arrow-menu

Фирмен Кредит Овърдрафт

Какво е фирмен кредит овърдрафт и как може да ви е полезен? В тази статия ще ви разясним същността и подробностите свързани с овърдрафта за компании.

Прочетете още

Написано от: Piggyy

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Фибанк помага на бизнес дамите да започнат бизнес с програма Smart Lady. В нея може да участват само жени предприемачи. Те получават фирмен заем с облекчени изисквания за обезпечение, атрактивни лихвени условия, специални застраховки и др. Банката също предлага жилищен кредит с промоционални условия и лихва от 2.30%.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

Какво е фирмен кредит овърдрафт?

 

Тази кредитна услуга ви осигурява средства, с които да погасите разходите си, ако нямате достатъчно пари на разположение. До нея има достъп всяко физическо лице, което получава редовно средства и я заяви в банката. В превод от английски език, “overdraft credit” означава “превишаване на кредит” или “заем над чертата”. 

 

Но има ли разлика между овърдрафта за физически и юридически лица? Да, можете да използвате овърдрафт кредитите, за да финансирате нуждите от оборотни средства за вашия бизнес. Характерна черта на това фирмено кредитиране е краткият срок за погасяване, но има банки, предлагащи услугата с по-дълъг период. 

 

Това не винаги е добра идея, защото част от политиката на всяка банка е да преразглежда условията на кредита ви веднъж годишно. Следователно, обвързването за години напред ще ви донесе повече риск. Въпреки това, ако можете да прекратите договора без оскъпяване след първата година, продължителността на договора няма голямо значение. 

 

Каква е разликата между кредитна карта и овърдрафт? 

 

Услугата овърдрафт може би прилича на кредитна карта, но между двете има няколко съществени разлики. С кредитната карта имате такси за обслужване и по-високи лихви, докато при овърдрафт кредита заплащате по-ниска лихва само за използваните средства. 

 

Кои заемодатели предлагат фирмен кредит овърдрафт?

 

В тази точка сме ви подготвили някои от най-големите банки с най-изгодните условия, които предлагат тази услуга.

 

Пощенска Банка

Оборотният бизнес кредит овърдрафт ви осигурява начин сами да управлявате лихвените условия, като колкото повече банкирате, толкова по-малко лихва плащате. Освен това, сами може да планирате погасителния си план и да се справяте по-лесно с неочаквани проблеми.

 

Размера на овърдрафта е до 40 000 лева, а срока за връщане до 10 години. Лихвата се изчислява индивидуално, според вашия профил. Имате възможност да намалите лихвения процент на кредита си с до 2,50% на всяко тримесечие, стига да покриете няколко от изискванията на банката. Може да разберете кои са те от сайта на Пощенска Банка.

 

Кандидатстването е изцяло онлайн, като ще трябва предварително да приготвите финансовия отчет на компанията ви. Другото важно условие е да представите поръчител.

 

Обединена Българска Банка

Овърдрафтът за микро предприятия от ОББ е краткосрочен кредит с фиксиран срок за връщане от 5 години. Въпреки това, условията му се преразглеждат на всеки 12 месеца. С него можете да покриете непредвидени разходи и да задоволите нуждата от оборотни средства на вашия бизнес.

 

Размерът му е от 10 000 до 100 000 лева без обезпечение и до 500 000 лева със залог на недвижимо имущество или друг вид гаранция. Можете директно да усвоявате и погасявате средства по разплащателната ви сметка към банката. Ако имате интерес към  този кредит, ОББ предлага видео консултация, където да зададете всичките си въпроси на техен служител. 

 

Първа Инвестиционна Банка

С овърдрафт сметката за бизнес клиенти от ПИБ можете да покриете временните парични дефицити на вашата компания. Сметката предлага сума до 250 000 лева в режим на овърдрафт, като няма нужда от ипотека или залог на дълготрайни активи. Но за да получите максималния размер, ще трябва да отговаряте на определени изисквания.

 

Едно от тях е вашият средномесечен оборот да е поне 50% от размера, за който кандидатствате. Другото важно условие е желания кредитен лимит да е до 80% от средномесечните ви приходи от продажби за последната финансова година. Може да заявите този кредит единствено в офис на банката. 

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Ревю

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Ревю

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Ревю

Какви са предимствата и недостатъците на кредит овърдрафт?

 

Предимствата на този кредит започват с това, че имате повече свобода при плащанията, защото разполагате с по-голям кредитен лимит всеки месец. Следователно, използвате допълнителни средства на момента, без да минавате процедурата за кандидатстване отново. Също така, повечето банки няма да поискат от вас да оправдаете разходите си.

 

Друго предимство е, че заплащате лихва само върху използваните от вас средства, а не върху кредитния ви лимит. Следователно, средствата стоят на ваше разположение до следващото предоговаряне на условията. 

 

Недостатъците на този продукт са, че освен лихвата е възможно да имате допълнителни такси върху кредита. Освен това, контролът върху плащанията и средствата е във вашите ръце, но ако превишите своя овърдрафт е възможно огромно оскъпяване. Така че внимавайте с неразрешения овърдрафт.

 

Обобщение

 

Овърдрафта е удобен начин да получите средства за вашия бизнес, без да се налага допълнително да комуникирате това с банката. Имате свободата да използвате средствата както прецените и заплащате лихва само върху използваната част. 

 

Преди да подпишете договор със съответната банка, задължително попитайте за таксите и допълнителното оскъпяване, което може да възникне. Също така, важно е да помните, че условията на овърдрафта се преразглеждат всяка година, така че не се обвързвайте прекалено дългосрочно. 

Piggyy

״The secret of happiness, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less״ - Socrates

Сподели тази статия