arrow-menu

Фирмен Кредит Онлайн

Стандартна практика е кандидатстването за фирмен кредит да е на място в офис. Въпреки това, в тази статия ще ви покажем няколко фирмени кредита, които може да заявите без да посещавате офиси и да се редите на опашки.  Също така ще ви дадем полезни съвети и други насоки за по-лесно одобрение.

Прочетете още

Написано от: Big Piggyy

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

Рейтинг

4.4/5

Срок на заема

3 - 60 месеца

Прогнозен ГПР

% 0 - 10

Заета сума

500 лв - 50 000 лв

Специална оферта: Fintrade има няколко фирмени заеми, при които одобрението се получава лесно. А когато вземете заем Fintrade Plus на стойност до 15 000 лв., той е безлихвен.

Рейтинг

4.4/5

Срок на заема

1 - 36 месеца

Прогнозен ГПР

% 4.2 - 22

Заета сума

300 - 30,000 лв

Специална оферта: Siscredit предлага земеделски, фирмени и потребителски кредити с одобрение до 1 ден. Няма такса за управление и можете да получите потребителски кредит без обезпечение до 2 000 лв.

Мога ли да заявя фирмен кредит онлайн?

 

Да, можете да заявите фирмен кредит онлайн, но не можете да получите пари, без да докажете вашата самоличност и да представите доказателства за фирмата си. Това не значи, че само един Булстат е достатъчен, напротив, повечето банкови и небанкови институции ще поискат и други неща от вас. 

 

За тях ще поговорим в края на статията, но преди това, нека ви покажем от къде можете да вземете фирмен кредит онлайн.

 

Кои са най-интересните предложения за фирмени кредити онлайн?

 

На пазара има доста конкуренти предложения за фирмени кредити. Сега ще видите част от най-изгодните предложения за онлайн фирмен кредит.

 

Пощенска Банка – Бизнес кредит

Този фирмен заем има за цел да ви осигури средства, с които да покриете извънредните нужди на вашия бизнес за оборотни средства. С него можете да закупите стоки, консумативи, суровини, материали или дори да договорите по-добри условия със своите доставчици. Можете да го заявите изцяло онлайн от сайта на Пощенска Банка. Нека видим параметрите му.

 

 • Размер – до 800 000 лв.
 • Срок – до 10 години
 • Лихва – в зависимост от финансовия ви профил
 • Гратисен период – до 6 месеца

 

За да получите този кредит е нужно да предоставите на банката обезпечение. То може да е залог на движимо или недвижимо имущество, поръчител или други допустими по закон обезпечения. Освен него, задължително е да представите и по какъв начин ще изразходвате поне 50% от размера на заема.

 

Fintrade – Бизнес заем

Този фирмен кредит можете да използвате, за да закупите дълготрайни материални или нематериални активи, които да спомагат за дейността на вашия бизнес. Но имайте предвид, че срока за изплащане при този кредит не е особено дълъг. Нека видим какви са параметрите му.

 

 • Размер – от 15 000 до 50 000 лв. 
 • Срок – до 4 месеца
 • Погасяване – фиксирани месечни вноски и намаляваща лихва

 

Няма нужда да обезпечавате кредита с недвижимо или движимо имущество. Този кредит е безлихвен, но имате само една такса за администриране на кредита, която е равна на 8% от усвоената сума.

 

Сис Кредит – Фирми в затруднение

За този продукт може да кандидатстват фирми с работещ бизнес, които имат нужда от краткосрочно финансиране. Със средствата можете да закупите нова техника, чрез която да оптимизирате бизнес процесите си. Нека видим параметрите на кредита.

 

 • Размер – от 1 000 до 30 000 лв.
 • Срок – от 1 до 36 месеца
 • Лихва – зависи от големината на бизнеса ви
 • Обезпечение – недвижимо или движимо имущество

 

Кандидатстването е безплатно и можете предсрочно да погасите кредита по всяко време, без никаква такса. Единствено е нужно да заплатите еднократна такса управление, равна на 1.5% от размера на кредита. След като заявите кредита, получавате отговор до 1-2 работни дни.

 

Лесно ли ще взема фирмен кредит онлайн?

 

Това изцяло зависи от кредитната институция, при която кандидатствате. Обикновено, повечето предприемачи се насочват първо към банките, но за тази цел трябва да бъдат готови за щателна проверка. 

 

Тя включва бизнес плана ви, сертификати, разрешителни, счетоводни документи и други. За съжаление, всеки кандидат за фирмен кредит от банка минава през тази стриктна проверка, без значение за какъв размер кредит кандидатства.

 

Освен документите, има още условия, на които е нужно да отговаря вашата фирма. Като например, да има активна бизнес история за последните 6 месеца, но някои банки изискват доказателства за 24 месеца назад. Това условие има за цел да докаже, че вашата фирма е функционирала редовно.

 

Вашата кредитна история също ще бъде проверена внимателно. Затова е най-добре да изчистите стари задължения преди да кандидатствате за фирмен заем. Както при потребителските кредити, така и тук, кредитната ви история влияе до голяма степен за одобрението или отказа на вашата заявка. 

 

Финални думи

 

Вземането на фирмен кредит онлайн е значително по-лесно от преди няколко години, но критериите на банките не са занижени. Това е причината в тази статия да ви представим и две алтернативи на банковия заем. 

 

Като член на Европейския Съюз, българският бизнес може да се възползват от различни европейски гаранционни програми, като COSME и други. С тях можете да си осигурите дори повече средства от споменатите по-горе. Препоръчваме ви да прочетете малко повече и за тях.

 

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Ревю

Срок на заема

3 - 60 месеца

Прогнозен ГПР

% 0 - 10

Заета сума

500 лв - 50 000 лв
Ревю

Срок на заема

1 - 36 месеца

Прогнозен ГПР

% 4.2 - 22

Заета сума

300 - 30,000 лв
Ревю

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Сподели тази статия