arrow-menu

Фирмен Кредит Пощенска Банка

Пощенска Банка или “Юробанк България” АД е четвъртата по активи банка у нас и има над 30-годишна история. Но в тази статия няма да се фокусираме върху историята й, а ще насочим вниманието ви към фирмените кредити, които предлага. Те са много и няма да можем да включим всички. Затова сме ви подготвили само най-добрите предложения.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

Какви фирмени кредити мога да намеря в Пощенска Банка?

 

Тук можете да намерите най-различни заеми за оборотни средства и инвестиционни кредити, които са подходящи за микро, малки и средни предприятия. Банката предлага три инвестиционни и шест оборотни кредита, но в тази статия няма да можем да засегнем всички.

 

Въпреки това, сме избрали най-доброто от двата вида. Нека да разгледаме условията на един оборотен и един инвестиционен кредит, като започнем с оборотния.

 

Какви са параметрите на Бизнес кредита?

 

Този кредит за оборотни средства е идеалното решение за тези от вас, които имат нужда от голямо финансиране за нуждите на бизнеса си. Можете да използвате кредита, за да закупите материали, консумативи, суровини, стоки и други оборотни нужди. 

 

Но преди да изберете размер, първо ще трябва да покажете разходооправдателни документи за най-малко 50% от сумата, за която кандидатствате. Помнете тази важна подробност и нека видим параметрите на заема.

 

 • Размер – до 800 000 лева
 • Срок – до 10 години
 • Лихва – зависи от финансовия ви профил
 • Гратисен период – до 6 месеца

 

Можете да заявите този кредит изцяло онлайн. Възможно е да го обезпечите с поръчители, залог на имущество, парични средства или други допустими залози. 

 

Какви са параметрите на Бизнес кредит за покупка на помещение?

 

Това предложение е подходящо за лица, които упражняват свободни професии, като нотариуси, архитекти, адвокати, лекари и други. С този инвестиционен кредит можете да си осигурите ново помещение и средства за ремонта му, където да извършвате вашата дейност. 

 

Какви са параметрите на заема?

 

 • Размер – до 400 000 лева или еквивалента в евро
 • Срок – до 15 години
 • Лихва – променлива от 2.88%, заедно с надбавка, която се изчислява индивидуално

 

Можете да обезпечите инвестиционния кредит с ипотека върху недвижимото имущество(може да е обекта на инвестицията), ипотека върху друг недвижим имот или други допустими залози.

 

Какви са таксите за фирмените кредити от Пощенска Банка?

 

Ако сте взимали някога кредит, сте наясно, че такси винаги ще има. Самата лихва е вид такса, която плащате на заемодателя, защото ви е отпуснал определена сума пари за определена цел. Но лихвата далеч не е единствената такса, когато става дума за теглене на фирмен кредит.

 

Затова сме извадили таксите, които ще платите за инвестиционен и оборотен кредит от предишната точка. Те ще оскъпят кредита ви, но нека видим с колко.

 

 • Такса одобрение – 1.5% от размера на кредита или минимум 200 лева (еднократно)
 • Такса подновяване – 1% всяка година (само за оборотния кредит)
 • Такса управление – 10 лева месечно (само за инвестиционния кредит)
 • Такса при предсрочно погасяване – 5%, но след петата година няма такса
 • Комисионна управление – 1% върху остатъчния дълг (за всички инвестиционни кредити)
 • Комисионна за ангажимент – 1% годишно

 

В зависимост от продукта, който изберете, таксите и комисионните може да се различават малко от горепосочените. Най-подробно можете да разгледате всички такси от уебсайта на Юробанк България или да попитате служител, след като заявите кредит.

 

Как да кандидатствам и какви документи са ми нужни?

 

Кандидатстването за кредит от Пощенска Банка е лесно и можете да го направите изцяло онлайн. На първо място трябва да си изберете фирмен кредит, който е подходящ за вас. 

 

След това попълнете данните си за контакт, Булстат на фирмата и данни за финансовото й положение. Когато сте готови с всичко, приемете общите условия и завършете процеса. 

 

Но преди да се облегнете спокойно назад, очаквайки обаждане от банков служител, може да потърсите още няколко важни документа, които банката ще поиска от вас в последствие. Нека видим кои са те.

 

 • Личната ви карта и документ за самоличност на съдлъжник или поръчител заедно с ксерокопията им
 • Документ за собственост на обезпечението
 • Данъчна декларация за последните няколко години, заедно с балансов отчет за приходи и разходи 
 • Удостоверение за липса или наличие на задължения
 • Декларация за свързаност с други лица (по банков образец)

 

Възможно е Пощенска Банка да поиска от вас и други документи, но преди малко видяхте най-стандартните. Препоръчително е да попитате служителя, който ще се свърже с вас, за пълния списък с документи.

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

Финални думи

 

Юробанк България предлага интересни фирмени кредити, но в тази статия успяхме да засегнем само два от тях. Може да разгледате всички заеми и други продукти от корпоративния сайт на банката. 

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия