arrow-menu

Договор За Фирмен Кредит

Ако някога сте обмисляли започването на собствен бизнес, най-вероятно сте се сблъскали с нуждата от финансови средства. Всяка компания, без значение от размера, има нужда от капитал, за да развива и разраства своята дейност.

 

Един от най-често използваните инструменти за финансиране на бизнеса е чрез фирмен кредит. Въпреки това, мъдро е да се запознаете добре с условията и детайлите, преди да го усвоите. В тази статия ще поговорим за договора, който всеки кредитополучател трябва да подпише преди да получи фирмен заем.

Прочетете още

Написано от: Big Piggyy

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

ОББ заинтригува с много предложения както за активно работещите на трудов договор, така и за пенсионери, студенти и желаещи да имат енергийно ефективен дом.

Рейтинг

4.4/5

Срок на заема

1 - 36 месеца

Прогнозен ГПР

% 4.2 - 22

Заета сума

300 - 30,000 лв

Специална оферта: Siscredit предлага земеделски, фирмени и потребителски кредити с одобрение до 1 ден. Няма такса за управление и можете да получите потребителски кредит без обезпечение до 2 000 лв.

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

До края на август можете да получите ипотечен кредит без такса за оценка на имот и без такса за изготвяне и вписване на ипотека към Банка ДСК, като можете да получите консултация онлайн или по телефона.

Какво е договор за фирмен кредит?

 

Договорът за фирмен кредит е правно средство, след подписването на което, получавате сума пари за определен срок от време. Още повече, вие се обвързвате с връщането на средствата и заплащането на лихва и различни такси. Но главната роля на договора за фирмен кредит е да послужи като гаранция, че сте получили съответните средства и ще ги използвате за бизнес нужди. 

 

Какво е фирмен кредит?

Фирмените кредити са заеми, които физически и юридически лица използват, за да постигнат своите бизнес цели. Само до преди няколко години отпускането на бизнес кредити беше възможно само от банка, но това вече не е така. Наблюдаваме засилено предлагане на този продукт от все повече небанкови финансови институции. В края на статията ще разгледаме няколко от тях.

 

Кои са най-важните условия в договор за фирмен кредит?

 

В тази точка ще ви покажем с кои условия по кредита, освен таксите, трябва да внимавате. Нека да ги видим .

 

Заемна сума – или размера, за който кандидатствате. Задължително е да изчислите от каква сума има нужда бизнеса ви и за какво ще я използвате. Защото ако не прецените добре всичките си разходи, може да останете без достатъчно средства и да се наложи да вземете още един заем. Но ако размера е твърде голям, месечните ви вноски също ще са високи. Затова е важно да прецените добре размера на заема.

 

Лихва – това е процентовата надценка, която плащате на заемодателя, защото ви е поверил парите си. Тя може да е фиксирана или променлива. Повечето фирмени кредити са с променлива лихва, която се формира от референтен лихвен процент на банката и фиксирана надбавка. А при бързите фирмени кредити, лихвата често зависи от срока и размера.

 

Погасителен срок – представлява времевия период, през който можете да разполагате със средствата както пожелаете. Но всеки месец сте задължени да погасявате малка част от цялата сума на вноски. Ако дейността на бизнеса ви е сезонна, може да договорите допълнително гъвкавостта на погасителния си план.

 

Какви такси да очаквам?

 

Взимането на фирмен кредит обикновено идва със следните такси.

 

 • Такса за подаване на документи – процент от главницата 
 • Такса за управление – плаща се всяка година, като процент от главницата
 • Такса ангажимент – еднократна такса върху неусвоената част на кредита
 • Такса за предоговаряне на условия – процент от взетата сума
 • Такса за неизпълнение на финансови задължения – стандартна  

 

 

Можете да го вземете от банкова или небанкова финансова институция. А сега сме избрали два примерни кредита и техните условия. 

 

Обединена Българска Банка(ОББ)

Инвестиционният кредит от ОББ ви осигурява средства за ремонт или покупка на машини, оборудване, транспортни средства или недвижим имот. Нека видим параметрите му.

 

 • Размер – минималният размер е 15 000 лева, а максималният стига до 300 000 лева за машини и оборудване или до 500 000 лева за ремонт и закупуване на недвижим имот 
 • Лихва – променлива лихва, изчислява се индивидуално
 • Максимален Срок – между 60 и 180 месеца

 

От уебсайта на ОББ можете да заявите директна видео консултация, преди да кандидатствате за кредит. По този начин можете да получите отговор на всичките си въпроси много бързо.

Рейтинг

4.8/5
ОББ

Разгледайте голямото разнообразие от кредитни, застрахователни и инвестиционни продукти на ОББ!

Ревю

Сис Кредит 

Кредитът за фирми в затруднение е подходящ за всяка активна компания, която има нужда от краткосрочно финансиране. Средствата са подходящи за закупуването на нова техника, с цел оптимизиране на процесите си или за оборотните ви нужди. Той има следните условия.

 

 • Размер – между 1 000 и 30 000 лева
 • Лихва – зависи от размера бизнеса ви
 • Обезпечение – движимо или недвижимо имущество
 • Срок – от 1 до 36 месеца

 

Нямате такса за предсрочно погасяване, но имате такса управление в размер на 1.5% от размера на кредита. Можете да очаквате отговор до 1-2 работни дни след кандидатстване.

Срок на заема

1 - 36 месеца

Прогнозен ГПР

% 4.2 - 22

Заета сума

300 - 30,000 лв
Ревю

Пощенска Банка 

Пощенска Банка може да ви заинтригува с многобройните си предложения за фирмени кредити.  След малко ще споделим с вас параметрите на Бизнес кредита. Неговото предназначение е да помогне на собствениците на бизнеси да посрещнат и покрият извънредните и нерегулярните си нужди от оборотни средства. С него може да разширите вашия бизнес и да използвате средствата за каквото пожелаете. Параметрите му са следните:

 

 • Размер – до 800 000 лв.
 • Лихва – в зависимост от профила на клиента
 • Обезпечение – поръчителство от юридическо или физическо лице, залог на недвижимо или движимо имущество или други обезпечения, допустими по закон
 • Срок – до 10 години

 

През първите 6 месеца след взимането на кредита получавате гратисен период . След като той изтече, погасяването остава на равни месечни вноски до края на периода.

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Ревю

Банка ДСК 

Последният заемодател, който ще ви представим днес е Банка ДСК. Фирмените кредити от ДСК са подходящи за собствениците на микро, малък и среден бизнес, но и за работещите свободни професии.  Продуктите са много и можете да прочетете пълното ни ревю за тази банка, но преди това нека ви споделим параметрите на един от най-добрите фирмени заеми от ДСК – Оборотния кредит с обезпечение.

 

 • Размер – в зависимост от вашите нужди, но максималният размер стига до 150 000 лв.
 • Лихва – по преценка на банката
 • Срок – до 12 месеца
 • Обезпечение – поръчител или съдлъжник

 

Оборотните кредити от ДСК са овърдрафти и кредитни линии, които може да получите с минимално обезпечение. Процедурата по кандидатстване е опростена и изискванията за одобрение не са високи.

Рейтинг

4.7/5
Банка ДСК

Вземете кредит като хората с банка ДСК сега!

Ревю

Последствия от неизпълнение на договор за заем

 

Нередовното обслужване на фирмения ви кредит може единствено да влоши финансовото ви положение, защото заемодателя може да предяви права към вашето обезпечение, а преди това да начисли наказателни лихви. Затова е важно да сте добре запознати с последствията при неизпълнение на договор за заем. Всеки кредитор изготвя индивидуален договор за вашата фирма, така че не пропускайте да се запознаете с всички възможни сценарии.

 

Обобщение

 

Договора за фирмен кредит не се различава много от стандартният договор за паричен заем. Въпреки това, не скачайте на първото изгодно предложение, което ви попадне в интернет преди да сте прочели договора. Ако имате въпроси по него, задължително се обърнете към служител на компанията, при която сте кандидатствали. Неговата работа е да отговори на всеки ваш въпрос.

Big Piggyy

"Show me the MONEY!!!" – Jerry Maguire

Сподели тази статия