arrow-menu

Фирмен Кредит Райфайзенбанк

В края на миналата година собственикът на ОББ (KBC Group) купи Райфайзенбанк. Въпреки това, все още можете да заявите кредит от тази банка. В днешната статия ще разгледаме фирмените кредити на Райфайзен, които са подходящи предимно за малки и средни по големина бизнеси.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Рейтинг

4.4/5
Райфайзенбанк

Възползвайте се от бързото онлайн кандидатстване и високи максимални суми на Райфайзенбанк!

До края на август се възползвайте от промоционален фиксиран лихвен процент в размер 3.95% за първата година без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време и пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита.

Какви видове фирмен кредит предлага Райфайзенбанк

 

Банката предлага няколко вида каредити, които включват срочни кредити с обезпечение, срочен необезпечен кредит, срочен оборотен кредит, револвиращ оборотен кредит и инвестиционен кредит. 

 

В следващите точки ще ви покажем параметрите на три фирмени кредита, защото банката предоставя по-детайлна информация само за тях. Можете да ги използвате за лични цели или за развитие на вашия бизнес. Останалите бизнес заеми се договарят изцяло индивидуално.

 

Какви са параметрите на Срочен Обезпечен Кредит

 

Хубавото на този кредитен продукт е, че можете да го използвате както за фирмени, така и за лични цели. Процесуално това означава, че вашата фирма става ваш съдлъжник и нужно да имате открита фирмена разплащателна сметка. Параметрите на този кредитен продукт са следните.

 

 • Размер – от 4 000 до 530 000 лева и равностойността в евро. Максималната сума, която можете да вземете зависи от годишния оборот на фирмата ви. 
 • Срок – до 25 години
 • Лихва – започва от 4.5% + 1-месечен или 6-месечен Euribor за кредити в евро.
 • Изплащане – може да е на равни анюитетни или намаляващи месечни вноски

 

Какви са параметрите на Срочен Необезпечен Кредит

 

За срочен необезпечен кредит може да кандидатства всяко физическо лице притежаващо микро предприятие с годишен оборот до 2 милиона лева. Поради липсата на обезпечение, този кредит има по-ниски параметри от срочния обезпечен кредит. Нека видим какви са те.

 

 • Размер – до 200 000 лева или 100 000 евро, като той се определя в зависимост от годишния оборот на фирмата и рейтинга по сделката
 • Срок – от 6 месеца до 6 години
 • Лихва – започва от 7% + 1-месечен или 6-месечен Euribor за кредити в евро
 • Изплащане – чрез равни погасителни или намаляващи вноски

 

Какви са параметрите на Срочен Кредит с Обезпечение

 

С този кредит можете да инвестирате само във вашия бизнес, за разлика от предишните два кредита, които можете да ползвате и за лични нужди. Средствата от кредита може да използвате за закупуване на недвижим имот, строителство, нови машини и оборудване. Освен това, с него можете да закупите оборотни средства за бизнеса си, като стоки и суровина.

 

 • Размер – до 1 млн. лева или 500 000 евро
 • Срок – до 5 години за оборотни нужди и до 15 години с инвестиционна цел
 • Лихва – тя се изчислява на база 1-месечен Euribor + определена индивидуално надбавка

 

За да заявите този кредит е нужно вашия бизнес да има активна история поне през последната година. Също така, гратисният период за всеки инвестиционен кредит е до 6 месеца.

 

Какви такси и комисионни да очаквам?

 

При всеки фирмен кредит можете да очаквате следните такси и комисионни.

 

 • Такса за обработка на искането – 0.15% от размера на исканата сума или минимум 150 лева
 • Такса за промяна на валутата на кредита – 100 лева
 • Наказателна надбавка за просрочие – 10% над договорения лихвен процент по кредита
 • Промяна на договор за кредит – по договаряне или минимум 300 лева
 • Заявление за вписване или заличаване и подновяване на залог по ЗОЗ – 25 лева 

Какво ще стане с кредита ми, след като ОББ придобие изцяло Райфайзенбанк?

 

Спокойно, ОББ няма да поиска от вас предсрочно да погасите кредита си. Възможни са леки промени от страна на банката, но нищо не се променя на този етап. Най-актуалната информация в момента по тази тема е свързана с предстоящото затваряне на редица от офисите на Райфайзен в страната.

 

Въпреки това, Райфайзенбанк и Европейският инвестиционен фонд подписаха в началото на тази година нови гаранционни споразумения, които да осигурят допълнителни 150 млн. евро за малките и средни предприятия. Крайният срок за кандидатстване е удължен до края на 2022-ра година.

 

Най-актуална информация можете да намерите в корпоративния сайт на банката.

 

Финални думи

 

Все още можете да вземете фирмен кредит от Райфайзенбанк, но най-добре преди това разгледайте и фирмените кредит от ОББ. Възможно е да откриете заеми, които по-добре да пасват на вашите бизнес нужди. Освен това, не забравяйте винаги да сравнявате офертите на поне няколко банки, за да намерите най-изгодната за вас и вашия бизнес.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия