arrow-menu

Фирмен Кредит За Оборотни Средства

В тази статия ще изясним какво е бизнес кредит за оборотни средства. Също така ще ви покажем няколко банки, които предлагат този продукт. В края на статията ще го сравним с инвестиционния фирмен заем. По този начин ще можете по-лесно да изберете кой заем е подходящ за нуждите на бизнеса ви.

Прочетете още

Написано от: Big Piggyy

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

До края на август можете да получите ипотечен кредит без такса за оценка на имот и без такса за изготвяне и вписване на ипотека към Банка ДСК, като можете да получите консултация онлайн или по телефона.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Фибанк помага на бизнес дамите да започнат бизнес с програма Smart Lady. В нея може да участват само жени предприемачи. Те получават фирмен заем с облекчени изисквания за обезпечение, атрактивни лихвени условия, специални застраховки и др. Банката също предлага жилищен кредит с промоционални условия и лихва от 2.30%.

Какво е фирмен кредит за оборотни средства?

 

Оборотен кредит или кредит за оборотни средства се характеризира с висок кредитен лимит и сравнително кратък срок за погасяване. Въпреки това, някои банки предлагат револвиращ фирмен кредит за оборотни средства, чиито срок може да се удължи.

 

Този вид заем може да ви окаже подкрепа при недостиг от парични средства. Неговата цел е да ви осигури финансиране за основната дейност на бизнеса ви. Това включва закупуване на оборотни стоки, краткотрайни активи, покриване на текущи нужди или придобиване материали и суровини.

 

От къде да взема кредит за оборотни средства?

 

Сега ще видите няколко от най-добрите заемодатели, предлагащи фирмени кредити за оборотни средства. Имайте предвид, че почти всяка банкова институция предлага този продукт и част от условията им може да се променят ежемесечно. 

 

Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) – Супер кредит оборотен

Този кредит е един най-изгодните фирмени заеми от ПИБ за оборотни средства. Нека видим параметрите му.

 

  • Размер – няма ограничение и зависи от обезпечението 
  • Срок – до 60 месеца
  • Лихва – от 3.12%, като дължите лихва само върху усвоената част от кредита
  • Гратисен период – до 36 месеца

 

Банката приема обезпечения под формата на залог на дълготрайни материални активи и всякакъв вид недвижим имот, включително и земеделска земя. Освен това, получавате овърдрафт за първите 3 години след вземането на кредита и нямате такса за предсрочно погасяване след изтичането на овърдрафта. 

 

Банка ДСК – Оборотни кредити с обезпечение 

Банката разделя бизнес кредитите си за оборотни средства на обезпечени и необезпечени. За обезпечение банката ще поиска от вас ипотека на недвижим имот, парични средства или друг допустим залог. Нека да разгледаме условията на два от общо трите обезпечени кредити.

 

Първо ще ви запознаем със стандартния оборотен кредит. С него можете да помогнете за дейността на бизнеса си и да го върнете в срок до 60 месеца. Неговият размер зависи изцяло от вашата платежоспособност и стойността на залога. 

 

Вторият кредит за оборотни средства е револвиращата кредитна линия. С нея можете да усвоявате повече от веднъж погасената част от кредита. Условието е да го правите в рамките на срока, който е 12 месеца. Въпреки това, ако сте редовен платец, имате възможността да удължите срока за пълно погасяване до 60 месеца. Размера на кредита стига до 40% от нетните ви продажби за изминалата година.

 

Обединена Българска Банка (ОББ) – Оборотен кредит на равни вноски

С него можете да получите желаното финансиране за настоящите нужди от оборотни средства за вашия бизнес. Въпреки това, нямате строги ограничения за какво да използвате средствата. Параметрите на заема са следните.

 

  • Размер – от 10 000 до 500 000 лева с обезпечение
  • Срок – от 24 до 60 месеца в зависимост от вида на обезпечението
  • Лихва – променлива, образува се от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка 
  • Гратисен период – от 3 до 6 месеца

 

Можете да обезпечите кредита с движим или недвижим имот, банкова гаранция, парични средства или да не го обезпечавате изобщо. Но тогава максималния размер на кредита може да достигне само до 100 000 лева. 

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

Ревю

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Ревю

Рейтинг

4.4/5
Fibank

Търсите перфектния бизнес заем? Фибанк има какво да предложи, разгледайте сега!

Ревю

Как да заявя фирмен кредит за оборотни средства?

 

Все повече банки ви предлагат възможност да заявите фирмен кредит онлайн, но все пак, ще се наложи да посетите и банков офис. След като подадете личните си данни, както и тези на компанията ви, очаквайте обаждане от служител, който да уточни какви точно документи са ви нужни и кога да посетите офис.

 

Каква е разликата между оборотен и инвестиционен фирмен кредит?

 

Още в първата точка разбрахте какво е оборотен кредит и за какви цели на бизнеса може да послужи. Но в тази точка ще поговорим малко и за другия вид фирмено кредитиране – инвестиционното. 

 

Инвестиционните кредити ви осигуряват финансиране за движими и недвижими материални инвестиции, които да допринесат за разширяване на вашия бизнес: Можете да закупите земя, сгради, помещения, машини, оборудване, транспортни средства и други 

 

Другата най-голяма разлика между оборотния и инвестиционния кредит ще забележите в условията им. Тоест, размера и срока за погасяване на инвестиционните кредити са много по-големи и често по договаряне.

 

Финални думи

 

Фирмени кредити за оборотни средства предлагат и много небанкови финансови институции. В тази статия не успяхме да ги споменем, но ви препоръчваме първо да прегледате условията на различните банки. Получаването на средства може да е по-трудно, но условията ще са по-изгодни за вас.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Сподели тази статия