arrow-menu

Какви кредити предлагат Райфайзенбанк

Райфайзенбанк е създадена през 1994 година се е доказала като надежден заемодател и финансов партньор. Чрез Райфайзен може да се възползвате от кредити, лизинги, брокерски, застрахователни услуги, управление на активи и други. В тази статия ще се запознаем по-подробно с видовете заеми, които банката може да ви предложи.

Прочетете още

Написано от: Aunt Piggyy

Рейтинг

4.4/5
Райфайзенбанк

Възползвайте се от бързото онлайн кандидатстване и високи максимални суми на Райфайзенбанк!

До края на август се възползвайте от промоционален фиксиран лихвен процент в размер 3.95% за първата година без такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време и пакет Живот ПЛЮС за срока на кредита.

Мога ли да взема пари на заем от Райфайзенбанк?

 

Да, може да кандидатствате за пари на заем от Райфайзенбанк ако имате навършени 18 години и имате доходи с които може да покриете заема който искате да изтеглите.

 

Какви кредити предлага банката?

 

Райфайзенбанк предлага заеми за пълнолетни работоспособни лица с постоянно жителство в Република България под формата на различни видове кредити в зависимост от нуждите на потребителите. За да придобиете по-добра представа, обаче първо трябва да поясним какво е кредит.

 

Кредит, или вземане пари на заем, представлява отпускане на финансови средства срещу връщането им на заемодателя срещу лихва. Това най-често се случва между физически лица (потребители) и финансови институции (кредитодатели). При всеки заем има определени условия с които е хубаво всеки да се запознае преди да изтегли кредит.

 

Както споменахме, Райфайзенбанк предлага различни видове кредити. Без да отлагаме повече, нека ги разгледаме в детайли.

 

Потребителски кредити

Това е най-разпространеният метод за снабдяване с парични средства. Целта му е покриването на определени лични нужди, обикновено за непредвидени разходи, ремонт, погасяване на задължения и други. Райфайзенбанк предлага няколко вида потребителски кредити:Онлайн потребителски кредит

При този вид потребителски кредит може да кандидатствате изцяло онлайн, дори да не сте клиент на банката. Банката отпуска от 1000 до 38 000 лева с годишен лихвен процент от 4.95%, като срока на връщане на заема е от 6 до 120 месеца.

 

Потребителски кредит за хора с нетен доход от 1100 лева

Предложението на Райфайзенбанк тук е до 70 000 лева със срок на връщане на парите от 6 до 120 месеца и годишен лихвен процент от 5.5%. Тук няма такса за предсрочно погасяване на кредита.

 

Потребителски кредит за пенсионери

Този вид заем е насочен към хора, достигнали пенсионна възраст. Максималната сума която може да заемете е до 30 000 лева със срок на погасяване до 7 години. Лихвеният процент може да е фиксиран от 7.35% или плаващ.

 

Жилищен кредит

Жилищният кредит е предназначен за закупуване на недвижим имот. При този вид заем, средствата са предназначени само за покупка на имот и банката е ангажирана да преведе сумата директно на този, който продава имота. Този вид кредит идва и с възможност за данъчно облекчение, като банката се ангажира с издаване на документи за платени лихви в рамките на една година. Предложенията на Райфайзенбанк за жилищен кредит са следните.

 

Стандартен Жилищен кредит

Този вид заем може да бъде от 10 000 лева до 800 000 лева или до 400 000 евро със срок на погасяване от 36 до 360 месеца и лихвен процент от 5.38% до 7.34% в зависимост от сумата, която искате да вземете. Банката финансира до 85% от жилището, а лихвеният процент е фиксиран. Този вид заем може да бъде от 3 до 30 години.

 

Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за 3 или 5 години

Това предложение за кредит от Райфайзенбанк е подобно на стандартния Жилищен кредит, като разликата е, че може да бъде само в лева и имате фиксирана лихва за първите три или пет години.

 

Студентски кредити

Този вид кредит подпомага студентите, които желаят да изплатят университетските си такси или ако са в друг град – да наемат квартира, учебни материали и други необходимости свързани с учебният процес.

 

Тук банката предлага гратисен период за целия срок на обучението без да се налага да правите плащания по главницата и не се начисляват лихви. Гратисният период се счита една година след последния изпит или защита на дипломната ви работа. Райфайзенбанк не вземат такса при предсрочно погасяване, а метода е анюитетен – на равни вноски. 

 

Овърдрафт

Овърдрафт означава “над чертата” и в българският финансов език визира размерът на вашата заплата. Когато имате овърдрафт, дори след като изчерпите средствата от заплатата си, може да продължите да теглите или правите плащания като дължите лихва само върху изтеглената сума от кредита.

 

Райфайзенбанк предлага овърдрафт до една нетна работна заплата, не повече от 7 000 лева ако получавате заплатата си по сметка на банката

 

Фирмени кредити

За да се развива успешно един бизнес трябва да има възможност по всяко време да получава необходимия капитал. Един от начините да се получи това е чрез тегленето на фирмен кредит. В противен случай инициативите и плановете не биха могли да се разгърнат. Райфайзенбанк предлага няколко вида фирмени кредити. Сега ще разгледаме някои от тях.

 

Земеделски кредити

Райфайзенбанк дава възможност да разширите и модернизирате вашите земеделски стопанства. Този тип кредит може да се използва за покупка на земеделска земя или селскостопанска техника. Условието тук е да имате минимум 12 месеца дейност. Размера и валутата е до 1 милион лева или 500 000 евро. Срока за възстановяване е до 60 месеца, като получавате и гратисен период от 6 месеца.

 

Револвиращ оборотен кредит

Размера на този кредит достига до 1 милион лева или 500 хиляди евро, а срока за погасяването му е от 1 до 3 години. Банката предлага възможността да бъде подновен в края на всяка година. Лихвата се определя от едномесечен Euribor с добавена индивидуална надбавка, зависеща от размера, вида валута, срока и обезпечението по кредита.

 

Инвестиционен кредит

Инвестиционният кредит е насочен предимно към подпомагане на бизнеси, които тепърва стартират дейност, или вече действащи фирми, които искат да разширят дейността си. Той може да се използва за покупка на помещения, оборудване или други неща свързани с подпомагането на бизнеса.

 

Предложението на Райфайзенбанк може да бъде в три различни валути – Лев, Евро и Щатски долари. Усвояването му може да бъде еднократно или на части в рамките на договорения срок, като погасяването е гъвкаво, съобразено с бизнеса и спецификите на проекта.

 

Как да кандидатствам за кредит – онлайн или на място?

 

За да кандидатствате за заем от Райфайзенбанк е необходимо да сте работоспособен пълнолетен гражданин на България. Банката предлага улеснено заявяване за кандидатстване на кредит в техните офиси, дистанционно или онлайн.

 

Кандидатстването онлайн прави процеса на заемане на средства още по-лесен. За целта изберете желаната сума и срок, попълнете онлайн формуляра и подпишете документа с електронен подпис. При тази процедура не се изисква да посещавате офис на банката.

 

Заключение

 

Вземането на кредит от Райфайзенбанк е лесно, достъпно и разнообразно. Независимо дали искате да построите жилище, закупите автомобил или искате да разполагате с повече парични средства чрез Овърдрафт, Райфайзенбанк предлагат разнообразни и гъвкави заеми. 

 

Преди обаче да предприемете крачка към заем, може да се запознаете с условията по-подробно на сайта на банката или в техните офиси. По този начин ще вземете по-информиран избор. И все пак, бъдете сигурни, че може да погасите изтеглената сума навреме.

Aunt Piggyy

Сподели тази статия