arrow-menu

Предсрочно погасяване на ипотечен кредит Пощенска Банка

Взимането на кредит ви обвързва със заемодателя за дълъг период от време. Всяка банка предлага възможност да погасите кредита си и това е напълно нормално. Доста често кредитора ви налага такса при кандидатстване и предсрочно погасяване. При Пощенска Банка не е различно.

Въпреки това, понякога се случва да получите средства от друго място и да желаете предсрочно да погасите задълженията си. Затова в следващите редове ще ви дадем повече информация за кредитите и таксите при ипотечните кредити от Пощенска Банка

Прочетете още

Написано от: Aunt Piggyy

Рейтинг

4.6/5
Пощенска банка

Разгледайте огромно разнообразие от кредити за всички нужди на Пощенска банка още днес!

Пощенска банка предлага потребителски овърдрафт кредит без лихва за първата година. Компанията също ви осигурява финансиране до 100% от цената на нов автомобил.

Мога ли предсрочно да погася ипотечния си кредит от Пощенска Банка?

 

Да, предсрочното погасяване на ипотечен заем от Пощенска Банка е възможно, но не е безплатно. То ще ви струва между 1.00% и 0.50% от размера на предсрочно погасената сума. При част от кредитите, като ипотечния овърдрафт, не се дължи такса ако оставащия срок е по-малък от 1 година.

 

Как да погася предсрочно ипотечния си заем?

 

По данни от сайта на банката, ако отидете до клон на банката и да подадете искане. В тази ситуация не дължите такса такса и комисионна за предсрочно погасяване. Затова ви съветваме да отидете лично до банката и да подадете искане. 

 

Какви са параметрите на ипотечните кредити от Пощенска Банка?

 

А сега нека разгледаме описание на всеки от ипотечните заеми от Пощенска Банка.

 

Жилищен кредит

Това е първият и най-изгоден ипотечен кредит от Пощенска Банка. Този продукт ви осигурява достатъчно голяма сума – до 700 000 лв. С него можете да закупите почти всяко жилище, да направите ремонт, да построите къща или да обедините старите си задължения. 

 

Погасяването на този ипотечен кредит може да е до 35 години, а годишният лихвен процент (ГЛП) е променлив, като започва от 2.67% и стига до 3.16%. Имате възможност да погасявате гъвкаво кредита и да получите до 85% финансиране. 

 

Потребителски кредит с ипотека

Този кредитен продукт е подходящ за обединение на задължения от други заемодатели или да закупите жилище. С него можете да финансирате и покупка на недвижим имот. Неговият размер е по-голям и стига до 150 000 лв., а срока за погасяването му е до 25 години. 

 

От вас се изисква самоучастие с най-малко 25% от размера, за който кандидатствате. Банката ще покрие останалите 75% от неговата цена. Лихвата е променлива и започва от 3.85%. Нямате първоначални такси по кредита, защото банката ви покрива разходите за учредяване на ипотеката.

 

Основно изискване е да изберете сами пакетна програма за комплексно банково обслужване. Пощенска банка ви предлага възможност да заявите безплатна онлайн видео консултация с експерт. Той с удоволствие ще ви обясни какво точно влиза в пакетите за банково обслужване и ще отговори на всичките ви въпроси.

 

Спестовен кредит

Този продукт е жилищен кредит, който кара спестяванията ви да работят за вас. Колкото по-голяма сума спестявате в Пощенска Банка, толкова по-малка част от вашия заем ще се олихвява. 

 

Например, ако изтеглите ипотечен кредит на стойност 100 000 лв. и държите на депозит в банката 30 000 лв. В тази ситуация плащате лихва само за разликата между двете суми, която е 70 000 лв. По този начин намалявате разходите си и имате възможността да ползвате спестяванията си по всяко време. Те не служат за обезпечение на кредита. 

 

Максималният размер на заема е 700 000 лв, а минималният е 15 000 лв. Погасяването на кредита е за дълг срок до 35 години. Лихвата започва от 3.10% и получавате финансиране до 85% от стойността жилището. Таксата за предсрочно погасяване е равна на 1%.преди да сте изплатили 12 месечни вноски от усвояването му.

 

Ипотечен овърдрафт

Следващият ипотечен заем от Пощенска Банка е Ипотечния овърдрафт.. Той ви позволява да използвате взетата сума повече от веднъж и максималният размер стига до 160 000 лв. В този период нямате строг погасителен план, но дължите лихва само върху реално използваната сума. 

 

Срока за връщане на кредита е за дългия период до 25 години, а лихвеният процент започва от 3.95%. Кредита има такси за предсрочно погасяване и можете да го заявите онлайн или на място в клон на пощенска Банка. Преди това е хубаво да направите една видеоконсултация със служител на банката, за да улесните процеса. 

 

Такси и комисионни на ипотечните кредити

 

Както почти всяка друга банка, така и ПБ има своите такси при кандидатстване и предсрочно погасяване. Ако използвате кредита за покупка на жилище, ще имате такса за:

  • Оценка на кредитоспособността – от 130 лв. 
  • Документален анализ на обезпечението – от 200 лв.
  • Оценка на апартамент – от 180 лв. 
  • Еднократна такса от 3 лв. за откриване на програма
  • Месечна такса от 7,85 лв. за програма „Моето семейство“
  • Предсрочно погасяване – равна на 1% от предсрочно погасената сума, ако кредита е погасен преди да сте платили 12 месечни вноски. 

 

Но целта на кредита ви може да е друга и по този начин да си спестите разходи. Например, ако ипотечният кредит има за цел да рефинансира задълженията ви към други кредитори, В тази ситуация имате само такса за предсрочно погасяване, еднократна такса от 3 лв. за откриване на програма и месечна такса по програма „Моето семейство“.

Често Задавани Въпроси

Има ли такси и какви са те?

Да, имате такси при кандидатстване и предсрочно погасяване. Таксата за предсрочно погасяване може да е от 1.00% – 0.50% и зависи от момента, в който погасявате ипотечния кредит. Ако вече сте направили поне 12 погасителни вноски, таксата е 0.50% от размера на погасената сума.

Къде мога да кандидатствам и при какви условия?

Има няколко начина да кандидатствате, като ви препоръчваме онлайн начина. Лесно можете да запазите безплатна онлайн консултация и дори да не напускате собствения си дом или работното място. Най-лесният начин да разберете каква ще бъде индивидуалната оферта на банката за вас, е като кандидатствате.

Каква е максималната сума, за която мога да кандидатствам?

Ипотечните кредити с най-голям максимален размер са Спестовен кредит и Жилищен кредит. Техния размер е еднакъв и стига до 700 000 лв.

Заключение

 

Ипотечните кредити от Пощенска Банка може да се погасят предсрочно. За съжаление, това няма да е безплатно и ще ви коства между 0.50% – 1.00% от размера на погасената сума. Трудно ще намерите банка, при която няма такса за предсрочно погасяване. 

 

Дори ПБ ви предлага начин да спестите от лихвите по вашия заем, стига да имате достатъчно спестени пари. Но преди да вземете окончателно решение, разгледайте и предложенията на други банки. Само по този начин ще успеете да намерите най-доброто за вас.

Aunt Piggyy

Сподели тази статия