arrow-menu

Кредитен Калкулатор За Фирмен Кредит

По-голямата част от банките не споделят всички детайли около фирмените си кредити в онлайн пространството. Това се дължи на много индивидуални фактори, които определят условията за всяко едно юридическо лице. Въпреки това, след като поговорите със служител на банката, той ще ви изготви индивидуална оферта.

 

Ролята на калкулатора е да ви помогне по-лесно да разберете всичките си разходи около кредита. В тази статия ще научите кои са те и ще получите няколко важни препоръки.

Прочетете още

Написано от: Big Piggyy

Какво е кредитен калкулатор за фирмен кредит?

 

Калкулаторът за фирмен кредит изчислява сумата за изплащане и общите разходи на бизнес заема. Той ви помага да разберете реалната му цена, като взема предвид таксите и комисионните. Само по този начин можете да определите реалните разходи около вашия кредит.

 

Фирменият кредит има своите условия, както всеки друг кредит. За да изчислите всичките разходи около около него, не е нужно да разполагате с всички параметри. Нужни са ви само повечето от тях и те са:

 

  • Размер на кредита
  • Месечна вноска
  • Срок за връщане
  • Годишен лихвен процент (ГЛП)
  • Годишен процент на разходите (ГПР)

 

Някои калкулатори имат нужда от всички параметри, а други не. Дори да нямате някои от гореизброените параметри, калкулатора ще ви помогне да ги намерите. Причината за това е, че всеки един от параметрите е свързан с останалите.

 

За какво ми е нужен кредитен калкулатор?

 

Той ви е нужен, за да сте наясно дали бизнес заема е изгоден за вас. Два заема със сходни условия може да имат доста различни такси, които да окажат влияние на месечните вноски и общата сума за връщане.

 

Най-често срещаните кредитни калкулатори са за потребителски и ипотечен кредит. При тези заеми е много по-лесно да изчислите общата си сума, за разлика от фирмения кредит. 

 

Включени ли са допълнителните такси в изчислението?

 

Повечето стандартни кредитни калкулатори не отчитат някои странични разходи. Това са таксите за разглеждане на документи, управление на кредита, ангажимент, предоговаряне на условия, неизпълнение и други. 

 

Не всеки кредитор ще ви начисли тези такси, дори може да избегнете някои от тях. Например, таксите за забавяне или предсрочно погасяване ще се приложат само в определени ситуации.

 

Стандартният кредитен калкулатор не може да обхване всички тези такси и е нужно допълнително да ги добавите на ръка. Въпреки това, калкулаторите за фирмен кредит могат да отчетат тези разходи и да изчислят реалната цена на заема с включените такси.

 

Затова е най-добре преди да подпишете договор, да се запознаете с общите условия на заемодателя. В тях може да намерите какви са таксите и техния размер. Обикновено, той е фиксирана сума или фиксиран процент от размера на фирмения заем, за който кандидатствате.

 

Препоръки за работа с кредитен калкулатор

 

Преди да използвате кредитния калкулатор, за да пресметнете параметрите на заема си,  нека ви покажем няколко особености, с които да внимавате. 

 

  • Еднаква валута – винаги използвайте калкулатора, след като сте обърнали в една и съща валута всички суми, комисионни и такси по кредита.
  • Фиксиран лихвен процент – за да бъде сравнението равнопоставено, калкулаторът приема, че за целият период лихвата остава непроменена. По подразбиране се прилага и редовното обслужване на кредита до края на периода.
  • Погасителен план – каквато и оферта да получите, по него ще се ориентирате най-лесно и бързо. Ще видите записан общия размер на кредита и вида на погасителните вноски. Те може да са равни анюитетни или намаляващи.

 

Заключение

 

Преди да изтеглите фирмен кредит е препоръчително да проучите размера на таксите и комисионните около него. Най-лесният начин за това е като ги прочетете в общите условия на банката. 

 

Някои заемодатели разделят общите си условия на две части, като във втората отделят единствено фирмените кредити. За по-лесно можете да изпратите онлайн запитване или да позвъните в центъра за обслужване на клиенти, от където бързо ще получите информация за стандартните такси и комисионни.

 

Въпреки това, за да получите повече детайли около фирмен кредит от някоя банка, ще ви се наложи да отидете на място. Политика на всички банки е да говорят на живо с вас относно условията на фирмения кредит. 

 

За по-голямо улеснение можете да изпратите данните си към банката и след това да отидете до офис. По този начин ще си спестите едно ходене.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Сподели тази статия