arrow-menu

Фирмен Кредит Условия

За да имате успешен бизнес, е нужно да планирате мъдро и винаги да имате на разположение достатъчно капитал. Можете да си го набавите чрез инвеститори или под формата на фирмен кредит. Но преди го направите, запознайте се добре с условията, при които ще получите финансирането.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Фибанк помага на бизнес дамите да започнат бизнес с програма Smart Lady. В нея може да участват само жени предприемачи. Те получават фирмен заем с облекчени изисквания за обезпечение, атрактивни лихвени условия, специални застраховки и др. Банката също предлага жилищен кредит с промоционални условия и лихва от 2.30%.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Това е и причината в тази статия да ви запознаем с условията около фирмените кредити от банкови и небанкови финансови институции.

 

Какво е фирмен кредит и какви видове има?

 

Фирменият кредит е заем, който ви помага да изпреварите конкурентите си или да посрещнете непредвидени разходи. Неговите цели са различни и зависят от вида и нуждите на бизнеса ви.

 

Бизнес заемите най-общо се разделят на кредити за микро, малки и средни предприятия, както и за корпоративни клиенти. Главната разлика между изброените е годишният оборот на фирмата. Но като оставим това настрана, най-често може да срещнете два вида фирмени кредити за оборотни и инвестиционни нужди.

 

Най-просто казано, с кредита за оборотни средства, вие осигурявате пари за вашия бизнес, с които да закупите повече въртящи се стоки в оборот. Инвестиционният кредит ви осигурява финансиране за движими и недвижими материални активи, както и за ремонтни дейности. 

 

Какви са стандартните условия около фирмен кредит?

 

Кредитите за малък и среден бизнес имат по-стандартни условия, но при корпоративното банкиране всичко е по договаряне. Затова ако видите неясни условия, най-вероятно трябва да се спазарите със заемодателя. Но нека се върнем при условията около фирмен кредит за микро, малък и среден бизнес, защото по-голямата част от тях са ясни.

 

Някои банки предлагат фирмени заеми с обезпечение ипотека, други само с поръчител, а трети с ипотека и поръчител. Разбира се, залозите са най-различни, но от тях до голяма степен зависят и условията на кредита. Честа практика е освен залог, банката да поиска от вас и активна бизнес история за последните няколко години. Ако нямате такава, просто потърсете кредити за нови компании. Имаме цяла статия на тази тема в нашия сайт.

 

Докато разглеждате условията на един фирмен кредит, най-често можете да забележите, че размера и срока присъстват, но лихвеният процент не. Това е така, защото той се изчислява индивидуално, след като кандидатствате.

 

В следващата точка ще видите няколко примера за изгодни условия около фирмен кредит.

 

Кои банки предлагат изгоден фирмен кредит?

 

Почти всяка банка предлага фирмени кредити, с които да осигурите финансиране за бизнес нуждите ви. Въпреки това, вече споменахме, че финалните условия често са по преценка на банката. 

 

Затова в тази точка ще ви покажем два заема, които едни от най-големите заемодатели в страната предлагат. 

 

Обединена Българска Банка (ОББ)

С оборотния кредит на равни вноски от ОББ получавате финансиране за текущите нужди на бизнеса ви. Но това не ви спира да използвате парите и за други по-големи цели. Нека видим параметрите му.

 

  • Размер – от 10 000 до 100 000 лева без обезпечение и до 500 000 лева с обезпечение
  • Лихва – променлив годишен лихвен процент
  • Гратисен период – от 3 до 6 месеца
  • Срок – от 2 до 5 години, като обезпечението има значение

 

Обезпечението може да само един поръчител, движимо/недвижимо имущество, парични средства, банкова гаранция и други. От залога зависи размера и срока на кредита.

 

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ)

Супер кредита за оборотни средства от ПИБ е един от многото фирмени кредити, които са с изгодни условия. Още повече, можем да го наредим като един от най-изгодните и сега ще видите защо.

 

  • Размер – неограничен, зависи от обезпечението 
  • Лихва – започва от 3.12% само върху усвоената част от средствата
  • Гратисен период – до 3 години
  • Срок – до 5 години 

 

Забелязахте ли ниските лихвени условия? Това е причината да кажем, че е един от най-изгодните фирмени кредити, които банката предлага. Условието да го получите е, като представите обезпечение. То може да е под формата на материален актив, недвижим имот или земеделска земя.

 

Мога ли да взема фирмен кредит от компания за бързи кредити?

 

Да, това е напълно възможно. Има много небанкови финансови институции, които предлагат бизнес заеми. Разликата между тях и банките е в условията. При бързите кредити максималният размер не е толкова висок, срока за погасяване е по-кратък и лихвата обикновено е по-голяма. Също така, свободно избирате за какво да използвате средствата.

 

Финални думи

 

Условията за получаване на фирмен кредит зависят от институцията, при която кандидатствате. Повечето банки ще ви отпуснат лесно заем с добри условия, стига да имате добро обезпечение, активна бизнес история, план за изразходване на средствата и огромна увереност в себе си. 

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия