arrow-menu

Видове Фирмен Кредит От Банка ДСК

Банка ДСК предлага голямо разнообразие от фирмени кредити, които са насочени към малкия и среден бизнес. В днешната статия ще разгледаме параметрите на три от тях.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Какви фирмени кредити предлага Банка ДСК?

 

Фирмените кредити от ДСК са предимно оборотни и тяхната цел е да финансират настоящите нужди на вашия бизнес. Те ви оказват помощ при посрещането на ежедневните разходи на вашия бизнес и обслужването на текущи плащания.

 

Освен кредитите в тази статия, DSK предлага банкови гаранции, инвестиционни кредити и заеми за земеделски производители.

 

Какви са параметрите на Оборотните кредити с обезпечение?

 

В тази точка ще разгледаме условията на оборотните кредити с обезпечение. Това значи, че за да получите някои от тях, ще трябва да заложите нещо ценно, което банката може да отнеме, ако не изплатите заема си съгласно договорените условия.

 

Най-често това е имущество, ипотека, парични средства или друг допустим залог от ДСК. Сега може да видите параметрите на фирмените заеми с обезпечение.

 

 • Стандартния оборотен кредит може да финансира основната дейност на бизнеса ви. Неговият размер зависи от вашата платежоспособност, а валутата може да е лев, евро или долар. Гратисният период е по договаряне, а срока за погасяване на кредита е до 60 месеца. 
 • Револвиращата кредитна линия ви позволява повторно да усвоявате погасената част от кредита в рамките на срока за изплащане. Той е 12 месеца, но можете да го продължите още 60 месеца. Нямате гратисен период и размерът на кредитната линия стига до 40% от нетните ви приходи от продажби за последната година.
 • Размера на Кредит овърдрафт се договаря лично с банката, но зависи от оборота по разплащателните ви сметки за един месец. При всяко постъпление в разплащателната ви сметка кредитът автоматично се погасява. Изплащането му е в срок до 12 месеца, но имате възможност за удължаване до 60 месеца и ползване за още 120 месеца. 

Какво е Инвестиционен Кредит от ДСК?

 

Този кредит е подходящ за всеки, който цели да разшири бизнеса си и има нужда от голямо финансиране, с което да закупи нов офис, производствено предприятие, магазин или други недвижими имоти. Освен това, средствата можете да инвестирате в покупка на машини, оборудване, софтуер и други.

 

За да получите този кредит е нужно да представите обезпечение под формата на парични средства, ипотека, залог на движимо или недвижимо имущество и други. Също така, може да обезпечите кредита и с имота, който искате да закупите. Нека видим основните параметри на инвестиционния кредит.

 

 • Размер – от 5 000 лева до 80% от стойността на инвестицията
 • Срок – до 10 години
 • Гратисен период и лихва – по договаряне

 

Какви са параметрите на Оборотните кредити без обезпечение?

 

Предимството на тези кредити е, че не се изисква обезпечение, а само поръчител.

 

 • Овърдрафт кредита има размер от 5 000 до 50 000 лева или валутната им равностойност. Срока за ползване на средствата е 12 месеца, а погасяването им е до 36 месеца.
 • Овърдрафт лимит за банкови гаранции е кредит с размер от 20 000 до 150 000 лева и срок за ползване от 12 месеца. Имате възможност да удължите срока за ползване до 120 месеца. 
 • Овърдрафт с гаранция от гаранционен фонд може да ви осигури от 20 000 до 100 000 лева финансиране за вашия бизнес. Но тук срока за ползване и срока за погасяване са от 12 месеца. Имате възможност да удължите срока за ползване на кредита, но само след годишен преглед от страна на банката.

 

Какви са параметрите на Кредит “Експерт”?

 

Този кредит ви осигурява дългосрочно инвестиционно финансиране. С него можете да дадете начало на вашия бизнес, като закупите помещение или оборудване.

 

Не е задължително да имате голям опит. Дори компанията ви да е създадена преди по-малко от година, можете да получите финансиране.

 

С кредит “Експерт” имате възможност да ползвате до 50 000 лева за текущите нужди на бизнеса ви, при това без обезпечение. Условията по кредита са гъвкави и можете да го заявите без да представите разработен бизнес план.

 

За този кредит може да кандидатстват професионалисти в различни сфери. Като например, юридически или физически лица, работещи свободни професии или на трудов договор. Параметрите на кредита са следните.

 

 • Размер на кредита – зависи от целта на заема, но за текущи фирмени нужди или закупуването на машини и оборудване е до 100 000 лева, а за покупка на недвижим имот е до 350 000 лева.
 • Погасителен срок – зависи от целта на кредита, но за текущи бизнес нужди е до 96 месеца, за покупка на недвижим имот е до 180 месеца и за покупка на машини и апаратура е до 60 месеца.
 • Гратисен период по главница – до 6 месеца при покупка на имот, машини или за финансиране на текущи бизнес нужди.
 • Лихвен процент – банката индивидуално преценява лихвения процент за всеки кандидат, след като получи заявката ви.

 

Как да заявя фирмен кредит от ДСК?

 

Кандидатстването за всеки един от тези кредити става на място, след като първо запазите час и ден за консултация. Можете да го направите от сайта на ДСК, както и да опишете желания вид кредит или услуга. 

 

След това оставете координатите си за обратна връзка – две имена, телефон или имейл адрес. Накрая изпратете вашата заявка и очаквайте повече информация от служителя, който ще се свърже с вас, за да потвърди или премести консултацията.

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

Ревю

Финални думи

 

ДСК Банк предлага най-различни фирмени кредити с цел е да помогне на вас и вашия бизнес. Както забелязахте, преобладават оборотните кредити и изискванията за кандидатстване не са високи. Последният разгледан продукт е подходящ за току-що стартирали компании.

 

Ако кандидатствате за някои от кредитите в тази статия, препоръчваме ви да вземете под внимание годишната лихва и годишния процент на разходите. При фирмените кредити банките не заявяват предварително тези два параметъра, защото се изчисляват индивидуално за всеки бизнес. 

 

И не забравяйте винаги да сравнявате предложенията на поне три банки, за да намерите най-доброто за вас.

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия