева, а максималната зависи от оценката на кредитоспособността на компанията ви.

Защо да изберем тази банка

 

Години наред банката извършва дейност в България и подпомага за растежа на икономиката ни. Все пак, целта за създаването й у нас е да ни помогне с прехода към демокрация от социалистическия режим.

 

Финансовите й показатели за тази година са доста добри и я доближават до топ 10 банките в страната. Може би не се нарежда все още в тази класация, но нейният ръст в общите активи спрямо миналата година не е за подценяване. 

 

За последната година активите на БАКБ са нараснали с над 21%. Тази стабилност съчетана с гъвкави условия допринасят за развитието на банката. Тя надминава себе си с всяка изминала година.

 

Банката е много подходяща за тези от вас, които имат висок осигурителен доход. От него зависи какъв лихвен процент ще получите по даден заем. Лихвата е конкурентна с лихвите по кредитите на другите банки в страната. Въпреки това, ние винаги ще ви посъветваме да сравните условията на поне няколко банки.

 

Преди да продължим със процедурата по заявяване на кредит, нека първо видим положителните и отрицателните страни на БАКБ.

pros

Предимства

 • Онлайн заявка за кредит – можете да заявите онлайн кредит без да сте клиент на банката. Много банки не предлагат тази опция. Това прави БАКБ доста по-практично решение, когато не ви се занимава с обикалянето по офиси.

 

 • Възможност за видео разговор – банката ви дава средство за лесна комуникация с техен служител лице в лице. Можете да му зададете всичките си въпроси, които са свързани с вземането на кредит.

 

 • Високи лихви по депозит – депозитите на БАКБ имат доста добри условия сравнено с повечето банки в България. Лихвения процент по депозитите при повечето банки в България и светав момента е 0%. При Bulgarian American Credit Bank виждаме лихви по депозитите над 1%.
cons

Недостатъци

 • Осигурителен доход – вашият осигурителен доход е от голямо значение за банката. Колкото е по-висок той, толкова по-нисък лихвен процент ще получите при вземането на заем.

 

 • Липса на авто кредити – БАКБ не предлага авто кредити и лизинги. Това е една не толкова голяма ниша за потребителски кредити, в която банката не взема участие.

 

Как да заявите кредит

 

Заявката на жилищен и потребителски кредит от БАКБ можете да направите изцяло онлайн. В тази точка ще ви покажем как точно да кандидатствате за “Онлайн кредит на мига”. 

 

Освен лесния начин за кандидатстване, банката ви предлага и видео връзка с техен служител при желание от ваша страна.

 

За да кандидатствате е нужно да сте пълнолетен български гражданин, който е активно работещ. Освен това, пенсионерите също може да кандидатстват. Главното изискване е да получавате месечно възнаграждение от някъде и да докажете размера му.

 

Ако отговаряте на условията, нека продължим. Влезте в уеб страницата на компанията лесно достъпна тук.

 

Вече би трябвало да виждате следното.

1
бакб 1

Така изглежда началната страница. За да заявите кредит е нужно да изберете секцията “Продукти”. От нея можете да разгледате всички продукти на банката за индивидуални и бизнес клиенти. Засегнахме почти всеки един от тях в тази статия.

2
бакб 2

Когато сте готови, изберете “Кредити” и ще бъдете препратени към следващата страница. В нея можете да разгледате всички видове кредити по-подробно. Сега изберете “Онлайн кредит на мига’’.

3
бакб 3

Тук можете да прочетете повече за самия кредит и да намерите линка за кандидатстване онлайн. Той се забелязва още в първото изречение на текста под заглавието. Влезте в този линк и ще бъдете препратени към кредитния калкулатор. Там можете да посочите желаните от вас условия.

4
бакб 4

За примера днес сме избрали да кандидатстваме за кредит от 5 000 лева и срок за връщане от 24 месеца. Освен тези условия, банката иска да научи осигурителния ви доход. Също така имате опцията да сравните условията на този кредит с условията на друг. По този начин можете да видите кой кредит ще ви бъде най-изгоден. Когато сте избрали нужната сума и срока за връщане, натиснете бутона КАЛКУЛИРАЙ.

5
бакб 5

Кредитният калкулатор изчислява лихвения процент и размера на вноските ви. Ако тези условия ви харесват, продължете с повторно натискане на бутона КАНДИДАТСТВАЙ. Сега ще е нужно да попълните някои ваши лични данни, като имена, ЕГН, телефон за връзка, цел на кредита и други.

6
бакб 6

След попълването на тези данни можете да заявите онлайн чат със служител на банката или просто да изпратите запитване и да чакате обаждане.

7
бакб 7

Не забравяйте да се съгласите с общите условия на банката и да натиснете бутона “Изпрати към банката”. 

 

Това беше процедурата за кандидатстване. Доста е лесна и всеки може да се справи. Ако имате въпроси, прегледайте отново целия процес или потърсете помощ по телефона от БАКБ.

Често Задавани Въпроси

От къде мога да кандидатствам за кредит?

Можете да кандидатствате във всеки офис на БАКБ или виртуално през BACB Plus.

Какви документи са ми необходими при кандидатстване за кредит?

Необходимо е да имате валидна лична карта, документи удостоверяващи доходите ви, обезпечение, и искане за отпускане на кредит. То се попълва в офис на банката.

Възможно ли е предсрочно погасяване?

Да, можете предсрочно да изплатите част или цялата главница, при това без да дължите договорените лихви върху предсрочно погасената сума.

Как се изплаща потребителският кредит?

Можете автоматично да погасявате вноските по кредита си чрез разплащателната сметка ви сметка в БАКБ.

Какво е револвираща карта?

Тази карта ви позволява да използвате вече погасената част от кредитния си лимит.

 

Колко време е нужно, за да взема картата си?

Можете да вземете кредитната си карта до между 5 и 10 работни дни.

Какво е BACB Plus?

Онлайн платформа, която ви предлага виртуално управление на вашите финанси. Тя ви осигурява лесен начин да управлявате личните си финанси в една сигурна и защитена среда.

Мога ли да взема онлайн кредит?

Да, кандидатствате директно онлайн без нужда да ходите до офис на банката. Кандидатстването за този кредит можете да направите през онлайн платформата на БАКБ.

Колко голям потребителски кредит мога да взема?

Отпусканите суми са до 50 000 лева и имат срок за връщане до 10 години. За да го заявите ви трябва поръчител или да обезпечите банката с превод на работната ви заплата. Лихвата се изчислява на база месечния ви доход.

Мога ли да взема кредит за покупка на жилище?

Да, можете да вземете ипотечен и жилищен кредит от БАКБ. Размера и на двата кредита е до 500 000 лева, а срока за връщане до 35 години.

Как да закупя земеделска земя с кредит от БАКБ?

Банката ви предлага инвестиционен кредит с размер от 50 000 до 500 000 лева и срок за връщане до 5 години. Той ви предлага възможност да закупите земеделска земя с финансиране до 70% и 100%.

Какви са лихвите по депозитите в БАКБ?

Годишният лихвен процент зависи от срока, за който ще поверите парите си на банката: 

 

 • Депозит за 3 години ви дава годишна лихва от 0.95%;
 • Депозит за 5 години ви дава годишна лихва от 1.05%;
 • Депозит за 7 години ви дава годишна лихва от 1.25%.

Заключение 

 

Българо-американската кредитна банка е стабилна институция, която по модерен начин решава проблемите на своите клиенти. Прави го с финес и стил по американски. Това само по себе си придава високо качество.

 

Въпреки, че не е измежду лидерите в България, банката продължава да се развива и според нас има потенциал за още повече успехи и растеж в бъдеще. 

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

content table close

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

content table close

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates